Alikategoria: heimo.Luettu: 813 kertaa. Osuttu: 28 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

Huomautus: Artikkelin kirjoittaja vastaa vain omista kirjoituksistaan, eikä jaa automaattisesti mitään näkemystä tai kantaa muiden sivustolla kirjoittavien kanssa.

Juutalainen perimä

Tässä artikkelissa en esitä mielipidettä, enkä jonkinlaista uskonnollista teoriaa DNA tutkimuksesta, vaan esitän DNA tutkimuksen tieteellisiä asioita, ymmärrettävällä tavalla. Lähestyn asiaa siten, että kertomani voidaan vahvistaa, ja muutenkin vähemmän sensaationhakuisesti. Tarkkuus on tärkeää, sillä liikkeellä on monenlaista harhaanjohtavaa tietoa. Kirjoittaja on tehnyt itse kaikki testit mistä kirjoittaa.


Y-DNA tutkimus, perusteet

Termi Y-DNA tarkoittaa miehen isältään perimän Y-kromosomin DNA:n tutkimista sellaisista paikoista, jossa geenimutaatioita, eli muutoksia polvesta polveen tapahtuu mahdollisimman vähän. Y-DNA testi kannattaa tehdä, mikäli epäilee olevansa Leeviläinen tai Kohen, tai haluaa välttämättä tietää suoran isälinjansa, ei oikeastaan muuten, sillä eräs toinen testi mistä kerron tässä dokumentissa myöhemmin antaa tyydyttävämpää tietoa suvusta.

Y-DNA testin tuloksista saadaan isälinja (y-haploryhmä), joka perustuu SNP nimellä kutsuttuihin yksittäisiin mutaatioihin DNA ketjussa (esim. ACTA > ACAA), sekä pienemmät erot isälinjojen välillä, jotka nähdään tiettyä DNA kirjainparia toistavan ketjun pituusvaihteluna (esim. CTACTACTA > CTACTA), jota toistoa kutsutaan nimellä STR.

Y-Haploryhmä ilmoitetaan kirjain-numero yhdistelmällä. Suomessa asuville tyypillinen y-haploryhmä on N1c1. Mitä enemmän merkinnässä on kirjaimia ja numeroita (esim. R1b1b1), sitä tarkemmin suoran isälinjan haara on määritetty. Y-haploryhmä määritelmät esitetään aakkosjärjestyksessä, J:n ja I:n välillä on vähemmän mutaatioita, kuin A:n ja Q:n välillä.

STR:n pituus ilmoitetaan numerolla, jota kutsutaan allele:ksi, ja näitä STR jaksoja voi testata vaikkapa 12 kappaletta tai enemmän (12 alleelia tai enemmän). Mitä enemmän alleeleita, sitä tarkemmin suoran isälinjan haaraa voi vielä rajata. Mitä useampi STR jakso on yhtä pitkä (sama alleeli), tai vain vähän eroava (alleeli 24 vs. 23), kahden miehen DNA:n välillä, sitä lähempänä heidän yhteinen suoran isälinjan esi-isänsä on heitä (termi tälle on MRCA, most recent common ancestor).


Kohenin modaali haplotyyppi (CMH), perusteet

Haplotyyppi on yhdistelmä tietyistä STR jaksoista mitattuja pituuksia, eli alleleita, esim. 20, 25, 30, 18, 12, 40. CMH on yleisesti Kohen leeviläisiltä enemmän tai vähemmän kokonaisena löytyvä jakso. Useimmilla leeviläisillä on suuri osa CMH:sta, eli CMH:n ollessa 12 23 15 10 14 17 11 15 12 13 11 29, voi leeviläisellä olla vaikkapa 12 22 15 10 14 16 9 15 12 13 11 28, jolloin hänen CMH lukunsa on 8/12. Myös muilla israelilaisilla usein on suuri osa CMH:ta, ja leeviläiselläkin voi sivuhaarasta riippuen, olla vaihtelevia määriä CMH:ta. Allekirjoittanut ei pidä alle 5/12 CMH osumaa varteenotettavana. CMH:ta esiintyy muissakin kuin y-haploryhmä J:n omaavissa henkilöissä.


mtDNA tutkimus, perusteet

Termi mtDNA tarkoittaa puolestaan miehen ja naisen äidiltään perimää mitokondrio soluelimissä olevaa DNA:ta, josta testattava osa mutaatioituu näennäisesti hyvin hitaasti. mtDNA:sta saadaan äitilinja, mtDNA-haploryhmä. Toisin kuin y-haploryhmät, mtDNA-haploryhmiä ei esitetä aakkosjärjestyksessä.

mtDNA testiä en suosittele tekemään erikseen, en pidä sitä sen arvoisena. mtDNA haploryhmän ja y-DNA haploryhmän saa selville jos tekee myöhemmin tässä dokumentissa mainitun Autosomaalitestin 23andme yhtiöllä.

Tärkeää asiaa. Yleisiä uskomuksia liittyen DNA tutkimukseen israelilaisuudesta, jotka eivät ole tosia tai ovat vain osin tosia:

- Henkilö on juutalainen, jos hänen y-haploryhmänsä on J.
Totuus: juutalaisella miehellä usein on y-haploryhmä J, mutta ei läheskään aina. J haploryhmä voi kertoa myös esimerkiksi esi-isän kuulumisesta Israelin verivihollisiin, Edomilaisiin tai vaikkapa muinaiseen Assurin kansaan. Tämän päivän haploryhmä määrittelyistä on hyvin hankala päätellä yli 2500 vuotta sitten olleita haploryhmiä. Lisäksi J ryhmään kuuluvat juutalaiset eivät edes kuulu samoihin J:n alaryhmiin, vaan jakautuvat J1:n ja J2:n useiden alaryhmien alle.

- N y-haploryhmään (tai johonkiin muuhun tiettyyn haploryhmään kuuluvat), isä tai äitilinjalla, ovat varmasti Israelia.
Totuus: haploryhmä on prosentuaalisesti olematon osa ihmisen perimää. Jos yli 2000 vuotta sitten israelilainen mies otti pakanavaimon, oli heidän lapsellaan vain puolet israelilaisen geeneistä. Tämä sekaantuminen kansoihin, ja perimän häviäminen, voi toistua satoja kertoja. Ja lopussa poikalasten haploryhmä on kuitenkin edelleen sama, kuin kaukaisen israelilaisen esi-isän.

Ja puolestaan, jos pakana liittyi israeliin, ja hänen poikalapsensa menivät israelilaisten kanssa naimisiin kerta toisensa jälkeen, heillä on edelleen pakanan haploryhmä. Sanommeko siis, että ensimmäinen, 99.99% pakana on yhden esi-isänsä takia enemmän juutalainen, kuin tuo 99.99% juutalainen, joka on yhden esi-isän takia 0.01% pakana!? Emme sano, sillä järjen käyttö on sallittua.

- Pikainen Googletus vahvistaa sen, minkä kerroin omien tutkimusteni pohjalta. Asioista tietävät, tietävät, etteivät haploryhmät paljoa paina. Kehottavat jopa suoraan unohtamaan ne kokonaan. (Please ignore mtDNA and Y chromosomal haplogroups - Discover magazine, sanoo biologian B.S. Razib Khan, joka opiskelee genetiikan Ph.D:tä, eli tohtoraattia)


Miten pääsemme sotkusta eteenpäin, ja selvitämme kuka todella on varmasti geneettisesti juutalainen?

Sen selvittämiseksi teetämme Autosomaalisen DNA:n testin (~$100) ja näemme myös jonkun verran vaivaa. Autosomaalinen DNA on sitä DNA:ta, josta muodostuu sinun etnisyytesi, ihonväri, hiustenväri, silmän väri, ja geneettinen terveytesi, älykkyytesi jne. Tämä on DNA:ta, joka oikeasti merkitsee käytännössä. Autosomaalinen DNA koostuu 23 kromosomissa olevasta DNA:sta, mukaanlukien Y ja X-kromosomit. Autosomaalisessa DNA testissä testataan yli 570 000 SNP:tä (yksittäistä mutaatioita), jotka ovat poimitut niistä, joissa ihmisten välillä ylipäätään on DNA:ssa eroa.

Kun testi on tehty yhtiöllä, josta saa ladata raakadatan (ainakin 23andme, FamilyTreeDNA, Ancestry), DNA testin tuloksen datana, niin tuo raakadata ajetaan läpi Promethease ohjelmasta ($5), joka ilmoittaa tiedossa olevat sairaus-riskitekijät (ie. 2.4x riski 2-tyypin diabetekseen), paljastaen muun muassa sen, onko henkilöllä juutalaisilla toisinaan esiintyviä perimäsairauksia. Ja raakadata ladataan Gedmatch palveluun (ilmainen), julkiseen tarkasteluun, ja Gedmatch palvelun avulla dataa voidaan testata usein eri tavoin, sellaisinkin, joita testausyhtiöt eivät tarjoa.

Gedmatch palvelusta löytyy testi, admixture > Eurogenes > Jtest, joka testaa Askenaasi geeniperimää. Testin on kehittänyt Polako nimimerkillä kulkeva asiantuntija (testimallin tekeminen vaatii yliopistotason osaamista). Ja Polakon blogista löytyvät Eurogenes testin käyttämät lähdearvot, joista selviävät eri populaatioiden verrannolliset Askenaasi geeni prosentit.

Verrannolliset prosentit ovat yksinkertaisesti selitettävissä siten, että koskapa kukaan ei tiedä täsmälleen, mitä Askenaasi geenit ovat, on Askenaasi geeneissä myös geenejä, jotka ovat puhtaan eurooppalaisia, muuten vain yleisiä juutalaisilla. Ja tämän vuoksi, täytyy testatun henkilön Askenaasi geenien prosentiaalista määrää verrata hänen asuinpaikkansa keskiarvoon. Jos testitulos ei eroa selkeästi keskiarvosta, niin se ei välttämättä kerro Askenaasi perimästä, vaikka se olisikin suhteellisen korkea.

Kuitenkin, Suomen tapauksessa homma on poikkeuksellisen helppo, sillä totuus on, että Suomessa juutalaisilla olevat Askenaasi perimän prosentit erottuvat selkeästi valtaväestön prosenteista, toisin kuin vaikkapa Italiassa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos suomalaiset ovat suurilta osin tai kokonaan israelia, niin kuin on teorioitu, niin kansa on joko ollut erillään muista Sefardi, Askenaasi ja Mizrahi juutalaisista, erittäin kauan, tai sitten kansa polveutuu hyvin pienestä israelilaisten joukosta. Nykyisellään en ole varma onko teorialle perusteita, kun kerta joka tapauksessa sieltä täältä Suomen seasta löytyy ihmisiä, joilla on selkeästi, vaikkakin yllättäen, juutalainen sukutausta.

Verrokkiarvoja (osaa näistä ei ole helppo löytää):
- Euroopan Askenaasijuutalaisen täysi jTest arvo on noin 25%.
- Sefardijuutalaisilla on muutaman netissä asiasta itse kertoneen mukaan noin 3-3.5% jTest tulos.
- Erään Suomenjuutalaisen, jonka kaikki toisen vanhemman esivanhemmat ovat todistettavasti juutalaisia, jTest arvo on noin 7.5%.
- Suomalaisten jTest keskiarvo on noin 1.0%, idässä ja pohjoisessa päin hieman vähempi.

Autosomaali DNA:n Askenaasisuus on merkittävämpää, kuin haploryhmä ja haplotyyppitiedot, sillä joka kerta, kun juutalainen menee ei-juutalaisen kanssa naimisiin, on lapsilla ~50% vähemmän juutalaisia geenejä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että vain ~5 syrjähyppyä, ja tällainen testi ei enää juutalaisia geenejä löydä ollenkaan. Kun se siis löytää keskiarvosta selkeästi erottuvia määriä, se merkitsee, että esivanhemmissa on alle 200 vuoden päässä juutalaisia. Aikamoinen ero siis verrattuna yhteen arveltuun haploryhmä esi-isään 2000 vuotta sitten.

Listaan prosentuaaliset etäisyys luvut seuraavaksi, nämä ovat hyvin suuripiirteisiä* ja sopivat vain Suomessa, näihin ei pidä tuijottaa sokeasti:
- 2-3% 3-4 sivuhyppyä.
- 3-5% 2-3 sivuhyppyä.
- 5-8% 1-2 sivuhyppyä.
- +8% täysi Suomenjuutalainen.

*Nämä prosentit tekevät suuripiirteiseksi kaksi asiaa: ensiksikin periytyminen ei todellisuudessa ole vakaa 50%, vaan vaihtelee tuntemattoman määrän verran, näennäisesti ilman mitään logiikkaa. Ja toisekseen prosentteja voi tulla useamman kuin yhden vanhemman kautta, joka voi kasvattaa juutalaisen perimän määrää suuremmaksi, kuin kummallakaan vanhemmista ("Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille"(Mat 3:9)).


Lopuksi vielä muutamia Sanan paikkoja, jotka varmasti huomaat nyt mielenkiintoisiksi

Gen 30:39 Ja eläimet pariutuivat oksien edessä ja synnyttivät juovikkaita, pilkullisia ja kirjavia karitsoita.

Jer 3:14 Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, sanoo Herra, sillä minä olen ottanut teidät omikseni, ja minä noudan teidät, yhden ainoankin kaupungista ja kaksi sukukunnasta, ja tuon teidät Siioniin.

Amo 9:9 Sillä katso, minä käsken seuloa Israelin heimoa kaikkien kansain seassa, niinkuin seulalla seulotaan: ei jyvääkään putoa maahan.

Isa 6:13 Ja jos siellä on jäljellä kymmenes osa, niin hävitetään vielä sekin. Mutta niinkuin tammesta ja rautatammesta jää kaadettaessa kanto, niin siitäkin: se kanto on pyhä siemen.

Isa 41:8 Mutta sinä Israel, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut, Aabrahamin, minun ystäväni, siemen,
Isa 41:9 jonka minä olen ottanut maan ääristä ja kutsunut maan kaukaisimmilta periltä, jolle minä sanoin: "Sinä olet minun palvelijani, sinut minä olen valinnut enkä sinua halpana pitänyt",
Isa 41:10 älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi; minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä.

Rom 2:28 Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu;
Rom 2:29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.


-- Jumalan ilmoitus suvusta on tärkeämpi, mutta jos datakin tukee, niin ei siitä kyllä haittaa ole.
-- Niillä, joilla ei ole ilmoitusta, eikä sukua, ei ole mitään sanomista Jaakobin siemenelle. "Siunattu on joka sinua siunaa, kirottu olkoon, joka sinua kiroaa".

Joel 26.03.2014

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Juutalaiset tarut - Prinsessa ja Sulhanen
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus