Alikategoria: halakha midrash.Luettu: 37 kertaa. Osuttu: 27 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

SHAVUOT-SAARNA


Nykyajan kristityt tuntevat leikkuujuhlan nimellä helluntai. Hepreassa juhla tunnetaan monilla nimillä, kuten shavuot, jom habikkurim (uutisten päivä) tai chag hakatsir (leikkuujuhla). Shavuot on vuoden ensimmäinen JHWHn juhla, jolloin korjataan vehnä- ja ohrasato. Kuinka niin ensimmäinen? Joidenkin rabbiinisten mielestä vuosi alkaa syksyllä. Sen ajattelun mukaan sato olisi jo toinen!? JHWHn sana on tältä osin kuitenkin yksiselitteinen. Vuoden kuukaudet alkavat abib-kuussa (2 Moos. 12:2), mutta juhlien kierto loppuu sukkotin jälkeen, kuten on kirjoitettu: "Ja vietä viikkojuhla, kun leikkaat nisusi uutisen, ja korjuujuhla vuoden vaihteessa [tequfat] (2 Moos. 34:22)."

Tosiasiassa nykyajan kristityillä ei ole shavuotia ollenkaan, koska kaikki Adonain juhlat, kuten minimisäädöksetkin (Ap.t.15:29), kuuluvat taivasten kuningaskunnan sisäpuolelle. Nykyajan kristittyjen helluntain viettäminen on korvausteologiaa. Kansojen taivasten kuningaskunnan opetuslapset saivat Pyhän Hengen siunauksen vaste sen jälkeen, kun taivasten kuningaskunnan heprealaiset olivat sen ensin shavuotina ottaneet vastaan (Ap.t. 2:1-4 ja 10:44-45). Näin kansojen taivasten kuningaskunnan opetuslapset saivat uskon kautta yhteyden shavuotiin. Shavuotiin liittyvän Pyhän Hengen lahjan saamiseen tarvitiin kuitenkin ensin pesach! JHWH kiinnitti kansojen taivasten kuningaskunnan opetuslapset uskon kautta osallisiksi pesachiin ja Pyhän Hengen osallisuuden kautta shavuotiin ja sukkotiin (Joh. 7:37-39). Adonain juhlat ovat siis vain taivasten kuningaskunnan heprealaisten opetuslasten perintöä, joista kansojen taivasten kuningaskunnan opetuslapset saavat tulla osallisiksi. Kornelius otti uskon kautta vastaan pesachin, jom kippurin, shavuotin ja sukkotin samana päivänä. Viimein Kornelius löysi yhteyden taivasten kuningaskunnan Messiaan kautta heprealaisiin juuriin, joihin hän oli jo pitkän aikaa etsinyt yhteyttä (Ap.t. 10:2). Korneliuksesta tuli samankaltainen esimerkki kuin mooabilaisesta Ruutista.

Juutalaisissa kodeissa luetaan shavuotina usein Ruutin [Rut] kirjaa. Kirjassa kerrotaan, kuinka mooabilainen Ruut otti vastaan Israelin Elohimin. Monet kristillisen valtakunnan saarnaajat ovat kuvanneet opetuksissaan Ruutin kirjan sukulunastajan [Ga`al] ja Ruutin välistä liittoa, Messiaan ja nykyajan kristittyjen väliseksi liitoksi. Tämä kuvaus on harhaanjohtava. Heidän tulisi opettaa, että se kuvaisi jotenkin kansojen taivasten kuningaskunnan opetuslasten ja Messiaan välistä yhteyttä. Siihen sanon jotenkin 'aameneni'.

Heidän on ymmärrettävä, että kansojen taivasten kuningaskunnan uskovat eivät mene naimisiin taivasten kuningaskunnan Kuninkaan kanssa, koska Hän on valinnut jo neidon, jonka kanssa Hän menee naimisiin. Hän haluaa itselleen taivasten kuningaskunnan heprealaisen vaimon, joka on Hänen valintansa. Hänen rakastettunsa on taivasten kuningaskunnan Israel. Monet kristillisen valtakunnan saarnaajat eivät opeta, kuinka köyhästä Ruutista tuli hengellisesti hyvin varakas, kun hän tapasi Noomin. Oliko se sattuma, että Ruut meni poimimaan Booaksen pellolle (Ruut. 2:3)?

Tänäkin päivänä kansojen taivasten kuningaskunnan opetuslapset poimivat tähkäpäitä taivasten kuningaskunnan heprealalaisen leikkuuväen jäljessä (3 Moos. 19:9-10, 5 Moos. 24:18-22 ja Ruut 2:2-3). Vaikka taivasten kuningaskunnan heprealainen leikkuuväki jättäisikin paljon tähkäpäitä taakseen, mitä se auttaa, koska on niin vähän poimijoita. Miksi nykyajan kristityt tuhlaavat aikansa omassa valtakunnassaan? Miksi he eivät tule samankaltaisiksi kuten Ruut? Mitä hyödyttää, jos et Ruutin tavoin lähde seuraamaan taivasten kuningaskunnan heprealaista Elohimia? Tiedätkö, että kansojen taivasten kuningaskuntaan tulleet "Ruutit" tulevat aina poimimaan tähkät nykyajan kristittyjen edestä, elleivät he tee valintaa (Matt. 5:19)? Ilman valintaa ja päätöstäsi sinua vaivaa jatkuvasti kalvava nälkä, eikä sinulle ole annettu oikeutta tulla taivasten kuningaskunnan heprealaisen leikkuuväen perässä.

Ruutin entinen mies oli kuollut. Jos nykyajan kristittyjen entinen mies olisi kuollut, olisivat he vapaita uskon kautta liittymään yhteen taivasten kuningaskunnan Messiaan kanssa. Niin kauan kuin tämä vanha, haiseva mies elää, he ovat sidotut häneen. Jos he antavat tämän inhottavan vanhan miehen kuolla, ja he valitsevat taivasten kuningaskunnan opetuslasten tien, silloin alkaa ensimmäistä kertaa heidän elämässään uskon kautta romanssi ja rakkaussuhde taivasten kuningaskunnan heprealaisen Jahushuan kanssa! Uskon kautta saat oikeuden olla yhtä ahkera kuin Ruut ja saat poimia ahkerasti tähkäpäitä aamusta iltaan asti (Ruut 2:7). Etkö vaihtaisi nykyajan kristillistä köyhäilyä taivasten kuningaskunnan hengellisiin rikkauksiin? Usko jo, että 'miehesi on kuollut'! Älä pidä vanhaa miestäsi keinotekoisesti hengissä! Kun miehesi on kuollut (Room. 7:3-4)', saat Elohimin armosta olla korjaamassa lyhteitä taivasten kuningaskunnan heprealaisen leikkuuväen jäljessä. On hyvä asia, kun tulet taivasten kuningaskunnan heprealaiselle hyvälle maalle keräämään jyviä (Matt. 13:23), koska ne vievät sinut syvemmälle Hänen tuntemiseensa (Room. 8:14).

Ruoka-ajan tultua Booas sanoi hänelle (Ruutille): "Käy tänne ruualle ja kasta palasesi hapanviiniin [bachomets -> tarkoittaa hapanta ainetta, mahdollisesti viinietikkaa]. Niin Ruut istui leikkuuväen viereen; ja Booas pani hänen eteensä paahdettuja jyviä, niin että hän söi tarpeeksensa ja jäi tähteeksikin (Ruut 2:14)."

Ajattele tulevaisuuttasi! Hän, Messias Jahushua nostaa sinut kristillisen valtakunnan kuraisesta alennuksesta taivasten kuningaskunnan heprealaisen leikkuuväen kanssa syömään. Haluatko olla Ruutin kaltainen, joka sai nousta mooabilaisesta hengellisen köyhyyden ja kurjuuden sontakasasta? Joudut aloittamaan aivan samasta lähtökohdasta, kuin muutkin kansojen nykyajan kristityt:

1. Ensin vanha miehesi kuolee.

2. Valitset Elohimiksesi taivasten kuningaskunnan Jahushuan ja Hänen heprealaiset pyhät kirjoituksensa.

3. Käyt nöyränä taivasten kuningaskunnan oppilaana taivasten kuningaskunnan heprealaisen leikkuuväen jäljessä ja poimit heprealaisia pyhien kirjoitusten tähkäpäitä.

4. Saat levähtää taivasten kuningaskunnan heprealaisessa hengellisessä talossa [habajit (Ruut 2:7].

5. Saat taivasten kuningaskunnan heprealaisten opetuslasten hyväksynnän.

6. Saat elävää vettä juotavaksi (Ruut 2:9).

7. Hänen hyvyytensä saa sinut särkymään (Ruut. 2:10).

8. JHWH palkitsee [ palkita, korjata, parantaa = shalam] tekosi ja antaa täyden palkan [maskonet shalem].

9. Hänen viittansa kulmat suovat sinulle turvan ja parantumisen [Ruut 2:12 -> kenafai; perusm. kanaf -> tallitin kulmaa tarkoittava sana, josta lähtee tsitsitsit ja tarkoittaa myös kätkemistä JHWHn suojelukseen].

10. Saat lohdutuksen.

11. Hän puhuttelee sinua ystävällisesti.

12. Pääset osalliseksi pääkorjuun runsaudesta.

13. Hengellisten rikkauksien alue laajenee: Saat poimia lyhteiden välistä ja kerätä osallisuuden tähden hieman tähkiä pääsadostakin (Ruut 2:15-16)!

"Niin Ruut poimi pellolla iltaan asti; sitten hän pui, mitä oli saanut poimituksi, ja siitä tuli noin eefa-mitan (36,44 litraa) verran ohria (Ruut. 2:17)."

Tähän sopii hyvin Noomin heprealainen rukous: "Siunattu Hän, JHWH:lle [Barukh hu laJHWH], joka ei vetänyt pois armoansa [chasedo] eläviä ja kuolleita kohtaan (Ruut 2:20a).

"Niin Booas sanoi Ruutille: 'Kuules tyttäreni! Älä mene muulle pellolle poimimaan äläkä lähde pois täältä, vaan pysyttele täällä minun palvelijattarieni mukana' (Ruut 2:8)."

Älä mene muiden "pelloille" poimimaan!

Eräs mies oli poiminut, mutta ei oikealla "pellolla". Kornelius oli hurskas [hasid => hasidi => tarkoitti mahdollisesti ger toshavia, joka tarkoittaa puolikäännynnäistä ennen kuin kohtasi Rabbi Jahushuan (Ap.t. 10:2,22)]. Kun Kornelius otti vastaan taivasten kuningaskunnan besoran ja täyttyi Pyhällä Hengellä, ei hänestä tullut nykyajan kristittyä, vaan taivasten kuningaskunnan uskova. Monet nykyajan kristityt saarnaajat opettavat Korneliuksesta, mutta eivät mainitse, että hän oli rabbiinisen arvion mukaan hasidi, joka teki vanhurskautta [tsedeq -> Ap.t. 10:35]. Jättikö Kornelius hasidiuden tullessaan uskoon? Ei jättänyt, koska hän teki jo ennen taivasten kuningaskunnan uskoon tulemista Elohimille otollisia asioita (Ap.t. 10:35). Olivatko almujen [teruma] antaminen ja alati rukoileminen syntiä? Chalila! Kornelius oli poiminut tähkäpäitä "vieraalta pellolta", mutta myöhemmin hän sai poimia niitä "oikealta pellolta"! Tekijä ja tahtoja hänen elämässään ei ollut enää "hasidi-Kornelius", vaan sydämen usko, jonka kautta Jahushua avasi hänelle tien vapauden Tooran tekemiseen: käskyjen, säädösten ja oikeuksien tielle (5 Moos. 5:32-33 -> Jer. 31:33-34 ja Hes. 11:20).

"Niin Noomi sanoi miniällensä Ruutille: 'Hyvä on, tyttäreni, lähde hänen palvelijattariensa mukana, niin et joudu sysittäväksi muiden pelloilla. Ja hän pysytteli Booaan palvelijattarien seurassa poimien tähkiä, kunnes ohran- ja nisunleikkuu oli lopussa. Sitten hän jäi olemaan anoppinsa luo' (Ruut. 2:22-23)."

Pysy, sinä taivasten kuningaskunnan veljeni ja sisareni heprealaisen Jahushuan pellolla. Tiedän sen kokemuksesta, että kun olet ottanut vastaan taivasten kuningaskunnan besoran, joudut muulla pellolla tuupittavaksi. Varsinkin nykyajan kristittyjen pellolla sinut alistetaan sorron alle. Tänä päivänä kannattaa valita peltonsa huolella.

Nykyajan kristityt nauttivat, kun he saavat alistaa sinut uskonnollista väkivaltaa käyttäen. Onneksi sinun ei tarvitse alistua, vaan olet vapaa lähtemään ja tulemaan, koska pelto-osasi on Jahushua itse. Anna anteeksi nykyajan kristityille, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Kun he ristiinnaulitsevat sinut, samalla he ristiinnaulitsevat Jahushuan, jos ja kun täysin edustat taivasten kuningaskunnan opetusta. Tänä päivänä on monia, jotka puhuvat taivasten kuningaskunnasta, mutta eivät itse edusta sitä. Sinulla on työtä taivasten kuningaskunnan pellolla siihen asti kunnes elonaika on ohi. Muuta peltoa pyhät kirjoitukset eivät tunne. Onnelliset ne uskovat, jotka on löytäneet taivasten kuningaskunnan opetuslapseuden kautta rakastavan yhteyden! Teitä onnellisempia ihmisiä ei ole olemassa! Te olette asherei, autuaita, onnellisia!

Eräänä päivänä alkaa taivasten kuningaskunnan viljan puinti (Ruut. 3:2 -> Matt. 3:12). Saat valmistautua tuota hetkeä varten. Sinulle kuulukoon Sukulunastajan sanat: "JHWH siunatkoon sinua, tyttäreni! Sinä olet osoittanut sukurakkauttasi nyt viimeksi vielä kauniimmin kuin aikaisemmin, kun et ole kulkenut nuorten miesten jäljessä, et köyhien etkä rikkaitten. Ja nyt, tyttäreni, älä pelkää; kaiken, mitä sanot, teen minä sinulle. Sillä minun kansani portissa jokainen tietää sinut kunnialliseksi naiseksi (Ruut. 3:10-11)."

Onko sinulla sukurakkautta taivasten kuningaskunnan Israeliin? Oletko uskollinen taivasten kuningaskunnan Kuninkaalle? Älä antaudu "nuorelle karismaattiselle liikkeelle", kirkkokunnalle tai millekään "ministrylle", joka irstaillen ahnehtii vain lompakkoasi? Tunnetaanko sinut kansan portissa kunnialliseksi naiseksi/mieheksi?

Lopuksi rohkaisun sana

"... Suokoon JHWH, että vaimo, joka tulee taloosi, tulisi Raakelin ja Leean kaltaiseksi, jotka molemmat rakensivat Israelin huoneen. Tee väkeviä tekoja Efratassa ja saata nimesi kuuluisaksi Beetlehemissä (Ruut. 4:11)."

Eivät Raakel ja Leea olleet heprealaisia, eikä heistä koskaan tullut heprealaisia, vaan he olivat elämänsä loppuun asti muuta kansaa. Kuitenkin he "rakensivat" Israelin huoneen, se on, he synnyttivät Israelin heimojen kantaisät. JHWH sana osoittaa kiistatta, kuinka suuri merkitys on niillä, jotka lähtevät seuraamaan taivasten kuningaskunnan heprealaista Elohimia.

07.06.2011

Mauno K. Muokattu 12.11.2017

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Heimojen jalokivet - Parantajaenkelit
Keskustelu kategoriassa Tutkivat, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus