Alikategoria: Sanaa Israelille.Luettu: 24 kertaa. Osuttu: 7 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

Maitoa ja mettä

Maa, joka vuotaa maitoa ja mettä

Viimeksi olen kirjoittanut kaksiosaisen artikkelin saastaisuudesta ja siitä erottautumisesta, tuolla artikkeleiden kategoriassa halakha midrash. Tämä kirjoitus on hieman jatkoa myös siihen, mutta pääasiassa maasta, joka vuotaa maitoa ja mettä.

Miksi viittaan edelleen saastaisuudesta erottautumiseen? Siksi, koska Sana, joka aamulla avautui, sanoo näin,

3. Moos. 20:22-26: Noudattakaa siis kaikkia Minun käskyjäni ja säädöksiäni ja pitäkää ne, ettei teitä oksentaisi ulos se maa, johon Minä vien teidät asumaan. Ja älkää vaeltako sen kansan tapojen mukaan, jonka Minä karkoitan teidän tieltänne; sillä kaikkea näitä (saastaisuuksia luvussa 20) he ovat tehneet ja nostaneet Minun inhoni. Mutta Minä sanon teille: Te saatte ottaa omaksenne heidän maansa, sillä Minä annan sen teille omaksi, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Minä Olen JHWH, teidän Elohiminne, joka olen teidät erottanut muista kansoista. Erottakaa myös puhtaat eläimet saastaisista ja saastaiset eläimet puhtaista, ettette saattaisi itseänne inhottaviksi koskemalla sellaisiin nelijalkaisiin eläimiin, lintuihin tai maan matelijoihin, mihin tahansa, jotka Minä olen erottanut, että te pitäisitte ne saastaisena (3.Moos.11:2 -> eteenpäin, 5.Moos.14:3 -> eteenpäin, puhtaista ja saastaisista eläimistä). Olkaa te siis Minulle Pyhät (erotetut), sillä Minä, JHWH, Olen Pyhä, ja Minä olen teidät erottanut muista kansoista olemaan Minun omani.

Varatkaa aikaa JHWH Pyhän Sanan lukemiseen, sillä tämä artikkeli sisältää sitä paljon. Tämä on kooste Sanasta. Sana selittää itse itseään, minä en ryhdy siihen.


Johdatus maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä:

2.Moos.3:8Sentähden Minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johdattamaan heidät siitämaasta hyvään ja tilavaan maahan,maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, sinne, missä kanaanilaiset, heettiläiset, amorilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset asuvat.

2.Moos.3:17Ja Minä olen päättänyt näin: Minä johdatan teidät pois Egyptin kurjuudesta kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten maahan, siihen maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä.'

2.Moos.13:5Ja kun JHWH vie sinut kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, hivviläisten ja jebusilaisten maahan, jonka Hän sinun isillesi vannotulla valalla on luvannut antaa sinulle, siihen maahan, joka vuotaamaitoa ja mettä, niin vietä tämä jumalanpalvelus tässä kuussa.

2.Moos. 33:3..että tulisit siihen maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä.

Minä annan teille omaksi maan, joka vuotaa maitoa ja mettä:

3.Moos.20:24Mutta Minä sanon teille: Te saatte ottaa omaksenne heidän maansa, sillä Minä annan sen teille omaksi, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Minä Olen JHWH, teidän Elohiminne, jokaolen teidät erottanut muista kansoista.

Israelilaisten toteamus, että se maa tosiaankin vuotaa maitoa ja mettä:

4.Moos.13:27Ja he kertoivat hänelle sanoen: "Me menimme siihen maahan, jonne meidät lähetit. Ja se tosiaankin vuotaa maitoa ja mettä, ja tällaisia ovat sen hedelmät.

Jos JHWH on meille suosiollinen..., niin:

4.Moos.14:8Jos JHWH on meille suosiollinen, niin Hän vie meidät siihen maahan ja antaa sen meille, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä.

Kapinallisuus maasta/maassa, joka vuotaa maitoa ja mettä:

4. Moos. 16:13 Eikö jo riitä, että olet tuonut meidät tänne maasta, joka vuotaa maitoa ja mettä, hukuttaaksesi meidät erämaahan? Pyritkö vielä meidän valtiaaksemme?

4. Moos. 16:14 Oletpa totisesti tuonut meidät maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, ja antanut meille perintöosaksi vainioita ja viinitarhoja! Luuletko voivasi sokaista silmät näiltä ihmisiltä? Me emme tule."

Lupaus: lisääntyminen ja menestyminen maassa, joka vuotaa maitoa ja mettä:

5. Moos. 6:3 Niin kuule siis, Israel, ja noudata tarkoin niitä (käskyjä, säädöksiä ja oikeuksia), että, niinkuin JHWH, sinun isiesi El, on sinulle luvannut,menestyisit ja te lisääntyisitte suuresti siinä maassa, joka vuotaa maitoa ja mettä.

5. Moos. 11:9 ..ja että te kauan eläisitte siinä maassa, jonka JHWH teidän isillenne vannotulla valalla on luvannut antaa heille ja heidän jälkeläisillensä, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä.

5. Moos. 26:8- 9 Ja JHWH vei meidät pois Egyptistä väkevällä kadellä ja ojennetulla käsivarrella, suurella peljästyksellä, tehden tunnustekoja ja ihmeitä. Ja Hän toi meidät tähän paikkaan ja antoi meille tämän maan, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä.

5. Moos. 26:15 Katso pyhästä asunnostasi, taivaasta, ja siunaa kansaasi Israelia ja sitä maata, jonka olet meille antanut, niinkuinvalalla vannoen lupasit isillemme, maata, joka vuotaa maitoa ja mettä.'

5.Moos.8:8..nisun ja ohran, viiniköynnöksen, viikunapuun ja granaattiomenapuun maahan, jalostetun öljypuun ja hunajan maahan,

5. Moos. 27:3 Ja kirjoita niihin kaikki tämän lain sanat, kun menet joen yli siihen maahan, jonka JHWH, sinun Elohimisi, sinulle antaa, maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, niinkuin JHWH, sinun isiesi El, on sinulle puhunut.

5. Moos. 31:20 Sillä Minä vien heidät siihen maahan, jonka Minä valalla vannoen olen luvannut heidän isillensä, maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, ja he syövät ja tulevat ravituiksi ja lihaviksi; mutta he kääntyvät muiden jumalien puoleen ja palvelevat niitä ja pitävät Minua pilkkanaan ja rikkovat Minun Liittoni.

2.Kun.18:32..kunnes Minä tulen ja vien teidät maahan, joka on teidän maanne kaltainen, vilja-,viini-ja leipämaahan, viinitarhojen, jalon öljypuun ja hunajan maahan; ja niin te saatte elää ettekä kuole.

JHWH oli isille vannotulla valallaluvannut maan, joka vuotaa maitoa ja mettä:

Joos.5:6Sillä neljäkymmentä vuotta olivat israelilaiset vaeltaneet erämaassa, kunnes oli hävinnyt koko se kansa, ne sotakuntoiset miehet, jotka olivat Egyptistä lähteneet, ne, jotka eivät olleet totelleet JHWHn ääntä ja joille JHWH sentähden oli vannonut, ettei Hän ollut salliva heidän nähdä sitä maata, jonka JHWH heidän isillensä vannotulla valalla oli luvannut antaa meille, sitä maata, joka vuotaa maitoa ja mettä.

Jer.11:5..ja pidän valan, jonka olen vannonut teidän isillenne luvaten antaa heille maan, joka vuotaamaitoaja mettä, niinkuin se teillä tänäkin päivänä on." Ja minä vastasin ja sanoin: "Amen, JHWH!"

Jer.32:22ja annoin heille tämän maan, jonka sinä heidän isillensä vannotulla valalla olit luvannut antaa heille, maan, joka vuotaamaitoa ja mettä.

Luvattu maa, joka vuotaa maitoa ja mettä, kaunistus kaikkien maitten joukossa:

Hes.20:6Sinä päivänä Minä kättä kohottaen lupasin heille, että vien heidät pois Egyptin maasta siihen maahan, jonka olin heille katsonut ja joka vuotaa maitoa ja mettä-se on kaunistus kaikkien maitten joukossa. -

Hes.20:15Kuitenkin Minä kättä kohottaen vannoin heille erämaassa, etten heitä tuo siihen maahan, jonka olin antanut heille, joka vuotaa maitoa ja mettä-se on kaunistus kaikkien maitten joukossa-

Valitettavasti kävi siis näin:

Hesekiel 20:13 Mutta Israelin heimo niskoitteli Minua vastaan erämaassa: he eivät vaeltaneet Minun käskyjeni mukaan, ylenkatsoivat Minun oikeuteni, jotka ihmisen on pidettävä, että hän niistä eläisi, ja Minun Sapattini he kovin rikkoivat. Niin Minä ajattelin vuodattaa kiivauteni heidän ylitsensä erämaassa ja lopettaa heidät.

14 Mutta Minä tein, minkä tein, oman Nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten silmäin edessä Minä olin vienyt heidät pois.

15 Kuitenkin Minä kättä kohottaen vannoin heille erämaassa, etten heitä tuo siihen maahan, jonka olin antanut heille, joka vuotaa maitoa ja mettä-se on kaunistus kaikkien maitten joukossa-

16 koska he pitivät Minun oikeuteni halpoina, eivät vaeltaneet Minun käskyjeni mukaan, vaan rikkoivat Minun Sapattini; sillä heidän sydämensä vaelsi heidän kivijumalainsa jäljessä.

17 Muttaminä säälin heitä, niin etten heitä hävittänyt enkä tehnyt heistä loppua erämaassa.

18 Sitten Minä sanoin heidän lapsillensa erämaassa: Älkää vaeltako isäinne käskyjen mukaan, heidän oikeuksiansa älkää noudattako älkääkä saastuttako itseänne heidän kivijumalillansa.

19 Minä Olen JHWH, teidän Elohiminne; Minun käskyjeni mukaan vaeltakaa, Minun oikeuksiani noudattakaa, ne pitäkää

20 ja pyhittäkää minun Sapattini; ne olkoot merkkinä välillämme, Minun ja teidän, että tulisitte tietämään, että Minä Olen JHWH, teidän Elohiminne..

Tulevaisuus:

Hes.11:17Sano sentähden: Näin sanoo Adonai, JHWH: Minä kokoan teidät kansojenseastaja kerään teidät maista, joihin teidät on hajotettu, ja annan teille Israelin maan.

Jer.29:14Ja niin Minä annan teidän löytää itseni, sanoo JHWH, ja Minä palautan teidän pakkosiirtolaisenne (KR33/38: käännän kohtalonne) ja kokoanteidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista, joihin olen teidät karkoittanut, sanoo JHWH, ja palautan teidät tähän paikkaan, josta Minä siirsin teidät pois.

Hesekiel 20:

34 Ja Minä vien teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät maista, joihin olitte hajotetut, väkevällä kädellä, ojennetulla käsivarrella ja vuodatetulla vihalla.

35 Ja Minä tuon teidät kansojen erämaahan, ja siellä Minä käyn oikeutta teidän kanssanne kasvoista kasvoihin.

36 Niinkuin Minä kävin oikeutta isienne kanssa Egyptinmaan erämaassa, niin Minä käyn oikeutta teidän kanssanne, sanoo Adonai, JHWH.

37 Minä panen teidät kulkemaan sauvan alitse ja saatan teidät liiton siteeseen.

38 Ja minä erotan teistä ne, jotka kapinoivat Minua vastaan ja luopuvat Minusta: muukalaisuutensa maasta Minä vien heidät pois, mutta Israelin maahan he eivät tule; ja te tulette tietämään, että Minä Olen JHWH.

40 Sillä minun pyhällä vuorellani, Israelin korkealla vuorella, sanoo Adonai, JHWH, siellä he palvelevat Minua,koko Israelin heimo, kaikki tyynni, mitä maassa on. Siellä Minä heihin mielistyn, siellä Minä halajan teidän antimianne, uutisverojanne, kaikkinaisia teidän pyhiä lahjojanne.

41 Niinkuin suloisesti tuoksuvaan uhriin minä teihin mielistyn, kun minä vien teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät maista, joihin olette hajotetut, ja osoitan teissä pyhyyteni kansain (pakanain) silmien edessä.

42 Ja te tulette tietämään, että Minä Olen JHWH, kunMinä tuon teidät Israelin maahan, siihen maahan, jonka Minä kättä kohottaen olin luvannut antaa teidän isillenne.

Kansojen hyökkäys maahan (joka vuotaa maitoa ja mettä), ja: lopputulos:

Joel 3 :

12 Lähtekööt liikkeelle, hyökätkööt kansakunnat Joosafatin laaksoon; sillä siellä Hän istuu tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita.

13 Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa polkemaan, sillä kuurna on täynnä ja kuurna-altaat pursuvat ylitse; sillä heidän pahuutensa on suuri.

14 Meluavia joukkoja, meluavia joukkoja ratkaisulaaksossa! Sillä lähellä on JHWHn päivä ratkaisulaaksossa.

15 Aurinko ja kuu käyvät mustiksi, ja tähdet kadottavat valonsa.

16 JHWH ärjyy Siionista ja antaa äänensä kuulua Jerusalemista, ja taivaat ja maa järkkyvät; mutta JHWH on kansansa suoja, Israelin lasten turva.

17 Ja te tulette tietämään, että minä olen JHWH, teidän Elohiminne, joka asun Siionissa, Pyhällä vuorellani. Ja Jerusalem on oleva Pyhä, ja vieraat eivät enää kulje sen läpi.

18Sinä päivänä vuoret tiukkuvat rypälemehua, ja kukkulat vuotavat maitoa; kaikissa Juudan puronotkoissa virtaa vettä, ja JHWHn huoneesta juoksee lähde, ja se kastelee Akasialaakson.

19 Egypti tulee autioksi, ja Edom tulee autioksi erämaaksi väkivallan tähden, jota ne ovat tehneet Juudan lapsille, kun ovat vuodattaneet viatonta verta heidän maassansa.

20 Mutta Juuda on oleva asuttu iankaikkisesti ja Jerusalem polvesta polveen.

21 Ja Minä julistan heidät puhtaiksi verivelasta, josta en ole heitä puhtaiksi julistanut. Ja JHWH on asuva Siionissa.

Jes.60:

1 Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja JHWHn kunnia koittaa sinun ylitsesi.

2 Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa JHWH, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa.

3 Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti.

4 Nosta silmäsi, katso ympärillesi: kaikki nämä ovat kokoontuneet, tulevat sinun tykösi; sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäriäsi kainalossa kannetaan.

5 Silloin sinä saat sen nähdä, ja sinä loistat ilosta, sinun sydämesi sykkii ja avartuu, kun meren aarteet kääntyvät sinun tykösi, kansojen rikkaudet tulevat sinulle.

6 Kamelien paljous peittää sinut, Midianin ja Eefan varsat; kaikki tulevat Sabasta, kantavat kultaa ja suitsutusta ja JHWHn ylistystä ilmoittavat.

7 Kaikki Keedarin laumat kokoontuvat sinun tykösi, Nebajotin oinaat palvelevat sinua; Minulle otollisina ne nousevat Minun alttarilleni, ja Minä kirkastan kirkkauteni huoneen.

8 Keitä ovat nuo, jotka lentävät niinkuin pilvet ja niinkuin kyyhkyset lakkoihinsa?

9 Merensaaret odottavat minua, ja etumaisina tulevat Tarsiin-laivat tuodakseen sinun lapsesi kaukaa; hopeansa ja kultansa heillä on mukanansa JHWHn, sinun Elohimisi, Nimelle, Israelin Pyhälle, sillä Hän kirkastaa sinut.

10 Ja muukalaiset rakentavat sinun muurisi, ja heidän kuninkaansa palvelevat sinua; sillä vihassani Minä löin sinua, mutta mielisuosiossani Minä sinua armahdan.

11 Sinun porttisi pidetään aina auki, ei niitä suljeta päivällä eikä yöllä, että kansojen rikkaudet tuotaisiin ja heidän kuninkaansa saatettaisiin sinun tykösi.

12 Silläse kansa tai valtakunta, joka ei sinua palvele, hukkuu, ja ne kansat hävitetään perinjuurin.

13 Libanonin kunnia tulee sinun tykösi, kypressit, jalavat ynnä hopeakuuset, kaunistamaan minun pyhäkköni paikkaa, ja Minä saatan jalkaini sijan kunniaan.

14 Ja kumarassa käyden tulevat sinun tykösi sinun sortajaisi pojat, ja kaikki sinun pilkkaajasi heittäytyvät sinun jalkaisi juureen. He nimittävät sinut "JHWHn kaupungiksi", "Israelin Pyhän Siioniksi".

15 Sen sijaan, että sinä olet ollut hyljätty ja vihattu, niin ettei ollut kauttasi kulkijaa, teen Minä sinut korkeaksi iankaikkisesti, iloksi polvesta polveen.

16Ja sinä saat imeä kansojen maidon, imeä kuningasten rintoja, saat tuntea, että Minä, JHWH, olen sinun auttajasi, että Jaakobin Väkevä on sinun Lunastajasi.

17 Minä tuon vasken sijaan kultaa, ja raudan sijaan Minä tuon hopeata, puun sijaan vaskea ja kiven sijaan rautaa. Ja Minä panen sinulle esivallaksi rauhan ja käskijäksi vanhurskauden.

18 Ei kuulu enää väkivaltaa sinun maassasi, ei tuhoa, ei turmiota sinun rajaisi sisällä, ja sinä kutsut pelastuksen muuriksesi ja kiitoksen portiksesi.

19 Ei ole enää aurinko sinun valonasi päivällä, eikä valaise sinua kuun kumotus, vaan JHWH on sinun iankaikkinen valkeutesi, ja sinun Elohimisi sinun kirkkautesi.

20 Ei sinun aurinkosi enää laske, eikä sinun kuusi vajene, sillä JHWH on sinun iankaikkinen valkeutesi, ja päättyneet ovat sinun murheesi päivät.

21 Sinun kansassasi ovat kaikki vanhurskaita, he saavat periä maan iankaikkisesti, he, Minun istutukseni vesa, Minun kätteni teko, Minun kirkkauteni ilmoitukseksi.

22 Pienimmästä kasvaa heimo, vähäisimmästä väkevä kansa. Minä, JHWH, sen aikanansa nopeasti täytän.

Amen.

Koostanut JHWHn Pyhistä Kirjoituksista, JHWH'n Sanaa Israelille, Teija K., 2. hebr. kuun 17.pvä, 09.05.2012


Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Ajattelun pohja - Kreikkalainen hapatus
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus