MAAN, ISRAELIN, RAJAT


Maa, jonka Elohim antoi ensin Abrahamille Liitossa:


Gen 15:18 Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton, sanoen: "Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, Egyptinvirrasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka:

Gen 15:19 keeniläiset, kenissiläiset, kadmonilaiset,

Gen 15:20 heettiläiset, perissiläiset, refalaiset,

Gen 15:21 amorilaiset, kanaanilaiset, girgasilaisetja jebusilaiset".


Deu 1:6 "Herra, meidän Jumalamme, puhui meille Hoorebilla näin: 'Te olette jo tarpeeksi kauan olleet tämän vuoren vaiheilla;

Deu 1:7 kääntykää toisaalle, lähtekää liikkeelle ja menkää amorilaisten vuoristoon ja kaikkien heidän naapuriensa tykö Aromaahan, Vuoristoon, Alankomaahan, Etelämaahan ja Merenrannikolle, kanaanilaisten maahan ja Libanoniin, aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan, saakka.


Maan rajat


Num 34:1 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

Num 34:2 "Käske israelilaisia ja sano heille: Kunte tulette Kanaanin maahan - se on se maa, jonka te saatte perintöosaksenne, Kanaanin maa äärestä ääreen -

Num 34:3 niin teidän eteläinen rajanne kulkekoon Siinin erämaasta Edomia pitkin; eteläinen raja alkakoon idässä Suolameren päästä

Num 34:4 ja kääntyköön Skorpionisolasta etelään ja kulkekoon Siiniin, ja se päättyköön Kaades-Barneasta etelään. Sieltä raja lähteköön Hasar-Addariin, kulkekoon Asmoniin

Num 34:5 ja kääntyköön Asmonista Egyptin purolle ja päättyköön mereen.


Num 34:6 Ja teidän läntisenä rajananne olkoon Suurimeri; tämä olkoon läntisenä rajananne.

Num 34:7 Ja teidän pohjoinen rajanne olkoon tämä: Suuresta merestä vetäkää raja Hoorin vuoreen;

Num 34:8 Hoorin vuoresta vetäkää raja siihen, mistä mennään Hamatiin, ja raja päättyköön Sedadiin.

Num 34:9 Sieltä raja lähteköön Sifroniin ja päättyköön Hasar-Eenaniin. Tämä olkoon pohjoisena rajananne.

Num 34:10 Ja itäinen rajanne vetäkää Hasar-Eenanista Sefamiin;

Num 34:11 Sefamista raja painukoon Riblaan, Ainista itään, ja sieltä raja edelleen painukoon, kunnes se sattuu vuoriselänteeseen Kinneretin järven itäpuolella.

Num 34:12 Sitten raja yhtyköön Jordaniin ja päättyköön Suolamereen. Tämä on oleva teidän maanne rajoineen yltympäri."


Maa-alueet, jotka olivat jo annetut gaadilaisille ja ruubenilaisille, sekä toiselle puolelle Manassea:


Num 32:32 Me lähdemme varustettuina Herran edessä Kanaanin maahan, että saisimme omaksemme perintöosan tällä puolella Jordanin."

Num 32:33 Ja Mooses antoi heille, gaadilaisille ja ruubenilaisille sekä toiselle puolelle Manassen, Joosefin pojan, sukukuntaa, amorilaisten kuninkaan Siihonin valtakunnan ja Baasanin kuninkaan Oogin valtakunnan, maan ja sen kaupungit alueinensa, sen maan kaupungit yltympäri.

Num 32:34 Ja gaadilaiset rakensivat Diibonin, Atarotin, Aroerin,

Num 32:35 Atrot-Soofanin, Jaeserin, Jogbehan,

Num 32:36 Beet-Nimran ja Beet-Haaranin varustetuiksi kaupungeiksi sekä karjatarhoja.

Num 32:37 Ja ruubenilaiset rakensivat Hesbonin, Elalen ja Kirjataimin,

Num 32:38 Nebon ja Baal-Meonin, joiden nimet muutettiin, sekä Sibman. Ja he panivat nimet niille kaupungeille, jotka he rakensivat.

Num 32:39 Mutta Maakir, Manassen poika, lähti Gileadiin ja valloitti sen ja karkoitti amorilaiset, jotka asuivat siellä.

Num 32:40 Ja Mooses antoi Gileadin Maakirille, Manassen pojalle, ja hän asettui sinne.

Num 32:41 Ja Jaair, Manassen poika, meni ja valloitti heidän leirikylänsä ja kutsui ne Jaairin leirikyliksi.

Num 32:42 Ja Noobah meni ja valloitti Kenatin ynnä sen alueella olevat kylät ja kutsui sen, nimensä mukaan, Noobahiksi.


(FPR)

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Oletko Joosef? - Shavuot-saarna - Ruinauskirjeet - Olemme pahoillamme - Ajattelun pohja
Keskustelu kategoriassa , johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus