Alikategoria: pelastusasiat.Luettu: 25 kertaa. Osuttu: 4 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

Huomautus: Artikkelin kirjoittaja vastaa vain omista kirjoituksistaan, eikä jaa automaattisesti mitään näkemystä tai kantaa muiden sivustolla kirjoittavien kanssa.

Väärät profeetat

Tässä artikkelissa tartun kiinni vakavaan asiaan, joka koskee pelastumista ja Jumalassa pysymistä. Puhun vääristä profeetoista ja paljastan miten paljon heitä on. Tämä on toki jo Messiaan suulla ilmoitettu.


Meitä on Sanassa opastettu

1Joh 4:1 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.

Tämän Sanan mukaan meidän ei tule uskoa ihmisiä vain siksi koska he todistavat olevansa Jumalasta, vaan meidän tulee koetella missä hengessä he ovat. Tämä on tärkeää, sillä on paljon vääriä profeettoja.

Aina kun luemme Sanaa, meidän tulee tietää mistä Sana puhuu. Sen vuoksi kerron mikä on profeetan tehtävä, ja siitä voi päätellä mikä on väärän profeetan tehtävä.

Profeetan tehtävä on varoittaa ihmisiä, että elleivät he palaa noudattamaan Jumalan Käskyjä, niin heille tulee tuomio Jumalalta. Näin ovat tehneet kaikki profeetat Raamatussa. Profeetan tehtävä ei ole ilmoittaa tulevaisia, vaan nähdä Hengessä mikä tulevaisuus nykymenolla seuraa. Profeetta on hepreasta oikein käännettynä näkijä, hän näkee mitä Jumala näkee.

Siten väärän profeetan tehtävä on kertoa ihmisille että kaikki on hyvin, ja pysyy hyvin niin kauan kun he eivät palaa noudattamaan Jumalan Käskyjä; jos he palaavat niin heidät tuomitaan. Näin ovat tehneet kaikki väärät profeetat Raamatussa.

Huomaat varmaan, että vääriä profeettoja on paljon enemmän, kuin mitä uskoitkaan. Minä esimerkiksi olen kuullut tuollaista likimain kaikilta kristityiltä jotka olen koskaan tuntenut. He ovat puhuneet profetian sanana, mitä Jumala ei ole käskenyt heidän puhua*.

*Mistä minä tiedän, että heidän puheensa ei ole ollut Jumalan puhetta:
Deu 18:21 Ja jos sinä ajattelet sydämessäsi: 'Mistä me tiedämme, mikä sana ei ole Herran puhetta?' niin huomaa:
Deu 18:22 kun profeetta puhuu Herran nimessä, ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut; julkeuttaan se profeetta on niin puhunut; älä pelkää häntä.

He ovat minulle ennustaneet onnettomuutta, tuomiota, Hengettömyyttä, rakkaudettomuutta jne. koska minä tahdon seurata Herran Käskyjä, enkä ihmisoppeja. Mitä sen sijaan on tapahtunut, on että minä en koskaan ole ollut onnellisempi, siunatumpi, Viisaampi ja täydempi Henkeä ja Jumalan Rakkautta ihmisiä kohtaan. Siitä minä tiedän että he ovat puhuneet omiaan Jumalan Sanana; he ovat vääriä profeettoja.


Johannes jatkaa

1Joh 4:2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;
1Joh 4:3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

Tässä kohdassa on kriteeri, josta nämä nimelliset uskovat eivät yleensä puhu. "Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta", joka ei tunnusta, "se on antikristuksen henki".

Sinä voit esittää kysymyksen heille: mikä on Kristus?

Mitä monissa ns. "seurakunnissa" opetetaan, on että joka tunnustaa Jeesuksen Vapahtajaksi, pelastuu. Mutta tässä ei lue niin ja Kristus ei tarkoita Vapahtajaa. Itse nimi Jeshua tarkoittaa hepreaksi Vapahtajaa.

Kristus tarkoittaa kreikaksi Voideltua, ja se tulee heprean sanasta Maschiyah, joka kirjaimellisesti tarkoittaa öljyllä Herralle voideltua. Kuninkaat voideltiin öljyllä kuninkaiksi. Tuon he, joilta kysyt, varmasti tietävät. Mutta, voit esittää heille toisen kysymyksen, johon he eivät varmasti tiedä tai tunnusta vastausta: voideltu mihin?

Jokainen joka oikeasti tunnustaa Hänet Kristukseksi, tunnustaa sen mihin Hänet on Voideltu:

Isa 61:1 Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,
Isa 61:2 julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia,
Isa 61:3 panemaan Siionin murheellisten päähän - antamaan heille - juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet", "Herran istutus", hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.
Isa 61:4 Ja he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien autiot paikat; ja he uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot polvesta polveen.
Isa 61:5 Vieraat ovat teidän laumojenne paimenina, muukalaiset teidän peltomiehinänne ja viinitarhureinanne.
Isa 61:6 Mutta teitä kutsutaan Herran papeiksi, sanotaan meidän Jumalamme palvelijoiksi; te saatte nauttia kansain rikkaudet ja periä heidän kunniansa.

Joka tunnustaa Hänet Kristukseksi tunnustaa että Hänet on Voideltu:

- julistamaan ilosanomaa Israelille, ilosanomaa sille tulevasta loistosta!
- sitomaan Israelilaisten särjettyjä sydämiä, jotka ovat särkyneet kaikesta onnettomuudesta!
- julistamaan Israelille vapautusta muiden kansojen ja järjestelmien vallasta!
- julistamaan Lain säätämää Jubilee vuotta, jolloin kaikki Israelilaiset saavat palata maahansa!
- julistamaan Israelin Jumalan Kostonpäivää, kuinka Hän on maksava suruttomille pakanoille!
- istuttamaan Israel takaisin maahansa, Kuningaskunnaksi ja Pappisvaltioksi!
- asettaamaan muukalaiset Israelin työmiehiksi, kunniatehtävä kaiken sen jälkeen mitä he ovat Israelille tehneet!

Johanneksen mukaan, joka ei tunnusta edellämainittua Voitelua on antikristus! Kreikan anti, tarkoittaa "vastaan". Antikristus on kreikaksi: vastaan Kristusta. Vastaan Voideltua.

Kukaan ei voi olla Voideltua vastaan, ellei hän ole sitä vastaan mihin Hänet on Voideltu! Kukaan ei voi olla Voidellun puolesta, ellei hän ole sen puolesta mihin tehtävään Hänet on Voideltu!

Se, mistä tietää kuka on Jumalan Lapsi, ja kuka perkeleen lapsi, on kun kysyy Voidellusta. Sillä saatana ja demonitkin tunnustavat että Jeshua on ihmiskunnan Vapahtaja synneistä, mutta mitä ne eivät tunnusta on että Hän on Kristus. Sillä joka tunnustaa että Hän on Kristus, tunnustaa Hänet Israelin Voidelluksi Kuninkaaksi, joka on saattavat koko maailman Israelin alaiseksi!

Voimme siis kysyä: pelastuvatko Kristityt? Vain jos he ovat nimensä veroisia!

On siinä monilla otsaa kutsua itseään Kristityiksi, vaikka he ovat Kristusta vastaan! He ovat antikristuksia! Missä sairaassa mielessä he voisivat pelastua?!


Tarkennus

Mutta kerron vielä, että Taivaan Portti on vielä tätäkin kapeampi. Nimittäin, joka tunnustaa Hänet Israelin Voidelluksi Kuninkaaksi, sama tunnustaa edellisen Jesajan paikan mukaan Israelin tulevaksi Pappisvaltioksi, ja tunnustaa Lain Käskyn Jubilee vuodesta.

Tässä on se tiukka sana: kukaan ei voi tunnustaa Israelia Pappisvaltioksi ja Lain Käskyä Jubilee vuodesta, ellei hän tunnusta kaikkea muutakin Laista! Pappiskäskyt jo itsessään ovat 1/3 kaikista Käskyistä, Jubilee taasen tarkoittaa että Sapatti ja Juhlakäskyt on myös tunnustettava, ja niin tulee tunnustettavaksi koko Laki, sillä nuo käskyt eivät toimi ilman kaikkia muita Käskyjä!

Tässä kohdin lukija varmaan tuumii, että eihän nyt sentään voi olettaa että uskoon tullut tuntisi koko Lain ja kaikki Profeetat?? Ei voikaan, mutta ei tässä siitä ole kyse, vaan Hengestä:

1Joh 4:2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta

Jumalan Henki tunnustaa automaattisesti kaikki nämä asiat. Siten, jossa on Jumalan Henki, todistaa niinkuin Jumalan Henki, että kaikki nämä asiat ovat tosia! Hänen ei tarvitse käsittää tai tietää, se riittää että Hän ei ole niitä vastaan.

Kun ylempänä kirjoitin että joka on Voidellun tehtävää vastaan, on antikristus, niin tiesitkö, että antikristuksesta on kirjoitettu muutakin:

2Th 2:3 Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,

Antikristus on laittomuuden lapsi. Se ilmentää, että kukaan ei voi olla Lakia vastaan ja samalla Kristuksen puolesta, Hänen joka on Voideltu asettamaan Laki käytäntöön!

Lukijan on myös huomattava, että on eri asia olla skeptinen Laille, koska ei tiedä Totuutta, kuin olla suoranaisesti sitä vastaan hengessä. Ne, joissa on antikristuksen henki, käyvät hyvin selkeästi Lakia vastaan. Pahimmat tapaukset saattavat jopa käydä fyysisesti käsiksi.

On eri asia olla kohteliaasti "eri mieltä", kun ei kuule Henkeä riittävästi ollakseen "samaa mieltä", kuin olla Henkeä vastaan. Kaikissa meissä liha ottaa mittaa Henkeä vastaan, mutta antikristuksilla ei ole Hengen kuulemista ollenkaan. Antikristus ei sano, "voit ehkä olla oikeassa Laista", hän on aivan varma että olet väärässä ja esittää sinulle väärän profetian, niinkuin kerroin ylempänä. Takuulupaus: hän esittää aina väärän profetian, tavalla tai toisella, sinulle.

Annan esimerkin: jos menet Hengessä todistamaan vastauskoontulleelle siitä että Laki on hyvä, niin ei hän ole sinua vastaan, hän on vielä ensirakkaudessa. Hän voi olla skeptinen, koska ei kukaan usko jotain tuosta vain, mutta hän ei ole vastaan.

Ongelmana on että näitä antikristuksia on hyvin paljon, sillä muutoin Hengen kuulemiseen olisi jo suurissa määrin taivuttu. Täytyy olla niitä jotka vastustavat, ja opettavat toisia vastustamaan tai vaikuttavat niin että toisetkin vastustavat ja luopuvat ensirakkaudestaan.


Mat 24:11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
Mat 24:12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
Mat 24:13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

Joel 12.12.2015 Hanukkana

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Tulkoon Hän - Goliathia vastaan - Profeetan arvosteleminen - Shavuot-saarna
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus