Alikategoria: messiaanisuus.Luettu: 15 kertaa. Osuttu: 5 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

Messiaan armossa

Tiedämme Adonain sanasta lukeneina, että rabbiininen uskonto alkoi voimakkaasti kukoistaa toisen temppelin aikana, jolloin juutalaiset järjestäytyivät teokratiaksi, jolloin ylipapista tuli suurin poliittinen ja uskonnollinen johtaja. Hänellä oli valtaa jopa sotilaallisissa asioissa.

Syntyi erilaisia uskonnollisia liikkeitä: farisealaisuus, joka oli jakaantunut vielä kahteen koulukuntaan, lainoppineisiin ja fariseuksiin (kirjureihin). Muita ryhmiä olivat: saddukeukset, essealaiset ja selootit. Juudeassa oli länsimaisen ajanlaskun alussa rabbiinisuus kukkeimmillaan ja tähän kaikkein kiihkeimpään uskonnolliseen ilmapiiriin erämaasta ilmestyi oudon näköinen mies. Hänellä oli yllään karvainen viitta, vyötäisillään nahkavyö ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja (Matt. 3:4). Hän ilmestyi erämaasta kaikkein pahimman rabbiinisen fanatismin keskelle. Miksi? Siksi, koska oli tullut Elohimin aika osoittaa Israelille uusi suunta. Oli alkamassa ennalleen asettamisen aika (Mark. 9:12), jolloin Israel saisi mahdollisuuden kääntyä rabbiinisuudesta taivasten kuningaskunnan messiaanisuuteen.

Jes. 40: 3-5: "Huutavan ääni: Valmistakaa Adonaille tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Elohimillemme. Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoon tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi. Adonain kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä. Sillä Adonain suu on puhunut."

Huomaa "kaikki liha saa sen nähdä". Ennalleen asettaminen tulisi toteutumaan kaikkien maailman kansojen keskuudessa. Tasainen tanner on tarkoitettu Jeshuan kunnian ilmestymistä varten. Elohimin kunnia oli ilmestyvä taivasten kuningaskunnan seurakunnan kautta.

Malak. 4:5-6: "Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Adonain päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi."

Tänä päivänä taivasten kuningaskunnan israelilaiset ja muista kansoista heihin liittyneet, saavat ottaa vastaan koko pyhän sanan aina Moshesta lähtien, sillä 'uskonisät' kääntyvät lasten puoleen. Tämä saa aikaan sen, että taivasten kuningaskunnan lasten sydämet taipuvat pyhän sanan, 'uskon isien' puoleen. Herra tahtoo kuroa kuilun yhteen ja tuo esiin taivasten kuningaskunnan seurakunnan, jossa heprealaiset ja muiden kansojen jäsenet ovat yksi.

Johannes saarnasi terävin sanakääntein: "Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt... (Matt. 3:7)?" Johannes puhui rabbiineille, jotka olivat harhautuneet pois Elohimin sanan totuudesta suulliseen perimätietoon, taruihin ja ihmisten käskyihin (Matt. 15:8). Kun Johannes (Elia) oli päättänyt tehtävänsä, Jeshua jatkoi edelleen ennalleen asettamisen työtä.

Jeshuan työ ei ollut turhaa, vaan liittojen ajan ja uuden liiton seurakunta syntyi siinä silmänräpäyksessä, kun Jeshua kallisti päänsä ja antoi henkensä. Uusi liitto astui voimaan vanhemman liiton rinnalle. Näin uusi liitto aivan kuin uudistuu uudistumistaan, mutta vanhempi liitto käy iälliseksi; Hebr. 8:13), kunnes 'kaikki on tehty uudeksi (Ilm. 21:5)'!

Me voimme lukea Apostolien teoista, millaiset olivat taivasten kuningaskunnan seurakunnan rakenteet ja hedelmät! He elivät Tooran ja Tanakhin juurilla. Silloin vanhemman liiton kirjoitukset loistivat Jerusalemin seurakunnan keskellä kirkkaina ilman Moshen uskonnollista peitettä! Taivasten kuningaskunnan seurakunta Jerusalemissa oli oleva kaikille tuleville Jeshuaan uskoville Elohimin mielisuosion ehdoton esikuva.

Joku saattaisi sanoa: "Nehän olivat judaisteja!" Oletko lukenut, miten Israelin JHWH'n mielisuosio lepäsi heidän yllään? "Ja apostolit todistivat suurella voimalla Adonai Jeshuan ylösnousemuksesta ja suuri armo oli heillä kaikilla (Ap.t. 4:33)."

Olivatko he kuivia ja lakihenkisiä 'judaisteja'? Ehkä sanot, että meidät on 'vapautettu lain alta armoon'. Huomaa, että nämä taivasten kuningaskunnan juutalaiset vasta olivatkin vapautetut armoon. He eivät ainoastaan olleet Jeshuan veren armossa, vaan heidän elämässään Elohimin armo oli kasvanut suureksi ja se näkyi käytännön elämässä. Heidät oli vapautettu kiviin kaiverretun Tooran orjuudesta vapauden Tooran vartijoiksi ja tekijöiksi. He tekivät Elohimin sanaa elämässään. Toora, profeetat ja kirjoitukset olivat heidän rakkautensa, ja Pyhän Hengen kautta heidän kirkkautensa!

Tänä päivänä on paljon nykyajan kristittyjä, jotka kerskaavat olevansa armossa, mutta on niin vähän uskovia, jotka olisivat kasvaneet armossa. Armon määrä voidaan testata! Varhaisen liittojen ajan seurakunnan rakenteet testaavat, oletko kasvanut Elohimin armossa vai etkö ole. Jos taivasten kuningaskunnan rakenteet tuntuvat sinusta lakihenkiseltä judaismilta, olet armossa kasvamisessa vasta alussa. Pietari ja muut apostolit julistivat sanhedrinin edessä: "Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Elohim on antanut niille, jotka häntä tottelevat (Ap.t. 5:32)". Jerusalemin seurakunta totteli Elohimia kaikessa, entä sinä?

Tiedättekö sen, että 'Eliaan aika' on nyt käsillä? Samalla tavalla palataan takaisin Elohimin sanan juurille. Viimeisen ajan 'Elia' tulee saarnaamaan nykyajan kristityille kääntymystä taivasten kuningaskunnan opetuslapsiksi, ja rabbiinisille, että he ottaisivat vastaan taivasten kuningaskunnan Kuninkaan. Sinua ei kutsuta tapoja, riittejä, liturgioita ja muotomenoja suorittamaan, vaan elävän Elohimin luokse kasvamaan armossa (Tiit. 2: 11-14)! Varhainen liittojen ajan seurakunta nauttii Elohimin mielisuosiosta. Haluatko sinä, että elämäsi on Jumalan mielisuosion keskiössä? Älä pelkää, ole rohkea ja käänny Adonain Pyhän sanan juurille. Älä tyydy vain siihen, että olet saanut Jeshuan pyhän veren kautta tulla armoon, vaan rukoile Adonaita, että Hänen armonsa kasvaisi sinussa. Ole valmis radikaaliin muutokseen. Hänen armonsa kasvaminen sinussa kestää taivasten kuningaskunnan rakenteet! Älä tyydy uskonnollisuuteen, vaan, vaan synny ylhäältä ja juo synnyttyäsi ensin sanan "väärentämätöntä maitoa" (1 Piet. 2:2-3) ja sitten syö vahvempaa taivaallista ruokaa (Hebr. 5:14). Rakastu, rakastu sydänjuuriasi myöten taivasten kuningaskunnan valtaistuimella istuvaan Rabbiin ja Kuninkaaseen! Jeshua on taivasten kuningaskunnan opetuslasten Messias ja Hän on taivasten kuningaskunnan juutalainen!

Julkaistu 2012 - 2014

Mauno K.

Muokattu 21.09.2017

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus