Alikategoria: heimo.Luettu: 54 kertaa. Osuttu: 13 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

ENNALLEENSAATTAJAN OSA

Aloitan Mooseksesta, jolle sanottiin, että profeetan, sinun kaltaisesi, Minä herätän. Jatkan sitten Messiaaseen itseensä.

5.Moos.18:18

Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.

Moshen osa

Mooseksen kutsu:

2.Moos.3:1

Ja Mooses kaitsi appensa Jetron, Midianin papin, lampaita. Ja kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolen, tuli hän Jumalan vuoren, Hoorebin, juurelle.

2.Moos.3:2

Silloin JHWHn enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta; ja hän näki, että pensas paloi ilmitulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut.

2.Moos.3:4

Kun JHWH näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän, Elohim, hänelle pensaasta ja sanoi: "Moshe,Moshe!"Hän vastasi: "Tässä olen".

jatkuu:

5 Hän sanoi: "Älä tule tänne! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa."

6 Ja hän sanoi vielä: "Minä olen sinun isäsi Elohim, Aabrahamin Elohim, Iisakin Elohim ja Jaakobin Elohim". Ja Moshe peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Elohimia.

7 Ja JHWH (Jehova) sanoi: "Minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajainsa tähden; niin, minä tiedän heidän tuskansa.

8 Sentähden Minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johdattamaan heidät siitä maasta hyvään ja tilavaan maahan, maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, sinne, missä kanaanilaiset, heettiläiset, amorilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset asuvat.

9 Ja nyt on israelilaisten huuto tullut minun kuuluviini, ja Minä olen myös nähnyt sen sorron, jolla egyptiläiset heitä sortavat.

10 Niin mene nyt, minä lähetän sinut faraon tykö, ja vie minun kansani, israelilaiset, pois Egyptistä."

11 Mutta Moshe sanoi Elohimille: "Mikä minä olen menemään faraon tykö ja viemään israelilaisia pois Egyptistä?"

12 Hän vastasi: "Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että Minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Elohimia tällä vuorella".

Amein.

Sitten seurasi jatko, taistelu siitä, koska faarao tulee päästämään kansan lähtemään pois. Mutta lopulta, faarao, kun hän oli jo monet kerrat paaduttanut sydämensä ja kieltäytynyt päästämästä Israelin kansaa lähtemään pois, hän esikoisten surman jälkeen päästi heidät matkaan, sanoen:

2.Moos.12:31

Ja hän (faarao) kutsutti yöllä Moshen ja Aharonin ja sanoi: "Nouskaa ja menkää pois minun kansani joukosta, sekä te että israelilaiset; menkää ja palvelkaa JeHoVaa, niinkuin olette puhuneet.

UL:n sanoma, joka vahvistaa VL:n sanoman:

Maasei, Apt. t. 7

30 Ja kun neljäkymmentä vuotta oli kulunut, ilmestyi hänelle Siinain vuoren erämaassa enkeli palavan orjantappurapensaan liekissä.

31 Kun Moshe sen näki, ihmetteli hän tätä näkyä; ja kun hän meni tarkemmin katsomaan, kuului JHWHn ääni, joka sanoi:

32 'Minä olen sinun isiesi Elohim, Abrahamin ja Jitshaqin ja Jaakobin Jumala'. Niin Moshe alkoi vapista eikä tohtinut katsoa sinne.

33 Mutta JHWH sanoi hänelle: 'Riisu kengät jalastasi; sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa.

34 Minä Olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huokauksensa, ja Minä Olen astunut alas vapauttamaan heidät. Ja nyt, tule tänne, Minä lähetän sinut Egyptiin.'

35 Tämän Moshen, jonka he kielsivät sanoen: 'Kuka sinut on asettanut päämieheksi ja tuomariksi?', hänet Elohim lähetti päämieheksi ja lunastajaksi sen enkelin kautta, joka hänelle orjantappurapensaassa oli ilmestynyt.

36 Hän johdatti heidät sieltä pois, tehden ihmeitä ja tunnustekoja Egyptin maassa ja Punaisessa meressä ja erämaassa neljänäkymmenenä vuotena.

37 Tämä on se Moshe, joka sanoi israelilaisille: 'Profeetan, Minun kaltaiseni, Elohim on teille herättävä teidän veljienne joukosta'.

38 Hän on se, joka seurakunnassa, erämaassa, oli enkelin kanssa, joka puhui hänelle Sinain vuorella, ja oli myös isiemme kanssa; ja hän sai eläviä sanoja meille annettaviksi.

39 Mutta Häntä meidän isämme eivät tahtoneet totella, vaan työnsivät Hänet pois ja kääntyivät sydämessänsä jälleen Egyptiin,

40 sanoen Aharonille: 'Tee meille jumalia, jotka käyvät meidän edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moshelle, hänelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta'.

41 Ja he tekivät niinä päivinä vasikan ja toivat uhreja epäjumalalleen ja riemuitsivat kättensä töistä.

42 Mutta Elohim kääntyi heistä pois ja hylkäsi heidät palvelemaan taivaan sotajoukkoa, niinkuin on kirjoitettu Profeettain kirjassa: 'Toitteko te teurasuhreja ja muita uhreja minulle erämaassa neljänäkymmenenä vuotena, te, Israelin heimo?

43 Ette; vaan te kannoitte Molokin majaa ja Romfa jumalan tähteä, niitä kuvia, jotka te olitte tehneet kumarrettaviksenne. Sentähden Minä siirrän teidät toiselle puolelle Babylonin.'

44 Todistuksen maja oli meidän isillämme erämaassa, niinkuin hän, joka puhui Moshelle, oli määrännyt sen tehtäväksi, sen kaavan mukaan, minkä Moshe oli nähnyt.

45 Ja meidän isämme ottivat sen perintönä vastaan ja toivat sen Joshuan johdolla maahan, minkä he valtasivat pakanoilta, jotka Elohim karkoitti meidän isiemme tieltä. Näin oli Dawidin päiviin saakka.

Mooseksen (Moshen) osa tai tehtävä, oli tuoda koko Jisra'el pois Mitsraimista eli Egyptistä, muiden kansain seasta, kotiin Luvattuun maahan. Moshe oli itsekin profeetta, mutta hän sanoi, että JHWHn kaltaisen profeetan Elohim on herättävä veljien keskuudesta, näin sanotaan tuossa Sanassa. Ja:

Jae 38 siis sanoi: Hän on se, joka seurakunnassa, erämaassa, oli enkelin kanssa, joka puhui hänelle Sinain vuorella, ja oli myös isiemme kanssa; ja hän sai eläviä sanoja meille annettaviksi.

39: Mutta Häntä meidän isämme eivät tahtoneet totella, vaan työnsivät Hänet pois ja kääntyivät sydämessänsä jälleen Egyptiin.

Jo tuolloin isämme jättivät tottelematta Häntä ja kääntyivät Egyptiin, eli muiden kansain epäjumalien puoleen! Koska sanotaan, että: tekivät niinä päivinä vasikan ja toivat uhreja epäjumalalleen ja riemuitsivat kättensä töistä. ja:te kannoitte Molokin majaa ja Romfa jumalan tähteä.


***


Mitä teki Elohim? Hän siirsi meidät toiselle puolelle Babylonin!

Ja: Hän siirsi meidät pakkosiirtolaisuuteen Assyriin.


2. Kuninkaiden kirja 17

13 Ja JHWH oli varoittanut sekä Jisraelia että Jehudaa kaikkien profeettainsa, kaikkien näkijäin, kautta ja sanonut: "Palatkaa pahoilta teiltänne ja noudattakaa minun käskyjäni ja säädöksiäni, kaiken sen lain mukaan, jonka minä annoin teidän isillenne ja jonka minä olen teille ilmoittanut palvelijaini, profeettain, kautta".

14 Mutta he eivät kuulleet, vaan olivat niskureita niinkuin heidän isänsäkin, jotka eivät uskoneet JHWHaan, Elohimiinsa.

15 He hylkäsivät Hänen käskynsä ja Hänen liittonsa, jonka Hän oli tehnyt heidän isiensä kanssa, ja todistukset, jotka Hän oli heille antanut. He seurasivat turhia jumalia, ja turhanpäiväisiksi he tulivat, kun seurasivat pakanakansoja, jotka asuivat heidän ympärillänsä, vaikka JHWH oli kieltänyt heitä tekemästä niinkuin ne.

16 He hylkäsivät JHWHn, Elohiminsa, kaikki käskyt ja tekivät itsellensä valettuja kuvia, kaksi vasikkaa. Ja he tekivät itsellensä myös asera-karsikkoja ja kumarsivat kaikkea taivaan joukkoa ja palvelivat Baalia.

17 Ja he panivat poikansa ja tyttärensä kulkemaan tulen läpi ja tekivät taikoja ja harjoittivat noituutta. He myivät itsensä tekemään sitä, mikä on pahaa JHWHn silmissä, ja vihoittivat Hänet.

18 Niin JHWH vihastui suuresti Jisraeliin ja poisti heidät kasvojensa edestä, niin ettei muuta jäänyt jäljelle kuin Jahudan sukukunta yksin.

19 Ei myöskään Jahuda pitänyt JHWHn, Elohiminsa, käskyjä, vaan he vaelsivat niiden säädösten mukaan, jotka Jisrael itse oli tehnyt.

20 NiinJHWH hylkäsi koko Jisraelin heimon, nöyryytti heitä ja antoi heidät ryöstäjien käsiin ja heitti viimein heidät pois kasvojensa edestä.

21 Sillä kun Hän oli reväissyt Jisraelin Dawidin suvulta ja he olivat tehneet kuninkaaksi Jerobeamin, Nebatin pojan, käänsi Jerobeam Jisraelin pois JHWHsta ja saattoi heidät tekemään suuren synnin.

22 Ja jisraelilaiset vaelsivat kaikissa synneissä, joita Jerobeam oli tehnyt; he eivät luopuneet niistä.

23 Ja niin JHWH viimein poisti Jisraelin kasvojensa edestä, niinkuin hän oli puhunut kaikkien palvelijainsa, profeettain, kautta. Ja Jisrael vietiin pois maastansa pakkosiirtolaisuuteen Assuriin, jossa he ovat tänäkin päivänä.


1.Aik.9:1

Koko Jisra'el merkittiin sukuluetteloon, ja katso, he ovat kirjoitetut Jisra'elin kuningasten kirjaan. Ja Jehuda vietiin Baabeliin pakkosiirtolaisuuteen uskottomuutensa tähden.


Matt.1:17

Näin on sukupolvia Aabrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista polvea, ja Daavidista Babyloniin siirtämiseen neljätoista polvea, ja Babyloniin siirtämisestä Messiaaseen asti neljätoista polvea.


Moshen osaksi tuli kuitenkin jäädä toiselle puolelle jokkee, kuten tiedämme.

Joshua vei kansan Luvattuun maahan. Mutta, kansa ei pitkään elänyt ja asunut kotimaassaan.

Elohim karkoitti heidät pois, koska he lähtivät palvelemaan muiden kansojen jumalia ja tekivät kaikkea syntiä mikä erotti heidät JHWHsta.


Jehudan pakkosiirtolaisuus kesti 70 vuotta.

Jeremia 25:

8 Sentähden näin sanoo Herra Sebaot: Koska te ette ole kuulleet minun sanojani,

9 niin katso, minä lähetän sanan, minä nostan kaikki pohjanpuolen kansanheimot, sanoo Herra, sanan Nebukadressarille, Baabelin kuninkaalle, palvelijalleni, ja tuon heidät tätä maata ja sen asukkaita vastaan ja kaikkia näitä ympärillä olevia kansoja vastaan. Ja nämä minä vihin tuhon omiksi ja teen heidät kauhistukseksi, ivan vihellykseksi ja ikuisiksi raunioiksi.

10 Minä hävitän heidän keskuudestaan riemun ja ilon huudon, huudon yljälle ja huudon morsiamelle, käsikivien äänen ja lampun valon.

11 Niin koko tämä maa tulee raunioiksi, autioksi, ja nämä kansat palvelevat Baabelin kuningasta seitsemänkymmentä vuotta.

12 Mutta kun seitsemänkymmentä vuotta on täyttynyt, niin minä kostan Baabelin kuninkaalle ja sille kansalle, sanoo Herra, heidän pahat tekonsa, kostan kaldealaisten maalle ja teen sen ikuiseksi erämaaksi.

13 Ja minä tuotan sen maan ylitse kaikki sanani, jotka minä olen puhunut sitä vastaan, kaiken, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, mitä Jeremia on ennustanut kaikkia niitä kansoja vastaan.

14 Sillä hekin joutuvat palvelemaan monia kansoja ja suuria kuninkaita, ja minä maksan heille heidän tekojensa ja kättensä töiden mukaan."


Jer.29:10

Sillä näin sanoo JHWH: Vasta kun ne seitsemänkymmentäBaabelinvuottaovat täyttyneet, minä katson teidän puoleenne ja panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän lupaukseni ja palautan teidät tähän paikkaan.


Dan.9:2

..hänen ensimmäisenä hallitusvuotenaan, minä, Daniel, kirjoituksista huomasin vuosien luvun, josta Herran sana oli tullut profeetta Jeremialle, että Jerusalem oli oleva raunioina seitsemänkymmentävuotta.


Sak.1:12

Ja JHWHn enkeli lausui ja sanoi: "JHWH Sebaot, kuinka kauan sinä viivyt etkä armahda Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja, joille olet ollut vihainen nämä seitsemänkymmentävuotta?"


***


Pakkosiirtolaiset, pakkosiirtolaisten osa

Jisraelin pakkosiirtolaisuus yhä jatkuu.


Hoshea 1

1 JHWHn sana, joka tuli Hoshealle, Beerin pojalle, Juudan kuningasten Ussian, Jootamin, Aahaan ja Hiskian päivinä ja Israelin kuninkaan Jerobeamin, Jooaan pojan, päivinä.

2 Kun JHWH alkoi Hoshealle puhua, sanoi JHWH Hoshealle: "Mene, ota itsellesi haureellinen vaimo ja haureudesta syntyneet lapset, sillä maa on peräti rikkonut avion luopumalla JHWHsta".

3 Niin hän meni ja otti Gomerin, Diblaimin tyttären. Ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti hänelle pojan.

4 Ja JHWH sanoi hänelle: "Pane hänelle nimeksi Jisreel, sillä vähän aikaa vielä, ja minä kostan Jisreelin verivelat Jeehun suvulle ja teen lopun Israelin heimon kuningaskunnasta.

5 Ja sinä päivänä minä särjen Jisraelin jousen Jisreelin laaksossa."

6 Ja vaimo tuli jälleen raskaaksi ja synnytti tyttären, ja JHWH sanoi Hoshealle: "Pane hänelle nimeksi Lo-Ruhama, sillä en minä enää tästedes armahda Jisraelin heimoa, niin että antaisin heille anteeksi.

7 Mutta Juudan heimoa minä armahdan: minä pelastan heidät JHWHn, heidän Elohiminsa, avulla, mutta en pelasta heitä jousella, miekalla enkä sodalla, en hevosilla enkä ratsumiehillä."

8 Kun vaimo oli vieroittanut Lo-Ruhaman, tuli hän raskaaksi ja synnytti pojan.

9 Ja JHWH sanoi: "Pane hänelle nimeksi Lo-Ammi, sillä te ette ole Minun kansani, enkä Minä tahdo olla teidän omanne.


Hoshea 3

1 Sitten sanoi JHWH minulle: "Mene vielä ja rakasta naista, jota hänen puolisonsa rakastaa, mutta joka rikkoo avion, niinkuin JHWH rakastaa jisraelilaisia, mutta nämä kääntyvät muiden jumalien puoleen ja rakastavat rypälekakkuja".

2 Niin minä hankin hänet itselleni viidellätoista sekelillä hopeata ynnä hoomer-mitalla ja letek-mitalla ohria.

3 Ja minä sanoin hänelle: "Ole kauan aikaa minua varten; älä harjoita haureutta äläkä mene muille miehille. Minä myös teen samoin sinua kohtaan."

4 Sillä kauan aikaa saavat jisraelilaiset olla ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia.


Hes.39:23

Ja pakanakansat tulevat tietämään, että Jisraelin heimo joutui pakkosiirtolaisuuteensyntivelkansa tähden, koska olivat olleet minulle uskottomat, ja minä kätkin heiltä kasvoni, ja niin minä annoin heidät heidän vihollistensa käsiin, ja he kaatuivat miekkaan kaikki tyynni.


**


Mutta, Jisra'el tulee palaamaan takaisin omaan maahansa!


Hoosea 2

..katso, minä taivuttelen hänet, kuljetan hänet erämaahan ja viihdyttelen häntä.

15 Minä annan hänelle sieltä alkaen hänen viinimäkensä ynnä Aakorin laakson toivon oveksi, ja hän on oleva siellä kuuliainen niinkuin nuoruutensa päivinä, niinkuin sinä päivänä, jona hän Egyptin maasta läksi.

16 Sinä päivänä, sanoo JHWH, sinä puhuttelet minua: 'Minun mieheni', etkä enää puhuttele minua: 'Minun Baalini';

17 ja minä poistan baalien nimet hänen suustansa, eikä niiden nimiä enää mainita.

18 Ja sinä päivänä minä teen heidän hyväksensä liiton metsän eläinten ja taivaan lintujen kanssa ja maan matelevaisten kanssa; ja jousen ja miekan ja sodan minä särjen maasta ja annan heidän asua turvassa.

19 Ja minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi, kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella,

20 kihlaan sinut itselleni uskollisuudella, ja sinä olet tunteva JHWHn.

21 Sinä päivänä minä kuulen, sanoo JHWH, minä kuulen taivasta, ja se kuulee maata,

22 ja maa kuulee jyviä, viiniä ja öljyä, ja nämä kuulevat Jisreeliä.

23 (2:25) Ja minä kylvän hänet itselleni tähän maahan, minä armahdan Lo-Ruhamaa ja sanon Lo-Ammille: 'Sinä olet minun kansani'; ja hän vastaa: 'Minun Elohimini'."


Hoshea 3

5 Senjälkeen jisraelilaiset kääntyvät ja etsivät JHWHa, Elohimiansa, ja Dawidia, kuningastansa. Vavisten he lähestyvät JHWHa ja Hänen hyvyyttänsä päivien lopulla.


Jisrael sanoo

Hoshea 6:

1 Tulkaa, palatkaamme JHWHn tykö, sillä Hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, Hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät.

2 Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä Hän meidät herättää, ja me saamme elää Hänen edessänsä.

3 Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan JHWH: Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, Hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan.


Hoshea 14

1 (14:2) Palaja Jisrael, JHWHn, sinun Elohimisi tykö, sillä sinä olet kompastunut rikoksiisi.

2 (14:3) Ottakaa mukaanne sanoja ja palatkaa JHWHn tykö ja sanokaa hänelle: "Anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi, niin me tuomme sinulle uhrimulleiksi huultemme uhrit.

3 (14:4) Assur ei ole meitä auttava, hevosilla emme tahdo ratsastaa, emmekä enää sano kättemme teoille: 'Meidän jumalamme'; sillä sinussa saa orpo armon."

4 (14:5) Minä parannan teidän luopumuksenne, omasta halustani minä teitä rakastan; sillä minun vihani on kääntynyt hänestä pois.

5 (14:6) Minä olen oleva Jisraelille kuin kaste, se on kukoistava kuin lilja ja juurtuva syvälle kuin Libanon.

6 (14:7) Sen vesat leviävät, sen kauneus on oleva (kuin) öljypuun ja sen tuoksu kuin Libanonin.

7 (14:8) Sen varjossa asuvaiset kasvattavat jälleen viljaa ja kukoistavat kuin viiniköynnös. Sen maine on oleva kuin Libanonin viinin.

8 (14:9) Efraim! Mitä on minulla enää tekemistä epäjumalien kanssa? Minä kuulen häntä, minä katson hänen puoleensa, minä, joka olen kuin viheriöitsevä kypressi: minusta on sinun hedelmäsi.

9 (14:10) Kuka on viisas ja ymmärtää nämä? Kuka taitava ja käsittää nämä? Sillä JHWHn tiet ovat suorat: vanhurskaat niillä vaeltavat, mutta luopiot niillä kompastuvat.


***


Jahushuan (Jeshuan) Messiaan osa

Hän joutui lähtemään taivaasta maan päälle ja syntymään tänne ihmiseksi, mutta kuitenkin vailla syntiä olevaksi ihmiseksi. Jumala on yksin synnitön! Hän oli ja on Jumala!


Jes.7:14

.. JHWH itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.


Matt.1:23

"Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.


1.Joh.4:10

Siinä on rakkaus-ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

Hänen tehtävänsä ennalleensaattajana:

Olen tullut Jisra'elin huoneen kadonneita varten.


Matt.10:6

vaan menkää ennemmin Jisraelin huoneen kadonneitten lammasten tykö.


Matt.15:24

Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Jisraelin huoneen kadonneitten lammasten tykö".


Joh.10:7

"Totisesti, totisesti Minä sanon teille: Minä Olen lammasten ovi.


Joh.10:4

Ja laskettuaan kaikki omansa ulos hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä.


Joh.10:27

Minun lampaani kuulevat Minun ääntäni, ja Minä tunnen ne, ja ne seuraavat Minua.


Jahushua/Jeshua Messias on totinen ennalleensaattaja! Hän saattaa ennalleen Hänen kansansa, Jisraelin, koko Jisraelin kaikki heimot! Kaikki 12! Hän saattaa heidät tuntemaan Hänet ja kuulemaan Hänen ääntään.

Hän tuo takaisin pakkosiirtolaiset, kaikista vankiloistaan.


Jes.49:6

Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuodatakaisin Jisraelin säilyneet: Minä panen sinut pakanain (kansain) valkeudeksi, että Minulta tulisi pelastus maan ääriin asti.


Jer.3:14

Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, sanoo JHWH, sillä minä olen ottanut teidät omikseni, ja minä noudan teidät, yhden ainoankin kaupungista ja kaksi sukukunnasta, ja tuon teidät Siioniin.


Johanan 10 (Johannes 10, KR 33/38:n mukaan)

1 "Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri.

2 Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen.

3 Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä; ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos.

4 Ja laskettuaan kaikki omansa ulos hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä.

5 Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä."

6 Tämän kuvauksen Jeesus puhui heille; mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen puheensa tarkoitti.

7 Niin Jeesus vielä sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: minä olen lammasten ovi.

8 Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä; mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet.

9 Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.

10 Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

11 Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä.

12 Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee; ja susi ryöstää ja hajottaa ne.

13 Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista.

14 Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut,

15 niinkuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni lammasten edestä.


Hes.34:8

Niin totta kuin minä elän, sanoo Adonai, JHWH, totisesti, koska minun lampaani ovat ryöstettävinä ja koska minun lampaani ovat kaikkien metsän petojen syötävinä, kun paimenta ei ole ja kun minun paimeneni eivät välitä minun lampaistani, vaan minun paimeneni kaitsevat itseänsä, eivätkä kaitse minun lampaitani,


Hes.34:12-16

Niinkuin paimen pitää huolen laumastaan, kun hän on lampaittensa keskellä ja ne ovat hajallaan, niin minä pidän huolen lampaistani, ja minä pelastan ne joka paikasta, minne ne ovat hajaantuneet pilvisenä ja pimeänä päivänä.

13 Minä vien ne pois kansojen seasta ja kokoan ne muista maista, tuon ne omaan maahansa ja kaitsen niitä Jisraelin vuorilla, puronotkoissa ja kaikissa maan asuttavissa paikoissa.

14 Hyvillä ruokamailla minä niitä kaitsen, ja Israelin korkeilla vuorilla on niillä oleva laitumensa. Siellä ne saavat levätä hyvällä laitumella, ja lihava ruokamaa niillä on oleva Jisraelin vuorilla.

15 Minä itse kaitsen lampaani ja vien itse ne lepäämään, sanoo Adonai, JHWH.


Hän tuo kadonneet takaisin,

Hes. 34:16:

16 Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa; mutta lihavat ja väkevät minä hävitän. Minä kaitsen niitä niin, kuin oikein on.

Jisraelin kadonneet ennallistetaan!


Jes. 49:6 hän sanoo:

Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Jisraelin säilyneet: minä panen sinut kansain (pakanain) valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti.

Laitoin tuohon ylle Hänen sanojaan, sillä kuka voikaan ennalleensaattamisen tehdä ja siitä opettaa paremmin kuin JHWH itse! Mutta Hän tulee käyttämään ihmisiä aseenaan/työvälineinään, kuten Hän on aina tehnyt. Apostolien ja profeettain perustukselle on Hänen Seurakuntansa perustuskin laskettu, pääkivenä (kulmakivenä) Hän itse. Hän on Pää, me olemme ruumiin jäseniä.

Miksi Jisraelin ennalleensaattaminen on niin tärkeää?


Jes. 49

8 Näin sanoo JHWH: Otollisella ajalla Minä Olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut; Minä Olen valmistanut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, kohottamaan ennalleen maan, jakamaan hävitetyt perintöosat,

9 sanomaan vangituille: "Käykää ulos!" ja pimeässä oleville: "Tulkaa esiin!" Teiden varsilta he löytävät laitumen, kaikki kalliokukkulat ovat heillä laidunpaikkoina.


Ap.t.13:47

Sillä näin on JHWH meitä käskenyt: 'Minä Olen pannut sinut kansain (pakanain) valkeudeksi,että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti'.

ETTÄ SINÄ OLISIT PELASTUKSEKSI MAAN ÄÄRIIN ASTI!


Joh. 11 luvussa ylimmäinen pappi sanoo:

49 Mutta eräs heistä, Kaifas, joka sinä vuonna oli ylimmäinen pappi, sanoi heille: "Te ette tiedä mitään

50 ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu".

51 Mutta sitä hän ei sanonut itsestään, vaan koska hän oli sinä vuonna ylimmäinen pappi, hän ennusti, että Jahshua oli kuoleva kansan edestä,

52 eikä ainoastaan tämän kansan ( = Juudan ja häneen liittyneiden) edestä, vaanmyös kootakseen yhdeksi hajalla olevat Elohimin lapset.


Hajalla olevat! Kaifaskin tuossa ennusti heistä. Hän tiesi/ymmärsi, että on oleva vielä jisraelilaisia muiden kansain (pakanoiden) keskuudessa. Hän tiesi, että Jahushua tulisi kuolemaan myös heidän edestään.

Tiesikö hän myös sen, että sitä kautta PELASTUS etenee koko maailmaan, aina maan ääriin saakka, jolloin pakanatkin saavuttavat pelastuksen mahdollisuuden?! Mahdollisesti hän tiesi, ja sitä hän kenties paheksui.

Pelastus saavutti maan ääret, ja pakanakansat saivat ja saavat mahdollisuuden pelastukseen, ja heidän keskuudessaan asuvat jisraelin ja jahudan jälkeläiset tulevat myös pelastukseen, ja heistä tulee JHWHn ilmoittama valo sekä suola siellä missä he asuvat.


Mitä valona ja suolana oleminen tarkoittaa?

Matteus 5 vastaa siihen näin:

13 Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi.

14 Te olette maailman valo (valkeus). Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä;

15 eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan menoraan (lampunjalkaan), ja niin se loistaa kaikille Huoneessa oleville.

16 Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.

17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.

18 Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.

19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.


Tästä luimme, että valona ja suolana oleminen tarkoittaa sitä, että pidetään lamppua eli Menoraa esillä siten että siinä säilyy jatkuva valo, ELI: pidetään yllä Tooraa ja JHWHn lakia, käskyjä sekä Hänen antamiaan asetuksia, ja tuodaan ne esiin rakkaudessa, Hänen Rakkaudessaan, jotta olisi suolaa. Ilman suolaa käydään mauttomaksi.


Onko Jahushuan tuoma sana mautonta ja suolatonta? Ei ole.

Hän sanoo, ettei ole tullut kumoamaan yhtään lakia eikä yhtää profeettojen sanomaa. Hän sanoo, ettei niistä katoa pieninkään kirjaim, ei ainoakaan piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, Matt.5:18

Muut kohdat jotka puhuvat samasta: Matt. 24:35, Mark. 13:31, Luuk. 16:17, Luuk. 21:33,

Jahushua Messias on ennalleensaattaja nro 1. Ne, jotka seuraavat Häntä, ymmärtävät Hänen sanomansa, joka on edelleen yhtä tuore kuin on aina ollut.


Hän on ollut ennen Aabrahamia omien sanojensa mukaan:

Johanan 8:

56 Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi."

57 Niin juutalaiset sanoivat hänelle: "Et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha, ja olet nähnyt Aabrahamin!"

58 Jahushua sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut".


Hän sanoo juutalaisille kirjanoppineille:

Joh. 5

39 Te tutkitte Kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;

40 ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

41 En minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä;

42 mutta minä tunnen teidät, ettei teillä ole Jumalan rakkautta itsessänne.

43 Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.

44 Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala?

45 Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne.

46 Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut.

47 Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani?"

Moshe (Mooses) on kirjoittanut Jahushuasta Messiaasta! Profeetat ovat kirjoittaneet Hänestä!

Emmauksen tiellä tapahtui näin kahdelle opetuslapselle, jotka luulivat että kanssaan kulkeva mies on ainoa joka ei tunne ristiinnaulitun tapausta, ja he eivät tunnistaneet, että juuri Messias kulki heidän kanssaan.


Messias opetti heitä:

Luuk.24:25- 27

25 Niin Hän sanoi heille: "Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet!

26 Eikö Messiaan pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa?"

27Ja Hän alkoi Moshesta ja kaikista Profeetoista ja selitti heille, mitä Hänestä oli kaikissa Kirjoituksissa sanottu.

Myöhemmin, kun Hän oli aterioinut heidän kanssaan ja siunannut ja murtanut leivän, he tunsivat Hänet, Messiaansa:

31 Silloin heidän silmänsä aukenivat, ja he tunsivat hänet. Ja Hän katosi heidän näkyvistään.

32 Ja he sanoivat toisillensa: "Eikö sydämemme ollut meissä palava, kun Hän puhui meille tiellä ja selitti meille Kirjoitukset?"

Meillekin on selitetty Kirjoitukset, meillä on Sana ja meillä on Henki. Pyhä Henki opettaa meille Kirjoituksia JHWHn Sanasta. Pyhä Henki on Totuuden Henki ja Opettaja.


Joh.14:26

Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä Minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä Minä Olen teille sanonut.


---

Palaan vielä lyhyeksi hetkiseksi alun Moshen osaan


Moshe ei päässyt fyysisesti Luvattuun maahan, mutta hänen kirjoittamansa sanat ja sanomat elävät! Niistä voimme aina lukea Messiaastamme.

Meidän ei tule pitää syrjässä Tooraa, eli viiden Mooseksen kirjan tekstejä, vaan meidän tulee lukea niitä. Ainoa mitä tulee tehdä, on olla avoimin mielin ja sydämin valmiina kuuntelemaan mitä JHWHn Henki opettaa.

Messiasta seuratessa ei tule pitää läpinäkymättömiä laseja tai huiveja silmillään/silmien peitteenä, vaan poistaa kaikki estävät peitteet. Kun Hän sanoo, että Toora kertoo Hänestä, niin uskotaan se ja tutkitaan mitä siellä Hänestä lukee. On aika katsoa Häneen, avoimin silmin! On aika ottaa tosissaan veriylkämme!


---


Lyhyt Sana ja loppukommentti, liittyen Pyhään Henkeen ja uskoon, sekä parannukseen


Barnabaasta sanotaan:

Ap.t.11:24Sillä hän oli hyvä mies ja täynnäPyhää Henkeä ja uskoa. Ja JHWHlle lisääntyi paljon kansaa.


Oletko sinä täynnä Elohim'n Pyhää Henkeä ja uskoa JHWHn Sanaan?


Tähän loppuun voisit lukea Jirmejahun (Jeremia) luvun 2 kokonaan sekä Jirmejahun luvun 3, jakeeseen 22 saakka. Koin, että nämä tuli ottaa vielä esiin.


Lainaan tässä vain yhden lauseen tuosta Jeremian 3. -luvun loppupuolelta,

Jer. 3: 22

Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, niin minä parannan teidän luopumuksenne." -"Katso, me tulemme sinun tykösi, sillä sinä olet JHWH, meidän Elohimimme.


Amen!


Palataan pyhien Kirjoitusten juurille sekä apostolien ja profeettain perustukselle seurakuntana, Päänämme ja temppelin ylläpitävänä kulmakivenämme Messias Jahushua (Jeshua)!


Ja, jos lukijani et ole luonnollinen israelilainen/juutalainen, niin ei haittaa mitään; samat Kirjoitukset (niin VL:n kuin UL:n puolella) koskevat sinua. Sinä olet uskosi kautta osallinen, etkä joudu hukkaan kun opettelet elämään kuten Israelin kansan se osa, joka uskoo ja luottaa Messiaaseensa ja on uudestisyntynyt elävään uskoon ja kuuliaisuuteen, Pyhässä Hengessä.


Tutkitaan Sanaa ja täytytään Pyhällä Hengellä, uskon eläväksi tekevällä ja uudistavalla Hengellä! Erityisesti Tooran tutkiminen tuo virvoitusta.


Rukoilen Messiaan tähden ja Hänen nimessään, että tämä artikkeli saisi virvoittaa lukijoiden henkeä ja sielua, ja antaa myös potkua omaehtoiseen tutkimiseen, löytöretkelle Israelin Pyhän JHWHn Sanan keskuuteen, löytöretkelle ja ennalleen juurille, siihen mihin meidät on alunperin tarkoitettu.


JHWHn Sanan aarrearkku on suunnattoman suuri lähde, ja jokaisella on mahdollisuus kurkistaa sinne sisään ja löytää vastauksia.


Teija K. Hebr. 11. kuun 14. pvä:nä, 07.02.2012


Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Ajattelun pohja - Jumalan Sanan ruokaa
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus