Alikategoria: juhlat.Luettu: 43 kertaa. Osuttu: 11 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

Shavuot-juhlan viettoaikoja


Ensin sananen askeleistani eteenpäin, lukijoilleni

Tahdon kiittää puolestani Israelinhuoneen Netti-sivumme artikkeleiden suomenkielisiä ja suomalaisia lukijoita, ja myös niitä lukijoita, jotka ovat kääntäneen Googlella tai muulla tavalla artikkeleitamme omalle kielelleen ja ahkerasti koettaneet saada selkoa kirjoituksistamme. Tämä Shavuot-kirjoitus on viimeinen minun tekemäni ja julkaisemani artikkeli juuri tällä suomenkielisellä Netti-sivustollamme, Israelin Huoneessa.

Kuten Mauno on jo kirjoittanut (minunkin puolestani) suomen kielellä, niin me tulemme jatkamaan JHVH'n meille antamaa työtä myös kansainvälisesti. We are called to do YHVH's work internationally as well. Uuden kansainvälisen sivustomme artikkelit ja opetukset ovat tekovaiheessa. Our articles and teachings to the new international page are in preparation. And they will be special articles which are directed to the devout believers who want and will follow as disciples of the kingdom of Heaven.

Ole lukijani siunattu J'shuan Messiaan Nimessä! Be Blessed in the Name of Y'shua haMashiach!

Edit väärinkäsitysten välttämiseksi, 03.09.2014:

Muu työ Suomessakin jatkuu, kuten esim. kotikokouksissa opettaminen ja julistaminen, eli Hänen kuningaskuntansa opetuslapseutus.

xxx

Ja sitten viimeisen tänne tulevan artikkelini otsikon asiaan:

SHAVUOT-JUHLAN VIETTOAIKOJA

Tässä artikkelissa kirjoitan hieman Shavuot'in vietosta eri aikoina, ja eri tavoin. Netissä ja varmaan muuallakin on paljon polemiikkia, milloin juhlaa tulee viettää. Minä olen löytänyt ainakin kolme eri ajankohtaa. Kirjoitan niistä ensin, jonka jälkeen seuraa päätelmät.

(Huom. Tämä artikkeli ei kuulu muille kuin taivasten kuningaskunnan opetuslapsille, jotka ovat lähteneet seuraamaan J'shuan opetuksia ja olemaan hänen seuraajiansa! Muut älkööt vaivautuko.)

Kolme eri ajankohtaa

1. Viikkojuhla, Shavuot, rabbiinisesti

Juhlintaa sillä tavoin, että omer'in laskenta on aloitettu esikoislyhteen heilautuksesta näin: ensin on vietetty Pesach-juhlaa koko 15. päivä juutalaista Nisankuuta, ja alkaen seuraavasta päivästä (16. päivästä) on alettu rabbiinisen tavan mukaisesti laskemaan 49+1 päivää päätyen Shavuot'iin, joka on se 50:s päivä. Meidän pakanakalenterin mukaan tämä Shavuot on vietetty 4.6.2014. Tässä tavassa viettää Shavuot'ia Esikoislyhteen heilautuksen juhla siis sijoitetaan Happamattoman leivän juhlaviikon aikana heidän mukaisensa tyyliin päivän kestävän 'Pesach-juhlasapatin' jälkeen, eli 16:ksi päiväksi Nisankuuta.

Rabbiinisen systeemin mukaan laskevat juhlijat pitävät Pesach'ia päivän kestävänä juhlana ja juhlasabattina, mutta Toora ei kuitenkaan kutsu hebrean kielessä Pesach'ia juhlasabatiksi, eikä edes sabatiksi. Jos sellaisia käännöksiä esiintyy, niin ne voidaan hyljätä.

2. Viikkojuhla, Shavuot, ei-rabbiinisesti

Juhlintaa sillä tavoin, että omer'in laskenta on aloitettu esikoislyhteen heilautuksesta näin: ensin on vietetty Pesach-juhla 14. päivän iltana, iltahämärässä, ja sitten jatkettu 15. päivänä Happamattoman leivän juhlaa, kunnes juhlaviikolla on tullut esiin normaali viikkosabatti, jonka jälkeisenä päivänä (viikon ensimmäisenä, eli meidän pakanakalenterin sunnuntaina) esikoislyhde on heilautettu Esikoislyhteen heilautuksen päivänä, kuten Toora määrää tekemään sabatin jälkeen, päätyen laskennassa 49+1=50 Shavuot'iin. Meidän pakanakalenterin mukaan tämä Shavuot on vietetty eilen, 8.6.2014.

3. Viikkojuhla, Shavuot - erikoisuus, johon törmäsin vasta päivä pari sitten

Juhlintaa sillä tavoin, että omer'in laskenta on aloitettu esikoislyhteen heilautuksesta näin: ensin on vietetty Pesach ja koko Happamattoman leivän juhlaviikko kokonaan, ja vasta sen juhlaviikon jälkeen seuraavasta normaalin viikkosabatin jälkeisestä päivästä (eli viikon ensimmäisestä päivästä, meidän kalenterin sunnuntaista) alkaen on aloitettu laskemaan omer'ia, heidän ymmärryksensä mukaisena Esikoislyhteen heilautuksen juhlana, päätyen laskennassa 49+1=50 Shavuot'iin. Juhlaa näin viettävien Shavuot tulee siis vasta meidän pakanakalenterin mukaan 15. päivä kesäkuuta 2014, eli puolitoista viikkoa rabbiinisesta Shavuot'sta ja viikko ei-rabbiinisesta Shavuot'sta.

Tässä systeemissä erotetaan Happamattoman leivän juhlaviikon tilaisuuksista erilleen Esikoislyhteen heilautuksen juhlapäivä, joka siis vietetään kuten kerroin erillään muusta juhlaviikosta. Heidän tavastaan viettää Pesach ja seder minulla ei ole valitettavasti tämänhetken tietoa.

x

Lukijani tietää, mikä Shavuot-juhlan päivä meillä oli, ja on, käytössämme. Juhlamme vieton saa selville äidinkielellämme suomeksi, kun lukee 3. Moos. 23:10-11: "Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te tulette siihen maahan, jonka Minä teille annan, ja leikkaatte sen viljaa, niin viekää kohenille viljastanne uutislyhde. Ja hän toimittakoon sen lyhteen heilautuksen JHVH'n edessä, että Hänen mielisuosionsa tulisi teidän osaksenne; sapatin jälkeisenä päivänä kohen toimittakoon sen heilutuksen."

Young's Literal Translation'ssa lukee näin: .. on the morrow after the sabbath doth the priest wave it. Hebrean kieli sen vahvistaa, kun siellä käytetään samaa sabattia tarkoittavaa sanaa, translitteroituna meidän aakkosillamme jokseenkin näin: mimahorat ha'shabat.

Eniten siteerattuja kohtia Sanasta

Seuraavaa Joshuan kirjan kohtaa on monet kerrat siteerattu todistamaan rabbiinisen tulkinnan oikeammaksi kuin ei-rabbiinisen, Joshua 5: 11-12: "Ja Pesach'in jälkeisenä päivänä he söivät sen maan tuotteista happamatonta leipää ja paahdettuja jyviä, juuri sinä päivänä. Mutta seuraavana päivänä lakkasi manna, koska he säivät sen maan tuotteita; eivätkä israelilaiset enää saaneet mannaa, vaan he söivät sinä vuonna Kanaanin maan satoa".

Ok. Mutta edellisen ahkerassa siteerauksessa usein unohdetaan seuraava tosiasia, nimittäin Exo 12:18-20 sanoo näin: "Ensimmäisessä kuussa, kuukauden neljäntenätoista päivänä, ehtoolla, syökää happamatonta leipää, ja niin tehkää aina saman kuun yhdennenkolmatta päivän ehtooseen asti. Seitsemään päivään älköön hapanta taikinaa olko teidän taloissanne; sillä jokainen, joka hapanta syö, hävitettäköön Israelin kansasta, olipa hän muukalainen tai maassasyntynyt. Älkää syökö mitään hapanta, vaan syökää happamatonta leipää, missä asuttekin".

Perusteluita ja päätelmiä

1.

Ensinnäkin, Pesach-juhla EI kestä yhtä päivää, kuten rabbiiniset juutalaiset väittävät. Lue, ole hyvä, uudelleen Exo 12:18-20. Pesach on iltahämärässä Egyptistä lähdön muistoksi vietettävä juhla, 14. päivän ja 15. päivän eli neljännentoista päivän ja illalla alkavan uuden päivän välissä. Sen jälkeen seuraa Happamattoman juhlan ensimmäinen päivä. Happamatonta leipää kuitenkin syötiin jo iltahämärässä, 14. päivän iltana, näinhän me olemme lukeneet noista jakeista, ja sitä jatkettiin syödä yhdennenkolmatta päivän ehtooseen saakka. Suomenkielinen käännös on tässä käännetty oikein.

2.

Toiseksi, mikään Tooran jälkeinen kirjoitus EI kumoa Tooran kirjoituksia, niinpä Joshuan 5:11-12 ei kumoa myöskään, vaan vahvistaa. Olen kuullut sanottavan, ettei paahdettu vilja ole tuleentunutta viljaa, vaan tuorehkoa, ja sitä joudutaan paahtamaan/ kypsentämään, että sitä voisi syödä. Israel söi Kaanaan maan tuotteista myös happamatonta leipää - no, mitä luulette, olivatko ne tuotteet uutta juuri tuleentunutta viljaa vai ei. Senhän ymmärtää jo lapsikin, että israelilaisten omaa kylvämää vilja ei voinut olla, joten sen täytyi olla kanaanilaisten kylvämän tuoreen viljan satoa. Satoa leikataan niin syksyllä ennen Sukkot-juhlaa kuin keväällä ennen Shavuot-juhlaa, ja sitten vietetään JHVH'n Juhlat leikkuun ja sadonkorjuun kunniaksi, Hänen Kirjoitustensa mukaan! Mitenkähän oli kanaanilaisten laita?! Aivan, eivät he olleet piitanneet mistään Tooran säädöksistä, eikä sellainen ollut välttämättä edes heidän tietoonsa tullut! Joten yksinkertaistettuna: israelilaiset saivat kuitenkin syödä sen maan tuotteita, ja mannan tulo sitten lakkasi kuten voimme lukea.

3.

Kolmanneksi otan tällaisen asian esiin, jota usein ei kerrota, nimittäin Exodus 12:18-20 kertoo, ettei seitsemään päivään saa mitään happamatonta leipää syödä, olipa kyseessä sitten maassasyntynyt Israelin heimojen fyysinen kansalainen tai muukalainen joka asuu heidän keskuudessaan, missä he (israelilaiset ja keskuudessaan asuvat muukalaiset) sitten asuvatkin. - Kuinkahan moni on unohtanut sen, että Israel on valona ja suolana kaikkialla maan neljällä kulmalla, maanosissa ja maissa sekä kaupungeissa ja kylissä, missä heitä vaan asuu. Koko Israelin uskovain Messiaan J'shuan seuraajien sanoma etenee kaikkialle, ja kukaan ei siltä tule jäämään paitsi tulevaisuudessa, joten tuo kohta on aivan mahtavan profeetallinenkin ja siten helmi.

4.

Neljänneksi otan seuraavat kohdat esiin: "Vietä leikkuujuhla, kun leikkaat (olet leikannut) uutiset viljastasi, jonka olet kylvänyt vainioon..", kertoo meille Exodus 23:16. - Milloin saadaan uutislyhde tuoda kohenille? Leviticus 23:10 mukaan: "Kun te tulette siihen maahan, jonka Minä teille annan, ja leikkaatte sen viljaa, niin viekää kohenille viljastanne uutislyhde". Amein. - Israelilaisia käsketään myös jatkuvasti viettämään leikkuujuhlaa (Shavuot), kun he leikkaavat uutiset viljastaan, jonka he ovat itse kylväneet vainioon, Exo 23:16. Näissä kohdissa tulee esiin sama, mitä jo yllä kerroin: kun Israel tuli Kanaanin maahan, he veivät sen maan viljasta kohenille uudislyhteen, mutta kun he jo asuivat maassa niin he veivät omaan maahansa itse kylvämästään omasta sadosta sen uutislyhteen.

Leviticus 23:9-17 vahvistaa asian, joten eivät nuo em. Sanan kohdat yhteen tai kahteen jää. Toora on näissä asioissa aivan selkeä ja yhtäläinen, lukipa mistä tahansa Mooseksen kirjasta.

5.

Viidenneksi tuon esiin aika kiistellyn Sanan kohdan: Deu 16:9 joka meillä käännetään näin: "Laske seitsemän viikkoa; siitä alkaen, kun sirppi ensi kerran olkeen pannaan, laske seitsemän viikkoa". Sama YLT:n mukaan: 'Seven weeks thou dost number to thee; from the beginning of the sicle among the standing corn thou dost begin to number seven weeks. - Mitä tämä olki, seisova vilja, meille kertoo? Sen, että vilja "seisoo" (hebreaksi ba'qama), vilja on varrella: eli korressaan pystyasennossa. Ja tämä kertoo meille sen, ettei sitä ole leikattu ja laitettu lyhteeseen, ennen kuin sinä päivänä kuin sen pitää leikata ja siitä pitää tehdä lyhde, jonka tulee tuoda kohenille ilmestysmajaan ja myöhemmin temppeliin, että tämä heiluttaa sen lyhteen JHVH'n edessä. Ja, että siitä päivästä aletaan laskea omer'ia 49+1 kohti Shavuot-juhlaa. Tulee laskea 7x7 viikkoa. Ja, yksi viikko on AINA normaalista viikkosabatista seuraavaan sabattiin. Juurihan luimme: Laske seitsemän viikkoa.

Seitsemän sabattia, eli 7 x viikkosabatti:

Myös Leviticus (3. Moos.) 23:15-16 kertoo näin: "Sitten laskekaan sabatin jälkeisestä päivästä, siitä päivästä jona toitte heilutuslyhteen, seitsemän täyttä viikkoa, laskekaa viisikymmentä päivää seitsemännen sabatin jälkeiseen päivään asti; sitten tuokaa JHVH'lle uusi ruokauhri".

Vastustamaton totuus tuokin Sanan kohta, eikö totta!?

Viikko

Viikko on aina 7 päivää, ja se aina lasketaan sabatista sabattiin, ei koskaan keskeltä viikkoa keskelle viikkoa, jne.. eteenpäin, kunnes tullaan johonkin esim. keskiviikko-Shavuot'iin. Sabatti on määrätty ja säädetty juhlapäivä viikon loputtua, ennen uuden viikon alotusta. Sabatti on 10 käskyn sanoissakin juhlana ja lepopäivänä, jolloin ei saa työtä tehdä vaan tulee levätä. Jos me alamme laskea Happamattoman leivän juhlaviikolla jo 16. päivänä juut. Nisan-kuukautta, niin me emme päädy JHVH'n meille säätämään Shavuot-juhlaan vaan ihan keskelle normaalia arkea, viikon 4. päivään (huom. tänä vuonna 2014). Sen sijaan, kun me alamme laskea omer'ia viikkosabatin jälkeen, me päädymme erittäin merkitykselliseen päivään, Shavuot'iin.

8.

Kahdeksantena asiana, "helmenä", tuon esiin ei-niin-kiistellyn Sanan, josta ilmenee Shavuot'in tarkoitus ja pääaihe, eli Hengen vuodatus; ja se, milloin asia tapahtui J'shuan Messiaan sanojen mukaan.

Tämä kohta ei ole kiistelty, mutta harvoin huomioitu Apostolin tekojen 2.-luvun viedessä kaiken huomion. Apostolien tekojen aivan alussa, luvussa 1 sanotaan nimittäin näin (tikkukirjaimin tärkeimmät): "..J'shua alkoi tehdä ja opettaa, hamaan siihen päivään asti, jona Hänet otettiin ylös, sittenkun Hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka Hän oli valinnut, ja joille Hän myös KÄRSIMISENSÄ JÄLKEEN moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ILMESTYEN HEILLE NELJÄNKYMMENEN PÄIVÄN AIKANA ja puhuen Jumalan kuningaskunnasta.

Ymmärtäähän lukijani, ettei siitä tarvitse laskea kuin 10 päivää eteenpäin, niin olemme jo Shavuot-juhlassa, jolloin RUACH (Henki) vuodatettiin kaiken lihan ylle. J'shua Messiashan sanoi, ettei kastaminen Pyhällä Hengellä tapahdu kauan näitten päivien jälkeen, Apt.t.1:4-5, jolloin Hän vielä kehotti heitä odottamaan Jerusalemissa Isältä Lupauksen täyttymistä, sen jonka olivat jo Häneltä kuulleet.

Sen jälkeen he palasivat Jerusalemiin Öljymäeltä, jossa he olivat olleet ja nähneet kun pilvi oli vienyt Messiaan pois heidän keskuudestaan/näkyvistään sen jälkeen kun Hän oli heille Pyhästä Hengestä puhunut. Hän oli kertonut, että he tulevat saamaan Voiman, ja että he tulevat olemaan Hänen todistajinaan aina maan ääriin saakka, alkaen Jerusalemista, Apt.t.1. luku.

40. päivän aikana ylösnousemuksestaan Hän oli näitä puhunut, joista edellä kerroin. Kertaapa, milloin Hän nousi ylös. No, ei ainakaan keskellä viikkoa! Hänet oli pantu vasta hautaan silloin keskiviikkona 14. päivänä ensimmäistä kuuta (aviv) ja Hän oli noussut ylös kolmen päivän ja yön kuluttua. Tämäkin todistaa sen, että kun lasketaan Hänen ilmestymisestään silloin 40 päivän aikana opetuslapsilleen (ja myös monille muille (1. Korinttolaiskirjeen mukaan jopa 500:lle hengelle), niin emme voi muuta kuin ihastella tarkkoja laskentoja, jotka todistavat oikeaksi sen ensimmäisen ja ainoan Shavuot-juhlan, jolloin Henki vuodatettiin: "Tuli kuin humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko tilan (huoneen), jossa he olivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi, Apt.t.2:1-4. Tuosta samasta vuodatetusta Hengestä me saamme ammentaa elävää vettä ja täyttyillä Hengellä. Amein.

Shavuot todistaa

J'shua Messias on itse todistanut meille, milloin Hänen aikansa opetuslapset saivat Pyhän Hengen Lupauksen, Pyhän Hengen Lahjan, joka oli profetoitu Joelin kirjassa ja joka annettiin juutalaisille Hänen omilleen, seuraajilleen; ja näitten juutalaisten miesten, ja niiden 120:n lisäksi muillekin: kaikille jotka ottivat Pyhän Hengen lahjan vastaan, uskossa. Pakanoista (muiden kansain jäsenistä) hurskaista Jumalaa pelkäävistä ja Hänelle uskollisista Hengen Lahjan ensimmäisenä otti vastaan sadanpäämies Kornelius ja hänen lisäkseen perheväkensä sekä ystävänsä.

Se päivä, jolloin Henki vuodatettiin oli Shavuot - eikä varmastikaan sen päivän valinta ollut mikään sattuma! J'shuan Messiaan todistuksen nojalla meillä ei ole epäilystäkään, milloin saamme alkaa laskea 49+1 päivää Shavuotiin. Asia on päivänselvä: Hänen haudasta ylösnousemisensa tapahtuman muistamisen päivä on huikea, ja se vie kohti oikeaan Shavuot-juhlaan. Toki me muistamme Hänen kuolemansa Pesach-juhlan valmistuspäivänä, 14. päivänä ensimmäistä hebr. kuuta, koska Hän oli meidän uhrilampaamme. Me muistamme Hänen hautaamisensa, mutta myös sen, että Hän elää! Hän ei ole kuollut vaan Hän on ylösnoussut!

Loppusanat

Hänen haudasta ylösnousemisensa jälkeen, viikon ensimmäisenä päivänä, siihen aikaan (josta kiistellään mikä vuosi oli) tuotiin ilmeisesti varhain aamulla esikoislyhde kohenille temppeliin heilutettavaksi JHVH'n edessä. Jokatapauksessa viikon ensimmäinen päivä, meidän pakanakalenterimme sunnuntaiksi kutsuma päivä, oli se päivä jolloin J'shuan ajan esikoislyhde heilutettiin.

Hän itse on ruumiin, se on: Seurakunnan, pää, alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että Hän olisi kaikessa ensimmäinen, Kol.1:18.

Monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös, kun haudat aukenivat, siis samaan aikaan kuin Hänen kuolemansa tapahtui Golgatalla. Nämä pyhät lähtivät haudoistaan ja tulivat Hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle, lue Matt.27:50-53.

HÄN on lähettänyt Puolustajan meille, Pyhän Hengen. Toista kertaa Hän ei Golgatan puulle mene, ei kuole toista kertaa, ei tule haudatuksi toista kertaa, eikä ylösnouse toista kertaa haudasta! Eikä Häntä toista kertaa pilvi kuljeta pois Öljymäeltä, vaan: Hän tulee samalla tavalla takaisin, kuin Hänen opetuslapsensa näkivät Hänen silloin poistuvan, lue Apt.t.1:9-11. Amein.

Teija K., 09.06.2014

Artikkelia alussa editoitu 03.09.2014

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Kymmenykset - Uskovaisten aviollinen elämä - Vaimot seurakunnassa - Nehustan
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus