JAAKOBIN LAMPAAT

I

1. Moos. 28:1-2: "Silloin Iisak kutsui Jaakobin ja siunasi hänet; hän käski häntä ja sanoi hänelle: 'Älä ota vaimoksesi ketään Kanaanin tyttäristä, vaan nouse ja mene Mesopotamiaan, isoisäsi Betuelin kotiin ja ota sieltä itsellesi vaimo enosi Laabanin tyttäristä."

Jaakob lähetettiin Laabanin luo. Jaakob saapui pakanakansan keskuuteen. Hänen ensimmäinen tehtävänsä oli juottaa Laabanin lampaat (1. Moos. 29:10). Jaakob kaitsi ja varjeli Laabanin lampaita ja vuohia seitsemän vuotta, saadakseen Raakelin vaimokseen (1. Moos. 29:18). Kävi kuitenkin, että Jaakob maksoi lainan ja palveli vielä toiset seitsemän vuotta (1. Moos. 29:27).

Vasta neljäntoista vuoden kuluttua Jaakob alkoi kokoamaan omaa lammaslaumaansa. Tähän on kätkettynä Elohimin profeetallinen salaisuus, jonka täyttymisen aika lähestyy. Kirjoitan opetuksen lyhennetyssä muodossa, joten monet asiat jäävät vähälle huomiolle. Opetuksessa on asioista, joita en käsittele ollenkaan, mutta luotan, että Pyhä Henki alkaa voitelun kautta puhumaan sinulle.

II

Ensimmäinen seitsemän vuoden ajanjakso kuvasi Raakelin aikakautta, mutta se paljastui kuitenkin Leean aikakaudeksi, joka kuvasi Israelin galutin ja murheellisuuden aikakautta (Ap.t. 17:30). Leean ajan jälkeen vasta alkoi Raakelin seitsemän vuoden ajanjakso, jota ei oikeastaan pitänyt ollakaan.

"Hän vastasi hänelle (Lavanille): 'Itsehän tiedät, kuinka minä olen sinua palvellut ja millaiseksi karjasi on tullut minun hoidossani, sillä vähän sinulla oli ennen minun tuloani, mutta sitten se on karttunut suureksi ja Adonai on siunannut sinua tähteni [lerageli]. Mutta milloin saan ruveta tekemään työtä minäkin oman perheeni hyväksi?' (1. Moos. 30:29-30)."

Jaakob puhui edellisen vasta siinä vaiheessa, kun hän oli ollut jo neljätoistavuotta Laabanin palveluksessa. Kaksi seitsemän vuoden ajanjaksoa kuvaavat profeetallisesti kahta pitkää Israelin orjuuden aikakautta. Leean seitsemänvuoden ajanjakso alkoi v. 722 eaa., kun Pohjois-Israel joutui pakkosiirtolaisuuteen. Kun ensimmäinen aikakausi oli kulunut loppuun, sai Jaakob lainaksi Laabanilta hänen nuoremman tyttärensä hinnan. Nyt elämme aikaa, jolloin on kulunut kohta kaksi aikakautta. Pian on alkamassa kolmas aikakausi, lunastuksen aikakausi, joka tarkoittaa Israelin lampaiden kokoamisen aikaa. Vielä näyttäisi Rachel elävän. En tiedä, kuinka kauan kokoamisen aikakausi kestää, koska ei ole
teidän aikanne tietää aikoja ja hetkiä... (Ap.t. 1:6-7).

III

Vapaa käännös:

"Hän (Laaban) vastasi: 'Mitä minun on sinulle annettava?' Jaakob sanoi: 'Ei sinun tarvitse antaa minulle mitään, jos teet minulle tämän asian [im-ta'asea li hadavar hazea]. Palaan paimentamaan ja vartioimaan sinun laumojasi. Minä käyn läpi kaiken laumasi tänään. Poista sieltä jokainen täplikäs ja kirjava karitsa ja lampaista jokainen ruskea karitsa ja kirjava ja täplikäs vuohista. On oleva palkkani huomisena päivänä todistaa puolestani oikeudenmukaisuuteni, kun tulet katsomaan laumaa, josta saan palkkani. Jokainen edessäsi oleva vuohi, joka ei ole täplikäs ja kirjava ja ruskea lammas, jotka ovat kanssani, ovat varastamiani. Laaban sanoi: 'Kyllä, tapahtukoon niin kuin olet sanonut' (1. Moos. 30:31 - 34)."

Niin Laaban toteutti asian ja poisti laumasta kaikki sovitut eläimet ja antoi ne poikiensa haltuun (1. Moos. 30:35). "Ja hän (Laaban) asetti niin, että oli kolmen päivän välimatka hänen ja Jaakobin välillä ja Jaakob paimensi pikkukarjaa - Laabanin jäljelle [hanotarot] jääneitä laumoja (1. Moos.30:36)". Laaban tarkisti, ettei Jaakobilla ollut yhtään laikullista, kirjavaa tai täplikästä lammasta tai vuohta.

Alkoi Rachelin velan maksamisen jälkeinen aika Jaakobin elämässä. Tätä ajanjaksoa, taivasten kuningaskunnan Israelin kokoamisen aikaa, eletään parasta aikaa. Kuinka Jaakob saisi oman laumansa? Kuinka Elohim saisi taivasten kuningaskunnan heprealaisen laumansa? Laaban oli vienyt kaikki täplikkäät, kirjavat, laikulliset kauas, kolmen päivämatkan päähän. Jäljelle jääneeseen laumaan ei jäänyt yhtään sellaista eläintä, joka voisi lisääntyessään antaa Jaakobille omaa pikkukarjaa. Jos sellainen olisi löytynyt, olisi sen katsottu olevan Jaakobin rikos, varkaus. Miten Jaakob saisi palkkansa? Miten Jaakob uskalsi ehdottaa Laabanille näin uhkarohkean ehdotuksen?

Hän oli saanut Adonailta näyn: "Mutta lauman pariutumisen aikana minä nostin silmäni ja näin unessa, että vuohipukit, jotka astuivat laumaa, olivat laikukkaita, täplikkäitä ja kirjavia. Ja Elohimin enkeli sanoi minulle unessa:'Jaakob!' Minä vastasin: 'Tässä olen.' Niin hän sanoi: 'Nosta, ole hyvä, silmäsi ja katso, kaikki vuohipukit, jotka astuvat laumaa, ovat laikukkaita, täplikkäitä ja kirjavia, sillä minä olen nähnyt kaiken, mitä Laaban sinulle tekee (1. Moos. 31:10 - 12).

Tässä astui mukaan Elohimin vaikuttama usko! Israelin Elohim voi tehdä yksivärisestä lampaasta tai vuohesta kirjavan, laikukkaan tai täplikkään. Elohim yksin kykenee manipuloimaan pikkukarjansa jokaisen yksilön DNA:ta.

IV

Israelistien/efraimistien keskuudessa käydään tänä päivänä kovaa vääntöä, mitkä lampaat ovat israelilaisia. Adonai on viisas. Hän on tehnyt niistä kirjavia, laikullisia ja täplikkäitä, joissa on valkoistakin (lavan) mukana. Israelin kadonneita heimoja ei löydetä ulkonäön perusteella, koska lampaat ovat täsmälleen saman näköisiä, kuin olivat ne lampaat, jotka Laaban erotti laumastaan pois, tai ne lampaat, joihin Jaakob törmäsi ensimmäisenä, kun hän saapui Harraniin! Kiitos Yeshualle, Israelin Ylipaimenelle! Shaul huudahti: "Oi sitä Elohimin rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä! Sillä kuka on tuntenut Adonain mielen? Tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa? Tai kuka on ensin antanut hänelle jotakin, joka olisi tälle korvattava (Room. 11:33 - 35)?" Adonai antoi Jaakobille näyn, kuinka tehdään Laabanin yksivärisistä lampaista ja vuohista kirjavia, täplikkäitä ja laikullisia: 1. Moos. 30:36-43 ja 1. Moos.31:10-13.

Adonai oli hankkeen takana. Yhä useammat lampaat, ihmiset, löytävät DNA:staan heprealaisen täplän, kirjavuuden tai laikun ja ottavat vastaan taivasten kuningaskunnan heprealaisen besoran. "Ja sitten mies (Jaakob) tuli ylen rikkaaksi; hän sai paljon pikkukarjaa ...(1. Moos. 30:43a)." Lähestymme aikaa, jolloin taivasten kuningaskunnan besora viedään toistamiseen kaikille maailman kansoille, jolloin taivasten kuningaskunnan Jaakobin lauma kasvaa kasvamistaan. Syksyn elonkorjuu on alkamassa. Esiin tulee sekalainen heprealainen joukko, josta ei voida sanoa: "Hei, täällä on ruskea, siis latino, selvä israelilainen; täällä on keltainen, siis japanilainen, selvä efraimilainen, valkoinen, siis eurooppalainen, selvä joosefilainen tai musta, siis afrikkalainen, selvä juudalainen". Taivasten kuningaskunnan heprealaiset, Jaakobin lauma, on löytymässä eikä niitä päästetä Laabanin laumaan, sillä 'hän (Jaakob) hankki itselleen eri laumansa' (1. Ms. 30:40).

On tullut aika, jolloin Laabanin lampaista alkavat erottumaan laikulliset, kirjavat ja täplikkäät lampaat ja vuohet. Erottumisen on pakko tapahtua. Pian huomataan, että taivasten kuningaskunnan Israel on siellä, missä sen ei pitänyt ollakaan. Kukaan ei tahdo uskoa, että Israelin ja Jehudan lampaiden turkkeihin on alkanut ilmestyä kirjavia, laikullisia tai täplikkäitä alueita. Tiede todistaa sen, kuten myös sisimpään ja sydämeen kirjoitettu elävä Toora. Onko Elohimille mikään mahdotonta? Taivasten kuningaskunnan heprealainen identiteetti alkaa löytymään.

V

Sitten Adonain sana sanoi, että 'voimakkaat eläimet joutuivat Jaakobille ja heikot Laabanille' (1. Moos. 30:42). Voimakkaat tarkoittaa taivasten kuningaskunnan heprealaisia miehiä ja naisia (Room. 11:12). Laabanille, kristilliseen ja rabbiiniseen valtakuntaan, jäävät vain hengellisesti heikot lampaat ja vuohet. Miten erotat Jaakobin kirjavat (telu'im), laikulliset (`agudim) ja täplikkäät (negudim) Laabanin lampaista ja vuohista? Jaakob erotti heti karitsat/nuoret lampaat emoistaan, kun ne olivat syntyneet. Kun ihminen ylhäältä synnyttyään näkee taivasten kuningaskunnan salaisuuden (Joh. 3:3), hänet siirretään ahtaan portin läpi taivasten kuningaskunnan lammaslaumaan (Kol. 1:13).

Ihmisen täytyy heti ylhäältä synnyttyään jättää kristillinen valtakunta ja sen pakanalliset menot. Älä vain sano, että Israel on vain suomenugrilaiset kansat! Joukossa on paljon Laabanin lampaita ja vuohia. Varmaa on, että Iisain Juurivesa, Ylipaimen, lähtee liikkeelle ja erottaa laumansa. Israelin huoneen siemen on sekoittunut tehosekoittimessa muiden kansojen kanssa. Näinhän on kirjoitettu: "...mutta isänne on pitänyt minua pilkallisesti ja muuttanut palkkaani kymmenen kertaa. Elohim ei kuitenkaan ole sallinut tehdä pahaa minulle. Jos hän sanoi: 'Täplikkäät olkoot sinun palkkasi', niin koko lauma kantoi täplällisiä; ja kun hän sanoi: 'Laikulliset olkoot sinun palkkasi', niin koko lauma kantoi laikullisia. Elohim otti isänne karjan ja antoi minulle (1. Moos. 31:7-9 ja 1. Moos. 31:41)."

VI

Jotkut israelistit väittävät, että joku kansakunta tai kansanosa olisi Efraim. Ei pitäisi toimia Laabanin tavalla. Adonaita ei ollenkaan hidasta, jos kirjavat eivät ole enää Jaakobin laumaa, sillä silloin esille tulee israelilainen laikullisuus ja täplikkyys. Jos täplikkäät eivät ole Jaakobin laumaa, tulevat silloin laikulliset ja kirjavat esille. Jos laikulliset, täplikkäät ja kirjavat eivät ole Jaakobin laumaa, tulevat täysin valkoiset tai ruskea esille. Ymmärrätkö mitä Adonai tarkoitti? Tänä päivänä ja tulevina päivinä kansakuntia seulotaan (Jes. 30:28), mutta vaikka maailman silmissä taivasten kuningaskunnan Israelin löytyminen olisikin erittäin epätodennäköistä, tulee se varmasti löytymään Elohimin säätämänä aikana.

Kautta lähihistorian on kuulunut kärsineen juutalaisen ääni: "Päästä minut menemään kotiini ja omaan maahani. Anna minulle vaimoni ja lapseni, joiden vuoksi olen sinua palvellut, mennäkseni pois; sillä tiedäthän itse, kuinka olen sinua palvellut (1. Moos. 30:25-26)." Kuitenkin kansojen keskellä Jaakobin on edelleen alistuttava Laabanin komentoon, koska oman lauman saamiseksi tarvitaan kuusi vuotta [7 vuotta (Leea) + 7 vuotta (Rachel) +6 palkan vuotta; 1. Ms. 31:38]. Jaakobin orjuuden aika on käymässä vähiin ja sen lunastamisen aika on lähellä (Luuk. 1:68), jolloin tuntemattoman muukalaisen, Jaakobin nimi, muuttuu Yeshuan pelastamaksi taivasten kuningaskunnan Israeliksi (Room. 11:26). Rachelin ajan seitsemän vuoden itku muuttuu vielä lunastuksen, lauman kokoamisen ajan, riemuksi (Jer.31:15-17).

Tyydytkö palkkaan, lampaisiin, jotka ovat taivasten kuningaskunnan heprealaisia? Kelpaako Hänen palkkansa sinulle? Jaakobille se kelpasi, kelpaako se sinulle? Tiesitkö, että palkkasi on kiinni Jaakobin lampaissa ja muissakin lampaissa, jotka eivät ole tästä lammastarhasta (Joh. 10:16)? Eivätkö taivasten kuningaskunnan ihmiset ole sinulle tarpeeksi suuri palkka vai tahdotko rahaa? Seuraa Jaakobia. Eikö sinun olisi aika luopua jo laabanilaisesta rahan ahneudesta! Anna lampaiden ja vuohien olla vain yksivärisiä tai sitten vain kirjavia tai laikullisia tai täplikkäitä? Yeshua kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä (Joh. 10:3b-4).

Jokainen taivasten kuningaskunnan lapsi voi vilpittömästi kysyä Elohimilta: 'Milloin saan ruveta tekemään työtä taivasten kuningaskunnan perheen hyväksi?'Teetkö työtä jo taivasten kuningaskunnan elopellolla? Taivasten kuningaskunnan opetuslapset eivät tee työtä vieraiden pellolla (Ruut 2:8). Parempi sinun on saada palkkasi lampaina kuin Laabanin rahana. Kasvatatko Jaakobin lammaslaumaa vai Laabanin lammaslaumaa?

Kyllä Laabanin pojat (nykyajan kristityt) tänäänkin syyttävät minua ja muitakin, jotka tekevät työtä Elohimin rakastaman kansan hyväksi, että olemme 'anastaneet' tämän lauman (1. Moos. 31:1). Jatkamme siitä tuolimatta hengellistä työtä Elohimin sanan profeetallisten kirjoitusten pohjalta. Senkin olen huomannut, että monien nykyajan kristittyjen 'kasvot eivät olen niin kuin ne olivat ennen' (1. Moos. 31:2), mutta Elohim on antanut voimakkaan sisäisen näyn taivasten kuningaskunnan heprealaisen lammaslauman hankkimiseksi (Hes.36:37-38). Nykyajan kristityt ovat koko historiansa aikana tehneet kaikkensa, että taivasten kuningaskunnan työn tekeminen olisi mahdotonta, mutta ihme kansakuntien keskellä tulee tapahtumaan. Yeshua meitä Pyhän Hengen voitelussa ohjatkoon ja neuvokoon. Tiedän myös, että ne, jotka taivasten kuningaskunnan työtä tekevät, saavat pitää 'enkeleitä vierainaan' (Hebr. 13:2 ja 1.Moos. 31:1-2).

VII

Eräänä päivänä Adonai tulee sanomaan: "Palaja isiesi maahan ja sukusi tykö. Minä olen sinun kanssasi (1. Moos. 31:3 ja 1. Moos. 31:13)." Sinä päivänä taivasten kuningaskunnan Israel sanoo: "Ei meillä ole enää osaa eikä perintöä isämme (kansojen) talossa. Eikö hän (nykyajan kristityt) pitänyt meitä kuin vieraita, koska myi meidät ja söi suuhunsa meistä saamansa hinnan. Niin, koko se rikkaus (lampaat ja vuohet), jonka Elohim on ottanut isältämme (kansoista), meidän se on ja lastemme (Jes. 49:5-6). Tee siis nyt kaikki, mitä Elohim on sinulle sanonut (1. Moos. 31:14-16)."

Tämän ajan vähillä taivasten kuningaskunnan heprealaisilla on monenlaisia uskonnollisia uhkatekijöitä. Laabanin joukot (nykyajan kristityt) ajavat takaa joukkoinensa, ja Eesau joukot (arabit) tulevat vastaan 400 aseistetun miehen kanssa (1. Moos. 32:6). Ei näytä hyvältä. On tullut taivasten kuningaskunnan Jaakobin ahdistuksen aika, jolloin Israelista pelastuu vain jäännös. Laaban ei ottanut yhtään lammasta tai vuohta Gileadissa, sillä hän oli jo ottanut omansa. Lopullisen seulomisen suorittaa Eesau (arabit) ja ottaa kaksisataa vuohta ja kaksikymmentä vuohipukkia, kaksisataa uuhta ja kaksikymmentä oinasta (1.Ms. 32:14 ja 1. Ms. 33:11). Viimeisten seulomisten aikana syntyy kukistumaton taivasten kuningaskunnan Israel (1. Moos. 32:24-32), jota Yeshua hallitsee.

Rachelin ajan jälkeinen lunastuksen aika on vielä monille ylhäältä syntyneille epäjumalista puhdistautumisen aikaa (1. Moos. 31:34-35). Elohim ei anna Jaakobille Jisra`el-nimeä, ennen kuin uskonnollisen ja fyysisen väkivallan aika alkaa olla lopuillaan (1. Moos. 34. luku). Silloin epäjumalanpalvelus loppuu: "he jättivät Jaakobille kaikki vieraat jumalat, jotka olivat heidän hallussansa...(1. Moos. 35:4)." Silloin Elohimin KAUHU valtasi kansakunnat ja 'alttari rakennetaan' (Sak. 12:10), jolloin 'Hän poistaa pahan menon Jaakobista' (Room. 11:26).

Viimeisetkin pakanuuden muistot karisevat, kun Debora haudataan Beetelin alapuolelle, itkutammen alle ja Rachelin ajan itku muuttuu lunastuksen ajan riemuksi: Silloin Elohim sanoo: "Sinun nimesi on Jaakob; mutta älköön sinua enää kutsuttako Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel (1. Moos.35:10)."

Kun Israelin jäännös, taivasten kuningaskunnan Israel, on Yeshuan lunastama, on Israelin täyteys tuleva esiin ja Messiaassa Yeshuassa (1. Moos. 35:14 ja Room.11:12b). Rachelin ajan itku viimeistään katoaa ennen Beetlehemiä, sillä lunastuksen aika koittaa Beetlehemistä, koska Messias on siellä syntynyt (1. Moos. 35:18). Jaakob saa Israelin nimen, ennen kuin Rachelille tulevat Benjaminin synnyttämisen kuolin kivut (1. Moos. 35:16-18 ja Jes. 66:7-13), sillä Benjamin 'jakaa illalla saalista' (1. Moos. 49:27b). Jotta koko Israelin huone saisi siitä vakuuden, on sinne Beetlehemin tien varteen pystytetty patsas, Rachelin ajan päättymisen merkiksi.

31.1.2010

Editoitu 7.3.2018

Mauno K.
Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Parantajaenkelit - Profeetallinen_palvelutehtävä - Ei rakasta, rakastan - Paimenet
Keskustelu kategoriassa , johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus