Alikategoria: israelin huone.Luettu: 38 kertaa. Osuttu: 15 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

LÖYTÄMINEN

Rabbi Jahushua on antanuttaivasten kuningaskunnan opetuslapsilleuseita kirkkaita ilmestyksiä, mitä pian tulee tapahtumaan maan päällä. Hän on rohkaissut ja kehoittanut kirjoittamaan tästä aiheesta. Usein tuntuu kirjoittamani itselleniliian pyhältä, että opettaisin aiheesta, mutta taivasten kuningaskunnan työntähden en voi vaieta.

I Jäännöksen ylösnousemus

Israelilaisen, varsinkin kansojen keskellä asuvan, on painettava nämä asiat tarkasti mieleen! Nämä sanat ovat kuin lähtöselvitys kansojen terminaaleissa, ja ne kuinvalmistautumista matkaa varten kohti Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille luvattua maata (3 Moos. 26:39-45 Hes. 20:35-38 Hoos. 2:14-15). Älä niinkään ensisijaisesti ajattele fyysistä siirtymistä paikasta toiseen, vaan muista, mitä Rabbi Jahushua on opettanut viidestä viisaasta taivasten kuningaskunnan neitsyestä, jotka yöllä heräsivät, laittoivat lamput kuntoon ja lähtivät Ylkäänsä vastaan (Matt. 25:1-13)!

Sinun kohdallasi matka taivasten kuningaskuntaan, luvattua maata kohti, voi alkaa jo tänään! Matka alkaa valmistautumisella, jossa varataan tarpeeksi öljyä lamppuun ja astiaan, sillä kansojen erämaassa vietetty yö loppuu eräänä päivänä heräämiseen. Tunnetko Hänen Äänensä? Onko Hänen Äänensä sinulle rakas? Tunnetko Hänen Äänensä takana olevan rakkauden?

On ymmärrettävä Israelin kohdalla, mitä tarkoittavat sanat: "elämä kuolleista", ja "rikkauden täyteys"(Room. 11:12). Taivasten kuningaskunnan lähettiläs Shaul, jota Saulukseksi kutsuttiin, kirjoitti, että todellisen heprealaisen kansan identiteetin ylösnousemus kuolleista tapahtuu viimeisinä päivinä! Vielä julistetaan Jahushuassa ylösnousemusta kuolleista (Ap.t. 4:1). Muista sanat: "Egyptistä Minä kutsuin P(p)oikani (Matt. 2:15 -> 2 Moos. 4:22 ja Hoos. 11:1)."

Jaakob ja Israel nousevat taivasten kuningaskunnan papistoksi yhdessä Joosefin ja Juudan kanssa (2 Moos. 19:6 -> 1 Piet. 2:9). Ylösnousemus ei tee kompromissia kuoleman kanssa! Älä usko kaikkea heprealaisten juurten tai messiaanisuuden nimellä kulkevien kompromistien opetuksia tänä päivänä. Useimmissa niistä ei ole apostoli Shaulin kirjoittamia elämän ja ylösnousemuksen tuntomerkkejä, vaan ne ovat synergismejä nykyajan kristillisyyden ja rabbiinisuuden välillä. Muista niitä Pyhiä sanoja, joita Pietari julisti: ylösnousemusta kuolleista, Jahushuassa Messiaassa, johon olemukseen oli kätkettynä koko Israelin huone (Ap.t. 2:36).

Kansojen keskellä olevan taivasten kuningaskunnan heprealainen identiteetti nousee kuolleista! Ystävä rakas, se on kirjaimellista! Se on ylösnousemus kansojen kuoleman kidasta. Se on siirtymistä heprealaiseen taivasten kuningaskunnan opetuslapsen identiteettiin. Se on todellinen muutos, jonka saa aikaan Pyhä Henki, joka antaa taivasten kuningaskunnan Messias-valon kansojen Galileaan, ja kirkkauden papilliselle kansallensa Israelille (Jes. 46:13, 49:3 ja 60:1).

II Löytäminen

"Ja JHWH hajottaa teidät kansojen sekaan, ja ainoastaan vähäinen joukko on jäävä niiden kansojen keskelle, joiden tykö JHWH teidät kuljettaa. Ja siellä te palvelette jumalia, jotka ovat ihmiskätten tekoa, puuta ja kiveä, jotka eivät näe eivätkä kuule, eivät syö, eivätkä hajua tunne. Mutta sitten sinä siellä etsit JHWHta, sinun Elohimiasi, ja sinä LÖYDÄT [umetsaukha perusm. ] Hänet, kun kysyt Häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi (5 Moos. 4:27-29)."

Kaiken vainojen ja sotien keskitse kuljettuaan israelilaisten jäännös tulee aikojen lopulla havaitsemaan, että siitä suuresta esi-isien ja -äitien jättämästä jälkeläisten joukosta, jää jäljelle ainoastaan Jahushuaan uskova taivasten kuningaskunnan opetuslasten pieni jäännös (Jes. 10:21-22 -> Hes. 5:3-4). Tätä pelastuvaa pientä jäännöstä varten ilmestyksen sana on tullut.

Vapaa käännös: "Katso, Hänet Minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi. Katso, kansa [goi; Israel] ei tiedä [teda] kutsua, ja kansa [goi; Israel], joka ei tiedosta [jedaukha], juoksee Sinun tykösi, JHWHn, sinun Elohimisi ja Israelin Pyhän tähden, sillä Hän kirkastaa sinut. Etsikää JHWHea silloin, kun Hän antaa itsensä LÖYDETTÄVÄKSI [behimatseo]; huutakaa Häntä, läsnäolevana lähelle [bihejoto qaruv;(Jes. 55:4-6)]."

"Siihen aikaan, sanoo JHWH, Minä Olen [Ehejea; 2 Moos. 3:14] kaikkien Israelin perhekuntien Elohim ja he ovat minun kansani. Näin sanoo JHWH: Kansa, miekalta säästynyt, LÖYSI [matsa] erämaassa armon; Minä menen saattamaan sen, Israelin, rauhaan. Kaukaa ilmestyy minulle JHWH: 'Iankaikkisella rakkaudella Minä olen sinua rakastanut, sen tähden Minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta (...venyttänyt, tehnyt pitkäksi sinulle armon). Minä rakennan sinut jälleen, ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Sinä kaunistat itsesi jälleen käsirummuilla ja lähdet iloitsevaisten karkeloon (Jer. 30:31-31:1-4 -> 2 Moos. 15:20-21)."

"JHWH sanoo kansojen keskuudessa eläville heprealaisille: Sillä Minä tunnen ajatukseni, jotka Minulla on teitä kohtaan, sanoo JHWH: Rauhan eikä turmion ajatukset; Minä annan tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte Minua avuksenne, tulette ja rukoilette Minua, ja Minä kuulen teitä. Te etsitte Minua ja LÖYDÄTTE [umetsatem] Minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja Minä annan teidän LÖYTÄÄ itseni [venimetseti], sanoo JHWH, ja minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista, joihin olen teidät karkoittanut, sanoo JHWH, ja palautan teidät tähän paikkaan, josta Minä siirsin teidät pois (Jer. 29:11-14)."

Hebrealaiset ovat jo kauan tienneet, että matsa-sanassa (löytää) on vain yhden konsonantin ero matsa-sanaan (happamaton). Matsa liittyy juutalaisten Messias-ennustukseen, sillä Andreas sanoi Pietarille: Me olemme LÖYTÄNEET [matsaenu] Messiaan (Joh. 1:41). Jotta asia vahvistettaisiin toisella todistuksella, Filippus sanoi Natanaelille: "Me olemme LÖYTÄNEET [matsanu] Hänet [Oto], josta Mooses Toorassa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jahushuan, Joosefin pojan, Nasaretista (Joh. 1:45)."

III Suurin Rabbi

Matsa-opetusalkoi siitä, kun istuin pöytäni ääressä. Olin mietteissäni jahymähdin mieleeni tulleelle rabbiiniselle traditiolle, jossa'pesachinajonkun juutalaisen perheen jäsenpiilottaamatsanpuolikkaan, niin että kukaan paikalla olevista ei huomaa.Pesach-aterian jälkeen happamattoman leivän puolikas, afikoman,etsitään jalöydetääniloitenja riemuiten'. Sanoin silloin mielessäni seuraavat sanat: "Tämäon vain rabbiinista hapatusta. Silloin kuulin Hänen rakkaan Äänensä,joka sanoi: "Siinä on kuitenkin jotain, hyvin vähän,totuutta." Hämmästyin. Siirryin ilmestyksen Henkeen javastasin Rabbilleni: "Jahushua, anna anteeksi. Sinä tiedätparemmin kuin minä, miten asia on. Sitten kuulin Hänen Äänensä,joka sanoi: "Avaa Pyhät Sanat Luukkaasta, luvusta kaksi (2)."

Luin jakeet 40-52. Hän opetti minua, että Hän oli matsa, joka katosi Hänen vanhempiensa huomaamatta, jakeessa 43. Tämän jälkeen alkoi Hänen vanhempiensa etsintävaihe, joka alkoi jakeesta 44, ja jatkui vielä jakeeseen 45. Etsintävaihe kesti kolme vuorokautta aina jakeeseen 46 asti, jolloin etsiminen vaihtui LÖYTÄMISEEN [löysivät Hänet = vajimetsa'uhu],joka osoittaa Hänen tulevaan ylösnousemuksensa päivään. Minun oli pakko myöntää olleeni väärässä.

Hän opetti minulle millainen on tämä matsa, joka on tänä päivänä kadoksissa suurelta osalta Israelia, joka elää kansojen keskellä. Niin kuin Hänen vanhempansa etsivät Häntä ensin matkaseurueesta, sitten tuttaviensa luota ja myöhemmin Jerusalemista, tulee Israel eräänä päivänä etsimään Häntä aikojen lopulla (Hoos. 3:5). Tämän tähden on Tooraan kirjoitettu: "Puhu israelilaisille näin (vapaa käännös): 'Jos joku teistä tai teidän jälkeläisistänne on saastunut kuolleesta tai on KAUKANA MATKALLA tehköön kuitenkin pesach'in JHWH'lle' (4 Moos. 9:10)."

Juhlan tekemisen oikeutta ei annettu kahdelle muulle JHWH'n juhlalle. Toiselle kuulle annettu pesach-säädöskokoelma asetettiin Siinain erämaassa profetiaksi kansojen erämaan matkaseurueessa vaeltavalle Israelille, jonka on eräänä päivänä aika anoa, etsiä, LÖYTÄÄ ja viimein kolkuttaa taivasten kuningaskunnan ahtaalle portille.

"Sillä jokainen anova saa, ja etsivä LÖYTÄÄ ja kolkuttavalle avataan (Matt. 7:7-8)."

Israelilaiset saavat olla niitä harvoja, jotka LÖYTÄVÄT [jimetsa'uhu; Matt. 7:14] taivasten kuningaskunnan ahtaan portin ja LÖYTÄVÄT heprealaisen, taivasten kuningaskunnan Matsan! Mikä tahansa leipä ei ole Matsa. Hän on Matsa, jossa ei ole yhtään mitään hapatusta (Joh. 6:48 1 Kor. 5:7-8). Jahushua sanoi: Kuka teistä on se Ihminen (isä kuvaa Elohim'in ja Israelin välistä suhdetta), joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää, taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä Häneltä anovat (Matt. 7:9-11)!" Mitä kannattaa anoa? Taivasten kuningaskunnan ahtaan portin LÖYTÄMISTÄ, joka on avoin kaikille anojille, etsijöille, löytäjille ja kolkuttajille!

Nykyajan kristityt, joista joillakin on heprealainen perimä, ovat kulkeneet matkaseurueessa hyvin kauaksi Jerusalemista ja luulevat, että Hän on heidän matkaseurueessaan, mutta "luulo ei ole tiedon väärtti". Tarkista siis sinä nykyajan kristitty, Josefin ja Mirjamin tavoin, onko Jahushua matkaseurueessasi. Jahushua kutsuu sinua taivasten kuningaskunnan Jerusalemiin. Nykyajan kristillisestä, rabbinisesta, muhamettilaisesta tai muustakaan uskonnollisesta matkaseurueesta ei LÖYDY Matsaa. Sinun on välttämätöntä palata takaisin Jerusalemiin, josta taivasten kuningaskunnan besora aikoinaan lähti liikkeelle.

Jahushua opetti minua. Siellä [shamma] te LÖYDÄTTE Hänet, joka istui pyhäkössä [bamiqddash] opettamassa Israelin rabbeja, jotka istuivat arvostavasti ja kunnioittavasti Hänen ympärillään puoliympyrässä ja kuuntelivat ihmetellen Hänen ymmärrystänsä ja vastauksiansa (Luuk. 2:47). Israelin menneessä historiassa ei ole tähän päivään asti tapahtunut vastaavaa! Tämän tähden Pyhä Henki on kirjannut tämän ihmeellisen tapahtuman muistiin todistukseksi Israelille, että Hän on taivasten kuningaskunnan Israelin Rabban, Messias! Ei ollut ihme, että Jahushuan vanhemmat tämän nähdessään hämmästyivät (Luuk. 2:48). On ennen kuulumatonta, että Jahushua, joka oli vasta kahdentoista vuoden ikäinen opetti valkopartaisia rabbeja!

Jahushua kertoi, että Luukkaan toisen luvun jae 40 kertoo syyn, miksi Hän kykeni lapsena opettamaan Israelin rabbeja. Koko jumalallinen täyteys tuli esiin ihmisen kaltaisen hennon juutalaispojan kautta!

Hänen koko jumalallinen täyteytensä ei tarvinnut mitään kasvamista eikä kehittymistä. Hän on ollut täydellinen iankaikkisesti, kuin myös ollessaan äitinsä Mirjamin munasolussa, mutta ollessaan ihmisen kaltaisessa luomuksessa, se tarvitsi kasvamista ja vahvistumista, että Hänen täydellinen jumalallinen luontonsa pääsisi virtaamaan esiin inhimillisen olemuksen kautta kauniisti ja hellästi, mutta samalla väkevällä jumalallisella arvovallalla.

Ilmestyksen Hengessä kuuln Hänestä jotakin muutakin, joka hämmästytti minua vielä enemmän. Olkoon se sinulle toisena todistuksena siitä, että Hän olisi sinunkin ainoa taivasten kuningaskunnan Rabbisi ja Messiaasi! Hän sanoi: Jos Hän oli jo kahdentoista ikäisenä ylivertainen Rabbi kaikkiin muihin rabbeihin verrattuna, kuinka ylen määrin ylivertainen Hän oli aikuisena miehenä!

Toisenluvun lopussa on kirjoitettuna toistamiseen sanat: "Ja Jahushua varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Elohim'in ja ihmisten edessä (Luuk. 2:52)!" Paina mieleesi Hänen sanansa: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että Minun pitää niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat (Luuk. 2:49)", tai "Ettekö tienneet, että minun tulee olla Isäni seurassa [Syrus Sinaiticus]."

Mikä on sinun syysi etsiä Häntä? Tiedosta se, että Hän on aina oleva Jerusalemissa Isänsä säätämissä juhlissa, joissa Tooraa, profeettoja ja kirjoituksia arvostetaan ja kunnioitetaan!

IV UL:n Matsa-tietoisuus

Pitääkö meidän traditionaalisesti piilottaa afikoman pesach'ina kolmeksi päiväksi? Emme aio tehdä sitä. Eivät uskonnolliset rituaalit auta asiaa ollenkaan. Taivasten kuningaskunnan sisäpuolella on opetuslapsille annettu oikeus kuulla Hänen suunsa Ääni. Taivasten kuningaskunnan opetuslapset ovat jossakin vaiheessa olleet koulussa opiskelemassa. Kun olimme koulun kirjoilla, meillä on siellä oikeus kuunnella opetusta ja kysyä tarvittaessa opettajalta, jolla vuorostaan oli oikeus tarvittaessa kysyä meiltä.

Oletko sinä kirjoilla taivasten kuningaskunnan opetuslapseuskoulussa? Siispä käytin kysymisen oikeutta ilmestyksen Hengen aikana hyödyksesi, ja kysyin Rabbiltani: "Onko LÖYTÄMISESTÄ, Matsa'sta, puhuttu missään niin kutsutun "Uuden Testamentin" puolella, koska nykyajan kristityt tulevat sitä minulta kysymään?"

Hän vastasi minulle: "Etkö muista, mitä minä sanoin juutalaisille veljilleni ennen kärsimystäni, kuolemaani ja ylösnousemustani?" Silloin Pyhä Henki muistutti minua (Joh. 14:26), mitä Hän oli sanonut: "Silloin te etsitte minua, mutta ette LÖYDÄ [timetsa'uneni], ja missä minä olen, sinne te ette voi tulla.' Niin juutalaiset sanoivat keskenään: 'Minne tämä aikoo mennä, koska emme voi LÖYTÄÄ häntä [nimetsa'ehu]? Eihän vain aikone mennä niiden luo, jotka asuvat hajallaan kreikkalaisten keskellä, ja opettaa kreikkalaisia? Mitä tämä sana on, jonka hän sanoi: 'Te etsitte minua, mutta ette LÖYDÄ', ja 'Missä minä olen, sinne te ette voi tulla?' (Joh. 7:34-36)."

Juutalaisen kansan etsimisen aika on kestänyt tähän päivään asti. On vakava asia, kun Hän sanoi juutalaisille, että te ette LÖYDÄ Minua! Niinpä Hän kertoi seurauksista sanoen: "Minä menen pois, ja te etsitte Minua, ja kuolette syntiinne. Mihin minä menen, sinne teette voi tulla (Joh. 8:21)." Hän kertoi saman myös opetuslapsilleen (Joh. 13:33), mutta etsiminen heidän kohdallaan oli hyvin lyhyt aika: "Vähän aikaa, niin te ette enää Minua näe,ja taas vähän aikaa, niin te näette Minut (Joh. 16:16)." Hän viittasi näillä sanoilla kolmeen päivään ja yöhön, jonka jälkeen on jälleen LÖYTÄMISEN riemu(Joh. 13:17-22).

LÖYTÄMISTÄ edeltää etsiminen ja anominen, siksi LÖYTÄMINEN[bajom hahu'], muuttuu kiitokseksi (Joh. 16:23). Jahushua kehottaa siis anomaan, kun alkaa etsimisen aika, joka tulee varmasti päättymään LÖYTÄMISEEN (Joh. 16:24)! Elämme siis taivasten kuningaskunnan aikaa, jolloin Rabbi Jahushua ei puhu meille enää kuvauksilla (mysteereillä, salaisuuksilla), vaan Hän sanoi: "vaan avonaisesti julistan teille sanomaa Isästä (Joh. 16:25)." Hän yhdisti itsensä Messias-salaisuuteen, Matsa'aan, mutta uskonnolliset juutalaiset eivät ymmärtäneet sitä, toisin kuin Andreas ja Filippus, nuo oppimattomat galilealaiset. Siispä tänä päivänä Hän tahtoo julistaa Suomen nykyajan kristityille LÖYTÄMISEN mahdollisuutta.

Tahdotko LÖYTÄÄ hänet, vai tahdotko mennä pois? Nyt on tullut aika LÖYTÄÄ Hänet, joka on ylivertainen taivasten kuningaskunnan heprealainen Rabbi, Messias, ja jolla ainoalla on taivasten kuningaskunnan Kuninkuus!

V Etsimisestä löytämiseen

Enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille: 'Älkää te peljätkö; sillä minä tiedän teidän etsivän Jahushuaa, joka oli ristiinnaulittu (Matt. 28:5)'.

Luuk. 24:3 sanoo: "Niin he menivät sisään (hautaan), mutta eivät LÖYTÄNEET [mats'u] JHWH Jahushuan ruumista (Luuk. 24:3 24:23)."

Tanakhin lisäosan (besorat) puolella ei tarvitse kauaa etsiä Häntä, kun Hän itse antaa itsensä LÖYDETTÄVÄKSI: Mutta katso, Jahushua tuli heitä vastaan ja sanoi: 'Shalom lakhen! (Matt. 28:9 Luuk. 24:36 Joh. 20:15-19,26)'. Pyhät kirjoitukset osoittavat kiistatta todeksi, että meillä ei ole rabbiinista matsaa, jota tarvitsisi etsiä hikihatussa, vaan Hän on elävä ja ylösnoussut Matsa, joka etsii meidät käsiinsä, ja me saamme iloiten LÖYTÄÄ Hänet!

Luukkaan besoran viidennessätoista luvussa löydämme kolme vertausta. Kuinka niin kolme? Jakeessa kolme sanotaan, että vertauksia on vain yksi! Jumalallinen aritmetiikka (peruslaskut) toimii näin, että 1+1+1 = 1. Monet tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota vertauksessavähemmän olennaisiin asioihin, jolloin pääasia on jäänyt liian vähälle huomiolle. Kun etsimme näille kolmelle vertaukselle yhteistä tekijää, joka tekee niistä yhden vertauksen, huomaamme sen heti. Se on sana LÖYTÄÄ (Luuk. 15:4, 5, 6, 8, 9x2, 24 ja 32)!

VI Löytämisen tuska

Tiedän, että Suomessa asuvien heprealaisten joukossa on niitä vähäisiä, jotka tulevat käymään tätä löytämisen prosessia (Joh. 10:9). Löytämisellä en tarkoita perustuksen laskemista (Hebr. 6:1), vaan taivasten kuningaskunnan messiaanisen identiteetin löytämistä, heprealaisen elämän läpi käyvän kirkkauden säteilyn ymmärtämistä ja tuntemista (Hepr. 1:3). Tästä löytämisen tuskasta kirjoitti hyvin Shir haShirim(Laulujen Laulu). Morsian (Israel) sanoi Yljälleen (Jahushualle): "Yöllä minä vuoteellani etsin häntä, jota minun sieluni rakastaa, minä etsin, mutta en LÖYTÄNYThäntä (3:1)." Mikä sai Israelin etsimään Rabbi Jahushuaa? Myöhemmin morsian paljasti tarkemmin, mitä oikein tapahtui. Aivan kuin häntä olisi jäänyt vaivaamaan sanomatta jääneet asiat.

Morsian kertoo enemmän tapahtuneesta asiasta (vapaa käännös): "Minä nukuin, mutta minun sydämeni valvoi. Kuule, rakkaani kolkuttaa! 'Avaa minulle siskoseni, armaani, kyyhkyseni, puhtoiseni, sillä pääni on kastetta täynnä, kiharani yön pisaroita (kastetta). Olen viittani [kuttanetti; robe, garment or tunic] riisunut, pukisinko sen päälleni enää? Olen jalkani pessyt; tahraisinko ne taas?' Rakkaani ojensi [shalach] kätensä oven raosta [min-haschor] sisään ja silloin tunteeni ärjyivät yli [umeai hamu alai]; minä nousin avaamaan rakkaalleni, ja minun käteni tiukkuivat mirhaa, sormeni sulaa mirhaa oven kädensijoihin. Minä avasin rakkaalleni, mutta rakkaani oli kääntynyt pois, oli mennyt. Sieluni [nafeshi] meni etsimään Hänen puhettansa [jatse'a vedabero biqashttihu]. Minä etsin häntä, mutta en löytänyt; minä huusin häntä, mutta ei Hän minulle todistanut (5:1-6)."

Jäikö morsian toimettomaksi? Ei jäänyt. (Vapaa käännös): "Minä nousen ja kiertelen kaupunkia, katuja ja toreja, etsin häntä, jota minun sieluni rakastaa. Minä etsin, mutta en LÖYTÄNYT häntä. Löysivät minut vartijat, jotka kaupunkia kiertävät. 'Oletteko nähneet häntä, jota minun sieluni rakastaa?' (3:2-3)." Morsian ei aluksi kertonut mitä tosiasiassa tapahtui vartioiden [shomrim] kohtaamisessa, mutta myöhemmin hän kertoi: "Löysivät minut vartijat, jotka kaupunkia kiertävät, he löivät minua ja haavoittivat minua; shaalini [rididi] riistivät yltäni muurien vartijat (5:7)."

Kuinka monesti erilaiset vartijat ovatkaan lyöden ja varastaen huonosti kohdelleet Israelin poikia ja tyttäriä? Kun morsian on kulkenut haavoitettuna ja häväistynä vartioiden ohi, hän sanoi: "Tuskin olin kulkenut heidän ohitsensa, kun LÖYSIN [shemmatsa'ti] hänet, jota minun sieluni rakastaa; minä tartuin häneen enkä hellittänyt hänestä, ennen kuin olin saattanut hänet äitini taloon, kantajani huoneeseen (3:4)."

VII Löytämisestä tottelemiseen

Anominen ja etsiminen palkitaan sinnikkyyden tähden(Luuk.5-10), mutta olemme nähneet usein uskonnollisuuden hallitsemia nykyajan kristittyjä,jotka ovat kyllä sinnikkäitä rukoilemaan, mutta jotka ovat kuitenkin vain itsepäisiä ollakseen tekemättä, mitä Rabbi Jahushua tahtoo. Heille rukoilevaan sinnikkyyteen puettu itsepäisyys on vain pakokeino ohittaa Hänen tahtonsa. Rabbi Jahushua sanoi, mitä on liittojen ajan puolella löytäminen (Ap.t.Ap.t. 12:3-5, 16 (19)).

Tätä nykyistä hengellistä tilannetta kuvaa hyvin seuraavat sanat: "Kauan aikaa Israel oli ilman oikeata ['emet] Elohim'ia, ilman opetusta antavaa pappia ja ilman Tooraa, mutta kun he ahdistuksessansa palasivat JHWH'n, Israelin Elohim'in, tykö ja etsivät Häntä, niin he LÖYSIVÄT[vajimatse'] hänet (2 Aik. 15:3-4)."

Mauno K. Julkaistu v. 2010-14

Muokattu 30.9.2017

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Hapan taikina - Ajattelun pohja
Keskustelu kategoriassa Profeetalliset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus