Alikategoria: käsitteistö.Luettu: 30 kertaa. Osuttu: 30 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

Huomautus: Artikkelin kirjoittaja vastaa vain omista kirjoituksistaan, eikä jaa automaattisesti mitään näkemystä tai kantaa muiden sivustolla kirjoittavien kanssa.

Kolminaisuus?

Pyhä Henki on todistanut jo useita vuosia, että kolminaisuusopissa on ”jotain mätää”. Tässä artikkelissa käyn asian kimppuun ja selvitän paperilla Herran Sanasta mikä on Totuus.

Onko kolminaisuusoppi Jumalan Sanan mukaista? Tämä on kysymys, mihin useimmat vastaavat epäilemättä, että on.

Opissa on kuitenkin eräs valtamerialuksen kokoinen virhe, se ei nimittäin ole Heprealaista. Oppia ei muodostettu Jerusalemissa, vaan Turkissa, Nikean ensimmäisessä kirkolliskokouksessa, jonka Rooman keisari Konstantinus Suuri kutsui koolle. (EN Wikipedia – First council of Nicaea, Encyclopedia Britannica, New Catholic Encyclopedia)

Oppi ei saanut alkuaan Jumalan Sanasta, oppi ei ollut myöskään itsestäänselvyys, vaan se sai alkunsa siitä, kuinka pakanakristityt yrittivät saada tolkkua, heille vaikeaselkoisesta, Heprealaisesta Sanasta. Tästä johtuen oppi on tasan yhtä heikko, kuin siihen johtavat kreikkalais-filosofiset päätelmätkin.

Ja mitä sanoo Sana ihmisten päätelmistä?
1Th 5:21  mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;

Siispä nyt koetellaan, oikein olan takaa.

Raamatun todistus vs. kolminaisuusoppi

Kolminaisuusoppi sanoo, että Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat eri persoonia, ja opin kannattajat suosivat tätä jaetta:
Mat 26:42  Taas hän meni pois toisen kerran ja rukoili sanoen: "Isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi".
Mutta, jos Poika persoona voi rukoilla Isä persoonaa, silloin he eivät ole täysin yhtä, yksi Jumala, niin kuin kolminaisuusoppi sanoo heidän olevan ja oppi menee polyteismin puolelle.

Toisekseen, kolminaisuusoppi lakkaa tykkänään toimimasta, kun lukee seuraavat jakeet:

Heb 7:1  Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan, Korkeimman, pappi, joka meni Aabrahamia vastaan, hänen palatessaan kuninkaita voittamasta, ja siunasi hänet;
Heb 7:2  jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi, niinkuin hänen nimensäkin merkitsee, on "vanhurskauden kuningas" ja sen lisäksi vielä "Saalemin kuningas", se on "rauhan kuningas";
Heb 7:3  jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava - hän pysyy pappina ainaisesti.

Kuka on tämä iankaikkisesta asti ollut Pappi, Rauhan Kuningas, jolla ”EI OLE ISÄÄ”? Lue pidemmälle:

Heb 7:14  Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut.
Heb 7:15  Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen,
Heb 7:16  joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta.
Heb 7:17  Sillä hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan".

Hän on Jahshua!!! Hän on Rauhan Kuningas, Iankaikkinen Isä, Vanhurskauden Kuningas (Malki-Tsedeq), Messias ja Jumala. Joka muuta väittää, joutuu uskomaan ”neljänteen persoonaan Melkisedekiin” ja siihen, että Jahshua ”palvelee Taivaassa Melkisedekin rinnalla”. Ei niin, ”Melkisedekin kaltainen” ja ”Melkisedekin järjestyksen”, viittaavat aiemmin ilmoitettuun Sanan kertomukseen ja Lakiin, tehden selväksi, että Jahshua on aina ollut Melkisedek!

Niin kuin voit huomata, Raamattu selvästi ilmaisee, ettei Jahshua ”kirjaimellisesti” ole Jumalan Poika, kun Hänellä ei kerran ”kirjaimellisesti” ole isää. Jos väität vastaan, niin sinulla on Otavan kokoinen ongelma lisäksi tämän Heprealaiskirjeen paikan kanssa:

Heb 1:7  Ja enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi";
Heb 1:8  mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.

Tästä me myös näemme, että Jahshua on Jumalan Poika AINOASTAAN siinä mielessä, että Hän on syntynyt naisesta.

Joku voi kysyä, ”no, kuinka sitten Jahshua rukoilee Isää, jos Hän kerran on Isä”?

Vastaus: Jumala ei mahtunut asumaan Salomon rakentamaan Temppeliin, siispä Hän ei mahdu asumaan myöskään ihmisruumiiseen (1Ki 8:27). Kuitenkin, Temppeli on Jumalan Huone:

Ezr 5:15  Ja hän sanoi tälle: Ota nämä kalut, mene ja pane ne Jerusalemin temppeliin. Ja Jumalan temppeli (Beit Eloah, Jumalan Huone) rakennettakoon entiselle paikallensa.

Katso, mitä Jahshua sanoi tästä:

Joh 2:19  Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä".

Jahsuan Ruumis siis on Jumalan Temppeli, mutta kaikki tämä on ainoastaan kuva Jumalan käsittämättömästä suuruudesta, tehty, että me voisimme nähdä Hänet, jota kukaan ei voi nähdä ja elää (Exo 33:20).

Salomo, joka sai Viisautta Jumalalta, käsitti, että on älytöntä sanoa, että Jumala asuu Temppelissä, koska Hän on joka puolella muuallakin, koko universumissa. Mutta kolminaisuusopin kannattajat, jotka eivät Viisaudesta tiedä mitään, eivät käsitä, että on yhtälailla älytöntä sanoa, että Jahshua on tai oli koko Jumala.

Ei siis ole ihmekään, miksi Hän, itse Viisaus, ei yhtään kertaa kutsu itseään Jumalaksi Evankeliumeissa, rukoilee Isää ja ainoastaan viittaa Jumalisuuteensa. Jos Hän muuta tekisi, se ei olisi Laillista, eikä Profeettain mukaista ja saisi aikaan vielä enemmän sekaannusta.


Hänen Nimensäkin todistaa

Jahshua on Immanuel, Jumala meidän keskellämme, Jumalalla oli liharuumis, ja Jumala on syntynyt ihmiseksi. Jopa Hänen nimensä todistaa pakanakristittyjä vastaan, sillä Jahshua tarkoittaa ”Jehovassa on Pelastus”. Ja sen tähden Sana sanoo: ”ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä”. Marialle tuskin jäi epäselväksi kuka enkelin mainitsema ”Hän” on!

Niin, ja kertovat profeetatkin samaa totuutta, avautukoot sinun silmäsi, jos ne ovat kiinni:

Isa 9:6  (9:5) Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.

Jer 23:5  Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan; hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa.
Jer 23:6  Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: 'Herra on meidän vanhurskautemme'.

Messiaan Nimi on oleva Jehovah Tsidqenu, Jehovassa on meidän vanhurskautemme, voiko Jumala asiaa enää selvimmin sanoa? Ensin Hän sanoo, että Messiasta kutsutaan Iankaikkiseksi Isäksi ja sitten vielä Jehovaksi!

Rev 22:3  Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä

Ilmestyskirjasta näemme myös saman, on vain yksi Valtaistuin!


Mutta miksi Jumala sitten puhuu pojasta erillisenä?

Tämä kysymys saattaa vielä vaivata sinua, mutta siihenkin on vastaus. Niin kuin aiemmin kirjoitin, Jumala ei mahdu Jahshuan Ruumiiseen yhtään sen enempää, kuin Salomon Temppeliin. Siitä me tiedämme myös sen, ettei Jumala mahdu myöskään Jahshuan aivoihin eli Kaikkein Pyhimpään.

Col 1:14  Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
Col 1:15  ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.

2Co 4:4  ..niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

Jumala ei ole täsmälleen sama, kuin Jumalan kuva, vaan Jumalan kuva on samankaltainen, kuin Jumala.

Heb 1:3  ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,

Siitä näemme myös sen, että Jahshuan luonnollinen Persoona ei ole koko Jumalan Persoona, vaan samankaltainen, kuin Jumalan Persoona. Huom. ”istunut Majesteetin oikealle puolelle” on kuvaus asemasta, se ei tarkoita, että Taivaassa olisi kaksi valtaistuinta (asia jonka Ilmestyskirja 4:3-4 kumoaa erittäin selvästi).

Ja sen tähden, on tämäkin meille ilmoitettu:

Heb 4:15  Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.

Ja tämä:

Jas 1:13  Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: "Jumala minua kiusaa"; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa.

Kerrataan vähän:
A) Jahshuan Persoona (*%) ei ole koko Jumalan Persoona (100%), muutoin äskeiset jakeet kumoavat toisensa.
B) Jahshuan Persoona (*%) ei ole erillinen persoona Jumalasta (100%), vaan täydellinen kuva (*%) Jumalan Persoonasta (100%).

Jos tämä on vaikea hahmottaa, ajattele asiaa optiikan kautta: Jahshua on näkymättömän (Col 1:15) Jumalan Kirkkaudesta syntyvä projektio tai varjo. Ja niin kuin sinun varjosi ei ole toinen persoonasi, ei myöskään Jahshua ole Jumalan toinen persoona.

Ajattele videokonferensseja. Niissä sinä puhut toisen henkilön kuvalle, mutta se toinen kuulee sinut. Ja, jos kuva on suuri, saatat jopa hetken luulla sen toisen henkilön olevan fyysisesti läsnä.

Samoin kun puhut Jahshualle, puhut Jumalan Kuvalle, mutta Jumala kuulee sinut. Ja, voit olla hetken siinä luulossa, että Jumala on läsnä kaikessa Loistossaan ja Voimassaan.


Hengen kaste

Seuraavaksi katsomme Matteusta, kohtaa, jossa Jahshua kastetaan.

Mat 3:16  Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.
Mat 3:17  Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt".

Tämä on muuten se paikka, jota kristityt hartaimmin käyttävät todistaakseen kolminaisuusoppinsa oikeaksi, mutta minkä virheen he tekevät?

He eivät käsitä, että Ruach, Henki on Voima, että Nephesh, Sielu on elävä olento ja, että Basar, Liha on ruumis, ja he tekevät näistä kaikista persoonia. Kuitenkin, selvästi, ainoastaan koko Jumala on koko Persoona, eivät nämä kuvat.

Mistä tässä välikohtauksessa on kyse, miten olisit sen tulkinnut jos olisit ollut itse siellä?

Väitän, että olisit tulkinnut sen niin, että tämä ihmislapsi, sai Jumalalta Pyhän Hengen Voiman ja todistuksen/ilmoituksen, että Hän on luvattu Messias. (Sillä kaikki tuon ajan ja paikan juutalaiset tiesivät, että Messiasta kutsutaan Jumalan Pojaksi (2Sa 7:14, Psa 2:6-9))

Niin kuin näet, Jumalan tarkoitus ei todellakaan ollut osoittaa mitään kolminaisuutta, vaan osoittaa ympärillä oleville juutalaisille, jotka pitivät Häntä ”vain” ihmisenä, että Hän on Jumalan Kuva, Täydellinen Edustaja. Miten niin? No, siten, että kaikki silloiset juutalaiset tiesivät myös sen, että Jumalan Poika, Kuva on Jumalan kaltainen/vertainen:

Joh 5:18  Sentähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi.


Eli, mikä on asian nimi?

-          Oikea oppi ei ole Kolminaisuutta, koska Jumalalla ei ole kolmea persoonaa, vaan kolme Kuvaa.

-          Oikea oppi ei ole Modalismia, koska Jumala ei muuntaudu eri olomuotoihin, Hän ei mahdu mihinkään, vain Kuva nähdään.

-          Oikea oppi ei ole Arianismia, koska Jahshua ei varsinaisesti ole Jumalan palvelija/alainen, Kuva ei palvele, vaan edustaa.


Oikealle opille ei edes ole olemassa kreikkalaista nimeä tai klassifikaatiota!

Ja taas kerran todistuu vanha viisaus, että keskimmäinen tie on kultaa, muut mutaa.


Joel 22.11.2012

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus