Alikategoria: hengen tulo.Luettu: 30 kertaa. Osuttu: 30 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

SHAVUOT'n KERTOMAA

Pyhän vuoren Sanoma

 

Jochanan 5:1 Sen jälkeen oli juutalaisten juhla.

5. luku kertoo, kuinka Jahushua paransi Beteshdan lammikolla yhden miehen. - "Nouse, ota tallit-viittasi (KR: vuoteesi) ja käy!".

Juutalaisten mielestä Jahushua ei ainoastaan kumonnut sabattia vaan myös SANOI ITSENSÄ ELOHIMIN KALTAISEKSI! (Jochanan 5:18) Ensimmäinen oli väärä väite, toinen oikea! Jahushua vastaa jakeissa 19-47. Hän kertoo heille, että te luette Kirjoituksia, jotka todistavat Hänestä, ja että te ette tahdo tulla Hänen tykönsä saamaan elämän. Hän kertoo, ettei Hän ole syyttävä heitä Isän tykönä, vaan heidän syyttäjänsä on Moshe, joka todistaa Hänestä.

 

PYHÄN VUOREN, TSIONIN VUOREN - TEMPPELIVUOREN - SANOMA

Pyhän Hengen Vuodatus!

Apt.t. 2

1 Ja kun Shavuot oli tullut, olivat he yhdessä koolla. 2. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta... väkevä tuulispää, ja täytti koko tilan.. .

Eli: humaus taivaasta tuli Salomonin pylväskäytävään temppelissä/pyhäkössä, jossa he olivat koolla.

Jakeet 3-4 kertovat Pyhällä Hengellä täyttymisestä, 5-6 kaikista kansoista koolla olevista juutalaisista Elohimia pelkäävistä, jotka kuulivat saman äänen ja tulivat paikalle ja kuulivat noin 120:n puhuvan heidän kieltänsä. He ihmettelivät, kuinka tämä on mahdollista, kun ovathan he kaikki jotka puhuvat Galil'sta! (8-11).

Keefan (Pietarin) selitys, lue seuraavat jakeet: Apt.t. 2: 16-21, 14-36, 38-40.

Joel 2:32 jäännöksestä, selvinneistä (KR: pakoonpäässeistä)

Kun olet lukenut nuo kaikki luvut ja jakeet, niin huomaa kysyä: MINKÄ JÄLKEEN?

Lue Joel 2 koko luku siihen asti, eli 2:1-27! Luvun jae 11 on huomattavan tärkeä!! Se puhuu SUURESTA JHWH'n  PÄIVÄSTÄ! Sangen peljättävästä, niin että "kuka sen voi kestää?"

Joel 2:15-17 Puhaltakaa pasunaan Tsionissa.. kuuluttakaa koolle juhlakokous. Kootkaa kansa! Itkeköön papit ja sanokoot: "säästä JHWH kansasi, äläkä anna perintöosaasi häväistäväksi, pakanain pilkattavaksi. Miksi pitäisi sanottavan kansain seassa: "Missä on heidän Jumalansa?" 18. Niin JHWH kiivaili maansa puolestaja sääli kansaansa.

... 23. Ja te, Tsionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa JHWH'n teidän Elohimissanne, sillä HÄN antaa teille syyssateen vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, niin kuin entisaikana.

Joel 2:24 puhuu puimatantereen täyttymisestä, kuurna-altaiden pursuamisesta, 25: korvaamisesta, 26: kylläisyydestä, 27: sen tietämisestä, että Jisra'elin keskellä on JHWH, Elohim, eikä toista ole!

JA VASTA TÄMÄN KAIKEN JÄLKEEN sanotaan:

Joel 2:28 (3:1) NÄITTEN PÄIVIEN JÄLKEEN Minä olen vuodattava Henkeni... !

Profeetta Joelille tullut Sanoma ikäänkuin päättyisi tähän, MUTTA: eipä päätykään!!

Ensin jae 32: "Ja jokainen, joka huutaa avuksi JHWH'n Nimeä, pelastuu. Sillä Tsionin vuorella ja Jerushalayimissa ovat pelastuneet, niin kuin JHWH on sanonut, ja jäännöksen joukossa ovat ne, jotka JHWH kutsuu."

SITTEN jatkuu: Joel luku 3, jakeet 1-2:

Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan kun Minä käännän Jahudan ja Jerushalayimin kohtalon, Minä kokoan KAIKKI pakanakansat, vien ne alas Josafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niiden kanssa, kansani ja perintöosani, Jisra'elin, tähden. Sillä HE OVAT HAJOTTANEET sen pakanakansain sekaan, OVAT JAKANEET MINUN MAANI! ja ovat HEITTÄNEET MINUN KANSASTANI ARPAA; ovat antaneet pojan porttoa vastaan sekä myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet.

KOKO 3. luku kertoo kauhistuttavia asioita!!

Jae 14: Meluavia joukkoja ratkaisulaaksossa ( be'e maq hacharuts) SILLÄ LÄHELLÄ ON JHWH'n PÄIVÄ RATKAISULAAKSOSSA. 15. Aurinko ja kuu käyvät mustiksi ja tähdet kadottavat valonsa (Joel 2:10). 16. JHWH ÄRJYY TSIONISTA ja antaa äänensä kuulua Jerushalayim'sta, taivaat ja maa järkkyvät; mutta JHWH ON KANSANSA SUOJA, JISRA'ELIN LASTEN TURVA! 17. Ja te tulette tietämään, että MINÄ OLEN JHWH, teidän Elohiminne, joka asun TSIONISSA, PYHÄLLÄ VUORELLANI..

 

NÄITTEN PÄIVIEN JÄLKEEN!

Palaan vielä tärkeään asiaan: "näitten päivien jälkeen"! Siis: syyssateen ja kevätsateen sadonkorjuun jälkeen! Sen jälkeen kun jisra'elilaisille on korvattu kaikki se, mitä monet sirkkalajit söivät, SUURI SOTAJOUKKO, jonka JHWH ITSE LÄHETTI jisraelilaisia vastaan.

"Vuodatus" sen jälkeen, kun jisra'elilaiset ovat tulleet kylläisiksi ja ravituiksi ja kiittävät JHWH'ea Elohimiansa, joka on tehnyt ihmeitä heitä kohtaan. Ja Hän vakuuttaa, ettei Jisra'el joudu, Hänen kansansa joudu, enää KOSKAAN häpeään! Iankaikkisesti, ei enää koskaan joudu häpeään.

"Näitten jälkeen" tulee se SANOMA, jota Keefa (Pietari) lainaa: Apt.t. 2:16-21:ssa. Lue se.

HUOM! Ennen kuin Keefa aloItti puheensa, hän sanoi: "Tämä on se (sitä) mikä on sanottu profeetta Joelin kautta!

 

PYHÄ HENKI

Pakanoille:

Pyhä Henki vuodatettiin pakanoihinkin, SIIS kaiken lihan ylle VUODATETTU HENKI! Kesareassa Korneliuksen talossa tapahtui seuraavaa: LUE Apt.t. 10-luku, jakeet 24-48! Pyhän Hengen vuodattaminen (44,45), kielillä puhuminen (46), vesikaste (47-48). Näistä seurasi polemiikkia toisten apostolien ja veljien keskuudessa, luku 11:1-18.

Toteamus, jae 17 Keefa: "Koska siis Elohim antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet JHWH'aan Jahushuaan Messiaaseen, niin mikä olin minä voidakseni estää Elohimia?"

Toteamus, jae 18: "Niin on siis Elohim pakanoillekin antanut PARANNUKSEN elämäksi".

Pakanat EIVÄT tule saamaan toista Pyhän Hengen vuodatusta! Vaan monet tulevat täyttymään sillä Hengellä, joka on JO annettu/vuodatettu!

Juutalaisille:

Keefa (Kepha, Pietari) sanoi, että:  TÄMÄ OLI SE (sitä), josta profeetta Joelissa on sanottu! UPEA seuraus siitä, lue jakeet 37-47!! Ja: 3000 miestä kastettiin, Apt.t. 2:41. Pyhä Henki, joka oli vuodatettu, tuli monet kerrat heidän ylleen: esim. Apt.t. 4:29-37 - seuraukset olivat upeat, kuten voimme Sanasta lukea.

Aina tapahtui valtavat parannukset teot, kun juutalaiset ottivat vastaan Pyhän Hengen vuodatetun lahjan! Amein!

 

PYHÄN HENGEN VUODATUKSEN LOPPUHUIPENNUS, TÄYTTYMYS

Tulee KOKO JISRA'ELIN 12 HEIMOLLE! Lue (säästän sivua ja en tee artikkelista liian pitkää)

Joel 2:30-32; Joel 3:1-3, 16-17, 18-21; Obadja 1:21; Miika 4:7 (6); Jesaja 24:23; Jesaja 60; Jesaja 66 Jisra'elin pelastus; Jeremia 46:27-28; Jeremia 50:19-20

AMEIN!

 

Loppusanat

"JOCHANAN KASTOI VEDELLÄ, MUTTA TEIDÄT KASTETAAN PYHÄLLÄ HENGELLÄ!" (Apt.t. 11:16; Matt. 3:11; Mark. 1:8; Luuk. 3:16; Joh. 1:26, 33; Apt.t. 1:5)

Ota vastaan jo vuodatettu Pyhä Henki, lahjana! Jahshua Messias maksoi kalliin hinnan: Hän vuodatti verensä, jotta Sinulla voi olla ELÄMÄ! Älä ole niiden uppiniskaisten kaltainen, jotka kieltäytyivät tunnustamasta Häntä ELOHIM'ksi, JUMALAKSI ja MESSIAAKSI, yhdenveroiseksi ELOHIM'n kanssa! Hän on JHWH, Herra, Jumala!

 

Teija K., Shavuot'na, 6.pvänä hebrelaista raamatullista 3. kuuta, 16.06.2013

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Sekaannusta ja hajaannusta - Alkujaan 70 henkeä
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus