Kolme vahvistusta seurakunnalle


"Niin Yeshua sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: 'Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi'. He vastasivat hänelle: 'Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sitten sanot: Te tulette vapaiksi'? Yeshua vastasi heille: 'Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka syntiä tekee, on synnin orja, mutta orja ei pysy talossa iäti, Poika pysyy iäti. Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi' (Joh. 8:31-36)."

Etkö haluaisi tulla taivasten kuningaskunnan opetuslapseksi?

Kun pysyt Hänen sanassaan, olet totisesti Hänen opetuslapsensa. Opetuslapsena opit 'tuntemaan touuden', ja kun olet oppinut tuntemaan totuuden,'totuus tekee sinut vapaaksi', sillä 'siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni' (Joh. 15:8). Miksi orjan ei tarvinnut olla iäti talossa? Yeshua otti ainaisen orjan paikan, sillä Hän "tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaisiksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristinkuolemaan asti (Filip. 2:7-8)."

Yeshua maksoi kärsimyksellään täyden hinnan synnin orjan lunastamiseksi. Yeshua lävistettiin, että saisit olla vapaa! Hän, joka on totinen Elohim, rakasti maailmaa niin paljon, että antoi lävistää itsensä, rakastavat kätensä ja jalkansa, meidän tähtemme. Nämä Messiaan käsissä, jaloissa ja kyljessä olevat arvet todistavat, että Hän on lunastanut oppineet opetuslapsensa elinikäiseltä orjuudelta, sillä totuus tekee sinut vapaaksi.

Paras herätyssaarna Elohimin sanan mukaan on taivasten kuningaskunnan opetuslasten keskinäinen rakkaus, sillä 'siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus' (Joh.13:35). Mistä sinut tunnetaan taivasten kuningaskunnan opetuslapseksi? Tätä aitoa ja pyhää Elohimin rakkautta, ei ole missään muualla luomakunnassa kuin Hänen opetuslapsissaan. Rakkaus heissä on tunnusmerkkinä tälle maailmalle (Joh. 17:21), johon maailmaan nykyajan kristitytkin kuuluvat. Yeshua opetti rakkaudesta, että taivasten kuningaskunnan opetuslapset kykenevät rakastamaan ihmisiä, jotka heitä kiroavat, vihaavat, inhoavat ja vainoavat (Matt.5:44-45).

Ulkopuolella pelastuksen tien olevat ihmiset, jopa nykyajan kristitytkin, tunnistavat tämän rakkauden! Yeshua sanoi että 'he kaikki olisivat yksi, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt (Joh. 17:21). Keskinäisen rakkauden yhteenliittämät sydämet ovat kuin tuli ja maailma ja sen nykyajan kristityt ovat kuin oljet! Rakkauden liekin lähellä kaikki palaa! Mikään ei jää sulamatta. Tulosta syntyy: ..."Ja Adonai lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen (Ap.t.2:47)."

Antiokiassa opetuslapsia alettiin ensimmäisenä nimittämään kristityiksi, jolla sanalla tarkoitettiin taivasten kuningaskunnan voideltuja oppineita, joista aikaisemmin kirjoitin. Nykyajan kristityillä on vain nimi, mutta heiltä puuttuu nimen kantamisen oikeuttava voitelu. Oikeita kristittyjä ovat ne Yeshuan opettamat opetuslapset, jotka pitävät kiinni taivasten kuningaskunnan heprealaisesta opetuksesta. Antiokia oli ensimmäisiä kansoista ja juutalaisista muodostuneita paikallisia taivasten kuningaskunnan seurakuntia, jossa uskovia nimitettiin aivan oikeutetusti kristityiksi (Ap.t.11:26).

Katsotaanpa, millaista taivasten kuningaskunnan opetuslasten elämä oli Jerusalemissa (Ap.t. 2:42-47), niinpä Elohim vahvistaa sanansa kahden tai kolmen todistuksen nojalla:

Ensimmäinen todistus:

1. He pysyivät apostolien opetuksessa

2. Pysyivät keskinäisessä yhteydessä

3. Leivänmurtaminen (sapattina pyhien yhteiseen pyhään ruokailuun lisättiin Yeshuan asettamat kaksi ruokailun osaa: pyhempi ja pyhin ateria)

4. Rukouksissa (uskovilla oli mahdollisuus osallistua ainakin johonkin niistä elleivät päässeet niihin kaikkiin) => {shaharit} =aamurukous (Ap.t. 1:15), {minha} (Ap.t. 10:9) = iltapäivärukous ja{ma'ariv} (Ap. t. 3:1) = iltarukous. He kokoontuivat aluksi Salomon pylväskäytävään (Ap.t. 3:1 ja 5:12), mutta myöhemmin he kokoontuivat koteihin, kun eivät saaneet enää temppelialueella kokoontua.

Seuraavat jakeet 43-47 kertovat tarkemmin jakeen 42 sisällöstä:

Toinen todistus:


1. Pelko:"Jokaiselle sielulle tuli pelko". Syy, Elohimin vaikuttamaan pyhään pelkoon, selviää seuraavasta jakeesta.

2. Apostolien opetus:"Monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta". Tähän liittyi myös apostolinen opetus, jonka Adonai vahvisti sitä seuraavien merkkien kautta (Mark. 16:20).

3. Keskinäinen yhteys: "Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä, ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi."

4. Rukoukset (kolme rukoushetkeä): "Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä (Salomon pylväskäytävä)."

5. Leivän murtaminen:"Mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella kiittäen Elohimia ja ollen kaiken kansan suosiossa (Arkipäivien pyhien ruokailut)."

6. Uskoon tuleminen:"Ja Adonai lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen."

Sapattien ruokailut muodostuivat aika ajoin "ongelma-aterioiksi", koska niihin tuli sopimattomasti käyttäytyviä ruokailijoita (2. Piet. 2:13). He käyttivät hyväkseen taivasten kuningaskunnan opetuslasten vieraanvaraisuutta, mutta eivät tehneet parannusta (Juud. 1:12).

Elohimin sana palaa taas uudelleen näihin tärkeisiin seurakunnan rakenteisiin:

Kolmas todistus:

1. Rukoukset: Ap.t. 4:23-31

2. Keskinäinen yhteys: "Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu; eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä (Ap.t. 4:32, 34-37)".

3. Apostolien opetus: "Ja apostolit todistivat suurella voimalla Adonai Yeshuan ylösnousemuksesta ja suuri armo oli heillä kaikilla (Ap.t. 4:33)".

Jerusalemin taivasten kuningaskunnan seurakunnassa tapahtui vilpillinen teko (Ap.t. 5:1-10). Ananias ja Safiira yrittivät pettää Pyhää Henkeä, mutta se ei onnistunut. Pyhä Henki valvoi rahaliikennettä. Hän siis todisti kahden kuoleman kautta olevansa kaiken taivasten kuningaskunnan heprealaisen omaisuuden myymisen takana. Ananias olisi saanut pitää maatilan itsellään tai myydä se ja pitää rahat, sillä oleminen taivasten kuningaskunnan opetuslapsena on vapaaehtoista, ei pakollista. Ananias ja Safiira yrittivät pettää, mutta se johti kuolemaan, koska he tekivät syntiä Pyhää Henkeä vastaan. Ei Adonai vaatinut Ananiaksen ja Safiiran maatilan rahoja,vaan Hän vaati heiltä rehellisyyttä.

Taivasten kuningaskunnan opetuslapsen motto on: "Ota tai jätä."

Jos et voi kaikesta luopua, älä luovu mistään (vrt. Luuk. 14:33). Sinun kannattaa pysyä pelastuksen tien ulkopuolella, lavealla kadotukseen johtavalla tiellä (nykyajan kristittyjen kanssa), eikä pyrkiä vilpillisin keinoin opetuslapseksi! Ole nykyajan kristitty ja itsekäs rehellisesti. Ota tietoinen riski ja kestä seuraukset! Apostolien teoissa mainitaan: "Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa (Ap.t.5:13)." Taivasten kuningaskunnan heprealaisiin opetuslapsiin ei uskaltanut liittyä kukaan lavean tien kulkija, joka ei ollut valmis luopumaan kaikesta!

4. Pelko: "Ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat (Ap.t. 5:11, 13)."

5. Apostolien opetus/todistaminen: "Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä (Ap.t. 5:12,15-16);"

6. Rukouksissa: ... "Ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä (Ap.t. 5:12)."

7. Taivasten kuningaskunnan uskoon tuleminen: "Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Adonaihin, sekä miehiä että naisia suuret joukot (Ap.t. 5:14).

Taivasten kuningaskunnan opetuslapset saivat rohkeutta ja sankarillisuutta vaativia tehtäviä: "Mutta hänen (Shaulin) opetuslapsensa ottivat hänet yöllä, päästivät hänet muurin aukosta ja laskivat vasussa (Ap. t. 9:25)." Naisopetuslapsi piti huolta leskistä (Ap.t. 9:39 ja 1. Tim. 5:16). Opetuslapset ottivat vastaan kirjeitä ja hoitivat "vieraiden" vastaanottamisen (Ap.t.18:27, 21:16 ja 3. Joh. 1:6-8).

Julkaistu v. 2010

Editoitu 1.3.2018

Mauno K.

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Ennalleensaattajan osa - Lohdutuksen sana Israelille - Jumalan pasuuna
Keskustelu kategoriassa , johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus