Alikategoria: homileettinen midrash.Luettu: 17 kertaa. Osuttu: 9 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

HE "TIESIVÄT"


Matt. 3:7: "Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: 'Te kyykäärmeen sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?"

Matt. 3:16-17: "Kun Jashushua oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Elohimin Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaasta kuului ääni,joka sanoi: 'Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt'."

Nämä pyhät sanankohdat osoittavat, että koko Israel sai ylimpiä johtajiaan myöten varman tiedon, että Adonai ha'Echad! Ensimmäinen todistus oli taivaan aukeaminen (Ilm. 19:11), toinen todistus oli Elohimin Hengen tuleminen alas kyyhkysen muodossa ja kolmas todistus oli taivaallinen ääni [qol], jonka kaikki läsnäolijat kuulivat! Koska Hän oli yksi, ei kastettu "nimiin", vaan "nimeen" (Matt. 28:19).

Myöhemmin Jahushua kylvetti juutalaiset rabbit opetuksella, että Hän on Elohimin Poika (Joh. 5:19-47 ja 10:36). Isä vahvisti opetuksen ukkosen jylinällä (Joh. 12:28-29), joka on aina ollut heprealaiselle kansalle tuttu Echadin viestintämuoto (1 Sam. 12:14, 15 ja 17-18 -> 2 Ms. 19:16 --> Ilm. 1:15, 4:5). Tämä JHWHn viestintämuoto voisi tulla vielä tutummaksi tämän ajan taivasten kuningaskunnan seurakunnalle.

Snl. 30:4b: ... "ja mikä on Hänen Poikansa nimi, jos sen tiedät [Uma-shem-Beno ki teda]."

Dan. 7:13: "Minä näin yöllisessä näyissä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen [attiq = Iättömän] tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen."

Oli selvää, että juutalaiset tiesivät ennen Jahushuan tulemista, että Elohimilla oli Poika. Juutalaiset näkivät Messiaan merkit, vallan, joka Hänellä oli ja Tooran uudistamisen (Mark. 1: 22, 27). Myös Hänen kavod, kunnia, tuli aivan selväksi juutalaisille johtajille (1 Moos. 9:27, 2 Moos. 17:7, 5 Moos. 3:24, 33:16 ja Luuk. 5:17). Jahushua oli Hänen 'kasvojensa Ruhtinas' [Sar hapanim; (2 Moos. 23:20-21 ja 33:15).

"Mutta viimein hän lähetti heidän luokseen Poikansa sanoen: 'Minun Poikaani he kavahtavat. Mutta kun viinitarhurit näkivät Pojan, sanoivat he keskenänsä: Tämä on perillinen; tulkaa, tappakaamme hänet, niin me saamme hänen perintönsä' (Matt. 21:37-39, Mark. 12:7 ja Luuk. 20:14) ."

Jahushua aivan kuin vahvisti, että 'viinitarhurit, tiesivät, että Hän on Elohimin Poika' (Matt. 26:63-64 ja Luuk. 22:70-71)! Kuitenkaan he eivät sitä tienneet (Ap.t. 3:17 ja 1. Kor. 2:8).

Joh. 3:2: "Hän (Nikodeemus, sanhedrinin jäsen, josta Jahushua käytti kunnioitettavaa nimeä rabban) tuli Jahushuan tykö yöllä ja sanoi hänelle: 'Rabbi, me tiedämme, että sinun rabbiksi tulemisesi on Elohimista, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Elohim ole hänen kanssansa'." Ja: "Kuitenkin useat [kr. polloi; hepr. rabbim] hallitusmiehet (sanhedrin) uskoivat Häneen, mutta fariseusten tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät joutuisi synagogasta erotetuiksi, sillä he rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Elohimin kunniaa (Joh. 12:42-43)."

Tuntuisi mielettömältä, että joku tuntisi Elohimin Pojan ja murhaisi Hänet. Rabbiinisuus tai yleensä mikä tahansa uskonto kykenee mihin tahansa. Simeon ennusti Jahushua-lapsesta: "Katso, tämä on pantu lankeemukseksi monelle [rabbim] ja riidan merkiksi [uleot meriva -> risti] - ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä - että monen [rabbim] sydämen ajatukset tulisivat ilmi (Luuk. 2:34-35)."

Mutta eräs heistä, Kaifas, joka sinä vuonna oli ylimmäisenä pappina, sanoi heille: "Te ette tiedä mitään ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edetä kuin että koko kansa hukkuu. Mutta sitä hän ei sanonut itsestään, vaan koska hän oli sinä vuonna ylimmäinen pappi, hän ennusti, että Jahushua oli kuoleva kansan edestä, eikä ainoastaan tämän kansan edestä, vaan myös kootakseen yhdeksi (engl. käännös liittää tähän sanan abroad = ulkomailla) hajalla olevat Elohimin lapset. Siitä päivästä lähtien oli heillä siis tehtynä päätös tappaa hänet (Joh. 11:49-53)."

Olen usein ihmetellyt tätä "paradoksia"! Kaifas totesi, että Hän oli Messias, joten hänet oli murhattava!

-------------

Vaimoni Teija kirjoittaa tästä asiasta: Lukiessani Hebrew-English New Testament 1966:ia Markuksen evankeliumin luvusta 14, tuli minulle selkeämpi tietoisuus siitä, että Sanhedrinin jäsenet ylimmäistä pappia myöten "tiesivät" VL:n kirjoituksista, että Jahushua oli Messias ja Elohimin Poika.

Ylimmäinen pappi tenttaa Jahushuaa Hänen kiinniottamisensa jälkeen näin: "Art thou the Christ, the Son of the Blessed?, Oletko sinä Messias, sen Ylistetyn (hepr. Siunatun) Poika? Ja Messias vastaa: I Am. , Minä Olen (suom. : Olen). Hän jatkaa: and ye shall see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven., Eli: ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istumassa voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä. Tämän jälkeen ylimmäinen pappi toteaa: Emme enempää todistajia tarvitse, ja että: olemme kuulleet jumalanpilkan, mitä ajattelette? Niinpä he kaikki tuomitsivat Hänet kuolemaan (Mark. 14:61-64)."

Danielin kirjan luvussa 7, jakeissa 13-14 sanotaan näin: "I was looking in the night visions and saw One like the Son of Enosh (aramealainen termi, samaa tarkoittava kuin Ben Adam), coming with clouds of the heavens! And He came to the Ancient of Days, and they brought Him near before Him. And to Him was given rulership and preciousness and reign, that all peoples, nations, and languages should serve Him. His rule is an everlasting rule which shall not pass away, and His reign that which shall not be destroyed." (The Scriptures 2009 Edition).

Jokainen voi lukea ylläolevan vaikkapa KR -33/-38:sta; ei siinä käännöksessä suurta eroa ole. Joka tapauksessa juutalaiset; ne, jotka tunsivat Kirjoitukset ja Profeetat; tiesivät, ketä Jahushua tarkoitti sanoessaan olevansa "Minä Olen", ja "Ihmisen Poika", joka tulee taivaan pilvissä Iättömän luokse, ja jolle annettiin iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja kuningaskunta, joka ei häviä.

------------

Olen ihmetellyt jo kauan tätä mysteeriä, miksi rabbiinit murhasivat, jos he tiesivät, että Hän oli Ben- Elohim? Vastaus on hyvin yksinkertainen. He eivät tienneet sitä! Millään uskonnolla ei ole oikeaa Messiasta, ja mikään uskonto ei tarvitse Häntä. Uskonto pitää vain omista eduistaan kiinni ja sen tähden se mielistelee ihmisiä. Jokaisella uskonnoilla on oma odotuksen teologiansa, mutta yksikään niistä ei odota Häntä. Uskonnoille on aivan samantekevää, saapuuko Hän vaiko eikö saavu. Ei mitään uskontoa kiinnosta, kuka on oikea Messias. Niiden mielestä Hän voi olla kuka hyvänsä. Uskontoa kiinnostaa vain oma valta ja raha, muu on arvotonta.

Mutta pääpapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta ja surmauttamaan Jahushuan (Matt. 27:20). Jahushuan murhaamisen taustalla olivat pääasiassa Jerusalemin johtavat saddukeukset ja fariseukset, joista myös Shaul viitteellisesti kertoi Ap.t. 13:27:ssä.

Miksi Kaifas, ylimmäinen pappi, sortui vaatimaan Jahushuan murhaamista? "Silloin ylimmäinen pappi (Kaifas) repäisi vaatteensa ja sanoi: 'Hän on pilkannut Elohimia. Mitä me enää todistajia tarvitsemme? Katso, nyt kuulitte hänen pilkkaamisensa. Miten teistä on'? He vastasivat: 'Hän on vikapää kuolemaan (Matt. 26:65-66)." Kaifas antoi Jahushuan pääpappien, fariseusten ja saddukeusten mielivallalle. Luuliko Kaifas palvelevansa Elohimia, kun hän murhasi Jahushuan (Joh. 16:2 -> 2 Sam. 4:8,11)?

"Niin kansa vastasi ja sanoi: 'Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle' (Matt. 27:25)."

Jahushuan, profeettojen, vanhurskaiden, viisaiden ja kirjanoppineiden veri, jotka he olivat surmanneet, tuli oikeudellisena palautteena juutalaisen kansan ylle (Matt. 23:34-36 -> 1 Tess. 2:14-16).

Mutta Jahushua sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät (Luuk. 23:34a)."

Jahushuan rukous anteeksiantamuksesta koski rabbiineja kuin myös nykyajan kristittyjä (roomalaisia). Kun Jahushua anoiIsältäanteeksiantamusta, paljasti Hän rakastavan sydämensä! Juutalaiset tunsivat Tooran, mutta roomalaiset (nykyajan kristityt) olivat Toorasta tietämättömiä, eivätkä tunteneet näin Messiasta (Ap.t. 2:23 -> 1 Kor. 2:8). Juutalaiset valitsivat verivelan, josta oikeudellinen palaute saapui noin 40 vuoden kuluttua, kun Tiitus tuhosi pääsatona koko Jehudan maan. Myöhemmin Severus teki jälkikorjuun. Roomalaiset, nykyajan kristityt, käänsivät selkänsä taivasten kuningaskunnan heprealaiselle Messiaalle ja yhdistivät nykyajan korvausteologian, epäjumalien palvelukset ja kreikkalaisen filosofian.

11.08.2011

Mauno ja Teija K. Muokattu 5.11.2017

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Tsar hamashicha - Ruokavalio - Jerusalem - Prinsessa ja Sulhanen
Keskustelu kategoriassa Tutkivat, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus