MUUKALAISET


Olin illalla käymässä nukkumaan, kun Rabbi Jeshua alkoi puhumaan sydämelleni. Häntä oli häirinnyt, mitä olin kirjoittanut MIA:sta (Sekaannusta ja hajaannusta). En ollut Hänen mielestään täysin ymmärtänyt Hänen suunnitelmaansa. Häpesin liiallista jyrkkyyttäni, sillä Adonai osoitti, että asia ei ole noin mustavalkoinen. Anna anteeksi Adonai ymmärtämättömyyteni! Olin edessäsi niin kuin nauta (Ps. 73:22).

On ihanaa kuulla Hänen äänensä. On suloista, kun saa pitää sydämessään Hänen antamaa sanomaa. Tästä kirjoituksesta tulee mielenkiintoinen. En tiedä tässä vaiheessa, mistä minun tulisi aloittaa, niin kuin en monesti muulloinkaan tiedä, mutta Adonai ohjaa Pyhän Hengen kautta, mistä Hän tahtoo minun kirjoittavan.

Jeshua puhui minulle, miksi MIA:n järjestön sisällä olevat ihmiset ovat Hänelle ja Israelille tärkeitä. Hän tarkoitti myös samalla niitäkin, jotka ovat Israelin ystäviä kaikkialla maapallolla. Miksi he ovat Israelille niin tärkeitä? Hän sanoi, että
se on eräs merkki, että Israel palaa maahansa, kun itseänsä efraimilaisina pitävät ihmiset tulevat esiin. Adonai nostaa samoihin aikoihin, kun Hän kokoaa omaa kansaansa, muukalaisia, jotka auttavat taivasten kuningaskunnan Israelin palaamista omaan maahansa: "Sillä Adonai armahtaa Jaakobia ja valitsee vielä Israelin ja sijoittaa heidät heidän omaan maahansa; muukalaiset liittyvät heihin ja yhtyvät (cling = takertuvat) Jaakobin heimoon. Kansat (muukalaiset) ottavat heidät (tarkoittaa kaikkia Israelin sukukuntia) ja tuovat heidät heidän kotiinsa ja Israelin heimo saa heidät (muukalaiset) Adonain maassa omiksensa, orjiksi ja orjattariksi ja he vangitsevat vangitsijansa ja vallitsevat käskijöitänsä (Jes. 14:1 -2)."

Ymmärsitkö asian? Monet kansoista kääntyneet uskovat, jotka kokevat olevansa israelilaisia, ovat Pyhän Hengen herättämiä. He ovat alkaneet vartioida, niin kuin oikein on, Tooran käskyjä ja säädöksiä elämässään (esim. juhlat, sapatti ja ruokasäännökset (Jes.56:6 - 7), mutta he eivät vielä ymmärrä, että he ovat näitä muukalaisia, jotka Elohim on suunnitellut Israelia varten. Monet heistä eivät ole israelilaisia, vaan kansoista kääntyneitä. Jos he haluavat tähän kunniatehtävään, on heidän otettava taivasten kuningaskunnan besora ja opetus vastaan. Nykyajan kristityille ei anneta tätä oikeutta. Adonai on herättänyt kansojen uskovien sisäistämään israelilaisuuden, että nämä olisivat valmiina, kun on taivasten kuningaskunnan Israelin paluu alkaa.

Ne, jotka luulevat olevansa efraimilaisia, tulisi samaistua jaaqovilaisiin. Elohim kasvattaa heitä tätä suurta exodusta varten (Jes. 60:4 - 7). Harvat heistä saavat kuitenkaan olla siinä mukana, koska heidän nykykristillinen epäjumalanpalveluksensa sen estää.Taivasten kuningaskunnan heprealaiseen öljypuuhun he voivat liittyä vain uskon kuuliaisuuden kautta, kun uskovat taivasten kuningaskunnan opetuksen (Room. 16:26). Myöhemmin Adonai tulee ilmoittamaan, että he eivät ole Hänen kansaansa Israelia, vaan muukalaisia jotka Hän valmisti Israelia varten, tukemaan Israelia. Tiesitkö, että jotkut taivasten kuningaskunnan muukalaiset saavat kunnian muuttaa Israeliin ja olla kaikkien palvelijoina ja elää heidän keskuudessaan [`eved; Mark. 10:44, Jes. 61:5 ja Hes. 47:22-23
]?!

Olen ollut ymmärtämätön opetuslapsi ja sanoin Adonille: "Rabbi, me näimme erään, joka ei seuraa meitä, sinun nimessäsi ajavan riivaajia; ja me kielsimme häntä, koska hän ei seurannut meitä (Mark. 9:38)". Ajattelin mielessäni, että MIA varastaa Israelin paikan ja minun on varotettava toisia tältä harhalta, koska he eivät seuraa Adonain sanaa, mutta en ymmärtänyt, että näin sen täytyy mennäkin."Mutta Jeshua sanoi: 'Älkää häntä kieltäkö; sillä ei kukaan, joka tekee voimallisen teon minun nimeeni, voi kohta sen jälkeen puhua minusta pahaa, sillä joka ei meitä vastaan, se on meidän puolellamme (Mark. 9:39 40)." Ymmärrän nyt, että monet efraimistit palvelevat Israelin Elohimin tarkoitusperiä. Kiitos Elohimille heistä kaikista ja lisääntyköön heistä taivasten kuningaskunnan opetuslasten joukko! MIA ei ole Israelia vastaan, vaan loppujen lopuksi sen puolella. Kiitos Jeshualle!

Miksi monet nykyajan kristityt pitävät itseänsä israelilaisina? Että oikeat israelilaiset
'syttyisivät kiivauteen' (Room. 11:11). Nyt kansojen kristityt kiivailevat Elohimin puolesta, mutta ei taidon mukaan, jotta oikeat israelilaiset alkaisivat etsiä taivasten kuningaskunnan heprealaisia juuria. "Minä herätän teidän kiivautenne kansan kautta, joka ei ole kansa, ymmärtämättömän kansan kautta minä teitä kiihoitan (Room.10:19)." Tarttuvatko israelilaiset Elohimin asettamaan täkyyn vai joutuuko Hän toteamaan: "Koko päivän minä olen ojentanut käsiäni tottelematonta ja uppiniskaista kansaa kohden (Room. 10:21)."Herätkää jo oikeat israelilaiset!

24.10.2009

Editoitu 24.1.2018

Mauno K.

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Israelin puolella
Keskustelu kategoriassa , johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus