Alikategoria: käsitteistö.Luettu: 10 kertaa. Osuttu: 4 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

SHEKHINA


Nykyajan kristityt aika ajoin ovat tuoneet esiin puheissaan 'shekhinan'. Olen itsekin hieman käyttänyt tuota sanaa. On tarpeellista hieman selvittää sanan taustoja. Shekhina on rabbiinisuuden luoma feminiininen käsite Elohimin selittämättömälle läsnäololle. Sanaa ei siis aivan sellaisessa muodossa löydy JHWHn pyhistä kirjoituksista. 'Shakhan' on kuitenkin yleinen sana Tanakhissa, sillä sen juurikirjaimet tarkoittavat asumista tai pysymistä: 1 Moos. 9:27, 2 Moos. 17:7, 5 Moos. 3:24 ja 5 Moos. 33:16. Aramealaiset targumit: Onqelos ja Jonatan ben Uzziel, tuovat käännöksissään selvemmin esille rabbiinisen käsityksen Elohimin olemuksen abstraktisuudesta.

Shekhina ei kuitenkaan ole täysin abstrakti käsite, vaan Elohimin kokemisen nimi esim. Luuk. 5:17:sta, jossa JHWHn Voiman läsnäolo tuli ilmeiseksi joukolle johtavia rabbeja, johon todellisuuteen Jahushua viittasi sanhedrinin edessä (Matt. 26:64). Rabbit eivät ole halunneet Elohimista tarkasti rajattujen termien järjestelmää, koska he tunnustavat ruumiittoman Elohimiin uskonlausumassaan (raMbaM III lausuma). Sana on rabbiineille eräänlainen kiertoilmaisu, jolla pyritään ohittamaan Elohimin olemukseen liittyviä tarkkoja kuvauksia.

Pitäisikö tätä sanaa käyttää vaiko hyljätä se? Mehän uskomme ruumiilliseen Elohimiin Jahushuassa Messiaassa, ja siihen, että Isällä itsellään on taivaassa Vanhaikäisen olemus (Dan. 7:9,13). Millä sanalla olisi hyvä selittää kunnia, joka peitti asumuksen (2 Moos. 40:34)' tai pilven, joka täytti temppelin (1 Kun. 8:10)' tai savun (pilven), joka täytti taivaallisen temppelin (Ilm. 15:8)'? Eikö joukkoon mahdu vielä shekhina? Rabbiinit sanovat, että shekhina on erityinen ilmenemismuoto niille, jotka pitävät Tooraa elämänpuuna (Snl. 3:18). Taivasten kuningaskunnan heprealaiselle taas elämän puu on Elävä Toora/vapauden Toora/Messiaan Toora eli Jahushua.

Shekhina oli israelilaisten luona vasta, kun he olivat tehneet työtä: Ja tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään (2 Ms. 25:8). Ruach haKodesh (Pyhä Henki) ja shekhina kuuluvat yhteen, mutta rabbit eivät pidä niitä täydellisesti samana. Shekhina tarkoittaa ennen kaikkea Elohimin läsnäoloa heprealaisen kansan luona. Rabbiininen määritelmä sanoo: 'Kuinka shekhina on samanaikaisesti kaikkialla ja mishkanissa (pyhäkössä)? Vuorovesi täyttää luolan eikä vesi siitä vähene, samoin koko maailma tulee olemaan täynnä Elohimin kunniaa samaan aikaan (Hab. 2:14), kun shekhina täyttää pyhäkön'. Ilm. 21:3: "Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: Katso, Elohimin maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Elohim itse on oleva heidän kanssaan, heidän Elohiminsa...."

Rabbit lohduttavat Israelia ja vakuuttavat, että Hän on heidän kanssaan kaikkialla maanpakolaisuudessa (galut). Hän ei ole sidottu Israelin maahan. Shekhina lähti heidän mukanaan, ja kun he palaavat takaisin maahansa, tulee Hän heidän kanssaan (1 Ms. 28:15). Tämä on mielenkiintoinen toteamus! Me uskomme, että Israelin jäännös, taivasten kuningaskunnan Israel, tulee kääntymään Jahushuan puoleen! Rabbit sanovat, että 'käännynnäiset ovat suojautuneet shekhinan siipien alle' (Mal. 4:2). Tähän on hyvä todeta, että Jahushua on tullut kansojen valoksi maan ääriin saakka (Jes. 42:6 ja 49:6)!

Julkaistu 2012 - 2014

Mauno K.

Muokattu 21.09.2017

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Murha - Olemme pahoillamme - Pyhien avustaminen - Ilosanoma opetus - Valittu suku
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus