Alikategoria: israelia etsitään.Luettu: 141 kertaa. Osuttu: 60 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

HENGELLINEN ISRAEL?

  

Suomessa on yhä vielä vallalla 'opetus' Israelista, että se on hengellinen ja että "hengelliseen Israeliin" kuuluvat kaikki kristityt. 

Mutta, onko termi raamatullinen? Tutkitaanpa hieman.

Sanan kohta, johon siihen asiaan vetoavat aina ottavat esille, on Galatalaiskirjeessä, KR 1933/-38 mukaan: 

Gal.3:

26 .. te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.
27 Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet.
28 Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.
29 Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan. 

 - Mitä sanotaankaan ennen noita jakeita?! 

Ensinnäkin, tulee katsoa asiayhteyksiä, eli keille apostoli puhuu.

Aloitetaan Galatalaiskirjeen 1. luvusta

1 Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt,
2 ja kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani, Galatian seurakunnille

 - Apostoli julisti aina ensin juutalaisille, sitten kreikkalaisille ja muille. Galatian seurakunnissa oli paljon juutalaisia, eli JHVH'n omaisuuskansaan kuuluvaa luonnollista ja fyysistä joukkoa.

Apostoli jatkaa: 

6 Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin,
7 joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin.
8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.
9 Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.
10 Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija.
11 Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista;
12 enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut.
13 Olettehan kuulleet minun entisestä vaelluksestani juutalaisuudessa, että minä ylenmäärin vainosin Jumalan seurakuntaa ja sitä hävitin
14 ja että edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet samanikäiset heimossani ja ylen innokkaasti kiivailin isieni perinnäissääntöjen puolesta.

Gal. 2. luku jatkaa:

15 Me olemme luonnostamme juutalaisia, emmekä pakanasyntisiä;
16 mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista.
17 Mutta jos meidät itsemmekin, pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa, on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? Pois se! 

 - Keille apostoli tuossa puhui? Ei ainakaan pakanasyntyisille! Asiayhteys sen selkeästi todistaa. 

Jatketaanpa Galatalaiskirjettä eteenpäin. 

Gal 3. luku sanoo näin, alussa:

1 Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?
2 Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta?
3 Niinkö älyttömiä olette? Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte?

4 Niin paljonko olette turhaan kärsineet? - jos se on turhaa ollut.  

- Ketkä ovat kärsineet? Huomaatko.

Jatkuu:

7 Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia.

 - Hän opettaa juutalaisille veljilleen mitä on olla uskovainen, ja kuinka uskossa ei ole erotusta siihen, kuka on pakanasyntyinen ja kuka ei. Tässäkään ei puhuta mitään "hengellisestä Israelista".

Jatkuu. 

Näin apostoli sanoo Galatian seurakunnissa oleville:

13 Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" -
14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen. 

- "Kirottu on jokainen joka on puuhun ripustettu", tuo jae löytyy Toorasta:

5. Moos. 21:

22 Jos joku on tehnyt itsensä syypääksi rikkomukseen, josta rangaistaan kuolemalla, ja hänet surmataan, ja sinä ripustat hänet hirteen,
23 niin älköön hänen ruumiinsa jääkö hirteen yöksi, vaan hautaa hänet samana päivänä, sillä Jumalan kiroama on se, joka on hirteen ripustettu; älä saastuta sitä maata, jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi.

 - Tuossa vaan KR 1933 on vääntänyt sanan "puu" hirreksi, vaikka Sanan kohta on suora lainaus 5. Moos. 21: 22-23:sta!! 

Apostoli jatkaa Galatalaisille:

15 Veljet, minä puhun ihmisten tavalla. Eihän kukaan voi kumota ihmisenkään vahvistettua testamenttia eikä siihen mitään lisätä.

 - Keille Shaul (Paavali) tässä ko kohdassa puhuu/kirjoittaa?! Tietenkin galatian alueella oleville israelilaisille/juutalaisille, luonnollisille veljilleen. Sillä sen alueen seurakunnassa oli molempia: niin juutalais-/israelilaistaustaisia kuin pakanataustaisia!! 

Ja näinkin hän jatkaa:

16 Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille", ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi", joka on Kristus.

Ja näin:

19 Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä.
20 Välimies taas ei ole yhtä varten; mutta Jumala on yksi.
21 Onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se! Sillä jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista.
22 Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat.
23 Mutta ennenkuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä.
24 Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme.
25 Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia.
26 Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.
27 Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. 

28 Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.

 - siinä ei ole erotusta, kun on Messiaan päälle pukenut! 

29 Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.

 - Minkä lupauksen?? Ja: Keille hän tässä puhui? 

Tietenkin JHVH'n lupauksen mukaan omaisuuskansalle, ja Shaulin (Paavalin) omille luonnollisille veljille! Sillä tämäkin asiayhteys on Sanasta otettu, 1. Moos. 21:12

1.Moos. 21:12- 13

12 Mutta Jumala sanoi Aabrahamille: Älä pahastu siitä poikasi ja orjattaresi tähden. Kuule Saaraa kaikessa, mitä hän sinulle sanoo, sillä ainoastaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset.
13 Mutta myöskin orjattaren pojasta minä teen suuren kansan, koska hän on sinun jälkeläisesi. 

- Kysynkin sinulta kristitty lukijani, uskotko että Aabrahmin jälkeläisestä Iisakista hän sai nimellensä kansan, Israelin?! Luepa vielä seuraava JHVH'n Sana:

1. Moos. 15

1 Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana: Älä pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri.
2 Mutta Abram sanoi: Oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna, ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies, Elieser.
3 Ja Abram sanoi vielä: Sinä et ole antanut minulle jälkeläistä; katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä.
4 Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana: Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä.
5 Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle: Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä.
6 Ja Abram uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi.
7 Ja hän sanoi hänelle: Minä olen Herra, joka toin sinut Kaldean Uurista, antaakseni sinulle tämän maan omaksesi.

..

13 Ja Herra sanoi Abramille: Niin tiedä totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on niitä palveleminen, ja ne sortavat heitä neljäsataa vuotta. 

- Kristitty lukija, pakanakansasta (?) syntyisin oleva, ymmärrätkö että Israelin kansa oli Egyptissä ne 400 vuotta ja heitä sorrettiin siellä?! Varmaan ymmärrät, eikö niin.

--  

Sitten menemme Kolossalaiskirjeeseen. Siihenkin aina vedotaan, kun halutaan selitellä JHVH'n Sanaa ja etsiskellä jakeita vallalla olevalle eriskummalliselle terminologialle.

Kol 3. luku, jae 11  

.. ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus.

Mutta, mitä sanotaankaan ennen tätä raamatunpaikkaa?!

Luetaan. 

Kol. 3:

1 Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella.
2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä.
3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa;
4 kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.
5 Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta,
6 sillä niiden tähden tulee Jumalan viha,
7 ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte.
8 Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne.
9 Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa
10 ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan.
 

11 Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus

- Siis, missä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista..?! Siinä, että Messiaassa olemme herätetyt ja Hänessä olemme kuolleet pois synneistämme!

 

-- 

Ja sitten menemme huipennukseen, joka on kaikkein kiistellyin Sanan kohta:

Efesolaiskirjeen luku 2, jakeet 11- 13:
11 Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi -
12 että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa;
13 mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.

Sana selittää itse itseään, joten katsotaanpa mitä sanotaan edeltävissä jakeissa:

1 Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,
2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,
3 joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin;
4 mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,
5 on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut -
6 ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,

- Huomaatteko, että puhutaan aivan samasta asiasta kuin edellä olevissa Kolossalaiskirjeen kohdissa sekä Galatalaiskirjeen kohdissa, jotka täällä esiin jo toin!! Ja mitään ei puhuta ns. "hengellisestä Israelista".

Jatkuu:
7 osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.
8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja -
9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

SELITYS:

Israelin kansalaisoikeudet koskevat Pyhiä Kirjoituksia ja Kuningaskunnan messiaanisuutta, jotta uskovat ymmärtäisivät käyttää hyödykseen Kirjoitusten pyhien juurten hebrealaisia opetuksia. Tätä tarkoittaa se kansalaisoikeus, minkä muut kansakunnat ovat saaneet myös omistaa tai oikeastaan: ovat saaneet olla osallisena. Tällaista oikeutta tarkoittaa hebr. sana "mishpatim".

--

Lopputulos ns. termistä "hengellinen Israel" 

Olen tullut siihen tulokseen, että termiä "hengellinen Israel" halutaan käyttää yleisesti korvaamaan JHVH'n ilmoitus luonnolliselle Israelille, Hänen omaisuuskansalleen, joka koostuu 12 heimosta, ja joka on on tänä päivänä yhä erotettuna kahdeksi kansaksi, Juudaksi ja Efraimiksi. Eli: eteläiseksi valtio Juudaksi ja pohjoiseksi Israeliksi. 

Pohjoinen Israelin heimo, eli Efraim/ Joosef  ja heihin liittyneet, ei ole palannut vielä kotiin luvattuun maahan, mutta paluun aika tulee ja se tapahtuu lopun ajalla. Ja Juudakaan ei ole vielä Luvatussa maassa, vaan tänään osa Juudaa ja heihin liittyneitä elää valtiossa nimeltä Israel. Juuda tulee Efraimin luo. Ja he yhdessä palaavat Luvattuun maahan.

Kaikkein tärkein PALUU on se, kun palataan takaisin hebrealaisille hengellisille Sanan juurille. Sekään ei ole "hengellistä Israelismia", mutta sekin kuulostaisi paremmalta termiltä - jopa näissä asiayhteyksissä. Vaan, asia on nyt kuitenkin JHVH'n Sanan mukaan siten, että Israel on fyysinen asia, JHVH'n oman luonnollisen valinnan tulos. 

LOPUN AJOILLA POHJOINEN ISRAEL (Joosef, Efraim ja heihin liittyneet heimot) JA ETELÄINEN JUUDA (Juuda ja heihin liittyneet heimot) TULEVAT YHDISTYMÄÄN YHDEKSI KANSAKSI! HESEKIEL 37 kertoo tästä! Lue se kokonaan tässä.

Ja jakeet Hesekielin luvussa 37 sanovat, luvun loppupuolella, näinkin voimakkaasti (KR 1933/-38:sta poikkeavasti hieman):  

22 Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Jisra'elin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaantuneina kahdeksi kuningaskunnaksi.

.. 

28 Ja muut kansat tulevat tietämään, että minä olen JHVH, joka pyhitän Jisra'elin, kun Minun pyhäkköni on heidän keskellänsä ikuisesti. 

--

Palaan vielä hetkeksi "hengelliseen Israeliin" kontra luonnolliseen Jisra'eliin 

Juuri kerroin, että "hengellinen Israel" voisi terminä sopia paremmin siihen asiayhteyteen, kun kadonneet 10 heimoa (pohjoinen Jisra'el) löytävät Messiaansa Jahushuan ja palaavat hebrealaisille Sanan juurilleen. Ja toki tämä terminologia voisi olla käytössä Juudankin (eteläinen valtio) paluuseen hengellisille juurilleen Messiaansa Jahushuan/ Jeshuan/ Pelastajansa ja Kuninkaansa luo!

Mutta, tuo terminologia "hengellisestä Israelista" ei kuitenkaan ole JHVH'n Sanassa käytössä. Sen sijaan hengellinen huone -termiä JHVH Sana käyttää. Ja siitä asiasta voit lukea seuraavien loppurivien linkistä:

Hyvä, hieman vanhempi artikkeli, opetus täällä sivustollamme kertoo näistä asioista, ja on nimeltään VAIN ISRAELILAISILLE. Klikkaapa tuota otsikkoa ja lue, niin oikea terminologia hengellisestä huoneesta avautuu sinulle.

SHALOM!

Teija K., hebrealaisen raamatullisen 10. kuun 13. pvänä, länsimaisen kalenterin mukaan 27.12.2012

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Messiaanisten varojen käyttö - Heimo-Isaskar
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus