Alikategoria: juhlat.Luettu: 75 kertaa. Osuttu: 8 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

PyhitysliittoPuhu israelilaisille ja sano: Pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen JHWH, joka PYHITÄN teidät. Siis pitäkää sapatti, sillä se on teille pyhä. Joka sen rikkoo, rangaistakoon kuolemalla; sillä kuka ikinä silloin työtä tekee, hävitettäköön kansastansa. Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, JHWHlle pyhitetty. Kuka ikinä tekee työtä sapatinpäivänä, rangaistakoon kuolemalla. Ja pitäkööt israelilaiset sapatin, niin että he viettävät sapattia sukupolvesta sukupolveen ikuisena liittona. Se on oleva ikuinen merkki minun ja israelilaisten välillä; sillä kuutena päivänä JHWH teki taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi ja hengähti (2 Moos. 31:13-17).

Miksi liittojen ajan kirjoituksissa on niin vähän opetusta sapatista? Sen tähden, koska liittojen ajan kirjoitukset sisältävät Tanakhin kirjoitukset. Jos haluamme ymmärtää liittojen ajan kirjoituksia, on meidän tunnettava hyvin perustus, Tanakhin tekstit. Sapatti, viikon kohokohta, tapaamishetki [moed] Adonain kanssa, on itsestään selvyys. Jos toimitusjohtaja, tuomari tai lääkäri antaa sinulle tapaamisajan viikolle, pidätkö siitä kiinni, vai tuletko tapaamiseen silloin, kun sinulle sopii? Miten asiasi etenevät, jos et tule sovittuna aikana paikalle? Miten liiketoimesi, juridiset neuvot tai parantumisesi edistyvät? Onko sinulla varaa hutiloida?

Kun Adonai pyytää uhrattavaksi virhetöntä lammasta, uhraatko viallisen (Mal. 1:8a)! Luuletko, että tuomari, toimitusjohtaja tai lääkäri mielistyy omaan valintaasi (Mal. 1:8b)? Nykyajan kristillinen valtakunta jätti Elohimin tapaamisajat, vaikka liittojen ajan taivasten kuningaskunnan seurakunnan puolelta asia oli aivan selvä ja onhan se kirjattu pyhiin kirjoituksiinkin (Ap.t. 20:7 ja 1 Kor. 16:2)! Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen; mutta Israel (vrt. nykyajan kristillisyys) ei tunne, minun kansani ei ymmärrä (Jes. 2:3)."

Jos kerran on olemassa viikon ensimmäinen päivä, on myös olemassa viikon viimeinen päivä eli sapatti! Ensimmäistä päivää ei ole ilman sapattia. Ensimmäistä päivää ei koskaan tule, jos ei huomioida viikon viimeistä päivää, sapattia. Mutta ensimmäinen päivä tulee taivaallista siunausta tulvillaan, jos sapatti huomioidaan. Kun nykyajan kristillinen valtakunta hylkäsi sapatin, tuli maanantaista viikon ensimmäinen päivä, joten siunaus loikkasi sunnuntain yli!

Onko sapatin tekeminen lakihenkistä? Rabbiinisuus käyttää sapatista hellyttelynimeä [kalla], joka tarkoittaa morsianta, joka tarkoittaaa edellisen lisäksi juutalaisten oppineiden oppilaiden kokousta. Onko se lakihenkistä, jos joku tapaa lakimiehen, lääkärin tai toimitusjohtajan? Kukaan ei sano niitä tapaamishetkiä lakihenkisiksi. Miksi ei sano? Mahdollisesti presidentin kutsu Tamminiemeen otetaan vastaan, mutta kun Adonai on antanut tapaamisajankohdan, se ei mitenkään sovi. JHWH lupaa sapattina pyhittää ne, jotka suostuvat silloin kokoontumaan. Vaikka nykyajan kristityt eivät tarvitsisikaan pyhitystä, taivasten kuningaskunnan seurakunta tarvitsee (Room. 15:16). Miksi Jahushuan sydämen toive on nykyajan kristityille vain lakihenkinen? Miksi Hänen antamaa tapaamisaikaa pidetään halvempana kuin lääkärin tai lakimiehen tapaamista? Kuinka murheellista on, että nykyajan kristityt ovat valinneet oman tiensä. Kuinka nurinkurista on, että jonkun nykyajan kristillisen lahkon jäsenet odottavat sunnuntaina heidän messias-kuvansa mukaista "Jeesusta" paikalle. Taivasten kuningaskunnan Jahushua on asettanut lauantaille tapaamisajan, ja heprealaiselle vuodelle kolme juhlaa, jolloin Hän tahtoisi pidemmän aikaa voimallisesti kohdata omiansa! Kolme kertaa Hän on antanut hyväksymänsä "loman", mutta nykyajan kristityt menevät mieluummin "töihin" Kanarialle tai Kreetalle, tai sitten he haluavat olla mieluummin jossakin muualla.

Pelottaako sinua sanat: "... joka sen (sapatin) rikkoo, kuolemalla kuolkoot?" Nämä sanat ovat Häneltä äärimmäisen herkkiä sanoja. Näissä pyhissä sanoissa Hän paljastaa sydämensä salaisuuksia. Voimakas kaipaus, mustasukkaisuus, kohdata oma kansansa tulee Hänen sydämestään esille kuin tuska ja kärsimys! Kuta voimakkaammin JHWH reagoi, sitä tärkeämmästä asiasta on kysymys.

Koska nykyajan kristillinen valtakunta valitsi muinoin tapaamisaikansa, se saa tyytyä omien hankkeidensa huonoihin hedelmiin, Adonai ei ole paikalla. Ei lääkäri, tuomari tai toimitusjohtajakaan ole paikalla, jos sovitusta tapaamisesta ei pidetä kiinni! Uskokaa tai olkaa uskomatta. Jos nykyajan kristityt irtisanotuisivat sisäisesti ja ulkonaisesti omasta uskonnollisesta järjestelmästään ja ottaisivat vastaan ensimmäistä kertaa elämässään taivasten kuningaskunnan besoran, olisivat he silloin oikealla tiellä, hengellisellä tiellä, matkalla kohti pyhiä juhlia. Jos he ottaisivat taivasten kuningaskunnan opetuksen vastaan, he kokisivat ensimmäistä kertaa, mitä on ylhäältä syntyminen. Tämä auttaisi heitä löytämään tiensä ahtaalle taivasten kuningaskunnan portille, jonka läpi kuljettuaan heidän sydämensä olisi valmis ottamaan vastaan Adonain tapaamisajat. Missä ovat Adonain juhlat? Ne ovat savisilmin näkymättömässä taivasten kuningaskunnassa. Kun Jahushua kohtaa omansa sapatteina ja juhlina, tapaa Hän omansa muinakin päivinä pitkin viikkoa, kuukautta ja vuotta. Tällaista eivät tee lääkäri, tuomari tai toimitusjohtaja! Koska nykyajan kristillinen valtakunta ei ole koskaan kunnioittanut Kuningasten Kuninkaan valitsemia tapaamishetkiä, ei Hänkään kunnioita heidän valitsemiaan pakanallisia tapaamishetkiä, joita Hänelle järjestetään, vaan Hän pysyy niistä kaukana.

Ei uskovalla ole varaa olla pois Jahushuan tapaamisajoista, koska siellä henkilökohtaiset asiat, kuin myös taivasten kuningskunnan seurakuntaa koskettavat asiat, tulevat ratkaistuiksi. Eikö vuodessa ole sitten muita päiviä, jolloin voisi kohdata Jahushuan? On tietenkin ja saamme valita kohtaamishetket muinakin päivinä, mutta koska sapatti ja Hänen juhla-aikansa ovat Hänen valintansa, sitä meidän on kunnioitettava. Onhan kirjoitettu, että Jahushua on seurakunnan Pää, jolla Ainoalla on päätäntävalta (Efes. 1:22). Hän asettui Pääkallonpaikalle (Joh. 19:17 -> 1 Kor. 1:23). Eivätkö ihmiset ajattele ja tee päätöksiä aivojensa avulla? Pyhässä Hengessä tehdyt päätökset, mitä taivasten kuningaskunnan seurakunta tekee, tapahtuvat hengessä ja tulevat Päältä, joka on Jahushua.

Taivasten kuningaskunnan morsian, Israel, iloitsee Yljästään. Lähes kaikki juutalaiset ovat sitä mieltä, että sapattikäsky on tarkoitettu kaikille ihmisille, sillä Elohim lepäsi seitsemäntenä päivänä luomistekojensa jälkeen (1 Moos. 2:2). Shaul opetti Roomassa asuvia juutalaisia sanoen, että ihmiskunta lankesi Aadamissa (Room. 5:12). Koska siis kaikkien aikakausien ihmiset lankesivat Aadamissa, eikö ole loogista ajatella, että ihmiskunta oli silloin paikalla, kun Elohim lepäsi? Jos Elohim olisi levännyt myöhemmin, voisi joku ihmisryhmä puolustautua, ettei sapatti kuuluisi heille, mutta nyt olivat Aadamissa kaikkina aikoina eläneet ihmiset paikalla, kun Elohim lepäsi. Kukaan ihminen ei voi puolustautua tätä argumenttia vastaan. Niinpä shabat shabaton on tullut kaikkien ihmisten yhteiseksi perinnöksi. Samoin kaikkien ihmisten osaksi ovat tulleet aurinko, kuu ja tähdet, jotka osoittavat Jahushuan tapaamisajat leotot ulemoadim (merkkeinä ja määräaikoina), koska Aadamin luominen oli ennen näitä kolmea (1 Moos. 2:4-7). Ne osoittavat koko ihmiskunnalle oikean ajan laskemisen, jonka järjestyksen mukaan tiedämme Jahushuan kautta määrätyt tapaamisajat (1 Moos. 1:14-16) Mikä on todistus siitä, että kaikkina aikoina eläneet ihmiset olivat Aadamissa? Meissä jokaisessa asuu synti, joka pahoine tekoinensa todistaa asian todeksi (1 Kor. 15:45-47).

Toinen kohta: Autuas se ihminen, joka tämän tekee, se ihmislapsi, joka tässä pysyy, joka pitää sapatin eikä sitä riko, joka varoo kätensä tekemästä mitään pahaa (Jes. 56:2)!

Tässä pyhässä sanankohdassa ei tarkoiteta heprealaista uskovaa, vaan kansakunnista uskoon tullutta messiaanista uskovaa, jonka ei kannata sanoa: Adonai erottaa minut peräti kansastansa (Jes. 56:3a). Hänelle Adonai antaa lupauksen sitä hetkeä varten, kun tuhat vuotta kestävän kuningaskunnan aika alkaa: "Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Adonaihin (Jes. 14:1), palvellakseen Häntä ja rakastaakseen Elohimin Nimeä, ollakseen Hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani, ne minä tuon vuorelleni, ja ilahdutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi (Jes. 56:6-7 -> Mark. 11:17)."

Deutero Jesaja ennustaa ajasta, jolloin tuhat vuotta kestävän kuningaskunnan aika alkaa: "Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki liha [khal basar] kumartaen rukoilemaan minua (heittäytymään kasvojeni eteen), sanoo JHWH (Jes. 66:23)."

Sapatin tehtävä on alati muistuttaa meitä siitä, että Hän on Pyhittäjä (Hes. 20:12). Joku rabbi Azriqam ben-Rafa saattaisi sanoa: "Ei ole olemassa toista pyhien kirjoitusten käskyä, jonka juutalaiset ottavat niin vakavasti kuin sapattikäsky." Sitten hän sanoo surullisesti: "Mitään muuta käskyä eivät pakanat ole pilkanneet niin paljon kuin sapattikäskyä. He syyttivät juutalaisia laiskuudesta, koska he antautuivat mieluummin pahoinpideltäväksi, kun häpäisivät sapatin työnteolla." Tietoisesti sapattia rikkova asettuu taivasten kuningaskunnan seurakunnan ulkopuolelle, koska hän rikkoo Elohimin kanssa tehdyn liiton.

2 Ms. 20:9: "Kuusi päivää tee työtä ja toimita askareesi."

Joku rabbi Bokheru ben-Jeuel saattaisi jatkaa: "Sapattilakia voi noudattaa vain ahkera, joka suhtautuu työhön yhtä vakavasti kuin hän suhtautuu sapattiin. Sapatti julistaa vapautta, mitä työn orja ei saa missään nimessä tehdä eli levätä."

Toorassa on joka seitsemäs vuosi sapattivuosi, samoin on joka seitsemäs päivä sapatinpäivä ja jokaisen vuoden seitsemäntenä kuukautena alkavat syksyn juhlat. Onkin hyvä muistuttaa lukijoita varhaisen liittojen ajan seurakunnan hengestä sapattipsalmin sanoin (Ps. 92.):

Virsi, SAPATINPÄIVÄN-laulu: Hyvä on Adonaita kiittää ja veisata kiitosta sinun nimellesi, sinä Korkein, aamulla (lauantai-aamuna) julistaa sinun armoasi ja yön tullen (sapatin päätyttyä) sinun uskollisuuttasi [veemunatkha] kymmenkielisillä soittimilla ja harpuilla, kannelta soittaen, sillä sinä ilahutat minua, Adonai, töilläsi; minä riemuitsen sinun kättesi teoista. Kuinka suuret ovat sinun tekosi, Adonai! Sinun ajatuksesi ovat ylen syvät (Jakeet 1-6).

"Järjetön mies ei tätä ymmärrä, eikä sitä älyä tomppeli (Jae 7)."

Etkö haluaisi siunausta, joka on tarkoitettu sapatinpäivälle? Sapatti on hengellinen, kuten on myös koko Toora (Room. 7:14a). Kuinka siis sinä, joka koet olevasi lihallinen uskova, kykenet tekemään sapatin Adonaille? Siihen on olemassa Jahushuan risti. Hänen kuolemansa tekee lopun sinun vastahankaisesta synnillisestä minästäsi, joka sinussa asuu. Kun Tooran vastustaja on kuollut, vaikeudet sapatin tekemiseksi ovat päättyneet, mutta muista, missä Jashushua suoritti sovituksensa? Hän suoritti sen taivasten kuningaskunnan sisäpuolella. Jos olet nykyajan kristitty, on sinulla vielä kuljettava murtava matka taivasten kuningaskunnan sisäpuolelle, vapauden Tooran äärelle.

"Mutta minun sarveni sinä kohotat kuin villihärän sarvet; minut voidellaan tuoreella öljyllä (jae 11)." Sitten hyvä sanoma jatkuu: "Vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu, hän kasvaa kuin Libanonin setri. He ovat istutetut JHWHn huoneeseen, he viheriöitsevät meidän Elohimimme esipihoilla. Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat ja julistavat, että Adonai on vanhurskas, hän, minun kallioni, ja ettei hänessä vääryyttä ole (Jakeet 13-16). "

Tähän saattaisi joku rabbi Ulam ben-Aqquv sanoa: "Lepopäivän aatossa Elohim sanoo: 'Ja Elohim katsoi kaikkea, mitä hän oli tehnyt, ja katso, se oli sangen hyvää (1 Ms. 1:31).' Ei siis etsitä mistään eikä kenestäkään vikoja, virheitä tai epäkohtia (Jes. 58:13-14)!

1 Moos. 2:3:ssa on sanat: "Ja Elohim siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt." Joku rabbi Ush ben-Tachrea saattaisi sanoa: "Lauseen loppuosa voidaan lukea ainuttakaan kirjainta muuttamatta: 'koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä; ja nyt töihin'!" Kun Elohim on lakannut hetkeksi, jatka sinä töitä. Tehtäkäämme työtä Hänen johdossaan. Kun 'alussa Elohim loi taivaan ja maan', hän samalla jo kertoo tämän ajan taivaan ja maan lopusta, sillä Hän tulee vielä luomaan uuden taivaan ja maan. Luomisen alku sisältää tarkoituksellisen alun, määrätietoisen elämän ja lopun huipennuksen uudesta taivaasta ja maasta.

Sapatti aloitetaan heti perjantai-iltana auringonlaskun jälkeen, mutta sitä ennen on hepreankielen sanaleikki. Sapatin aaton ja sapatin alkamisen välillä on 'hämärää' [arav], se on 'sekoitus' [erev] valoa ja pimeää. Se on sapatin odotuksen 'miellyttävä' [arev] 'ilta' [erev]. Päivän vaihtuminen 'yhdistää' paikat kuvainnollisesti (pimeys ja valo) langalla yhdeksi [erav].

Otetaan sapatille aikaa perjantaina vähän työpäivästä, koska rakastamme Häntä, mutta ei Ylkä päästä sapattia, kallaa (morsianta), seuraavana iltana helpolla pois (Ap.t. 20:11). Jokainen rakastunut tietää, pitääkö tämä paikkansa!

Julkaistu 2012 - 2014

Mauno K.

Muokattu 25.09.2017

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Jumalan Sanan ruokaa - Muukalaiset - Saastaisuudesta - Sekaannusta ja hajaannusta - Valittu suku
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus