Perimätietoa vai totuutta?


Oliko Yeshua juutalaisia vastaan? Kuinka Hän olisi voinut olla heitä vastaan? Isi on asettanut Hänet 'Jaakobin huoneen kuninkaaksi iankaikkisesti' (Luuk. 1:33). Kuinka voisikaan Yeshua olla omaisuuskansaansa, 'aarretta' [segulla],vastaan? Päinvastoin! Benjaminilainen Shaul kirjoitti: "Sillä minä sanon teille, että Messias on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Elohimin totuuden tähden, vahvistaaksensa isille annetut lupaukset (Room. 15:8),.." Shaul, jolla oli voimakas taivasten kuningaskunnan heprealainen edentiteetti, puolustautui oikeuden edessä: "Ja nyt minä seison oikeuden edessä sen tähden, että panen toivoni siihen lupaukseen, jonka Elohim on meidän isillemme antanut ja jonka meidän kaksitoista sukukuntaamme, yötä ja päivää herkeämättä palvellen Elohimia, toivovat heille toteutuvan; tämän toivon tähden, kuningas, juutalaiset minua syyttävät (Ap.t.26:6 - 7)". Shaul selitti kuninkaalle, mikä tuo Israelin toivo oli ja julisti oikeuden edessä, että Yeshua oli Elohimin antama lupaus koko Israelille (Ap.t.26:9).

Keiden opetusta vastaan Yeshua ja Shaul julistivat? He opettivat suullista perimätietoa, [qabbalat] ja perinnäissääntöjä [halakha] vastaan, joiden turmiollinen haureus oli saanut alkunsa kirjanoppineiden valhekynästä (Jer. 8:8 ja 1. Tim. 1:3-4). Suullisen perimätiedon muodostumiseen vaikuttivat muinoin midianilaiset, Aabrahamin jälkeläiset, jotka hän sai vaimonsa Keturan kanssa (1. Moos. 25:1-2,4). Valitettavasti midianilaiset olivat olleet jossakin vaiheessa yhteistyössä Bileamin kanssa, jotka israelilaiset tuhosivat, mutta heidän jälkeläistä oli ehtinyt syntyä keeniläiset, midianilainen pappissuku. Reguel, jota Jetroksi kutsuttiin (2. Moos.18: 6), sai seitsemän tytärtä (2. Moos. 2:16).

Jetron tytär Sippora meni Mooseksen kanssa naimisiin. Mooseksen Appi, Jetro, kääntyi Israelin Elohimin puoleen (2. Moos. 18: 9 - 12) ja sai ehdotuksensa, joka oli Elohimin antama sana, kirjatuksi Tooraan (2. Moos. 18:17- 23). Kun Israel oli elänyt hieman toista vuotta erämaassa (4. Moos. 9:1) Mooses pyysi keeniläisen appensa, Jetron poikaa, 'oppaaksi' erämaassa. Aivan kuin Israelin Elohimin tuli ja pilvi eivät olisi johdattajina riittäneet (4. Moos. 9:16-17)! Tuomarien aikana, Elohim antoi keeniläisen Heberin vaimon, Jaaelin kautta, voiton Israelille, kun hän surmasi Siseeran (Tuom. 4:11-21). Keeniläisestä suvusta juutalaisuus sai vaikutteita, koska heistä tuli kolme kirjanoppineiden sukulinjaa (1. Aik.2:55 -> Jer. 35:6-11). Israelin kuningas Shaul säästi keeniläiset (1Sam.15:6), koska he osoittivat laupeutta Israelille erämaassa. Näin keeniläisten vaikutusksesta syntyi joukko perinnäissääntöjä ja opetuksia, jotka poikkesivat Tooran antamasta suunnasta:

- Älkää, te ja teidän lapsenne ikinä viiniä juoko.

- Älkää rakentako taloja.

- Älkää kylväkö siementä.

- Älkää istuttako viinitarhoja.

- Älköön teillä olko viinitarhoja.

- Asukaa teltoissa kaikkina elämänne päivinä, 'että kauan eläisitte siinämaassa', jossa te olette muukalaisina (Jer. 35. luku).

Yeshua rakasti Tooraa, Elohimin sanaa, eikä hyväksynyt fariseusten ja kirjanoppineiden 'hapatusta' (Matt.16:11). Yeshua opetti: "Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. Sen tähden kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää...(Matt. 23:2 - 3)." Mutta suullisesta perimätiedosta Hän sanoi: "Mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee (Matt. Matt.23:3b). Yeshua soti suullista perimätietoa vastaan, koska se oli Tooran ilmoituksen vastaista. Yeshua tuli täyttämään Tooran vaatimukset viimeistä piirtoa myöten (Matt. 5:17), että Hän täyttäisi Tooran vaatimukset taivasten kuningaskunnan opetuslapsissa! Pyhä Henki osoitti vääriksi todistajiksi jokaisen, joka sanoi, että Toora on kumottu tai että sitä olisi muutettu (Ap.t.6:13 - 15)!

Farisealaiset, kirjanoppineet ja saddukseukset olivat uskonnollisia kiihkoilijoita. Heitä kohtaan Yeshua osoitti terävää rakentavaa kritiikkiä, jossa oli voimakasta rakkautta! Terävien sanojen käyttö vaatii voimakkaan rakkauden! Yeshua ei olisi kyennyt saarnaamaan sellaisilla sanoilla ellei Hän olisi rakastanut palavasti! Yeshua kutsui korkeasti koulutettuja uskonnollisia rabbeja 'kyykäärmeen sikiöiksi'. Sanan tarkoitus oli loukata syvästi fariseusten ja kirjanoppineiden uskonnollisia tunteita ja tehdä heistä syntisiä Israelin Elohimin edessä.

V. 2008

Editoitu 13.4.2018

Mauno K.

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Profeetallinen sana Israelille - Joona on Israel - Goliathia vastaan - Ruinauskirjeet - Egyptin prinssi
Keskustelu kategoriassa , johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus