PYHIEN AVUSTAMISESTA


Paavali kirjoittaa: "Pyhien avustamisesta minun tosin on tarpeetonta kirjoittaa teille; sillä minä tunnen teidän alttiutenne ja siitä minä kehun teitä makedonialaisille, sillä näet Akaia on ollut valmiina menneestä vuodesta alkaen ja niin on teidän intonne saanut sangen monta innostumaan (2. Kor. 9:1 - 2)."

1. Onko tarpeetonta kirjoittaa taivasten kuningaskunnan heprealaisten pyhien avustamisesta?

2. Ovatko taivasten kuningaskunnan opetuslapset niin varakkaita, että he eivät tarvitse apua?

3. Ovatko kaikki suomalaiset niin hyvinvoivia, että taloudellista apua ei tarvitse kukaan?

4. Ovatko Sosiaalikeskus ja Kela ratkaisuja?

5. Tarvitseeko kenenkään taivasten kuningaskunnan opetuslapsen jotenkin ansaita, että häntä autetaan?

6. Oletko jotakin Jeshuan ristintyön perusteella ansainnut? Eikö kaikki ole lahjaa? Eikö varakkuutesi ole lahjaa? Olet ehkä kovalla työllä koonnut omaisuutesi, ja katsot, että toistenkin on maksettava se sama hinta, minkä sinä olet maksanut, mutta mitä olisi tapahtunut, jos Adonai ei olisi varjellut terveyttäsi? Eikö nimenomaan vaurastumisesi ole ollut Elohimin suunnitelmissa muita varten?

7. Estääkö se sinua auttamasta, että "sinua käytetään hyväksi"?

8. Ehkä ajattelet, että apua tarvitsevat ovat itse syyllisiä taloudelliseen ahdinkoonsa? Ne Jerusalemin pyhät, jotka elivät lähes 2000 vuotta sitten, antoivat kaiken varallisuutensa pyhien auttamiseksi ja besoran eteenpäin viemiseksi. Harrastivatko he sinun kannaltasi katsottuna lyhytnäköistä ja huonoa varojen hoitoa? Ehkä olet sitä mieltä, että heitä olisi pitänyt opastaa joku sen ajan"finanssimies"?

Onko se huonoa varojen hoitoa, että joku köyhtyy, että joku toinen saisi besoran ja taloudellista apua: "Sillä te tunnette meidän Adonai Jeshua Messiaan armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte (2. Kor. 8:9)."

9. Onko köyhä aina itse syyllinen ahdinkoonsa? Eikö itsellekin aiheuttamaa köyhyyttä voisi lieventää ja helpottaa, kun köyhä tietää tehneensä virheitä, mutta ei enää voi itseänsä auttaa (esim. yritysvelat ym.)?

10. Oletko maltillinen menestysteologi, baalin palvoja? Ajattelet, että taloudellinen menestyminen on Elohimin siunaus ja varattomuus on kirous?

11. Ajatteletko, että köyhyys paljastaa sen uskovan elämässä, että hän ei ole "uskossaan raitis"? Etkö tiedä, että taloudellinen vauraus muuttuu vasta silloin Elohimin siunaukseksi, kun sitä jaetaan toisille? Jos pidät kaiken itselläsi, ei omaisuutesi palvele muuta kuin kirousta. Etkö tiedä, että kun annoit elämäsi Adonaille, sinulle ei jäänyt mitään, ei lanttiakaan, sillä Adonai osti elämäsi pyhällä verellään? Eikö Adonai saa siis tehdä omaisuudellansa, mitä Hän tahtoo?

12. Tyynnytteletkö huonoa omaatuntoasi ja annat paljosta varallisuudesta "lesken rovon" Adonain työhön?

13. Sanotko: "Säästän suuren omaisuuteni lapsilleni"? Oletko aivan varma, että tuo aika tulee kohdallesi? Ymmärrän kyllä, että jälkipolvesta sinun tulee huolehtia kohtuudella, mutta Elohimin sanan mukaan jälkipolvelle tulee jättää todellinen rikkaus eli Elohimin besora ja taivasten kuningaskunnan opetus. Oletko tietoinen, että Jeshua tunnusti vain taivasten kuningaskunnan veljet ja sisaret perheekseen? Kristillisen valtakunnan jäsenet eivät ole Hänen perhettään.

14. Koetko olevasi niin "huono uskovainen", ettet ole tarpeeksi pyhä, että voisit auttaa jotakin ihmistä, koska epäilet, tapahtuuko auttaminen oikeasta vaikuttimesta ja asenteesta? Etkö tiedä, että tunteet eivät johda rakkautta, vaan rakkaus johtaa tunnetta?

15. Sinä ajattelet, että sinun tulee auttaa jotakuta, mutta sitten nousee mieleesi, että 'jos nyt autan häntä, tulee hän riippuvaiseksi entistä enemmän avustani ja hän yrittää auttaa itseään mahdollisimman vähän'. Sanot: 'Minähän itse asiassa autan häntä pysymään kurjuudessaan, kun autan häntä. Parempi on, että hänen elämänsä on entistä kurjempaa, sillä se pakottaa hänet auttamaan itse itseänsä.'

Voisin jatkaa luetteloa. Vihollinen osaa aina perustella, miksi ei kannata tehdä hyvää! Se osaa huonosti perustella hyvän tekemisen. Adonaille eivät kelpaa tekosyyt!

"Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla ja joku teistä sanoo heille: ' Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne', mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on (Jaak.2:15 - 16)?"

Monet nykyajan kristityt ajattelevat, että "ne juutalaiset (Juuda) ristiinnaulitsivat Jeshuan". Voin sanoa sinulle, että myös muu kääntymätön Israel (Efraim) oli siinä mukana. Ehkä yllätän sinut sanoessani, että jos yhä kuulut kristilliseen valtakuntaan tai edustat heidän korvausteologiaansa, olet Pontius Pilatuksen liittolainen, joka järjesti sanhedrinin kanssa Jeshuan vangitsemisen. Miten tämä liittyy pyhien auttamiseen?

Adonai näytti minulle hiljattain ilmestyksen, kun rukoilin taivaallista huolenpitoa. Näin, kuinka Hänen käsivartensa levitettiin ristinpuun päälle ja Hänen kätensä lävistettiin nauloilla. Kuulin, kun Hän sanoi: "Näin he (tämän ajan varakkaat ja saidat ihmiset) ristiinnaulitsevat taivaallisen apuni, joka on tarkoitettu minuun uskovia köyhiä perheitä varten." Jeshua osoitti, että sydämen sulkeminen ristiinnaulitsee Hänen apunsa (1. Joh. 3:17). Ethän huuda: "Auta itseäsi, jos olet Elohimin Poika ja astu alas ristiltä (Matt.27:40)?" Sanot: "Rukoilen, että Adonai auttaa sinua", mutta et itse auta, vaikka voisit! Ethän ristiinnaulitse Hänen käsiänsä ja jalkojansa antamasta apua! Ethän huuda: "Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas; astukoon nyt alas ristiltä,niin me uskomme häneen. Hän on luottanut Elohimiin; vapahtakoon nyt Elohim hänet, jos on häneen mielistynyt, sillä hän on sanonut: 'Minä olen Elohimin Poika' (Matt. 27:42 -43)."

Muista, että Jeshua ei voinut irroittaa käsiänsä ja jalkojansa auttaa itseänsä! Hän tarvitsee sinua, jolla on Hänen ristinkuolemansa kautta vapautetut kädet ja jalat! Hän tarvitsee sinua! "Antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen (Room.6:19)."

"Lopuksi kehoituksen sana: "Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte; sillä Elohim on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi (Filip. 2:12 - 13)."

Paavali on nyt poissa Jeshuan luona. Nyt on siis aika ahkeroida "paljon enemmän pelolla ja vavistuksella". Miten suhtaudut siihen, kun Adonai vaikuttaa sydämessäsi "tahtomista ja tekemistä"? Paavali jatkaa: "Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Elohimin lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Messiaan päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt (Filip. 2: 14 -16)." Osoita, jos Paavali on sinun veljesi, että hän ei ole turhaan juossut eikä vaivaa nähnyt. Anna kätesi ja jalkasi Elohimin käyttöön. Amen.

V. 2008

Editoitu 20.2.2018

Mauno K.

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Velka ja Kreikka - Kymmenykset - He tiesivät Shavuot-saarna -
Keskustelu kategoriassa , johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus