Alikategoria: eksegeettinen midrash.Luettu: 0 kertaa. Osuttu: 10 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

Ympärileikkaus


Ympärileikkauksesta nouseeaika ajoin esiin erilaisia mielipiteitä.

"Ja Juudeasta tuli sinne muutamia, jotka opettivat veljiä: 'Ellette ympärileikkauta itseänne, niinkuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua (Ap.t. 15:1)'."

Antiokiassa oli suuri joukko muukalaisia tullut taivasten kuningaskunnan uskoon. Muutamia fariseusten lahkosta uskoon tulleita, oli saapunut Antiokiaan, ja he vaativat heidän ympärileikkaamsitaan (Ap.t. 15:5). Vaatimuksessa ei ollut mitään uutta (Matt. 23:15). Sen ajan hellenistisessä maailmassa fariseusten käännytystyö oli hyvin aktiivista. Heidän hedelmäänsä JHWH'n sanasta: esim. Nikolaus (Ap.t. 6:5 ja juutalaiseen uskonnon proselyytit 13:43). Fariseukset vaativat muukalaisten ympärileikkausta ja vetosivat Mosheen, vaikka he tarkoittivat sillä "isien lakia".

"Ja Elohim sanoi Aabrahamille: 'Mutta sinä pidä minun liittoni, sinä ja sinun siemenesi, sukupolvesta sukupolveen. Ja tämä on minun liittoni, jonka pidätte minun ja teidän välillänne ja minun ja sinun siemenesi välillä; ympärileikatkaa jokainen miehenpuoli keskuudessanne'... (1 Moos. 17:9-14)." 'Jokainen miehenpuoli' tarkoitti siis myös Aabrahamin kotona asuvia muukalaisia.

Tooran säädös sanoo selvästi, että ympärileikkaus koskee myös israelilaisten keskuudessa asuvia muukalaisia (2 Moos. 12:44, 48-49). On syytä kirjoittaa seuraava jae, jotta kaikki lukijat asian ymmärtäväisivät: "Seurakunnassa olkoon yksi Toora teillä kuin muukalaisellakin, joka asuu teidän luonanne. Tämä olkoon teille ikunen säädös sukupolvesta sukupolveen. Se, mikä koskee teitä, koskekoon myös muukalaista Adonain edessä. Yksi Toora ja sama oikeus olkoon sekä teillä että muukalaisella, joka asuu teidän luonanne (4 Moos. 15:15-16)."

Mikä oli jäänyt fariseuksilla huomaamatta? Nämä säädökset tarkoittivat vain Israelin maassa pysyvästi asuvia muukalaisia. 'Rabbiinisesta' perimätiedosta Jahushua sanoi: ..., "mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat opittuja ihmiskäskyjä (Matt. 15:9)." Toorassa ei ole mitään säädöstä muukalaisten ympärileikkaamisesta Israelin maan ulkopuolella.

"Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät; että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta veri ei ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi (Ap.t. 15:28-29)!"

Antiokiassa syntyi kiista 'pakanuudesta' kääntyneiden ympärileikkaamisesta. Pyhän Henki ja taivasten kuningaskunnan heprealaisen hengellisen huoneen johtavat veljet eivät Tooran vartioimisesta maininneet mitään. Tooran säädöksiin ei tehty mitään laajentavaa muutosta. Tooran säädökset ympärileikkausta koskien pysyivät muuttumattomina. Paavalin, Barnabaan ja uskoon tulleiden fariseusten kiista koski siis ylimääräistä säädöstä, joka kuului rabbiinisuuteen. Fariseusten yritys epäonnistui, koska Tooraan ei saa mitään lisätä. Apostoli Pietari sanoi uskoontulleille fariseuksille: "Miksi te siis nyt kiusaatte Elohimia ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme, emmekä mekään ole jaksaneet kantaa (Ap.t. 15:10)?" Pietari ei osoita ollenkaan Tooraa, vaan kiistan aiheuttaneeseen rabbiiniseen säädökseen. Pyhä Henki ja taivasten kuningaskunnan heprealaisen hengellisen huoneen veljet eivät halunneet, että kansojen taivasten kuningaskunnan opetuslapset joutuisivat rabbiinisten perinnäissääntöjen orjiksi. Miksi uskovat fariseukset vaativat Israelin maan ulkopuolella olevien muukalaisten ympärileikkaamista? Shaul antoi tähän vastauksen: "Kaikki, jotka pyrkivät olemaan mieliksi (rabbiinisia kohtaan), ne pakottavat teitä ympärileikkauttamaan itsenne vain siksi, ettei heitä Messiaan ristin tähden vainottaisi (Galat. 6:12)".

Uskoon tulleiden fariseusten eräs 'risti' oli ympärileikkaus. Se risti 'leikkasi' uskoon tulleen juutalaisen irti rabbiinisesta orjuudesta. Rabbiininen orjuus, johon liittyi ikään kuin oman vanhurskauden pystyttäminen, oli päättynyt. Tilalle oli tullut Jahushuan ristinkuoleman ja ylösnousemuksen tuoma vapaus, jossa vapauden Toora kirjoitettaisiin Jehudan ja Jisraelin mieliin ja sydämiin (Jer. 31:33)!

Antiokialaisten eikä muuallakaan asuvien taivasten kuningaskunnan opetuslasten tarvinnut ympärileikata itseänsä, koska he eivät asuneet Israelin maassa. Shaul piti tiukasti kiinni päätöksestä ja kirjoitti: "...me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille (uskoon tulleille fariseuksille) myöten, että besoran totuus säilyisi teidän keskuudessanne (Galat. 2:5)." Ja: "Vapauteen Messias vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen (rabbiininen ies). Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkaatte itsenne (käännytte rabbiinisuuteen), niin Messias ei ole oleva miksikään hyödyksi. Ja minä todistan jokaiselle ihmiselle (muualla kuin Israelin maassa asuvat), joka ympärileikkauttaa itsensä (kääntyy rabbiinisuuteen), että hän on valvollinen täyttämään kaiken Tooran (kiviin kaiverretun Tooran; Galat. 5:1-3)." Sellainen kansojen uskova, joka ympärileikkauttaa itsensä, on suistunut pois armon alta rabbiinisen ikeen alle. Hänelle ei ole olemassa mitään muuta vaihtoehtoa kuin 'pystyttää ikään kuin oma vanhurskaus' (Room. 10:3).

"Sentähden minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka kääntyvät pakanuudesta Elohimin puoleen (Ap.t. 15:19)."

Rabbiiniset perinnäissäännöt ja traditiot ovat rasite. Yhtä lailla ne ovat orjuutta, kuin nykyajan kristillinen korvausteologia perinteineen. Tällaiset kiroukset pyrkivät hidastamaan Pyhän Hengen vaikuttamaa liikehdintää. Pietari kutsui vieraita ikeitä Elohim'in kiusaamiseksi!

"Sillä Mooseksella on ammoisista ajoista asti joka kaupungissa julistajansa; luetaanhan häntä synagogissa jokaisena sapattina (Ap.t. 15:21)."

Helleenisellä valtakaudella ja varsinkin sen jälkeen synagogia rakennettiin jokaiseen kreikkalaiseen kaupunkiin ja juutalainen rabbiinisuus oli kuin 'kristillinen valtakunta' tuona aikana. Voit lukea, kuinka kreikkalaiset mielellään kävivät sapattina (lauantaisin) rabbiinisissa jumalanpalveluksissa (Ap.t. 13:50, 14:1, 15:21, 17:4, 17:12, 17:17 ja 18:4). Kreikkalaiset ihmiset tunsivat paremmin Tooran ja muut Tanakhin pyhät kirjoitukset, kuin tuntee nykyajan kristityt.

Minimisäännöistä, joista Jerusalemissa sovittiin (Ap.t. 15:20), ovat nykyajan kristityt rikkoneet jo oman uskonnollisen valtakuntansa perustamisesta lähtien. Kansojen taivasten kuningaskunnan opetuslasten vieraantuminen ja luopuminen taivasten kuningaskunnan heprealaisista opetuksista alkoi jo toisella vuosisadalla. Minimisääntöjä ei ole olekaan kirjoitettu nykyajan kristityille, vaan kansojen pienille ylhäältä syntyneille taivasten kuningaskunnan opetuslapsille. Tästä oli seurauksena, että 'seurakunnat (taivasten kuningaskunnan paikalliset seurakunnat) vahvistuivat uskossa ja saivat päivä päivältä yhä enemmän jäseniä' (Ap.t. 16:5). Kun kansojen taivasten kuningaskunnan opetuslapset olivat sisäisesti kasvaneet minimisääntöjen vartioimiseen, taivasten kuningakunnan heprealainen papisto sai Adonailta tehtäväkseen opettaa lisää vapauden Tooraa. Nämä hengelliset aarteet Pyhä Henki sitten kirjoitti heidän sydämiinsä minimisääntöjen lisäksi (Room.1:11 ja 1. Tess. 3:10).

Miksi Shaul ei ympärileikannut Tiitusta (Galat. 2:3, vaan hän ympärileikkasi Timoteuksen (Ap.t. 16:3)? Tiedät vastauksen. Tiitus asui muualla kuin Israelissa eikä ollut heprealainen, mutta Timoteus oli todistetusti juutalainen (Ap.t. 16:1). Jokaisen Israelissa pysyvästi asuvan kansojen muukaisen on ympärileikattava itsensä. Myös muissa maissa asuvien israelilaisten, jotka 100 %:sti tietävät olevansa JHWH'n omaisuuskansaa, on ympärileikattava itsensä. Heprealaisen ulkonainen ympärileikkaus tulee olla sisäisen ympärileikkauksen sinetti (Room. 4:11), jolloin hän on 'uusi luomus'. Heidän kaltaisiaan taivasten kuningaskunnan heprealaisia kutsutaan 'Elohimin Israeliksi' (Gal. 6:15-16).

"Ja kun he olivat sen lukeneet, iloitsivat he tästä lohdutuksesta (Ap.t. 15:31)."

Kansojen taivasten kuningaskunnan opetuslapset saavat iloita siitä lohdutuksesta, että heidän ei tarvitse olla rabbiinisten eikä nykyajan kristillisten alkeisvoimien ja -oppien orjia, vaan he saavat Elohimin armosta vartitoida pyhiä kirjoituksia!

"Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus, ja Elohimin Israelille (Galat. 6:16)."

10.09.2010

Mauno K. Muokattu 4.11.2017

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Prinsessa ja Sulhanen - Joonan merkki - Suomalaisetko Israelia?
Keskustelu kategoriassa Tutkivat, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus