MESSIAANINEN SEURAKUNTA


Onko messiaanisuus synagogatoimintaa, johon rabbiinista uskonnollista kulttuuria sovelletaan? Onko se kristillisen valtakunnan korvausteologiaa ja traditioita? Pitäisikö molemmista uskonnoista otetuista aineksista muodostaa sopiva cocktail? Romahtaako messiaanisuus, jos ei sitä kiihoteta hasidismilla tai nykyajan kristillisellä äärikarismaattisuudella? Pitäisikö messiaanisen identiteetin kasvu olla sidottu juutalaiseen halakhaan? Vastaus kaikkiin kysymyksiin on kielteinen. Mitään babylonialaista iestä ei tarvita. Mitään uskonnollista epäjumalaa ei tarvita.

Tiesitkö, että Jeshua on tänäkin päivänä edelleen juutalaisista Juutalaisin, ja että Pyhä Henki kasvattaa jokaista omaansa Hänen kaltaisekseen? Ethän kiellä Hänen heprealaiseen lihaan tulemistaan? Onhan kirjoitettu: Tästä te tunnette Elohimin Hengen; jokainen henki, joka tunnustaa Jeshuan Messiaaksi, lihaan tulleeksi, on Elohimista (1. Joh. 4:2).Et voi erottaa Aabrahamia Siemenelle annetusta siunauksesta, kuten on kirjoitettu: Sinussa (Aabrahamissa) kaikki kansat tulevat siunatuiksi, niin että Aabrahamin siunaus tulisi Jeshuassa Messiaassa kansojen osaksi (Gal. 3:8,14).Haluatko Häneltä taivasten kuningaskunnan opetuslapsen identiteetin vai jäätkö babylonialaiseen uskonnolliseen identiteettiin? Minä ainakin haluan kasvaa taivasten kuningaskunnan heprealaisena opetuslapsena.

Kun sain Hänen armostaan tulla taivasten kuningaskunnan messiaaniseksi, saan edelleen jatkaa hengellistä kasvua Messiaan kaltaisuutta kohti. Taivasten kuningaskunnan messiaanisuudessa yhdistyvät niin ympärileikatut kuin ympärileikkaamattomatkin, sillä naulan kantojen ja ristin puun väliin jää olemattoman vähän tilaa erimielisyyksille, kuten on kirjoitettu, että he kaikki olisivat yksi (Joh. 17:21a). Siispä et tarvitse muuta Rabbia kuin Hänet ja Hänen lähettämänsä Pyhän Hengen, joka antamansa voitelun kautta opettaa taivasten kuningaskunnan pyhiä salaisuuksia.

Tarvitaanko rabbeja, piispoja, kardinaaleja, isiä, pappeja, rovasteja, pastoreita, toiminnanjohtajia, ylistyksenjohtajia tai rukousjohtajia?

Tällaiset nimitykset paljastavat toiminnan uskonnollisuuden. Jeshua sanoi: "Mutta te alkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne ja te olette kaikki veljiä ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän isänne, hän, joka on taivaissa. Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi [more haTora], sillä yksi on teidän mestarinne [rav-umman], Messias" (Matt. 23:8-10). Arvonimet ja tittelit ovat turhanpäiväisiä ja hyödyttömiä, koska ne korottavat vain ihmistä eivätkä Elohimia, kuten on kirjoitettu: "Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Elohim (Joh. 5:44)?"

Rabbi tai pastoriko vain saarnaa ja muut istuvat?

Sanot tähän aamenesi, mutta oletko valmis johonkin muuhun? Vihollinen yrittää pilata orastavan Elohimin Pyhän Hengen antaman taivasten kuningaskunnan oppilaiden heräämisen ja pyrkii nukuttamaan heidät uskonnollisilla traditioilla. Vihollinen ei siinä kutenkaan onnistu. Älä anna sitoa itseäsi 'orjuuden ikeeseen' (Gal. 5:1). Jos olet päässyt "tähän armoon" (Room. 5:2), kasva tässä armossa (Tiitus2:10-14), kuten on kirjoitettu: "Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on Messiaassa Jeshuassa (2. Tim. 2:1)." Kasvakoon Messiaan armo elämässäsi niin suureksi, että et enää ole vieras etkä muukalainen Tooran tekemisen hengelle, rakkaudelle (Room. 13:10). Älä jää nykyajan kristityksi, joka ei tiedä Elohimin rakkaudesta mitään, sillä Hänen rakkautensa vuodatetaan vain Hänen oppilaisiin, kuten on kirjoitettu: "Sillä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus (Joh. 13:35)." Keskinäinen rakkaus on siis Hänen oppilaidensa tuntomerkki. Silloin et enää lue ja elä pyhän kirjan ulkopuolella, vaan elät elämää pyhän kirjan sisällä. Elämäsi on silloin talletettuna pyhässä kirjassa. Pyhästä kirjasta on tullut sinun elämäkertasi ja testamenttisi. Lähde pois kristillisen valtakunnan orjuudesta. Messias kutsuu sinua!

Pitäisikö rakentaa synagogia, kirkkoja tai rukoushuoneita?

Mitä Adonain sana sanoo? "Adonai ei asu käsin tehdyissä temppeleissä (Ap.t. 17:24b)." Maanpäällä on vain yksi temppeli, jossa Hän asuu, kuten Jeshua totesi: "Ja hänen kauttansa, joka siinä asuu (Matt. 23:21)."Jeshua tulisesti kiivaili tämän temppelin puolesta (Joh. 2:17). Pietari kirjoitti, että 'maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat' (2 Piet. 3:10). Rakentaisitko talon, jos tietäisi, että kun se on valmis, se poltetaan tulessa? Mitä varten jumalanpalvelushuoneita sitten rakennetaan? Jotkut sanovat, että 'ihmisten koontumista varten'. Niitä rakennetaan vain ja ainoastaan uskonnollisista syistä. Ne ovat uskonnollisuudelle rajattuja paikkoja, joista Jeshua sanoi: "Katso,hän on erämaassa tai katso, hän on kammiossa (Matt.24:26)." Kaikista uskonnoista Jeshua sanoi: "Älkää uskoko (Matt. 24:26b)." Hän itse edustaa taivasten kuningaskuntaa, jonka Isä antoi maanpäälle kaikkien uskontojen ulkopuolelle.

Lähde siis ulkopuolelle leirin (Hepr. 13:13). Vaihda kadotukseen johtava "evankeliumi" taivasten kuningaskunnan pelastavaan besoraan. Näetkö Apostolien teoissa suuria rakennusprojekteja? Jos pidät kiinni Elohimin sanan sopimuksesta "ei yli sen, mikä kirjoitettu on" (1. Kor. 4:6), pysyt oikeassa kurssissa. Mistä johtuu pyhättöjen hillitön rakentaminen? Innon pohjalla on aina lihan mukaan eläminen. Jokainen ihmiskäsin tehty pyhättö on Babylonin tornin rakentamista. Varhainen kirkkohistoria osoittaa, että nykyajan kristityt saivat epäjumalanpalveluksista ja rabbiinisuudesta suoniinsa tämän uskonnollisen hekuman.

Joku ehkä kysyy: "Missä me kokoonnumme, jos ei ole kirkkoja, rukoushuoneita tai synagogia?" Uskonto aina korostaa ulkonaisia elementtejä. Mitä pyhät kirjoitukset sanovat? Kokoontukaa kodeissa tai vuokratkaa joku yläsali. Apostolisena aikana ylimääräiset kiinteistöt myytiin taivasten kuningaskunnan työn tukemiseksi. Onko nykyajan kristikunta tietoinen, että heidän valtakuntansa monet miljardit euronsa on sijoitettu rakennuksiin, maa-alueisiin ja osakkeisiin? Eräänä päivänä ne palavat tulessa!

Elohimin hengellinen temppeli, jossa Hän asuu, muodostuu samalla paikkakunnalla asuvista taivasten kuningaskunnan oppilaista. Jokainen yksilöuskova on elävä kivi, ja kun kaikki saman paikkakunnat pyhät kivet yhdistetään, rakentuu temppeli, sillä 'ettekö tiedä, että te olette Elohimin temppeli ja että Elohimin Henki asuu teissä' (1. Kor. 3:16)?Jeshua itse on jokaisen taivasten kuningaskunnan pyhän temppelin opetuksen Kulmakivi. Adonai on myös taivasten kuningaskunnan heprealaisen, kuin myös universaalisen temppelin opetuksen kulmakivi, jossa Pyhässä Kivessä yhdistyvät kaikkien paikkakuntien pyhät temppelit yhdeksi kokonaisuudeksi (Efes.2:21-22).

v. 2009

Editoitu 17.1.2018

Mauno K.

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Ennalleensaattajan osa - Paimenet - Pyhän kansan edustajat - Oletko Joosef?
Keskustelu kategoriassa , johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus