Alikategoria: kaste.Luettu: 0 kertaa. Osuttu: 0 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

Kaste

Kaste on ollut nykyajan 'kristikunnassa kuuma peruna' jo kauan ja siitä asiasta jaksetaan edelleenkin väitellä. Siinä ei tietysti ole mitään ihmeellistä. Väitellä täytyy ja jos ei ole aihetta, niin etsitään se vaikka 'kiven alta'. Kasteopista on mukavaa kiistellä ja väitellä, ettei 'kristillisyys' kävisi liian ikäväksi ja harmaaksi. Ihmiset viihtyvät paremmin toistensa yhteydessä, kun he saavat kuulua samaan puolueeseen (1 Kor.3:4). Yhteyden hetket koetaan toisinajattelevien kanssa jännittäviksi. Olo on kuin 'paistinpannulla' istuisi. Kiisteleminen tuo adrenaliinia suoniin. Lopputulos usein on kuin 'pommin' jäljiltä. Ne, jotka ovat mielestänsä oikeassa olleet, ovat samalla tavalla kärventyneitä ja repaleisia kuin vastapuolen uskovat. Sininen savu leijuu ja jokainen yrittää selvitä ryömimällä kotiin. Muutama viikko parrannellaan rankasti kipeitä haavoja ja sitten palataan räjähdyspaikalle uudelleen ja sama 'pommin' purkaminen jatkuu. Onko tämä tarpeellista?

Heprealaiset ovat tienneet kasteasiat oikein jo ammoisista ajoista lähtien. He ovat ihmetelleet nykyajan 'kristikunnan' kummallista käytöstä jo kauan. Miksi kukaan ei vaivaudu kysymään heiltä? He tuntevat kasteopin, koska heidän keskellään ovat eläneet monet tunnetut kastajat, kuten Johannes Kastaja, Jahushua ja Hänen opetuslapsensa. Vedessä puhdistautuminen (mikve) on kuulunut jo tuhansia vuosia heprealaiseen elämään (viittaus 'mikveen' --> Ap.t. 2:38 ja 22:16). Mikä auktoriteetti olisi tarpeeksi korkea, että voisi täysin luottaa? Jonkun mielestä se on 'kirkkoherra', toisen mielestä 'lähetyssaarnaaja', kolmannen mielestä se on joku 'pastoreista' ja jonkun mielestä se on joku Jahushuaan uskova 'rabbi'. Millä tavalla sinä tulet vakuuttuneeksi JHWH'n sanan asioista? Jospa yksin JHWH'n pyhä sana olisi sinun ylin auktoriteettisi!

Jos afrikkalaiset kiistelisivät, miten, koska ja kuinka oikeaoppisesti saunominen tulisi suorittaa, se huvittaisi suomalaisia. Samalla tavalla kasteasioista kinasteleminen huvittaa niitä, joiden keskuudessa asiat ovat olleet tunnettuja jo ammoisista ajoista lähtien. Voiko afrikkalainen opettaa suomalaisia, mikä on oikea saunominen ja miten se tulisi suorittaa? Onko kertalämmitteinen sauna parempi kuin jatkuvalämmitteinen? Onko sähkösauna parempi kuin savusauna? Saunojen 'luvatussa maassa' Suomessa pidetään saunomisen MM-kilpailuja. Täällä ihmisiä kuolee saunaan. Meitäkö pitäisi neuvoa saunomisessa? Ehkä suomalaisia pitäisi sen verran hillitä, ettei tulisi liikaa vainajia, mutta pitäisikö suomalaisia uskovia hillitä menemästä kasteelle, ettei tulisi liikaa hukkumisia? Jospa olisi uskovia, jotka olisivat täynnä JHWH'n vaikuttamaa innostusta mennä kasteelle! Sellaisia, jotka sanoisivat: "Jos minä en pääse veden lähelle, tulkoon vesi minua lähelle! Maa ei kestä minun allani ellen pääse kasteelle! Voi sitä, joka estää minua menemästä kasteelle. Se vastustaja katuu sitä, että on olemassa tässä maassa!"

Toivon, ettei lukijoiden joukossa olisi niitä, jotka neuvovat suomalaisia kuinka saunotaan? Tarkoitan sitä, mikä kaste on oikea, milloin se suoritetaan ja miten kaste tapahtuu. Me ymmärrämme tai tulemme ymmärtämään kasteen, jos pidämme JHWH'n sanaa pyhänä ja ainoastaan luemme sieltä, mitä pyhä sana opettaa meille kasteesta. Onko nykyajan kristillisellä kasteella eroa taivasten kuningaskunnan kasteen kanssa? Ulkonainen toimittaminen on aivan sama, sillä upottamisestahan on kysymys. Kuitenkin näillä kahdella kasteella on eräs valtava ero. Nykyajan kristillinen kaste vie uskonnolliseen umpikujaan, kun taas taivasten kuningaskunnan kaste avaa ihmiselle taivasten kuningaskunnan opetuksen tien. Taivasten kuningaskunnan kaste on yksi askel dynaamisessa hengellisen kasvamisen ketjussa. Ei kai kukaan vain sano Jahushuaan uskovalle juutalaiselle, että sylilapsi tulee kastaa? Mitä juutalainen vastaisi? Hän vastaisi: "Kun juutalainen poikalapsi tulee kahdeksan päivän ikäiseksi, tulee hänet ympärileikata. Vauvan kastamisesta ei ole mitään opetusta. Siitä minä en tiedä mitään."

Kesken tätä opetusta JHWH näki hyväksi antaa näyn sinua varten. Näky koskee sinua, joka kuulut 'luterilaiseen kirkkoon' ja olet uskossa. Minulla oli 'luterilaisen kirkon' uskovista vanhastaan se kuva, että he puolustavat kiihkolla lapsikasteen armoa. Monet 'luterilaiset' uskovat pitävät totena, että vesikaste upottamalla kuuluu uskoon tulleelle ihmiselle. Mutta miksi he eivät mene kasteelle? Vastaus on hyvin yksinkertainen. He ajattelevat, ettei vesikaste lisää heidän hengelliseen elämäänsä yhtään mitään. Mitä hyötyä on käydä kasteella, jos se ei anna mitään (Malak. 3:14)? 'Luterilaiset' uskovat sanovat saavansa hyvää opetusta, parantuvansa sairauksista ja saavat täyttyä Pyhällä Hengellä. Mitä he enää uskovien kasteella tekisivät? Tämä saa heidät suhtautumaan välinpitämättömästi kasteasiaan.

Monet 'kirkon' uskovat eivät kärsi saarnaa uskovien kastamisen oikeellisuudesta tai sen välttämättömyydestä. He haluavat todistaa itse itselleen ja toisille, että Pyhän Hengen "voitelema" sana eri 'pappien' kautta vahvistaa heidän kantaansa olla menemättä kasteelle. Heidän mielestään JHWH kääntäisi heille selkänsä, jos Hän olisi kasteesta eri mieltä kuin he. Jos JHWH olisi mielistynyt heidän mielestään uskovien kasteeseen, osoittaisi Hän sen kautta siunaamalla vapaitten suuntien uskovien erityisesti. Koska mitään 'bonusta' ei ole tiedossa, ei kastaminen kannata, mutta onko tämä JHWH'n antama ajatus?

"Ja Efesoon saapui eräs juutalainen, nimeltä Apollos, syntyisin Aleksandriasta, puhetaitoinen mies ja väkevä kirjoituksissa. Tälle oli opetettu Adonain tie, ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeshuasta, mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen (Ap.t. 18:24-25)."

Onko sinun 'pappisi' tai 'lukkarisi' tällainen? Eikö sitten kaikki ole hyvin? Väliäkö sillä, onko hänet kastettu Jahushuan nimeen vai eikö ole? Miksi Akylas ja Priskilla eivät antaneet Apolloksen 'olla rauhassa'? Apollos oli palava julistaja, joka melkein julisti JHWH'n sanaa oikein paitsi kasteasiassa. Eikö nyt pientä 'tietämättömyyttä' sallittaisi?

"Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagogassa. Mutta kun Priskilla ja Akylas olivat häntä kuunnelleet, ottivat he hänet luokseen ja selvittävät hänelle tarkemmin Elohimin tien (Ap.t. 18:26)."

Priskilla ja Akylas eivät olleet ilonpilaajia, vaan ilon lisääjiä, sillä 'rakkaus iloitsee yhdessä totuuden kanssa'(1 Kor. 13:6). Ei auta, vaikka joku 'pappi tai pastori' olisi Pyhän Hengen valtaama, jos hän ei kulje JHWH'n sanan ohjeen mukaan kasteasiassa. JHWH'n sana on korkeampi auktoriteetti kuin, että joku on täynnä Pyhää Henkeä, ja jonka kautta ihmisiä tulee paljon uskoon ja sairaat paranevat. Tämän palavan saarnamiehen, jonka nimi oli Apollos, tuli ottaa kaste Jahushuan nimeen.

Apollos oli Efesossa ehtinyt kastaa Johanneksen kasteella joukon uskoon tulleita miehiä (Ap.t. 19:7). Shaul joutui paikkaamaan Apolloksen tietämättömyydestä johtunutta taivasten kuningaskunnan työn vajautta. Jospa sinä, joka olet ottanut vauvana kasteen ja olet liitetty 'luterilaiseen kirkkoon', ymmärtäisit, ettei sinun elämässäsi ole tilaa taivasten kuningaskunnan työn vajaudelle. Sinun on aika ymmärtää, että kaste Jeshua Messiaan nimeen tarkoittaa sinun tulemista taivasten kuningaskunnan opetuksen piiriin.

Onko vauvojen kastamisista kirjoitettu jotakin pyhässä sanassa? En ole löytänyt yhtään kohtaa. Sen sijaan olen löytänyt joukon sanankohtia, joissa kerrotaan taivasten kuningaskunnan uskoon tulleista ihmisistä, jotka kastettiin (esim. Ap.t. 2:41, 8:36-39 ja 10:47-48). Minkä ikäinen on sovelias ottamaan uskovien kasteen? Uskon siihen, että perinpohjainen JHWH'n vaikuttama uskon vakavuus saattaa olla jo kolme tai neljävuotiaassa lapsessa. Kysymys on Pyhän Hengen työstä. Joku ei ole valmis taivasten kuningaskunnan kasteelle vielä 60 vuotiaanakaan! Kasvamattomuuden syy on yksinkertainen: tästä asiasta ja monista muista JHWH'n sanan alueista puuttuu perusteellinen taivasten kuningaskunnan opetus.

Kun aikanaan muutama vuosikymmen sitten kävin kasteella, ei 'helluntaissa' tiedetty juuri mitään kasteelle valmistavasta opetuksesta. Itse luin JHWH'n sanasta kaikki kasteeseen liittyvän opetuksen minkä löysin ja mitä vakavammin sydämessäni antautuneena lähestyin kastepäivää. Ei tule ottaa yhtään askelta minnekään, ellei sitä pyhitetä JHWH'n sanalla ja rukouksella ja saatoinpa tarpeen mukaan paastotakin.

"Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen (Mark. 16:16)."

Taivasten kuningaskunnan usko edeltää kastetta. Se ei ole nykyajan kristillistä uskoa, vaan se on taivasten kuningaskunnan uskoa, jolla on hengellisen kasvamisen mahdollisuus. Sydämen uskon ja suun tunnustamisen kautta, uskon teon kautta, usko täydellistyy (Room. 10:9-10). Voiko vauva tunnustaa uskonsa? En minä ole ainakaan kuullut. Ehkä joku teistä on kuullut sellaisen ihmeen? Kastamattomuus ei vie ihmistä kadotukseen, vaikka joku saattaisi uhkailla sellaisella. Usko ja kaste kulkevat yhdessä kohti taivasten kuningaskunnan salaisuuden näkemistä. Poikkeuksellista on, jolloin Pyhän Hengen osallisuus annetaan ennen vesikastetta (Ap.t. 10:46-47), mutta pääsääntöisesti Pyhä Hengen osallisuus annetaan ihmisille taivasten kuningaskunnan uskon saamisen ja upotuskasteen jälkeen.

Syy, miksi Korneliuksen perhekunta sai Pyhän Hengen osallisuuden oli, että läsnä oli Jeshuaan uskovia taivasten kuningaskunnan juutalaisia. Jahushua, joka on Pyhällä Hengen osallisuuteen kastaja, todisti Pietarille ja paikalla oleville muille juutalaisille, että Hänen puhdisti verellänsä muukalaisten sydämet uskon kautta. Kielillä puhuminen oli merkkinä, että muukalaiset olivat tulleet Jahushuaan uskoviksi, sillä Pyhän Hengen osallisuutta kukaan ei kykene vastaanottamaan, ellei sydäntä ole ensin puhdistettu Jahushuan pyhällä verellä ja sydämen uskolla.

Kaksi askelta taivasten kuningaskunnan salaisuuden löytämiseksi ovat tärkeitä: taivasten kuningaskunnan usko, joka saapuu Jahushuan ristin juurelle, kaste, joka saapuu Jahushua Messiaan hautaan. Pyhä Henki auttaa seuraavien askelten ottamisessa. Minkä askeleen sinä voit jättää pois? Ei ole siis JHWH'ssa kitsautta! Hän antaa sinulle etukäteenvarmuuden konkreettisista olemassa olevista hengellisistä asioista ! Taivasten kuningaskunnan opetuslasten ei siis juurikaan tarvitse pyytää mitään, vaan kiittää kaikesta, mikä meille on jo annettu, joko perintönä tai sitten osallisuutena. Kiitos Jahushualle siitä, että Hänen suuresta armostaan saat ottaa taivasten kuningaskunnan kasteen Hänen nimessään, Jahushua Messiaan nimeen, amen.

Julkaistu 2012 - 2014

Mauno K.

Muokattu 19.09.2017

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Mooseksen peite - Heitetty ulos - Murha - Prinsessa ja Sulhanen
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus