Jordanilla Sukkotin aikaan(Matt.3:1-17 ja Joh. 1:19-51)

"Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa ja sanoi: `Tehkää parannus, sillä taivasten kuningaskunta on tullut lähelle'. Sillä hän on se, josta profeetta Jesaja puhuu sanoen: Huutavan ääni kuuluu erämaassa: `Valmistakaa Adonaille tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi."

Luuk.1:80:ssa sanotaan Johanneksesta: "
Ja lapsi kasvoi ja vahvistui erämaassa siihen päivään asti, jona hän oli astuva Israelin eteen."

Ei sanota, että hänet olisi lähetetty yksin Juudaa varten, vaan koko Israelin huonetta varten. Jeshua sanoo Johanneksesta: "
Ja jos tahdotte ottaa hänet vastaan: hän on Elia, joka oli tuleva (Matt. 11:14)." Kun Elia on Karmel-vuorella, kutsuu hän koko Israelin luokseen. Juuda ei tullut paikalle, koska sillä oli oma kuningaskuntansa. Ja Israel kääntyi Adonain tykö, kun Adonain tuli iski alas (1. Kun. 18:38 -39). Kaksitoista alttarikiveä symbolisoivat kaikkia Jaakobin heimoja.

Johannes julisti: "
Älkää luulko saattavanne sanoa mielessänne: Onhan meillä isänä Aabraham, sillä minä sanon teille, että Elohim voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille."

Jochanan seisoo Jordanilla ja sanoo kansalle, että kaksitoista kiveä Jordanin keskellä ovat Aabrahamin lapsia (Joosua 4:9), ja Elohim voi tehdä nämä
'kuolleet kivet eläviksi'. Jeshua kykenee muuttamaan israelilaisten kivisydämet lihasydämiksi (Hes. 36:26). Nämä kaksitoista kiveä tuotiin Jordanin rannalta keskelle jokea niiden kivien sijaan (Joosua 4:9), jotka otettiin siitä pois yöpaikkaan (Joosua 4:12). Jordaniin tuodut kivet merkitsivät 'vanhanihmisen hautaamista' (Room. 6:4), sen sijaan Jordanilta yöpaikkaan viedyt kivet merkitsivät Israelin ylösnousemista (2. Kor. 5:17).

Matt. 3:10: "Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen."

Matt.3:12: "Hänellä on viskimensä kädessään ja hän puhdistaa puimatantereensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa."

Kun Jochanan kastoi kansaa Jordanilla, tapahtui se sukkotin aikaan, sillä siihen ajankohtaan viittaavat puiden hedelmien ja vehnän korjuu. Jeshua tuli Johanneksen kastettavaksi ollessaan noin 30:en vuoden ikäinen (4. Moos. 4:3 ja 1. Aik. 23:3). Pyhä sana viittaa Hänen syntymisensä ajankohtaan, joka oli syksyllä. Hän aloitti ylimmäispapillisen palvelustehtävänsä (Luuk. 1:36), mutta ensin Hän vietti suurta lehtimajan juhlaa (Joh. 1:39, 48).

Jeshua sanoi Natanaelille, joka oli tehnyt lehtimajan viikunapuun alle: "
Sentähden, että minä sanoin sinulle: 'Minä näin sinut viikunapuun alla', sinä uskot. Sinä saat nähdä suurempia kuin nämä ovat. Ja hän sanoi hänelle: 'Totisesti, totisesti minä sanon teille: te saatte nähdätaivaan avoinna ja Elohimin enkelien nousevan ylös ja laskeutuvanalas Ihmisen päälle (Joh. 1:50 - 51)."

Jeshua kohdisti sanomaansa Israelille: "Minä olen Adonai, sinun isäsi Aabrahamin Elohim ja Iisakin Elohim. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun siemenellesi. Ja sinun siemenesi paljous on olevakuin maan multa ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet, ja palautan sinut takaisin tähän maahan; sillä minä en jätä sinua, ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut (1. Moos. 28:13 15)."

V. 2008

Editoitu 29.2018

Mauno K.

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Luokat - Valittu suku - Ilosanoma opetus - Juuda etsii Israelia
Keskustelu kategoriassa , johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus