VAIN ISRAELILAISILLE

Kahden päivän aikana Adonai puhui Israelin huoneesta ja voi-huudoista.

"Varmasti tietäköön koko Israelin huone, että Elohim on hänet Adonaiksi ja Messiaaksi tehnyt, tämän Jeshuan, jonka te ristiinnaulitsitte (Ap.t. 2:36)."

"...mutta Messias on uskollinen Poikana, hänen huoneensa haltijana ja hänen huoneensa olemme me (taivasten kuningaskunnan Juuda ja Israel), jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen (Hebr. 3:6)."

"ja rakentukaa (taivasten kuningaskunnan heprealaiset) itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeshua Messiaan kautta ovat Elohimille mieluisia (1.Piet. 2:5)."


Teenkö väkivaltaa Elohimin pyhille kirjoituksille, kun tietoisesti jätän pois pakanuudesta kääntyneet (kansoista kääntyneet taivasten kuningaskunnan opetuslapset), jotka ovat Liittojen ajan hengellisen temppelin eläviä kiviä? En tee, koska Jeshuaan uskovalla taivasten kuningaskunnan Israelilla on edelleen erityisasema muihin kansallisuuksiin nähden Liittojen ajan puolella. Adonain sana vakuuttaa, että taivasten kuningaskunnan Israelilla on olemassa oma erillinen huone. Tämä tarkoittaa ikään kuin suuren temppeliin kuuluvaa genitzaa, varastohuonetta, jossa säilytettiin temppelin aarteita, jalometallista tehtyjä astioita, jumalanpalveluksen toimittamista varten (Esra 1:11).

"Mutta te olette 'valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja', joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa (2. Moos. 19:5 - 6 ,1. Piet. 2:9, Ilm. 1:6 ja 5:9 - 10)."

Taivasten kuningaskunnan Israelilla on kansojen keskuudessa julistustehtävä! Vain tämä Israel on
valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuuskansa! Nämä oikeudet ovat taivasten kuningaskunnan Israelin, joita ei ole pakanuudesta kääntyneillä taivasten kuningaskunnan opetuslapsilla! Nykyajan kristityillä taas on oma valtakuntansa, jolla ei ole tämän asian kanssa mitään tekemistä. Apostoli Paavali toimitti kuninkaallista papin tehtävää, kun hän kirjoitti: "...että minä olisin Messiaan Jeshuan palvelija kansain keskuudessa, papillisesti toimittaakseni Elohimin besoran palvelusta, niin että pakanakansoista tulisi otollinen ja Pyhässä Hengessä pyhitetty uhri (Room. 15:16)." Shaul uhrasi hengellisiä uhreja' (1.Piet. 2:5), kun hän kirjoitti : "Vaan jos minut uhrataankin tehdessänne teidän uskonne uhri- ja palvelutoimitusta, niin minä kuitenkin iloitsen kaikkien teidän kanssanne (Filip.2:17)."

Pyhiin kirjoituksiin on kirjoitettu: 'Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva (1. Piet. 2:5 - 6)."

Mihin Kallis kulmakivi laskettiin? Se laskettiin Siioniin, jolla tarkoitetettiin alunperin Jerusalemin temppeliä. Myöhemmin Siion-käsite laajeni. Elohimin sana osoittaa, että Israelilla on oma, erillinen hengellinen huoneensa, johon laskettiin Kallis kulmakivi. Jaakob, Keefas ja Johannes, jotka asuivat Jerusalemissa, olivat taivasten kuningaskunnan Israelin heprealaisen hengellisen huoneen pylväitä. Myöhemmin Jaakob ben-Josef otti Johanneksen veljen aseman (Galat. 2:9).

Eräänä päivänä, liittojen varhaisena aikana, tuli Israelin huoneen sisälle opillisia ristiriitoja:
"Ellette ympärileikkauta itseänne, niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua (Ap.t. 15:1)." Tätä kiistaa ei voitu ratkaista missään muualla kuin Israelinhuoneen johtavien veljien luona (Ap.t. 15:6). Paavalilla ja Barnabaalla ei ollut valtaa tehdä päätöstä, vaikka juutalaisina he kuuluivat Israelin huoneeseen, sillä he eivät olleet Israelinhuoneen johtavia veljiä. Sekään ei antanut heille yhtään valtaa, että he olivat Antiokian seurakunnan apostoleja (Ap.t. 13:2). Arvovaltaisen päätöksen sorvasivat Pyhä Henki ja Israelin hengellisen huoneen johtavat veljet, apostolit ja vanhimmat (Ap.t.15:28 - 29).

"Ja sitä mukaa kuin he (Paavali, Silas ja Timoteus) vaelsivat kaupungista kaupunkiin (paikallisseurakunnasta toiseen paikallisseurakuntaan), antoivat he heille noudatettaviksi ne säädökset, jotka apostolit ja Jerusalemin vanhimmat (Israelin huoneen johtavat veljet) olivat hyväksyneet (Ap.t. 16:4)."

Tämän päätöksen hengellinen hedelmä näkyi pian, kun pakanuudesta kääntyneet taivasten kuningaskunnan opetuslapset sitoutuivat säädöksiin, joiden kautta Pyhä Henki katkaisi heidän yhteytensä jumalien kautta demoneihin (1. Kor. 10:14 21), eikä vaatinut heiltä ympärileikkausta:
"Niin seurakunnat vahvistuivat uskossa ja saivat päivä päivältä yhä enemmän jäseniä (Ap.t. 16:5)." Alkuseurakunnan pakanuudesta kääntyneet taivasten kuningaskunnan opetuslapset iloitsivat ja tulivat lohdutetuiksi, koska he saivat Elohimin armossa kasvaen elää syvemmälle Tooran tuntemisessa.

Israelin huoneen johtavat veljet antoivat Paavalille ja Barnabaalle erityisen tehtävän, kerätä varoja. Näillä varoilla (rahaa, tavaraa, vaatetta yms. muuta) pidettiin huolta taivasten kuningaskunnan Israelin huoneen köyhistä jäsenistä (Room. 15:27).

Varhaisena liittojen aikana arvostettiin ja kunnioitettiin Israelin huonetta. Sen hengellinen vaellus kelpasi esikuvaksi ja esimerkiksi kaikille. Taivasten kuningaskunnan Israelin huoneen johtavien veljien hengelliset opetukset olivat korkeasti arvostettua Elohimin sanaa. Taivasten kuningaskunnan Israelin hengellisellä huoneella oli yllin kyllin jumalallista arvovaltaa kaikissa opetuksellisissa kysymyksissä.

Liittojen ajan suuressa temppelissä on myös Jeshua kulmakivenä (Efes. 2:20). On siis olemassa kaksi hengellistä kokonaisuutta: Taivasten kuningaskunnan Israelin hengellinen huone ja temppeli, joissa molemmissa on Jeshua kulmakivenä (Galat. 6:16).

"Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen (Jeshuaan uskova taivasten kuningaskunnan Israel), hän ottaa huomaansa. Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä (oma kansansa) kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Elohimin edessä, sovittaakseen kansan (Israelin) synnit (Hebr. 2:16 - 17)."

Jeshuaan uskovan taivasten kuningaskunnan Israelin tulisi tietää, että Hän on heille Ylimmäinen Pappi (Hebr. 7:14), ei muille, niin kuin kirjoitettu on:
"Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: 'Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja seitsemän sinettiä'. Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten edessä seisoi Lammas, ikään kuin teurastettu;...(Ilm. 5:5 - 6)." Samalla Jeshua on heille Malkisedeq, niin kuin myös niille, jotka ovat kansoista kääntyneet taivasten kuningaskunnan lapsiksi (Jes.49:6).

"Pietari, Jeshuan Messiaan apostoli, hajallaan asuville muukalaisille (Juuda ja Israel), jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Pityniassa (1. Piet. 1:1)."

Pietari kirjoitti selvästi, että taivasten kuningaskunnan hengellisen Israelin huoneen luonne ei ole paikallinen, vaan maailmanlaajuinen, koska Juuda ja Israel ovat hajonneet kansojen sekaan. Olen odottanut vaimoni kanssa jo useita vuosia, että taivasten kuningaskunnan heprealaiset uskovat alkaisivat rakentaa hengellistä huonetta paikkakunnillaan (Suomessa), lähialueilla ja monissa muissa maissa.

Adonai kiivailee kansansa Israelin puolesta, etenkin Israelin hengellisen huoneen puolesta:
"Sillä aika on tuomion alkaa Elohimin huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä (Jeshuaan uskovat taivasten kuningaskunnan heprealaiset), niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Elohimin besoralle kuuliaiset (1. Piet.4:17)?" On vakavaa ja järkyttävää, kuinka Adonai kiivailee kansansa jäsenten puolesta: "Niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkauteni (3. Moos. 10:3)." On täyttyvä hengellisesti, kuin myös kirjaimellisesti, sana:"Kiivaus sinun huoneesi puolesta on kuluttava minut (Jer. 7:9 - 11 ja Joh. 2:16 -17)."

Adonai julisti minua kohti voihuudot, herättyäni unesta, paitani oli hiestä märkä. On järkyttävää, miten alas on vajonnut israelilaisten hengellinen tila! Israelin hengellisen huoneen tila on järkyttävän huono! Itse asiassa eläviä kiviä on hajallaan siellä ja täällä eri maissa ja maanosissa. Taivasten kuningaskunnan Israelin hengellisen huoneen tulisi olla esikuva, innoittaja ja esimerkki (2. Kor. 6:4 - 10, 1. Tess. 1: 5, 2. Tim.1:13 ja 2. Tim. 3:10 - 11 ja 1. Piet. 5:3), mutta nyt se on rabbiinisuuden ja nykyajan kristillisyyden hapattama. Missä ovat Piinehasit (4. Moos. 25:11 - 13)!

Joko paikkakunnillanne
kokoontuvat taivasten kuningaskunnan Israelin huoneen jäsenet ? Joko olette alkaneet järjestämään valtakunnallisia tapaamisia? Joko olette ottaneet yhteyttä muiden maiden taivasten kuningaskunnan Israelin huoneen jäseniin? On aika alkaa rakentumaan sisäisesti, kuten eräänä päivänä käy fyysisesti, niin kuin on kirjoitettu:"Ja kävi humahdus, kun minä ennustin; ja katso, kuului kolina,..(Hes.37:7)."

Julkaistu 28.11.2009

Editoitu 14.2.2018
Mauno K.

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Hapan taikina - Juutalainen perimä - Sekaannusta ja hajaannusta - Shavuotin kertomaa - Velka ja Kreikka
Keskustelu kategoriassa , johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus