Alikategoria: lunastus.Luettu: 34 kertaa. Osuttu: 8 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

JAAKOBKuusitoista vuotta sitten olin nykyajan kristillisen yhteisön kokouksessa. Kokouksen jälkeen luokseni tuli "sielunhoitaja", jota en tuntenut. Hän sanoi nähneensä edellisenä yönä ilmestyksen, jossa hän oli nähnyt minut. Hän kertoi minulle kaiken, mitä "Jeesus" oli kertonut tulevaisuudestani. Sain vahvistuksen kaikelle, mitä Adonai oli puhunut sydämelleni vuotta aikaisemmin. "Sielunhoitajan" saamassa ilmestyksessä Adonai oli antanut puheen vakuudeksi useita Jeshajahun kirjan lukuja, jotka tulisivat hyvin vahvasti liittymään elämääni ( => jatkoa -> Ilmestys Lohjalla).

Näiden Jesajan kirjan lukujen lisäksi "sielunhoitaja" ohjasi minua lukemaan kaksi paksua kirjaa, teosta, jotka Adonai oli pyytänyt minua lukemaan. Sanoma oli kätkettyinä näihin kirjoihin, joista osa on jo toteutunut. Oli mielenkiintoista lukea kirjat, joihin oli kätkettynä salainen sanoma! Tuosta ilmestyksen välittämisen päivästä lähtien olen ollut näiden Jesajan profeetallisten kirjoitusten kanssa kuin Hiskia, joka levitti kirjakäärön Hänen eteensä rukoillen (2 Kun. 19:14).

Olin pyhien kirjoitusten juurella, kun kuulin yhtäkkiä Hänen äänensä. Hän alkoi opettamaan. Olen sivunnut tätä aihetta kirjoituksissa: Jaakobin lampaat, Ontuvat, Salaiset asiakirjat sekä Prinsessa ja Sulhanen. Nyt menen asiassa hieman syvemmälle. On aika jälleen profeetoida ja opettaa Hänen pyhiin kirjoituksiinsa perustuen:


I JAAKOB KANSOJEN KESKELLÄ


Ps. 105:23: "Niin joutui ISRAEL Egyptiin, JAAKOB muukalaiseksi Haamin maahan."

Huomaamme tässä sanankohdassa, että Israel meni Egyptiin, mutta samalla tuntematon, kätketty [tsafon = pohjoinen; tsafun = kätketty, salainen; tsipen = kääntää salakieleksi; tsofen = koodi, salakieliavain], salainen - matti meikäläinen - Jaakob meni Haamin maahan. On tärkeää tietää, että Jaakob meni Egyptiin ja katosi mysteerisesti. Jäljelle jäi Israelin kansa, mutta miten määrittelet, kuka on Jaakob?

Hoos. 12:13-14: "JAAKOB pakeni Aramin kedoille, ja ISRAEL palveli naisen tähden, naisen tähden hän paimensi, mutta profeetan kautta vei JHWH ISRAELIN Egyptistä pois, ja profeetta sitä paimensi."

Jaakob ja Israel olivat Aramin kedolla, mutta kun he tulivat Egyptiin, Jaakob katosi. Mihin hän katosi? Profeetallisesti nähtynä tuntematon Jaakob sulautui Israeliin. Vasta Egyptissä, kun Efraim ja Manasse tulivat muiden Jaakobin poikien kanssa yhteen, muodostui Israelin kansa (2 Moos. 1:7), ja Jaakob katosi. Kuitenkaan Jaakob ei kadonnut minnekään, vaan jatkoi yhä profeetallista salaista elämäänsä israelilaisten keskuudessa, aivan samalla tavoin, kuin oli kätkettynä profeetallinen sana kahdessa kirjassa, jotka sain luettaviksi. Huomaa: Jaakobin kuoli Egyptissä (1 Moos. 49:33), mutta Israel balsamoitiin (1 Moos. 50:2). Tämä kertoo profeetallisesti, että Jaakob "jäi eloon". Samalla tavoin kävi myös Joosefille (1 Moos. 50:26), joka kuoli, mutta Efraim, Manasse jäivät eloon (+ Benjamin; Ps. 80:1-4, 18-20 -> Hes. 37:16,19). Elohimilla on voimakas suunnitelma ajaa jaakobilaiset ja joosefilaiset, nuo syvästi toisiansa rakastavat huoneet, vielä yhteen!

2. Moos. 19:3: "Ja Mooses nousi Elohimin tykö, ja JHWH huusi häntä vuorelta ja sanoi: "Sano näin JAAKOBIN heimolle ja ilmoita ISRAELILAISILLE:..."

4. Moos. 23:10: "Kuka mittaa JAAKOBIN hiekanjyväset, kuka ISRAELIN tomuhiukkasten luvun? Suotakoon minun kuolla oikeamielisten kuolema, olkoon minun loppuni niinkuin heidän."

5.Moos.33:10: "He opettavat sinun säädöksiäsi JAAKOBILLE ja ISRAELILLE sinun lakiasi; he panevat suitsutusta sinun eteesi ja kokonaisuhreja sinun alttarillesi."

Noin 722 eaa. Israel joutui lähtemään pakkosiirtolaisuuteen, jolloin jaakobilaiset siirtyivät kansakuntien keskelle. Jaakob on siis Elohimin salaisuus kansakuntien keskellä, joka koskettaa ensin nykyajan kristillistä maailmaa, sitten Israelia ja myöhemmin Juudaa.

Jaakobilaisten, muukalaisiksi sanottujen, löytyminen ja kääntyminen Jahushuan tykö on erittäin tärkeä tapahtuma kansakunnille! Se tulee synnyttämään taivasen kuningaskunnan paikallisia seurakuntia kautta koko maailman, sillä jaakobilaiset asetetaan ennalleen!

Jes. 40:27-31: "Miksi sinä, JAAKOB, sanot ja sinä, ISRAEL, puhut: 'Minun tieni on JHWHlta salassa, minun oikeuteni on joutunut pois minun Elohimini huomasta'? Etkö tiedä, etkö ole kuullut: JHWH on iankaikkinen Elohim, joka on luonut maan ääret? Ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle voiman [kocha] ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Lapset väsyvät ja uupuvat nuoret miehet kompastuvat kompastumalla, mutta ne, jotka JHWHta odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä väsy, he vaeltavat eivätkä uuvu."

Jes. 8:15-17: "Monet heistä kompastuvat ja kaatuvat ja ruhjoutuvat, monet kiedotaan ja vangitaan. Sido todistus talteen, lukitse Toora sinetillä opetuslapsiini. Niin minä odotan Adonaita, joka kätkee kasvonsa JAAKOBIN heimolta, ja panen toivoni Häneen."

Monet jaakobilaiset kompastuivat ja kaatuivat, sillä heidät on ollut helppo kietoa ja vangita ensin epäjumalanpalvelukseen ja myöhemmin rabbiinisuuteen ja nykyajan kristillisiin vankiloihin, niin kuin profeetat ovat puhuneet (Ps. 146:5-10). Osa heistä liittyi moskeijoihin ja muihin uskontokuntiin, joissa he ovattänäkin päivänä vangittuina, mutta heidän vapautuksensa päivä on lähellä (Jes. 61. ja Luuk. 4:18-19)!

Vaikka Jahushua, Israelin Messias, on kätkenyt kasvonsa Jaakobin heimolta joksikin aikaa, tulee Hän jälleen kääntymään kansansa puoleen! Nykyajan kristillisissä yhteisöissä on jaakobilaisten kompuroiminen ja kaatuminen Kulmakiveen (1 Piet. 2:8) suhteen jatkunut aina näihin päiviin saakka, mutta Jaakob tulee vielä löytämään taivasten kuningaskunnan pyhät kirjoitusten juuret ja identiteettinsä heprealaisessa Jahushuassa.


II KOLME HUONEKUNTAA


Jes.48:1: "Kuulkaa tämä, JAAKOBIN HEIMO, te, joita kutsutaan ISRAELIN nimellä ja jotka olette lähteneet JUUDAN lähteestä, jotka vannotte JHWHn nimeen ja tunnustatte ISRAELIN Elohimin, mutta ette totuudessa ettekä vanhurskaudessa-

Hoos. 10:11-12 (vapaa käännös useissa lainatuissa jakeissa): "Efraim on hieho [egla], joka opetteli rakastamaan [melummada ohavtti; perusm. lamad = opettaa; ohav = rakastaa] puimista, mutta minä käyn yli kauniin kaulan ja ratsastan EFRAIMILLA ja JUUDA kyntää ja JAAKOB sillä äestää. Kylväkää itsellenne vanhurskaus, leikatkaa armollinen suu [lefi-chesed], murrettu [niru] maaperä itsellenne ja tänä aikana etsikää JHWH:ta kunnes tulee Vanhurskauden Opettaja [veJorea Tsedeq] teille."

Tässä pyhässä profeetallisessa sanassa puhutaan hiehosta, joka on Efraim Juudan yhteydessä. Jos olemme tarkkoja, huomaamme siinä neljä eri huonekuntaa. Pellon kyntäminen on ensin. Vasta monen kyntökerran jälkeen Jaakob ilmestyy, joka äestää pellon siihen tilaan, että kylvö voidaan suorittaa. Viimeisinä aikoina Efraim pääsee rakastamaansa puimistyöhön. Silloin täyttyvät sanat, että kyntäjä ja äestäjä saavat palkan yhdessä elonkorjaajien kanssa (Joh. 4:38), mutta ensin on kylvettävä taivasten kuningaskunnan Messiaan vanhurskauden sana ihmisten sydämiin, jonka jälkeen suutkin muuttuvat Messiaan ympärileikkauksen jälkeen armollisiksi. Siunauksen sade, joka kuvaa Jahushuan opetusta, saa viljapellot kasvamaan ja kypsymään elonkorjuuta varten.

Jes. 8:14: "Ja Hän (Jahushua) on oleva pyhäkölle loukkauskivi ja kompastuksen kallio molemmille ISRAELIN huonekunnille (Israel ja Jaakob), paula ja ansa JERUSALEMIN asukkaille (Juuda)."

Näissä kolmessa pyhässä sanankohdassa huomaamme kolme (neljä) huonekuntaa; kahteen nyt keskitymme: 1. Jaakobin huone [bet Jaakov], 2. Israelin huone 3. Juudan huone (Jer. 2:4, 10:16).


III PARANNUKSEN SAARNA


Jes.58:1-2: "Huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota äänesi niinkuin pasuna, ilmoita minun kansalleni heidän rikoksensa ja JAAKOBIN huoneelle heidän syntinsä. Minua he muka etsivät joka päivä ja haluavat tietoa minun teistäni, niin kuin kansa, joka tekee vanhurskautta eikä hylkää Elohiminsa oikeutta. He vaativat minulta vanhurskaita oikeuksia [mishpete tsedeq], haluavat, että Elohim heitä lähestyisi...".

Miika3:8: "Mutta minä olen täynnä voimaa, JHWHn Henkeä, oikeutta ja väkevyyttä ilmoittaakseni JAAKOBILLE sen rikokset ja ISRAELILLE sen synnit."


IV JAAKOBIN AHDISTUS


Jer.30:7: "Voi! Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on JAAKOBILLE ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä."

Jer. 30:7-9: "Voi! Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on JAAKOBILLE ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä. Ja sinä päivänä, sanoo Adonai, minä särjen ikeen sinun kaulastasi ja katkaisen sinun siteesi. Eivät tee enää muukalaiset heitä orjikseen, vaan he saavat palvella Adonai, Elohimia ja Daavidia, kuningastansa, jonka minä heille herätän [qum]."

Jaakob joutuu kaiken uskonnollisuuden keskellä ahdistukseen, mutta Jahushua pelastaa jäännöksen uskonnollisten yhteisöjen kidoista. Jaakob saa vapautua nykyajan kristillisen ikeen ja sorron alta, saa jättää silmien päällä olevan nykyajan kristillisen maailmajumalan aikaansaaman peitteen ja saa vapautua alistavasta orjuudesta vapauteen! Jaakob pääsee pakoon kalastajiansa ja metsästäjiänsä, jotka ovat heidät saaliikseensa saanut (Jer. 16:16 -> Kol. 2:8).

Jes. 42:24: "Kuka on antanut JAAKOBIN ryöstettäväksi ja ISRAELIN raastajain valtaan? Eikö JHWH, jota vastaan me olemme syntiä tehneet, jonka teitä he eivät tahtoneet vaeltaa ja jonka TOORAA he eivät totelleet?"

Jaakob elää tänä päivänä ryöstettynä ja rutiköyhänä kaikesta Tanakhin ajan ja liittojen ajan hengellisistä rikkauksista. Anemia ja hengellinen nälkä kalvavat heitä ja ihon alta tulevat näkyviin luut (Jes. 17:10-11). Jaakobilaiset ovat lähellä kuolon valtoja. Vain pieni askel on heidän ja kuoleman välillä, niin kuin Daavid sanoi Shaulin vainon alla (1 Sam. 20:3), mutta JHWH pitää elossa kuoleman lapset (Ps. 79:11). Tämä on kuvaus jaakobilaisten nykyajan kristillisestä elämästä. Kuolema on heidät jo aikaa sitten korjannut, jos on kyse heprealaisesta identiteetistä (Hes. 37:2), mutta Hän tulee herättämään taivasten kuningaskunnan besoralla Jaakobin (Ps. 147:19-20)!

Jer. 46:27-28: "Mutta sinä, minun palvelijani JAAKOB, älä pelkää, älä säiky, ISRAEL. Sillä katso, minä pelastan sinut kaukaisesta maasta, sinun jälkeläisesi heidän vankeutensa maasta. Ja JAAKOB on palajava, elävä rauhassa ja turvassa, kenenkään peljättämättä. Sinä, minun palvelijani JAAKOB, älä pelkää, sanoo JHWH, sillä minä olen sinun kanssasi. Minä teen lopun kaikista kansoista, joiden sekaan minä olen sinut karkoittanut; mutta sinusta minä en loppua tee; minä kuritan sinua kohtuudella, mutta rankaisematta minä en sinua jätä."

Aam.9:8: "Katso, JHWHn, Adonain silmät ovat syntistä valtakuntaa vastaan, ja minä hävitän sen maan pinnalta; kuitenkaan en minä JAAKOBIN heimoa kokonaan hävitä, sanoo Adonai."

Syntiset valtakunnat joutuvat JHWHn tuomion alle. Hän käy tuomiolle kaiken lihan kanssa (Jes. 66:16). Hän tuomitsee myös kansansa Israelin, kuin myös kaikki eri uskontokuntien ihmiset. Hän istuu valtaistuimellensa Tuomarina kansojen kaupunkien ja kylien porteilla. Tuho kohtaa kaikkia niitä kansakuntia, joihin Jaakobin ja Israelin huoneet ovat hajotettu sorron, ikeen ja orjuuden alle (Jes. 34:1-4). Kaiken tuhon keskellä Jaakobin heimosta säilyy jäännös Elohimin armon valinnan mukaan (Room. 11:5).

Jer. 30:12: "Sillä näin sanoo Adonai: Paha on sinun (JAAKOB) vammasi, kipeä on saamasi isku. Ei kukaan aja sinun asiaasi; sinun haavasi ei paranneta, se ei kasva umpeen. Kaikki sinun rakastajasi ovat sinut unohtaneet, sinua he eivät kysy. Sillä niin kuin vihollista lyödään, olen minä sinua lyönyt, kovalla kurituksella, koska sinun rikoksesi on suuri, sinun syntisi monilukuiset. Miksi valitat vammaasi, kipusi kovuutta? Koska sinun rikoksesi on suuri, sinun syntisi monilukuiset, olen minä sinulle tämän tehnyt."

Jes. 17:4: "Ja sinä päivänä JAAKOBIN kunnia köyhtyy, ja hänen ruumiinsa lihavuus laihtuu. Ja käy niin kuin leikkaajan kouraistessa viljaa ja hänen käsivartensa leikatessa tähkäpäitä, käy niin kuin tähkäpäitä poimittaessa Refaimin tasangolla. Se siitä jää jälkikorjuuta, mikä öljypuuta karistettaessa: pari, kolme marjaa korkealle latvaan, neljä, viisi hedelmäpuun oksiin, sanoo Adonai, ISRAELIN Elohim."

Elohimin tuomio jättää Jaakobista jäljelle vain pienen jälkikorjuun leskiä, orpoja ja köyhiä! Vain pieni määrä taivasten kuningaskunnan Jaakobia on pelastuva vauraista uskonnollisten orjuuttajiensa palatseista, sillä 'eksynyt lammas on Israel, leijonat ovat sen eksyksiin saaneet. Ensiksi Assurin kuningas söi sen, ja viimeksi Nebukadressar, Baabelin kuningas kalusi sen luut' (Jer. 50:17 -> Hes. 37:2), mutta jaakobilaisten luut ja israelilaisten luut tulevat nousemaan yhdessä ylös haudoista (Hes. 37:13).

Aam. 7:2: "Ja kun ne olivat syöneet loppuun maan kasvit, sanoin minä: "Adonai, Adonai, anna anteeksi. Kuinka voi JAAKOB pysyä, sillä hän on vähäinen?"

Aam. 7:5: Niin minä sanoin: "JHWH, JHWH, lakkaa jo. Kuinka voi JAAKOB pysyä, sillä hän on vähäinen?"


V JAAKOBIN PALUU


Jes.49:5-6: "Ja nyt sanoo JHWH, joka on minut (Jahushua) palvelijakseen valmistanut hamasta äitini kohdusta, palauttamaan JAAKOBIN hänen tykönsä, niin että ISRAEL koottaisiin hänen omaksensa - ja minä olen kallis JHWHn silmissä, minun Elohim on tullut minun voimakseni - hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen JAAKOBIN sukukunnat ja tuoda takaisin ISRAELIN säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti."

Jaakobin sukukunnat ovat osa Israelin heimoa. Jaakob on salainen osa Israelia. Mihin Jaakobin jäännös on kadonnut? Kadonnut jäännös on joukko uskovia ihmisiä eri puolilla maapalloa, jotka eivät vielä tiedä etnistä taustaansa. Osa jaakobilaisista on vielä maailmassa ilman Messiasta.

Eräänä päivänä jaakobilaiset löytävät taivasten kuningaskunnan besoran, sillä heidän palauttamisensa on Elohimin suunnitelmassa tärkeällä sijalla. Tänä päivänä elämme ensihedelmien aikaa. Kun Jaakob palautetaan Jahushuan luokse, alkaa jäännöksen ennalleen asettaminen taivasten kuningaskunnan opetuksellisiin rakenteisiin (Ap.t. 3:21-26). Tästä profeetat ovat puhuneet. Alkaa virvoituksen ajat, jolloin lähestyy Hänen varma paluunsa (Ap.t. 3:20).

Taivasten kuningaskunnan Jaakobin ja Israelin jäännökset ovat kuin silta kääntymättömän Israelin ja Juudan kääntymiseen Jahushuan puoleen. Suuren hyökyaallon, taivasten kuningaskunnan ennalleen asettamisen ja Israelin kokoamisen, aloittaa Elohimin suuri salaisuus, Jaakob (Room. 11:25)!

Jes. 27:6: "Tulevina aikoina juurtuu JAAKOB, ISRAEL kukkii [tsuts = loistaa] ja kukoistaa ja täyttää maanpiirin hedelmällänsä."

Jaakob tulee juurtumaan Messias Jahushuan tuntemiseen (Efes. 4:14-16 -> Efes. 3:18-19), jonka jälkeen alkaa Jaakobin restauraatio, jossa hänet palautetaan varhaisen taivasten kuningaskunnan seurakunnan rakenteisiin ja Pyhän Hengen täyttämään elämään. Tätä tapahtumaa seuraa eri uskonnoista lähteneiden ihmisten jäännös, joka myös löytää taivasten kuningaskunnan salaisuuden. Tässä yhteydessä taivasten kuningaskunnan Israel kootaan ja hengellinen herääminen leviää kansojen keskuuteen. Taivasten kuningaskunnan Israel tulee loistamaan ja kukoistamaan ja täyttämään maanpiirin hedelmällänsä (Ilm. 14:6)!

Jes. 29:22-24: "Sentähden JHWH, joka Aabrahamin vapahti, sanoo JAAKOBIN heimolle näin: 'Ei JAAKOB enää joudu häpeään, eivätkä hänen kasvonsa enää kalpene. Sillä kun hän näkee, kun hänen lapsensa näkevät, keskellänsä minun kätteni työn, niin he pyhittävät minun nimeni, pitävät pyhänä JAAKOBIN Pyhän ja peljästyvät ISRAELIN Elohimia. Ja hengessään eksyväiset käsittävät ymmärryksen, ja napisevaiset ottavat oppia."

Tässä pyhässä sanankohdassa kerrotaan, kuinka nykyajan kristillinen Jaakob tulee löytämään taivasten kuningaskunnan pyhien kirjoitusten juuren. Pyhän Hengen työ tulee olemaan heidän keskuudessaan ihmeellinen ihmeineen ja merkkeineen, sillä he tulevat löytämään JAAKOBIN PYHÄN. Nykyajan kristillisyydessään he vielä eksyväisiä ja jopa napisevia, joka johtuu heidän korvausteologisista käsityksistään. Kuitenkin he tulevat taivasten kuningaskunnan ennalleen asettamisen kautta ottamaan vastaan heprealaisen Jahushuan ja Hänen pyhän sanansa heprealaiset juuret.

Ps.147:19: "Hän ilmoittaa sanansa JAAKOBILLE, asetuksensa ja oikeutensa ISRAELILLE."

Ps.59:14: "Hävitä heidät (muut kansat) vihassasi, hävitä olemattomiin, ja tietäkööt he, että Elohim hallitsee JAAKOBISSA, maan ääriin saakka. Sela."

Viimeisinä aikoina tulee olemaan valtava taivasten kuningaskunnan pyhän sanan ja Pyhän Hengen voiman aalto jaakobilaisten keskuudessa! Kuolleet nousevat ylös! Nukkuvat herätetään! Vaikka suurin osa kansojen uskovista ovatkin hyljänneet ja edelleen hyljeksivät taivasten kuningaskunnan heprealaista Jahushuaa, Jaakob tulee löytämään Hänet. Tulee olemaan Pyhän Hengen voimalliset ajat! Jahushua tulee saattamaan taivasten kuningaskunnan tähden halveksitun ja pilkatun Nimensä kunniaan kansakuntien keskellä! Hän tulee ojentamaan väkevän lävistetyn kätensä merkiksi taivasten kuningaskunnan Jaakobille mielisuosiostaan! Hän tulee hallitsemaan Jaakobissa maan ääriin, jopa Suomeen asti!

Jes. 44:1-5: "Näin sanoo JHWH, sinun Luojasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta, joka sinua auttaa: Älä pelkää, minun palvelijani JAAKOB, sinä JESURUN, jonka minä olen valinnut. Sillä minä vuodatan vedet janoavaisten päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle, niin että ne kasvavat nurmikossa kuin pajut vesipurojen partaalla. Mikä sanoo: Minä olen Adonain oma, mikä nimittää itseänsä JAAKOBIN nimellä, mikä piirtää käteensä: Adonain oma, ja ottaa ISRAELIN kunnianimeksensä."

Miika5:6: "Ja ne, jotka ovat jäljellä JAAKOBISTA monien kansain seassa, ovat niinkuin KASTE, joka tulee JHWHta, niinkuin SADEKUURO ruohikolle; se ei odota miestä, ei varro ihmislapsia."

Miika5:7: "Ja ne, jotka ovat jäljellä JAAKOBISTA, pakanain seassa, monien kansain keskellä, ovat niinkuin LEIJONA metsäneläinten seassa, niinkuin nuori jalopeura lammaslaumain keskellä: jos se hyökkää, tallaa maahan ja raatelee, ei pelastajaa ole."

Aluksi ovat erilliset Jaakob ja Israel/Efraim, mutta myöhemmin he yhtyvät yhdeksi kansaksi Juudan ja häneen liittyneiden israelilaisten kanssa (Hes. 37:16). Profeetta Miika kertoo selvästi, millainen leijona ja millainen kaste kansakuntia kohtaavat! Tämä on salainen, taivasten kuningaskunnan Jaakob kansojen keskellä!

Jes. 44:21-23: "Muista tämä, JAAKOB, ja sinä, ISRAEL, sillä sinä olet minun palvelijani. Minä olen sinut valmistanut, sinä olet minun palvelijani: en unhota minä sinua, ISRAEL. Minä pyyhin sinun rikkomuksesi, niin kuin pilven ja sinun syntisi, niin kuin sumun. Palaja minun tyköni, sillä minä lunastan sinut. Iloitkaa, te taivaat, sillä JHWH sen tekee; riemuitkaa, te maan syvyydet, puhjetkaa riemuun, te vuoret, ynnä metsä ja kaikki sen puut; sillä JHWH lunastaa JAAKOBIN, kirkastaa itsensä ISRAELISSA."

Tulee aika, jolloin JHWH lunastaa Jahushuaan uskovan Jaakobin jäännöksen. Tämä on järisyttävä tapahtuma, josta on jo muinoin profeetoitu! Tämä on käänteentekevä tapahtuma koko maailmassa. Profeetallisten sanojen täyttyminen on kuin pyhä ketjureaktio, jossa Pyhän Hengen työ sysää seuraavan vaiheen liikkeelle: "Ja päivän laskun ääriltä he pelkäävät JHWHn nimeä ja päivän koittamilta hänen kunniaansa. Sillä se on kuin työntävä virta, jota JHWHn Henki ajaa eteenpäin (Jes. 59:19)."


VI JAAKOBIN EXODUS


Miika 2:12: "Minä tahdon tarkoin koota sinut, JAAKOB, kaikkinesi, visusti kerätä ISRAELIN jääneet, saattaa heidät yhteen, niinkuin lampaat tarhaan, niinkuin lauman keskelle [tavekh] laitumellensa: on oleva ihmisten kohina! Murtaja käy heidän edellänsä; he murtautuvat ulos portin läpi. Heidän Kuninkaansa menee heidän edellään, JHWH on heidän Päänään."

Engl. to this doorkeeper I open - kr. touto o thurosos anogei = "Tämän ovenvartijan (aitauksen rampin) Minä avaan (Joh. 10:2)."

Miika7:20: "Sinä annat totuuden JAAKOBILLE [titten emet liJaakov], Aabrahamille armoa, niinkuin olet vannonut meidän isillemme muinaisista päivistä asti."

Ps.99:4: "Se on kuninkaan voima, että hän rakastaa oikeutta. Sinä olet saattanut oikeuden voimaan, sinä toimitat oikeuden ja vanhurskauden JAAKOBISSA."

Jes.59:20: "Mutta Siionille tulee Lunastaja, niille JAAKOBISSA, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Adonai."

Jes. 14:1:" Sillä Adonai armahtaa JAAKOBIA ja valitsee vielä ISRAELIN ja sijoittaa heidät heidän omaan maahansa; muukalaiset liittyvät heihin ja takertuvat JAAKOBIN heimoon."

Kun Jaakob ja Israel palaavat omaan maahansa, silloin osa muiden kansojen taivasten kuningaskunnan uskovista takertuvat tai kiinnittyvät Jaakobiin.

Jes. 10:20-21: "Sinä päivänä ei ISRAELIN jäännös eivätkä JAAKOBIN heimon pelastuneet enää turvaudu lyöjäänsä, vaan totuudessa he turvautuvat JHWHn, ISRAELIN Pyhään. Jäännös palajaa, JAAKOBIN jäännös, väkevän Elohimin tykö."

Hes.39:25: "Sentähden, näin sanoo Adonai, Adonai: Nyt minä palautan JAAKOBIN pakkosiirtolaiset ja armahdan kaikkea ISRAELIN heimoa ja kiivailen pyhän nimeni puolesta."

Jes.48:20: "Lähtekää Baabelista, paetkaa Kaldeasta; riemuhuudoin ilmoittakaa, kuuluttakaa tämä, viekää tieto siitä maan ääriin asti, sanokaa: "JHWH on lunastanut palvelijansa JAAKOBIN".

Nah.2:2: "Sillä JHWH saattaa entiselleen JAAKOBIN korkeuden niinkuin myös ISRAELIN korkeuden, sillä ryöstäjät ovat niitä ryöstäneet ja turmelleet niiden viiniköynnökset."

Room.11:25-26: "Sillä minä en tahdo veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes kansain täyteys on sisälle tullut, ja niin kaikki ISRAEL on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon JAAKOBISTA."

Mauno K.

Julkaistu v. 2010-14, muokattu 27.09.2017

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Hengellinen Israel? - Juutalaiset tarut - Salaiset asiakirjat - Prinsessa ja Sulhanen
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus