Alikategoria: juhlat.Luettu: 13 kertaa. Osuttu: 13 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

Syökäämme lammasta juhlana


Tiedämme sen, että osa teistä lukijoista on hyvin kiinnostunut siitä, milloin me syömme pesach-lammasta? Nykyajan kristityt tekivät jo muinoin Kesarean kirkolliskokouksessa päätöksensä v. 196 jaa., että istar-epäjumalan päivä määräsi pääsiäisen ajankohdan. Myöhemmin tätä juhlaa pidettiin ensin epävirallisena kirkollisena selviönä (325 jaa.), ja myöhemmin Antiokian kirkolliskokouksessa päätös vahvistettiin, että ne uskovat, jotka eivät viettäneet pääsiäistä heidän päätöksensä mukaan, olivat julistetut kirkonkiroukseen.

Tiedämme, että teidän joukossanne on joitakin, jotka haluatte vilpittömästi tietää, milloin on oikea aika syödä pesach-lammasta? Lyhyesti sanottuna aviv-kuun 14:sta päivän iltana, 15:sta päivän vaihtuessa. Tätä asiaa olisi ollut hyvä puida jo vuosia sitten, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Jälleen totean, että kaikkein paras totuuden sofar on Toora, joten lähdetään sieltä ensin liikkeelle.

2 Moos. 12:15-16: Seitsemän päivää syökää happamatonta leipää; jo ensimmäisenä päivänä korjatkaa pois hapan taikina taloistanne. Sillä jokainen, joka hapanta syö, ensimmäisestä päivästä seitsemänteen päivään asti, hävitettäköön Israelista. Ensimmäisenä päivänä pitäkää pyhä koollekutsuminen ja samoin myös seitsemäntenä päivänä pyhä koollekutsuminen. Mitään työtä älköön tehkö niinä päivinä; ainoastaan se, mitä kukin tarvitsee ruoaksi, ainoastaan se valmistettakoon.

Pyhässä sanassa osoitetaan selvästi, että pesach-lampaan syömisen aikana alkaa ensimmäinen happamattoman leivän päivä (2 Moos. 12:8). Jos aloittaisimme pesach-lampaan syömisen edellisenä iltana eli 13:sta nisankuuta iltahämärässä ja jatkaisimme syömistä 14:sta päivän puolelle, viettäisimme kahdeksan happamattoman leivän päivää. Näin asia ei voi siis olla.

Matt. 26:17-19: Mutta ennen [prote = ennen] happamattoman leivän päivää opetuslapset tulivat Jahushuan tykö ja sanoivat: Mihin tahdot, että valmistamme pääsiäisen [kr. pascha] sinun syödäksesi? Niin hän sanoi: Menkää kaupunkiin sen ja sen luo ja sanokaa hänelle: Rabbi sanoo: Minun aikani on lähellä; sinun luonasi minä teen pääsiäisen opetuslasteni kanssa. Ja opetuslapset tekivät, niin kuin Jahushua oli heitä käskenyt, myös pääsiäisen valmistamisen.

Luuk. 22:7: Niin tuli pääsiäisjuhla, jona pääsiäislammas oli teurastettava.

Opetuslapset aloittivat pesachin valmistamisen valmistuspäivänä (Luuk. 23:54, Mark. 15:42 ja Joh. 19:14, 31,42). Bein haarbaim tarkoittaa kirjaimelisesti illan ja uuden päivän välistä lyhyttä hämärää aikaa eli 14:sta nisankuun vaihtumista 15:sta nisankuun päiväksi. Jahushua ja opetuslapset eivät siis syöneet pesach-lammasta 14:sta päivän alkaessa, vaan juhlallisen yhteysaterian, jonka jälkeen oli pöytäpalvelu- ja muistouhriosa ja lopuksi oli jalkojen peseminen, kiitoslauluakaan unohtamatta (Mark. 14:18, Matt. 26:27-28, Joh. 13:4-10 ja Matt. 26:30). Ensimmäisen valmistuspäivän juhla-ateria tulisi järjestää varsinkin ennen pesach-juhlaa, koska tämän aterian jälkeen taivasten kuningaskunnan seurakunnan jäsenet menevät sukunsa ja lähimpiensä luokse juhlimaan pesach-juhlaa, jonka jälkeen he kokoontuvat yhteen ensimmäisen koollekutsumisen päivänä [miqra-qodesh], joka on ensimmäinen happamattoman juhlan päivä.

"Ja hän (Jahushua) sanoi heille: Minä olen halajamalla halannut syödä tämän pesachin teidän kanssanne, ennen kuin minä kärsin; minä sanon teille, etten minä sitä syö, ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Elohimin kuningaskunnassa (Luuk. 22:15-16)."

Jahushua selvittää opetuslapsilleen, että Hän ei syö pesach-lammasta ennen kuin pesachin täyttymys tapahtuu taivaallisessa kuningaskunnassa. Jahushua teki opetuslapsilleen selväksi, että Hän ei tule syömään pesach-lammasta heidän kanssaan. Voimme vain todeta, että pesachin sanoma on valtavan syvä, luotaamaton, siihen asti kunnes kuuluu ääni: "Katso, uudeksi minä teen kaikki (Ilm. 21:5a)." Ainakin tiedämme nyt häämenusta jotakin.

Opetuslapset eivät kenties kyenneet syömään pesach-lammasta lainkaan, koska Jahushua sanoi, että päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin he paastoavat (Matt. 9:15b). Tai sitten he söivät Pesach-lampaan (kuten Toora säätää), mutta syvällisesti murheellisina. Jahushua profetoi etukäteen opetuslapsilleen: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva; te tulette murheellisiksi, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi (Joh. 16:20)."

Kun Jahushua kuoli ristillä, oli se Hänen seuraajilleen suuri suru (Luuk. 24:17). Israel suri Aaronia 30 päivää, niin kuin myös Moosesta (4 Moos. 20:29 ja 5 Moos. 34:8), joten Tooraan säädetty suruaika oli tuo mainittu 30 päivää. Suru katkesi kuitenkin lyhyeen, koska Jahushua ilmestyi ja hienotunteisesti osoitti oppilailleen, että Hän oli ylösnoussut (Luuk. 24:36). Oli aika aloittaa ilonpito syömisineen! Kun Hän söi palasen paistettua kalaa, kerrotaan, kuinka Hän söi heidän nähtensä (Luuk. 24:42-43). En tiedä, kuka tai ketkä surunpilaajat olivat paistaneet kalaa opetuslapsille? Olivatko sen takana Jahushuaan uskoneet sisaret, jotka olivat siirtyneet jo ilon puolelle, kun he olivat jo nähneet JHWHn! Jahushuan nähdessä ja Hänen syödessään unohtui suru ja paasto! Voin melkein nähdä, kuinka paastonneiden opetuslasten kielelle vesi herahti! Kenties he olivat taistelleet kovasti paistetun kalan tuoksua vastaan ja pitäneet hurahtaneita sisaria julmina kiusaajina, jotka yrittivät viedä heiltä oikeuden 30 päivän suruajan viettämiseen! Kun sisaret olivat kertoneet nähneensä Jashushuan, joka oli noussut ylös kuolleista, ja vielä kaiken kukkuraksi he olivat iloiten paistaneet kalaa, oli se entisille kalastajille ja verkon korjaajille paha paikka!

Oli myös kaksi miestä, joiden pesach-lampaan syöminen jäi väliin. He olivat Joosef arimatialainen ja Nikodeemus (Joh. 19:38-42). Tooran säädösten mukaan kuolleeseen koskenut ei voinut juhlia pesachia (4 Moos. 19:11 -> 4 Moos. 9:6). Nämä kaksi miestä luopuivat pesachin juhlimisesta Jahushuan tähden! He luopuivat kaikkien läheistensä kanssa seurustelemisesta setsemäksi päiväksi! Tämä oli heidän pesach-uhrinsa, jonka he antoivat Jahushualle! Heille avautui kuitenkin toinen mahdollisuus pesachin teurastamiseen toisen kuun 14:sta päivänä (4 Moos. 9:11). Miksi pesach juhla on ainoa juhla, jonka voi viettää toisena ajankohtana painavasta syystä johtuen? Siksi koska se osoittaa sen, miten tärkeä juhla se on. Se on JHWHn sanan kiistatta tärkein juhla. Se on niin tärkeä juhla, että Jahushua sanoo sen täyttymyksen olevan Elohimin kuningaskunnassa! Kun Jahushua kuoli ristillä, oli Hän paastoavien, surevien ja kuolleista saastuneiden veljien pesach-ruokaa!

Pesachina Elohim näkee veren [raa et-hadam (2 Moos. 12:13)], Jahushuan veren, syntien sovituksena, niin kuin jom kippurina (3 Moos. 16:14, Hebr. 10:19 ja 12:24). Näin ollen pesach on kaikkien JHWHn juhlapäivien teuras uhri [shachato (2 Moos. 12:21)]. Tämä päivä on luiden päivä [etsem hajom; 2 Moos. 12:17 ja 12:41], jolloin Joosefin luut lähtivät liikkeelle. Lampaan luita ei saanut murtaa [tishberu (Joh. 9:36)]. Myös Israelin lasten luut saapuvat luvattuun maahan Joosefin luiden tavoin eräänä päivänä (Joos. 24:32 ja Hes. 37:11-14). JHWH laskee Israelin lukumäärän [paqod feqod (2 Moos. 12:37)], ja silloin Israel lähtee luinensa kohti tiukuvaa maidon ja hunajan maata [erets zavat chalav udvash (2 Moos. 13:5)].

Tämä päivä [hazzea hajom] on matsan ja marorin (katkeruuden) päivä (2 Moos. 12:8), mutta yö - tämä on JHWHn vartioimisen yö [hallajla hazzea JHWH shimmurem]. Näinä setsemänä päivänä ei kukaan israelilainen saanut nähdä [raa (2 Moos. 13:7)] hapatettua leipää [chamets] kaikilla rajoilla [bekhal-gevulakha], joka tarkoitti sitä, että poistakaa hiiva taloistanne [tashbitu seor nibatekhem]. JHWH sanoi Moosekselle: Ja se olkoon merkkinä sinun kädessäsi ja muistona silmiesi välissä [ulezikaron bein eineikha], niin tulkoon JHWHn Toora suuhusi, koska voimallinen JHWHn käsi toi sinut Egyptistä (2 Moos. 13:9). Kädessäsi on merkki [ot], pyhät kirjoitukset (Esra 7:14). Otsa ei ole silmien väli, vaan nenän base, tyvi, jonka edessä on 30 cm:n etäisyydellä pyhä kirjakäärö, joka saa silmät suuntautumaan Yhteen, ja tämän jälkeen Pyhä Henki täyttää sydämen ja suun JHWHn voimallisilla sanoilla!

Toivotamme Israelin huoneen puolesta hyvää pääsiäistä jokaiselle lukijalle!

Julkaistu 2012 - 2014

Mauno ja Teija K.

Muokattu 26.09.2017

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Shavuotin kertomaa - Profeetan arvosteleminen - Täyty Pyhällä Hengellä
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus