Alikategoria: käsitteistö.Luettu: 23 kertaa. Osuttu: 7 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

Huomautus: Artikkelin kirjoittaja vastaa vain omista kirjoituksistaan, eikä jaa automaattisesti mitään näkemystä tai kantaa muiden sivustolla kirjoittavien kanssa.

Asioiden suhteet

Tämän artikkelin kirjoittamiseen innoitti erään toisen ministryn opetus. Tässä artikkelissa laajennan asiaa ja käsittelen sitä syvällisemmin. Tämä opetus pohjaa Jumalan luomiin väreihin ja niiden käyttöön Raamatussa.

Tekemisestä ominaisuuksiin

RGB

Kun erivärisiä valoja yhdistetään, käy kuvan osoittamalla tavalla. Ja värien merkitykset löytyvät Raamatusta:

- Punainen. Heb 9:22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.

- Sininen. Num 15:38-39 "Puhu israelilaisille ja sano heille, että heidän on sukupolvesta sukupolveen tehtävä itsellensä tupsut viittojensa kulmiin ja sidottava kulmien tupsuihin punasininen lanka. Ne tupsut olkoon teillä, että te, kun ne näette, muistaisitte kaikki Herran käskyt ja ne täyttäisitte ettekä seuraisi sydämenne ettekä silmienne himoja, jotka houkuttelevat teitä haureuteen;

- Vihreä. Psa 23:2 Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa.

Ja yhdistelmävärit:

- Keltainen. Ilm 3:18 Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit..
(Pyhyys on Qodesh, eli olla erotettu. Ks. Exo 22:31a Ja te olkaa minulle pyhä kansa.)

- Magenta. Exo 28:6 Kasukan he tehkööt kullasta sekä punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista, taidokkaasti kutomalla.
(Vanhurskaus on Tsedeq, eli tehdä oikein. Ks. Isa 56:1a Näin sanoo Herra: Noudattakaa oikeutta ja tehkää vanhurskaus)

- Syaani. Ilm 22:1 Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta.


Värien suhteet

Keltainen ei heijasta ollenkaan sinistä väriä, sillä olla Pyhä ottaa kaiken Tottelemisen.
Magenta ei heijasta ollenkaan vihreää väriä, sillä olla Vanhurskas ottaa kaiken Elämän.
Syaani ei heijasta ollenkaan punaista väriä, sillä olla Viisas ottaa kaiken Puhdistuksen.

Uuden Jerusalemin kadut ovat kultaa, sillä kulta on Pyhät Jumalan Käskyt, eli Jumalan Käskyjen tie. Ja Jumalan Käskyt tukevat Elämää, jossa on Puhdistus.

Kuninkaan Viitta on purppurainen, sillä purppura on Tottelemisen ja Veren arvo. Kuningas palkitsee ne jotka Tottelevat Häntä, ja Hänen palvelijansa ovat lunastetut Punaisella Verellä.

Elämän Veden virta on syaani, sillä syaani on Elämän Vihreyden ja Tottelemisen arvo. Elämän Veden virta, se on Pyhä Henki, tukee Tottelemista ja Elämistä.


Yhdistelmävärit, Ominaisuuksista Tekemisiin

CMY

Kun eri värejä kerrotaan toisillaan, käy kuvan osoittamalla tavalla.

Ymmärrys

Ei ole Elämää ilman Pyhyyttä ja Viisautta. Ei ole Tottelemista ilman Viisautta ja Vanhurskautta. Ei ole Puhdistusta ilman Vanhurskautta ja Pyhyyttä.

Värit paljastavat myös syvän salaisuuden Jumalasta, nimittäin sen mitä tämä tarkoittaa:
1Kun 8:12 Silloin Salomo sanoi: "Herra on sanonut tahtovansa asua pimeässä.

Jumala asuu Pimeydessä, sillä Hän On Pyhä, Vanhurskas ja Viisas. Ja Jumala ilmestyy Kirkkaudessa (aiempi kuva), sillä Hän Elää, Tottelee ja Puhdistaa. Tekeminen ja oleminen ovat eri asioita.

Pimeydessä ei ollut mitään pahaa kun se luotiin. On päivä ja on yö, ei sen kummempaa. Ja tässäkin on suuri salaisuus ja Viisaus: "Työ tehdään valkeudessa, sillä pimeässä ei voi kukaan Töitä tehdä". Ymmärrätkö?

Tässä on selitys. Kun on päivä, niin Töitä: Elämistä, Tottelemista ja Puhdistusta tehdään, koska olemme silloin kaikki Pyhiä, Vanhurskaita ja Viisaita. Mutta kun on yö, niin Töitä: Elämistä, Tottelemista ja Puhdistusta tehdään, >>jotta<< olisimme kaikki Pyhiä, Vanhurskaita ja Viisaita.

Kirjoitettu on:
Ilm 2:26 Joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita.
Mat 25:21 Hänen herransa sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.'

Teemmekö siis töitä Taivaassa? Kyllä teemme. Mutta emme päästäksemme lepoon, nukkumaan pimeään, vaan koska olemme levossa, teemme työtä tullaksemme Jumalan Kirkkaudella täytetyiksi. Kirjoitettu on:

Ilm 22:5 Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti.


Sokeus

Kun katselemme ihmisiä, huomaamme että monelta puuttuu jokin tai useampi näistä kolmesta: Puhdistus, Totteleminen ja Eläminen. Ja sentähden he ovat sokeita; ilman Punaista, Sinistä ja Vihreää, et voi nähdä Valoa.

- Uskonnollismielisiltä ihmisiltä puuttuu Elämä, he tekevät kaiken inhimillisen vaikeaksi. Ja sen seurauksena heillä ei ole Pyhyyttä, eikä Viisautta. He luulevat olevansa eläviä uskovia, mutta oikeasti he ovat kuolleita. Jumalan Kirkkaus ei heistä loista. He voivat näyttää Vanhurskailta, ja kuulostaa Puhdistetuilta, voivat jopa tietää miten Totella, mutta vain kirjaimessa, se on kaikki yhtä suurta valetta ja petosta.

- Monilta juutalaisilta puuttuu Puhdistus, he tekevät kaiken mikä liittyy Veren Voimaan vaikeaksi. Ja sen seurauksena heillä ei ole Pyhyyttä, eikä Vanhurskautta. Heillä on kyllä Elämää, ja Viisautta, ja siksi he eivät ole vaipuneet historiaan, mutta Jumalan Kirkkaus ei sen enempää heistäkään loista. He luulevat että nämä varjot joita heillä on, ovat Jumalan Kirkkautta, mutta alas, ne eivät ole. Käärme huijaa fiksumpiakin. Herra avatkoon heidän silmänsä!

- Kristityiltä, miltei poikkeuksetta, puuttuu Totteleminen, he tekevät kaiken Tottelemisen vaikeaksi ja kiroavat Tooran. Ja sen seurauksena heillä ei ole Viisautta, eikä Vanhurskautta; tämän vuoksi he ovat tyhmempiä ja enemmän vailla arvoa kuin yllämainitun kaltaiset juutalaiset. Eikä kristittyjen teologiassa sen koommin ole viisauden hiventäkään verrattuna näiden juutalaisten vastaavaan (esimerkiksi juutalaisia suuntia on, mitä, 5? kristillisiä, olisiko useita satoja, on katolilaista, ortodoksia, luterilaista, anglikaanista, baptistia, hellaria, vapaakirkollisia, adventisteja, kalvinisteja, metodisteja, presbyteerejä, anabaptisteja jne. jne. ja näiden alaryhmät jne jne).

Ja koska kristityillä ei ole Vanhurskautta Tottelemisen puutteen vuoksi, nostavat he tilassaan jatkuvasti Veren Hintaa korkeammaksi; Veri onkin ainoa, joka heidät pitää kiinni pelastuksen toivossa, siis jos heillä on Elämää; mutta jos he hukkaavat senkin, niin Pyhyys ja pelastus Jeshuassa katoaa ja he siirtyvät uskonnollismielisten kalkittujen hautojen porukkaan. Ja Vanhurskaudesta, joka on Tsedeq, "oikeus", sanon, että en toivo kenenkään henkilön koskaan joutuvan odottamaan apua kristityiltä, sillä jopa jumalattoman käsi on pidempi.

- Mutta sillä, jolla todella on Jeshua ja Usko, joka pitää Tooran ja myös uskaltaa Elää, sekä olla iloinen, häneltä ei mitään puutu! Kirjoitettu on: Psa 34:9 Peljätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväisiltä ei mitään puutu.

Hän saa omistaa KAIKKI Sanan Lupaukset! Kirjoitettu on:
Mal 3:10 Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot: totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti.

Deu 28:2 Ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut, jos kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä.
Deu 28:3 Siunattu olet sinä kaupungissa ja siunattu olet kedolla.
Deu 28:4 Siunattu on sinun kohtusi hedelmä ja maasi hedelmä ja sinun karjasi hedelmä, raavaittesi vasikat ja lampaittesi karitsat.
Deu 28:5 Siunattu on sinun korisi ja sinun taikinakaukalosi.
Deu 28:6 Siunattu olet tullessasi ja siunattu olet lähtiessäsi.


Kuule Herraa niin Herra vastaa.

Joel 27.8.2014
Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Saastaisuudesta osa 2 - Liiton leikkaus
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus