Alikategoria: israelia etsitään.Luettu: 358 kertaa. Osuttu: 52 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

Kadonneet idässä

Jahushua sanoi opetuslapsilleen: ...vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö (Matt. 10:6).

Opetuslapsille oli ilmiselvää, että he julistaisivat taivasten kuningaskunnan besoraa koko Israelin huoneelle. Se olisi heidän pääasiallinen kohderyhmänsä. Myöhemmin Jahushua antoi lähetetyilleen alueellisesti laajennetun käskyn: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa kaikille luoduille (Mark. 16:15 ja Ap.t. 1:8)." Uskon siihen, että lähetetyt eivät olleet lainkaan hämmästyneitä, kun he saivat laajennetun käskyn, koska he tiesivät, että koko Israelin huone on hajotettu kansojen sekaan. Laajennettu käsky sopi erittäin hyvin profeetalliseen strategiaan, jossa Israel kääntyy, ottaa vastaan taivasten kuningaskunnan besoran ja opetuksen ja palaa takaisin isiensä maahan. Tähän laajennettuun käskyyn viittasi Jaakob, joka sanoi: "Jaakob, Elohimin ja JHWH:n Jahushuan Messiaan palvelija, lähettää tervehdyksen kahdelletoista hajalla asuvalle sukukunnalle (Jaak. 1:1)."

Jahushua sanoi yöllä uninäyssä: "Olen Totinen Viinipuu ja Israel on oksat. Viinirypäleet ovat kypsyneet. Sato on valmis korjattavaksi."

Vastasin: Jahushua! Missä on Israel? Missä on viinitarhasi?"

Jahushua sanoi uudelleen: "Olen Totinen Viinipuu ja Israel on oksat. Viinirypäleet ovat kypsyneet. Sato on valmis korjattavaksi."

Eteeni tuotiin kattila, jossa puuro poreili hiljaa.

Jahushua puhui saman asian jälleen: "Olen Totinen Viinipuu ja Israel on oksat. Viinirypäleet ovat kypsyneet. Sato on valmis korjattavaksi."

Sitten Pyhä Henki puhui: "Niin kuin viininpoimija menee viinitarhaan pomimaan kypsiä rypäleitä, samoin ammennetaan kauhalla kypsää ruokaa sitä tarvitseville."

Israelia koskevasta salaisuudesta olen kirjoittanut opetuksen: Jaakobin lampaat. On aika tehdä kirjavammaksi käsitystä, missä on Israel. Tänä päivänä monet tutkijat ovat kiinnostuneet Israelin olemassaolosta Euroopassa ja Amerikassa, mutta harvat on uskaltaneet kirjoittaa, että kadonneita heimoja olisi idässä. Monesti tutkimuksia leimaa puolueellisuus. Nyt on alkanut nykykristittyjen buumi, jossa etsitään marraanijuutalaisia (anussimeja] Etelä- ja Keski-Amerikasta. Israelin valtiokin on herännyt kiinnostumaan marraaneista.

Kun luemme pyhiä kirjoituksia liittojen ajan puolelta, huomaamme, että hyvä sanoma vietiin lähinnä nykyisen Turkin, Kreikan ja Italian alueille, mutta itään päin suuntautuneesta lähetystyöstä ei ole mitäänkirjoitettu. Jahushua lähetti lähettiläänsä ennen kaikkea kadonneen Israelin lampaiden tykö kaikkien kansojen keskuuteen. Johannes ja hänen veljensä Jaakobin, Pietarin ja Filippuksen löydämme liittojen ajan kirjoituksista, mutta minne hävisivät kahdeksan muuta lähettilästä?

Rukoilin Jahushuaa osoittamaan, missä on Israel. Hän vastasi salaperäisesti: "Jos et sitä tiedä, sinä naisista kaunein, käy lammasten jälkiä ja kaitse nuoria vohliasi [hepr. gediotajikh = tarkoittaa nuorta naaraspuolista lammasta) paimenten telttojen luona (K.V. 1:8)." Seuraava jae johtaa asian ytimeen:"Tammaani, joka on faaraon vaunujen edessä ... (K.V. 1:9)." Jahushua vei huomioni Joosefin perillisiin, Efraimiin ja Manasseen! Olenkin pyrkinyt seuraamaan lammasten jälkiä, niitä jälkiä, jota he ovat menneinä aikoina taaksensa jättäneet: "Pystytä itsellesi tiemerkkejä, aseta itsellesi tieviittoja, paina mieleesi valtatie, tie, jota olet kulkenut ... (Jer. 31:21)."

Jos minulla olisi korkeamman tason tietoa, kirjoittaisin sen heti tänne teidän iloksenne. Tänä päivänä on olemattoman vähän fakta-tietoja, mutta erittäin paljon hypoteettisia väittämiä. Tärkeintä kuitenkin on, että koko ajan tutkimus etenee ja pysyy jatkuvasti aktiivisena, koska Israel on JHWHn silmäterä.

Ap.t. 2:9-11 jakeissa mainitaan juutalaisista, jotka olivat tulleet juhlimaan shavuot'ia Jerusalemiin. Jotkut heistä olivat tulleet nykyisen Irakin, Turkin ja Iranin alueilta.

Ap.t. 2:36: "Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone,..."

Tämän pyhän sanan perusteella on lupa kirjoittaa, että koko Israel eli kaikki kaksitoista heimoa olivat edustettuina Jerusalemissa shavuot'in aikana. JHWH'n sana jatkaa, että sinä päivänä tuli 3000 sielua uskoon (Ap.t. 2:41). Aivan varmaa on, että uskoon tulleitten joukossa oli useita juutalaisia, jotka asuivat Parthiassa, Meediassa tai Eelamissa. Jerusalemissa uskoon tulleet juutalaiset veivät kotiin palattuansa taivasten kuningaskunnan besoran ja opetuksen mukanansa. Yllättäen voimme havaita, että JHWHn sana saattoi lähteäkin liikkeelle hyvin itäpainotteisesti! Uskon siihen, vaikka sitä JHWH sana ei mainitse, että muutamat Jahushuan valitsemista lähettiläistä lähtivät näiden uskoon tulleiden juutalaisten mukana kohti idän maita (1 Piet. 5:13).

Eräs tutkija F,F Bruce kirjoittaa: "Lähettiläiden kansanomainen kieli oli aramea, joten on helppoa kuvitella heidän menneen arameankielisiin maihin. Israelilaisia ja juutalaisia asui tuona aikana Parthiassa useita miljoonia, johtuen siitä, että kaikki eivät palanneet takaisin Israelin maahan Babylonin kukistuttua.

Tämän vuoksi Josefus laati teoksensa 'Juutalaissodan historia' ensimmäisen editionsa arameaksi parttilaisten, babylonialaisten ja etäisten arabien sekä niiden juutalaisten hyväksi, jotka asuivat Eufratjoen toisella puolella, sekä Adiabenen väestön hyväksi."

Ennen ensimmäisen vuosisadan loppua taivasten kuningaskunnan besora ylitti Tigris-joen, Arbelaa ympäröivälle seudulle, muinaisesta Niinivestä itään. Tästä kerrotaan Arbelan kroniikassa, joka koottiin 500-luvulla luotettavan paikallisen perinteen pohjalta.

On paljon kysymyksiä, mutta vähän vastauksia. Voidaanko lähettiläiden lähteminen itäänpäin ymmärtää siten, ettäIsraelin kadonneet heimotasuivatsiellä suunnalla? Lähtivätkö he liikkeelle vain tavoittamaan juutalaisten yhteisöjen ihmisiä?

SKYYTIT JA KIMMERILÄISET

Historioitsijoiden mukaan Skyyttien kansa saapui nykyisen Ukrainan ja Etelä-Venäjän aroseuduille noin 800 - 600 eaa. Tämän tiedon perusteella voisi jo väittää, etteivät skyytit olleet israelilaisia, vaan Jafetin jälkeläisiä. Skyytit ylittivät Kaukasuksen ja valtasivat alueita Vähään-Aasiaan saakka, joten he joutuivat tekemisiin Israelin kadonneiden sukukuntien kanssa.

Herodotos (485-425 eaa.) kirjoitti, että 'Mustan meren luoteispäästä kauas itäänpäin asuivat skyytit, joilla oli kolme kuningaskuntaa skyyttien isän Targitaoksen poikien mukaan, joka oli perustanut skyyttien kuningaskunnan tuhat vuotta ennen Persian kuninkaan Dareioksen valtakautta'. Skyyttien takana pohjoisessa asuivat tietenkin punakasvoiset budinit (suomalaisten esi-isät).

Indoeurooppalaisten skyyttien kuningas Partatua pyysi Assyrian kuninkaan Assarhaddonin tyttären kättä (681 - 669 eaa.). Hän tarjosi maailman mahtavimmalle sotilasvaltiolle, Assyrialle, liittoa.Skyytit olivat kimmeriläisten pahimpia vihollisia, joten liitto oli Assyrialle tärkeä, mutta se oli tärkeä myös israelilaisille, koska heille aukeni pakomahdollisuus pohjoiseen päin. Liitto syntyi ja Assarhaddon sai skyytit suunnatuiksi kimmeriläisiä vastaan, jotka olivat 750 eaa. tunkeutuneet Venäjältä Unkariin ja Kaukasuksen yli Armeniaan.Skyytit kukistivat kimmeriläiset, jotka olivat kukistaneet Fryygian valtakunnan (690 eaa.).

Historioitsijat kirjoittavat, että 612 eaa. meedialaiset ja babylonialaiset tuhosivat Assyrian valtakunnan ja samoihin aikoihin skyytit lohkaisivat Assyrian valtakunnasta laajan alueen (Urartu). Skyyttien valtakausi kesti 600 eaa. - 300 jaa.

Skyytit valmistivat taide-esineitä, kuten kulta- ja hopeakoruja, joita on löydetty loisteliaasti varustetuista haudoista. He olivat hyviä sotilaita, tanssin ja musiikin harrastajia. He olivat syömäreitä ja juomareita ja arvostivat riistaeläinten lihaa.

EUROOPAN KANSOJA

Ei suinkaan Länsi- ja Itä-Euroopan alueet olleet tyhjillään silloin kun skyyttiläiset ja kimmeriläiset melskasivat Kaukasuksella aina Lähi-Itään asti.

1 Moos. 9:27: Elohim laajentakoon Jafetin, ja asukoon Shemin majoissa...

Tässä pyhässä sanankohdassa luvataan Shemin heimolle, että Elohimin shakhan (kirkkauden peite, läsnäolo tai hohde) tulee asumaan heidän majoissansa. Tässä on valtava lupaus Israelille, jonka jäseniä asuu Euroopassa.

Eurooppalaisia kansoja: Gomer (Päättäjä), Magog (Peitteellinen), Madai (Mittaaja), Jaavan (Nuori), Tubal (Maailma), Meshekh (Venyttäjä) ja Tiras (Kukistaja -> 1 Moos. 10:2). Hesekielin kirjassa, sen 38:ssa luvussa mainitaan Maagog, Mesek ja Tuubal. Lisäksi Togarman, josta kerrotaan, että se on pohjan perillä (Hes. 38:6). Nämä kansat sijaitsevat Israelista katsottuna pohjoisessa (Jer. 25:26). Näiden kansojen aluetta JHWHn sana ei määrittele varsinaisesti Eurooppaan kuuluviksi. Ja Gomerin pojat olivat Ashkenaz (Hehkuva tai Hajottava tuli, nyk. hepr. sana tarkoittaa Saksaa, Keski- ja Itä-Eurooppaa), Rifat (Parantaja) ja Togarma (Luinen tai Täydellinen). Ja Javanin pojat olivat Elisha (Elin karitsa), Tarshish (Vahva), kittimläiset (Tallaajat) ja dodanilaiset (tässä voi olla kopiointivirhe, jolloin sanasta tulee rodanilaiset, jolla todennäköisesti viitaan doorilaisiin, joista tulee kaftorilaiset -> filistealaiset -> Aamos 9:7; F.F. Bruce); näistä erosivat kansojen rannikot maineen, mies kielensä, heidän perhekuntiensa ja heidän kansakuntiensa mukaan (1 Moos. 10:3-5).

Togarma löytyy pohjoisesta tuhat vuotta kestävän Israelin kuningaskunnan ajan loppupuolella (Hes. 38:8,16 ja Ilm. 20:8). Mahdollisesti se on aikaisempien sotien vuoksi siirtynyt asumaan pohjoisemmaksi. Todennäköisesti Keski- ja Itä- Euroopassa asuvat Ashkenaz ja Rifat. Keski- ja Etelä-Euroopassa ovat Jaavanin pojat Elisha ja Tarshish ja aivan Etelä-Euroopassa ovat kittimläiset ja rodanilaiset (dodanilaiset), jotka saattavat olla Elishan ja Tarshishksen jälkeläisiä. On huomioitava, ettei JHWH ajattele kansoja heidän maa-alueidensa rajojen mukaan, vaan biologisen perimän mukaan (Ilm. 7:9).

Voimme siis hyvällä syyllä sanoa, että Euroopassa oli monia kansoja olemassa jo ennen kuin israelilaiset pakenivat Assyriasta pohjoista kohti (Jer. 25:22). Euroopassa oli ainakin neljä eri kansakuntaa (+ kaksi) ja pohjoisessa oli Magog, Togarma ja hieman etelämpänä Tiras ja heidän ja Israelin välissä Madai, Meshekh ja Tubal. On ehkä yllättävää, ettei JHWHn sana ei kerro pohjoisessa asuvien kansakuntien pojista yhtään mitään.

JUUDA ISRAELIN SEASSA

Joidenkin tutkijoiden mielestä olisi kauhistus esittää sellainen väite, että Juudan heimoa olisi ollut Assyriaan vietyjen israelilaisten joukossa. Esitänpä sitten kauhistuksen.

1. On pieni mahdollisuus, että osa Juudan kansaa liittyi israelilaisiin hieman myöhemmin, kun Babylon vei heidät597 eaa.ensimmäisessä väestön siirrossa pakkosiirtolaisuuteen. He saivat todennäköisesti tiedon siitä, minne israelilaiset olivat n. 12 vuotta sitten paenneet.

2. Juuda oli aikaisemmin liittynyt Gaadin sukukunnan kanssa (1 Aik. 2:21-23 -> Tuom. 10:3). Siirtyikö heitä sotavankeina Aramiin (vrt. 2 Kun. 5:2)? On tiedostettava, että Aram joutui ennen pitkää Assyrian vallan alle.

3. Suuri joukko juutalaisia joutui aramilaisten vangeiksi (2 Aik. 28:5).

4. 700 eaa. Assyrialainen armeija hyökkäsi Sanheribin johtamana kaikkien Juudan kaupunkien kimppuun ja kerrotaan kuinka hän valloitti ne (Jes. 36:1). Eikö Sanherib ottanut vankeja saalikseensa?

5. 625 eaa. skyytit hyökkäsivät Lyydiaan ja Syyrian kautta Egyptin rajalle, jonka jälkeen he liittoutuivat Assyrian kanssa meedialaisia ja babylonialaisia vastaan. Kun skyytit hyökkäsivät Egyptin rajalle, joutuivat he kulkemaan Juudan ja Israelin maan kautta. Ottivatko he vankeja Juudasta?

6. 480 eaa. skyytit joutuivat läheisiin kosketuksiin kreikkalaisten siirtolaisten kanssa Mustanmeren pohjoisrannikon kauppasiirtokunnissa (Tyras, Olbia, Khersonessos, Pantikapaion ja Tanais), ja vaihtoivat viljaa ja käyttöesineitä pronssi-, hopea- ja kultakoruihin. Oliko kreikkalaisten mukana juutalaisia?

7. Mithradates, seleukidien valtakunnan kuningas pakeni Asovan meren rannalle Rooman armeijaa (65 eaa.). Hän suunnitteli hyökäävänsä skyyttien ja gallialaisten kanssa Italiaan. Seleukidien valtakunta uloittui aina Jerusalemin porteille asti, joten kuningaskunnan aluetta pitkin pohjoiseen on saattanut kulkea juutalaisia.

ISRAELIN PAKO ASSYRIASTA

2 Esra 13:40-45:

HERODOTOS

Herodotos kirjoittaa historiateoksessaan 447 eaa. monista kansoista Mustanmeren pohjoisella rannalla. Tulivatko israelilaiset näiden kansojen keskuuteen? Jos Esran apogryfikirjan teksti pitää paikkansa, osan israelilaisista on täytynyt muuttaa "eteläisempään maahan". Missä se on?

Ovatko Mustan meren rannalla eläneet kansat muuttuneet germaanisiksi heimoiksi? Onko siis germaaniudesta tullut yleisnimike monille kansoille, joiden taustaa ei tunneta? Herodotos ja historian kirjoittajat kertovat, että Dareios teki sotaretken nykyisessä Ukrainassa asuvia skyyttejä vastaan vuonna 512 eaa. Dareioksen armeija ylitti Tonavan ja eteni ehkä jopa Volgalle asti.

Jos ja kun tämä historiallinen kuvaus pitää paikkansa eikä sotatilanteiden kertominen ole legendaa, aiheuttiko tämä Dareioksen armeijan hyökkäys voimakkaan kansojen muuttoliikkeen, joka suuntautui kohti Keski-Eurooppaa? Mitä kansaa tai kansoja olivat skyyttien liittolaiset? Tunnetaanko tämä germaanisena kansainvaelluksena kohti Pohjois-Saksaa, Emsiin, Oderiin ja Harziin, Etelä-Ruotsiin ja Tanskan niemimaalle? Onko tämä Dareioksen hyökkäys aiheuttanut ketjureaktion, jolloin kelttiläiset kansat työntyivät nykyisen Ranskan alueelle ja Brittein saarille? Onko tämä sota ajanut SU-kansat enemmän pohjoista kohti vai olivatko he skyyttien liittolaisia?

Miksi Persian armeija, Dareioksen johdolla, hyökkäsi kauas Mustan meren pohjoispuolelle? Oliko Persian ajatuksena tuhota heprealainen kansa (Dan. 10:13)? Käyttikö JHWH Skyytian kansaa puskurina heprealaisten heimojen suojelemiseksi? Varmaankin SU-kansat olivat olleet yhteydessä skyytteihin, sillä sen valtakunta uloittui niiden seutujen rajoille, jossa satoi lunta. Herää kysymys, keitä ovat ne kansanheimot, jotka olivat lumirajan sisäpuolella, joita kutsutaan tänään SU eli suomalaisugrilaisiksi heimoiksi?

Jätän tähän nyt Eurooppaan kohdistuvat tutkimukset. Jokainen innokas voi harrastuksenaan tutkia germaaniheimojen historiaa Rooman uhan alla, kelttien taistelua germaanien ja roomalaisten välissä, slaavien historiaa ja keitä olivat länsi- ja itägootit.

KEITÄ OVAT KIINAN MILJOONAT JUUTALAISET?

Onko kiinalaisissa Israelin kadonneita heimoja? Kaukoidässä puhutaan, että Kiinan vanhin uskonto olisi ollut uskomista taivaan J-laan.Taipein kuuluisassa National Palace-museossa näytetään kiinalaista pienoismallia yksinkertaisesta kivialttarista, jolla aikoinaan palveltiin taivaan J-laa. Kiinankielestä on tehty laaja C.H. Kangin ja Ethel R. Nelsonin tutkimus: The Discovery of Genesis in the Chinese Language, Concordia House, St. Louis 1979, 139 ss.).

Tutkijat analysoivat kiinalaisia lauluja ja rukouksia, joita on käytetty jumalanpalvelusmenoissa yli 4000 vuoden ajan. He huomasivat yllättäviä yhtäläisyyksiä niiden ja pyhien kirjoitusten välillä. Tutkijat tulivat siihen tulokseen, että kiinan kielen merkit kehitettiin, jotta papit voisivat kertoa kansalle J-lasta. Esimerkiksi: risti tarkoittaa numeroa 10, joka symboloi JHWHn sanan numerologiassa täydellisyyttä. Ihmistä tarkoittava merkki on puun runko, jonka päästä alaspäin lähtee haara. Kun tämä kirjain asetetaan ristin päälle, näkyy Jashushuan tekemä sovitus. Kun lisätään molemmin puolin ristin poikkipuuta pienet ihmistä tarkoittavat merkit, saadaan aikaan sana: tule!. Tässä on hyvä sanoma kiinalaiselle lyhyesti kerrottuna.

F.F. Bruce kirjoittaa: "100-luvun kuluessa Edessan kaupunki, joka sijaitsi Eufrat-joen yläjuoksun itäpuolella, oli messiaanisen juutalaisuuden pääkeskus. Tuolta alueelta hyvä sanoma vietiin itäänpäin Aasian sydämeen, Turkestaniin ja jopa kauas Länsi-Kiinaan saakka, jossa oli pääkaupunkina Hsi'en-fy, mistä on löydetty suuri piirtokirjoitus, joka on kirjoitettu 781 jaa.: kirjoituksen laidassa on aramealainen kirjoitus. Se kuvaa lähetystyön vaiheita Kiinassa 636 jaa. lähtien, myös Marco Polo antoi tutkimusmatkallaan tietoja seurakuntien olemassaolosta kauppareittien varrella."

MUITA MAHDOLLISIA KULKUREITTEJÄ

Mitä merkitsee linqvistiset yhteydet tamileihin, japanilaisiin ja ketsua-intiaaneihin? Olemmehan kenties lukeneet Avainmedia -lehdestä (6/2011), mitä marsalkka Mannerheim vastasi, kun häneltä kysyttiin (1906-1908), miksi hän liikuskeli outojen kansojen, kuten uiguurien luona. Hän vastasi: "Koska he ovat meidän sukulaisiamme." Kolmisen vuotta Suomessa asunut uiguuri Ken vahvistaa, että Mannerheimin väitteellä on pohjaa. Hän sanoo: "Uiguurit uskovat olevansa suomalaisten sukulaisia. Ainakin olen löytänyt 20-30 sanaa, jotka ovat samankaltaisia molemmissa kielissä, kuten esimerkiksi unohtaa ja imettää. Kielissä on yhteistä myös vokaalit kuten y,ä ja ö. Lisäksi kieliopissa on samankaltaisuutta."

Lisäksi on huomattu se, että kun idässä on tehty haplotutkimuksia, N-isälinjaa on löydetty suuri määrä.

LÄHETYSTYÖ ITÄÄN PÄIN JATKUI

F.F. Bruce kertoo:"Piispa Papias kertoo suunnilleen vuonna 135 jaa.: 'Juutalainen Leevi, jota myöhemmin kutsuttiin Matteukseksi, järjesti ensin Jahushuan sanat ja kirjoitti teoksen hepreaksi'."

Parthiasta lähtenyt lähetystyö tunkeutui Intiaan. Eusebioksen mukaan messiaaninen usko istutettiin varhain Intiaan (160 jaa.), josta hän kertoo: "Matteuksen evankeliumi oli tunnettu joidenkin (intialaisten) parissa, jotka tunsivat siellä Jahushua Messiaan, Bartolomeus, yksi apostoleista, oli saarnannut heille ja jättänyt jälkeensä Matteuksen kirjoituksen heprealaisittain kirjoitettuna."

Intialainen perimätieto lukee maan ensimmäisen hyvän sanoman julistamisen apostoli Tuomaksen ansioksi. Intian syyrialaisen 'kirkon' virallinen 'Raamattu' on aramealainen standardikäännös ja aramea on yhä sen 'kirkkokielenä'.

Georgian historiaan on kirjoitettu: 300-luvun alkupuolella juutalainen Nino-niminen nainen, joka uskoi Jahushuaan, tuli sinne Israelista ja löysi sieltä juutalaisen yhteisön. Hänen todistuksensa kautta tuli uskoon juutalainen pappi Aviatar, jolla puolestaan oli suuri merkitys Georgian saavuttamisessa suurelta osin Jahushuan luo.

Jos ja kun Bartolomeus ja Tuomas menivät Persian ja Pakistanin kautta Intiaan, mitä he siellä tekivät? Eikö niin, että siellä asui heprealaisia? Mihin menivät muut kuusi lähettilästä? Antti Lange kertoo sivustollaan, että Venäjän ortodoksisen kirkon perimätiedon mukaan Andreas tuli lähetysmatkallaan pohjoiseen. Vielä jää jäljelle viisi lähettilästä, mihin he menivät?

Anne Miettinen on julistanut, että foinikialaiset laivat muinoin purjehtivat Australiaan asti, jolloin maahan olisi jäänyt heprealainen yhteisö. Olen nyt sekoittanut lukijoiden päät pyörälle pienillä tiedonmurusilla? Jos tästä pienestä tutkimuksestani on tullut kirjava, valkoinen ja täplikäs lampaan turkki, olen onnistunut tehtävässäni.

Toivotan siunausta Messiaassa Jashushuassa teille jokaiselle, jotka etsitte Israelia, joka saattaa olla lähempänä, kuin mitä voimme ikinä aavistaakaan.

Mauno K., julkaistu v. 2010-14

muokattu 27.09.2017


Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Löytäminen - Heimo-Isaskar - Oletko Joosef? - Efraimin täyteys
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus