Alikategoria: eksegeettinen midrash.Luettu: 35 kertaa. Osuttu: 6 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

JOONAN MERKKI

Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta!

Ap.t.2:40 Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta".

38: Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeshuan Messiaan nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. 39: Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä JHWH, Eloheinu, kutsuu.

KR33/38:

3. Moos.23, Jom Kippur

26 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 27 "Tämän seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä on sovituspäivä; pitäkää silloin pyhä kokous, kurittakaa itseänne paastolla ja tuokaa Herralle uhri. 28 Älkää toimittako yhtäkään askaretta sinä päivänä, sillä se on sovituspäivä, jolloin teille toimitetaan sovitus Herran, teidän Jumalanne, edessä. 29 Sillä jokainen, joka ei sinä päivänä kurita itseänsä paastolla, hävitettäköön kansastansa. 30 Ja jokaisen, joka sinä päivänä toimittaa jotakin askaretta, minä hävitän hänen kansastansa. 31 Älkää silloin yhtäkään askaretta toimittako. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin. 32 Se on oleva teille levon päivä, kurittakaa itseänne paastolla. Kuukauden yhdeksäntenä päivänä illalla, illasta iltaan, pitäkää tämä sapatti."

Joona 1: 17 (2:1) Mutta Herra toimitti suuren kalan nielaisemaan Joonan. Ja Joona oli kalan sisässä kolme päivää ja kolme yötä.

Joona 2:2- 9

1 (2:2) Ja Joona rukoili Herraa, Jumalaansa, kalan sisässä 2 (2:3) ja sanoi: "Minä huusin ahdistuksessani Herraa, ja hän vastasi minulle. Tuonelan kohdussa minä huusin apua, ja sinä kuulit minun ääneni. 3 (2:4) Sinä syöksit minut syvyyteen, merten sydämeen, ja virta ympäröitsi minut, kaikki sinun kuohusi ja aaltosi vyöryivät minun ylitseni. 4 (2:5) Minä ajattelin: Olen karkoitettu pois sinun silmiesi edestä. Kuitenkin minä saan vielä katsella sinun pyhää temppeliäsi. 5 (2:6) Vedet piirittivät minut aina sieluun asti, syvyys ympäröitsi minut, kaisla kietoutui päähäni. 6 (2:7) Minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti, maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni iankaikkisesti. Mutta sinä nostit minun henkeni ylös haudasta, Herra, minun Jumalani. 7 (2:8) Kun sieluni nääntyi minussa, minä muistin Herraa, ja minun rukoukseni tuli sinun tykösi, sinun pyhään temppeliisi. 8 (2:9) Ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armonantajansa. 9 (2:10) Mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. Herrassa on pelastus."

Joona 3

1 Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana: 2 "Nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun". 3 Niin Joona nousi ja meni Niiniveen Herran sanan mukaan. Ja Niinive oli suuri kaupunki Jumalan edessä: kolme päivänmatkaa. 4 Ja Joona käveli kaupungissa aluksi yhden päivänmatkan ja saarnasi sanoen: "Vielä neljäkymmentä päivää, ja Niinive hävitetään". 5 Niin Niiniven miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin, niin suuret kuin pienet. 6 Ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan. 7 Ja hän huudatti Niinivessä: "Kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu: Älkööt ihmiset älköötkä eläimet-raavaat ja lampaat-maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. 8 Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntykööt itsekukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahraa. 9 Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta, niin ettemme huku." 10 Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä.

Vertaapa tuota Joonaan kolmatta lukua seuraavaan: 2. Samuelin kirjan lukuun 22. Mitäpä näet?! Yhtäläisyyttä. Aivan, juuri niin. Dawid on kuin onkin esikuvaa Messiaasta. Profeetat puhuvat meille pyhässä Sanassa, Kirjoituksissa, jos me vaan annamme heille siihen mahdollisuuden. Näin tekee myös Joonan kirja. Katsokaa myös Psalmia 18.

Jesaja 53 kertoo meille profeetallisen sanoman Messiaan kärsimyksistä ja kuolemasta, Hänen kirkastamisestaan. Johanneksen ilosanomassa, luvussa 17 puhutaan tästä kirkkaudesta.

Joona 4:5 Niin Joona lähti kaupungista ja asettui kaupungin itäpuolelle. Hän teki itsellensä sinne lehtimajan ja kävi istumaan sen alle varjoon, kunnes näkisi, miten kaupungin oli käyvä.

Pyhä Henki todistaa noissa sanoissa Messiaamme ristinkuoleman jälkeisistä päivistä ja vuorokausista. Joonan olo merieläimen vatsassa kuvaa Messiaamme hauta-aikaa. Kolme päivää ja kolme yötä. Hän itse sanoo olevansa Joonaan merkki. Joonan luku 2 todisti tämän kaiken (profeetallisesti), tuolla yllä.

Ehkä olet jo odottanutkin, mitä tällä kaikella edellisellä JHWHn Sanalla on tekemistä alun Jom Kippur-sanoman kanssa. Tällä kaikella edellä kirjoitetulla on kaikki tekeminen Jom Kippurin kanssa.

Jom Kippur on Suuri Sovituspäivä. Mutta, sanot, nythän ei ole Jom Kippur vaan on menossa Happamattoman leivän juhla. Ja hei hetkinen, sanot, eikö suuri sovitus meille tapahtunut Golgatan ristillä pääsiäisenä?! Aivan, kyllä tapahtui Pesachksi. Toinen osa Pesach'n sanomaa on Jom Kippurissa. Kolmas osa sanomaa, eli Pesach'n täyttymys, on tulossa.

Mestarimme ja Pelastajamme teki kaiken työn, sovitti meidät sekä Pesach-lampaana että Jom Kippurin uhrina. 3. Mooses16:34 sanoo: "Tämä olkoon teille ikuinen säädös, että toimitatte israelilaisille sovituksen kaikista heidän synneistänsä kerran vuodessa." Ja hän teki, niinkuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut.

Ainoastaan ylipappi saattoi uhrata kaikkein pyhimmässä kerran vuodessa, Jom Kippurina. Mitä tapahtui, sen voitte lukea 3. Mooseksen kirjan 16:sta.

Kuka onkaan meidän ylimmäinen pappimme, ellei JHWH itse Messiaassa Jeshuassa! Vain Hän saattoi suorittaa sovituksen kaikkein pyhimmässä, ja saattaa loppuun syntien sovituksen, ollen itse Jom Kippurin syntiuhri.

Kaksiosainen sovitus tuli suoritettua, ja Hän puhdisti taivaallisten kuvat, Hebr. 9:11- 14, 15- 28. Lukekaapa, ja laitan tähän pari tiettyä jaetta esiin:

Hepr.8:5 ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niinkuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: "Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin".

Hepr.9:23 On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä.

Suurena sovintopäivänä kadutaan ja kuritetaan sieluamme/elämäämme ja pidetään sabattia, juuri sitä katumusta ja paastoa Niiniveen asukkaat tekivät Joonan ilmoitettua heille JHWHn parannussanoman. Ja niin JHWH katui ja peruutti sen pahan, minkä oli aikonut teettää sille kaupungille. Mutta, mikä tapahtuma edelsi Niiniveen kaupungin katumusta säkissä ja tuhassa? Aivan: Joonaan olo kolme päivää ja kolme yötä merieläimen vatsassa sekä sen jälkeinen ylösnousemus sieltä tuonelasta.

Jom Kippuria seuraa Lehtimajojen juhla eli Sukkot, ja tämäkin tulee esiin Joonaan tekstistä, kun hän tekee itselleen lehtimajan ja verhoaa sillä itsensä auringon paahteesta. Kun JHWH hänelle lähettämän pään suojus, risiinikasvi, on auringon paahteessa ja madon sitä kalvaessa kuivunut eikä suojaa häntä enää, Joona saa tietää selityksen, että JHWH armahtaa Niiniveä, niin kuin hän armahti risiinikasvia.

Hän armahtaa kaikkia niitä, jotka tekevät parannuksen.

Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta".

Hebr. kirje 9: 28 samoin Messiaskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka Häntä odottavat.

Tämä on Israelille tuleva, varmasti, Hebr.4:9 Niin on Elohimin kansalle sapatinlepo varmasti tuleva.

Teija K., Aviv 17. pvä, 09.04.2012

edit 19.10.2017

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Keskustelu kategoriassa Tutkivat, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus