Alikategoria: homileettinen midrash.Luettu: 539 kertaa. Osuttu: 69 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

MENORA-KYNTTELIKKÖ


Kirjoitus on taivasten kuningaskunnan opetuslapsia varten.

"Ja tee myös seitsenhaarainen lamppu puhtaasta kullasta. Tee lamppu jalkoineen ja varsineen kohotakoista tekoa; sen kukkakuvut, nuput kukkalehtineen, nuput kukkalehtineen, olkoot samaa kappaletta kuin se. Kuusi haaraa lähteköön lampun sivusta, kolme haaraa toisesta sivusta ja kolme haaraa toisesta sivusta. Toisessa haarassa olkoon kolme mantelikukan muotoista kukkakupua, nuppua kukkalehtineen, ja toisessa haarassa samoin kolme mantelikukan muotoista kukkakupua, nuppua kukkalehtineen; näin olkoon jokaisessa kuudessa haarassa, jotka lampusta lähtevät (2 Moos. 25:31-33)."

Menoraa tarkastellaan lampun rungosta käsin, josta lähtee molemmille puolille kolme haaraa. Tämä Runko on tietysti Jahushua, joka käsittää koko Menoran: "Ja Sadreen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Hän, jolla on ne Elohimin seitsemän Henkeä...(Ilm. 3:1a)." Ja: "Ja minä näin, että kuningasistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Lammas, ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Elohimin Henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan (Ilm. 5:6)."

Nykyajan kristillisen kolminaisuusopin päivänä on hyvä kirjoittaa, että Jahushuassa on seitsemän Elohimin Henkeä (Ilm. 4:5 jaJes. 11:2)! Tämä ei ole symboliikkaa. Niiden taivasten kuningaskunnan opetuslasten on helppo uskoa, jotka uskovat, että Hän on Yksi. Mitä seitsemän Elohimin Henkeä todistaa? Jerusalemin pyhäkössä olevan menoran! Onhan seitsenlamppuinen menora yksi yhtenäinen esine, kullasta tehty (2 Moos. 35:36), niin kuin Hän on Yksi. Koska Menora olla taivaallisissa, on se myös maallisessa pyhäkössä! Onhan Jerusalemin pyhäkön menora taivaallisen kuva ( 2 Moos. 25:40 ja Hebr. 8:5). Kolmilamppuista menoraa ei ole olemassa. JHWHn sana tunne sellaista öljylampun torsoa.Yritä tarjota kolmilamppuista menoraa leeviläisille papeille, mitä he sanovat?!

"Mutta lampussa itsessään olkoon neljä mantelikukan muotoista kukkakupua, nuppua kukkalehtineen. Yksi nuppu olkoon jokaisen haaraparin alla niistä kuudesta haarasta, jotka lampusta lähtevät (2 Moos. 25:34-35)."

Menora asetettiin pyhäkössä etelän puolelle näyttämään valoa pohjoista kohti, jossa olivat pyhät leivät (2 Moos. 26:35 -> Sak. 6:8).Adonai puhui Moosekselle sanoen: "Käske israelilaisten tuoda sinulle puhdasta, puristamalla saatua öljypuun öljyä seitsenhaaraista lamppua varten, että lamppu palaa jatkuvasti [lamaor ner tamid]. Ulkopuolella esirippua, joka on todistuksen arkin edessä, tapaamisteltassa, Aaron taistelkoon sen puolesta illasta aamuun JHWHn edessä. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Menoran lamput puhdistettakoon järjestyksessä aina JHWHn kasvojen edessä [al hamenora hatehora jaarokh et-hanerot lifenei JHWH tamid]. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen (3 Moos. 24:1-5)."

Menorassa paloi aina tuli, kuten myös taivaallisessa Menorassa. Rabbiinisissa kirjoituksissa kerrotaan, että'menoran keskimmäinen liekki paloi yötä päivää, mutta kuusi muuta sytytettiin uuden päivän koitossa'. Menoran lamput sytytettiin joka ilta uhraamisen yhteydessä (2 Aik. 13:11). Tämä korostaa Jahushuan olemista Lampun runkona, johon kuusi muuta haaraa kiinnittyvät. Koko Israelin historian ajan kerrotaan lampun jatkuvasta palamisesta (1 Sam. 3:3, 2 Sam. 21:17, 1 Kun. 11:36, 1 Kun. 15:4 ja 2 Kun. 8:19). Jerusalemin temppelin menorat olivat siis kuusihaaraisia, joiden jokaisen haaran huipussa oli kultaiset lamput.

Olette nähneet kuvan Rooman triumfista, Tiituskaaren reliefissä kuvataan, millaisia olivat Jerusalemin temppelin näkyleipäpöytä ja menora muodoiltaan. Menoran haarat olivat Josefuksen mukaan kolmikulmaisia. Eräs leeviläinen pappi Jeshua Ben-Thebuth luovutti kaksi menoraa roomalaisille. Tiituksen takasi tällä hänelle eloonjäämisen. Josefus kertoo: "Hän antoi temppelin muurin yli kaksi lampunjalkaa... [Bellum Judaicum; 6.3.387]."

Me tiedämme, Kuka on Menora! Hänen valonsa on toisenlaista kuin auringon valo, vaikka sitä verrataankin Ylkään (Ps. 19:6-7). Luomispäivän valo oli laadultaan erilaista kuin taivaankappaleiden valo. Shaul viittasi tähän kirjoittaessaan: "Sillä Elohim, joka sanoi: 'Loistakoon valo pimeydestä', on se, joka loisti sydämiimme, että Elohimin kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Messiaan kasvoissa, levittäisi valoansa (2 Kor. 4:6)." Jahushuan kasvot loistavat jumalallista valoa.

Shlomon temppeliin tehtiin 10 kynttilänjalkaa: lampunjalat, viisi oikealle puolelle ja viisi vasemmalle puolelle pyhimmän eteen, puhtaasta kullasta, kultaisine kukkalehtineen, lamppuineen ja lamppusaksineen (1 Kun. 7:49). Johannes kirjoitti aivan kuin kätkettynä salaisuutena Joh. 1:4-9:ssä kuusi kertaa valosta, ja aivan kuin jätti menoran rungon lukijoiden arvioitavaksi! Johanneksen besoran alku sisältää kuuden lampun kirkkauden, jotka haluavat avata pyhän "Lehtimajan" (Joh. 1:14)!

Pyhä Henki tahtoo kääntää Seitsemännen Lampun valon jokaiselle taivasten kuningaskuntaa etsivälle ihmiselle! Kun Nikodeemus tuli Jahushuan tykö yöllä, kysyi hän pelastuksen asioita. Jahushua tarjosi hänelle valoa! Huomaamme, kuinka Jahushua käänsi viisi menoran lamppua todistamaan Nikodeemukselle (Joh. 3:19-21)! Myöhemmin Jahushua käänsi juutalaisia kohti viisi muuta todistuksen lamppua, mutta joutui itse kätkeytymään (Joh. 12:35-36 -> 37-40), koska rabbiininen pimeys ei sitä käsittänyt (Joh. 1:5). Menora valaisee, että kukaan ei jäisi pimeyteen (Joh. 12:46), vaan lähtisi kulkemaan kohti taivasten kuningaskunnan valoa. Tien valaisee JHWH, Menoran, kirkkaus (1 Kun. 8:12 -> Joh. 3:21).

Rabbinisissa kirjoituksissa kerrotaan, että 'Jerusalemissa oli toisen temppelin aikananeljä suurta menoraa, jotka valaisivat sukkot-juhlan aikana koko temppelialuetta'. Talmudissa saattaa olla joitakin historiallisia asioita oikein. Kerrotaan, että 'juhlijat tanssivat tulisoihdut käsissään menorien edessä koko yön, ja leeviläiset lauloivat psalmeja huilujen säestyksellä'. Sukkot-juhlan jälkeen kahdeksantena päivänä oli myös juhlapäivä (3 Moos. 23:36 -> Joh. 9:14), Jahushua sanoi: "Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valo (Joh. 9:5)."

Juutalaisen tradition mukaan 'kukaan ei saanut tehdä kynttelikköä sen menoran muotoiseksi, jota käytetiin Jerusalemin temppelissä'. Muun muotoisia menoria" sai olla synagogissa ja kodeissa. Tällainen rabbien itsensä keksimä laajennettu käsky johtui siitä, kun Elohim kielsi pyhän öljyn ja tuoksun plagioimisen (2. Moos. 30:33, 37).

Meidän ei tarvitse tietää, missä ovat Jerusalemin menorat. Kun tuhat vuotta kestävä Israelin kuningaskunnan aika alkaa, menorat joko löytyvät, tai sitten ne valetaan kullasta uudestaan. Voi olla, että ulkona olevan seitsenkertaisen kirkkauden ja temppelin arkkitehtuurin tähden menoria ei tarvita. Menorien katoamisesta ja niiden kätkemisistä liikkuu juutalaisten keskuudessa lukuisia legendoja. Niillä ei ole merkitystä, koska taivaallinen Menora palaa iankaikkisesti kaikilla seitsemällä lampullaan (Ilm. 21:23)!

04.07.2012

Mauno K. Muokattu 4.11.2017


Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Korkeasti Salainen - Jahushuan vaimo - Liiton leikkaus
Keskustelu kategoriassa Tutkivat, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus