ISRAELIN EDUSTAJAT


Mark. 3:16-17: "Ja nämä kaksitoista hän asetti: Pietarin - tämän nimen hän antoi Simonille - ja Jaakobin, Sebedeuksen pojan ja Johanneksen, Jaakobin veljen, joille hän antoi nimen Boanerges [kreik.; hepr. benei ra`am = Ukkosen pojat]; ukkosenjylinän pojat,"

Joh. 12:28-29: "`Isä kirkasta nimesi'! Niin taivaasta tuli ääni: `Minä olen sen kirkastanut ja olen sen vielä kirkastava.' Niin kansa, joka seisoi ja kuuli sen, sanoi ukkosen jylisseen (Ilm. 4:5). Toiset sanoivat: `Häntä puhutteli enkeli."

Onko aivan mahdotonta sietää, että Jeshua valitsi kolmen sukukunnan edustajat, tuomarit, erityiseen asemaan?

Mark. 5:37: "Ja hän ei sallinut kenenkään muun seurata mukanansa kuin Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen, Jaakobin veljen."

Alkaako sapettaa? Yhdeksän sukukunnan edustajat jäivät rannalle!

Mark. 9:2: "Ja kuuden päivänkuluttua Jeshua otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät erilleen muista korkealle vuorelle, yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään;"

Mark. 9:9: "Ja heidän kulkiessaan alas vuorelta hän teroitti heille, etteivät kenellekään kertoisi, mitä olivat nähneet ennen kuin vasta sitten, kun Ihmisen Poika oli noussut kuolleista.

Alkaako ottaa "kupoliin"? Alkaako `vihreys' levitä jo kasvoille? Kysytkö Jeshualta: "Miksi minä ja kahdeksan Israelin heimon edustajaa jäimme taas `aasin selästä'?! Viimeksi emme päässeet mukaan, eikä sitä edelliselläkään kerralla päästy mukaan, eikö nyt olisi jo meidänkin vuoro? Pietaria, Jaakobia ja Johannesta kutsutaan nimellä `benei ra'am'? Miksi meitä ei kutsuta millään erityisellä nimellä?"

Israelin yhdeksän sukukunnan edustajat katsoivat Pietariin, Jaakobiin ja Johannekseen, jotka olivat tulleet vuorelta alas ja kysyivät heiltä: "Mitä te teitte vuorella? Rukoilitteko vai mitä?" Pietari, Jaakob ja Johannes katsovat toisiinsa hieman vaivautuneen näköisinä ja sitten he katsovat Jeshuaan, jonka tiukka ilme kertoi, että 'lapset, suut supussa'! Pietari, Jaakob ja Johannes katsoivat uudestaan muihin opetuslapsiin ja vastasivat yhdestä suusta: "Jeshua on sanonut meille, ettei meillä ole vielä lupaa puhua asiasta."

Ottaako "pannuun", kun meiltä, yhdeksän sukukunnan edustajalta, salatiin tärkeitä asioita! Aina kun Jeshua oli puhunut vertauksen ja jota me emme olleet ymmärtäneet, kysyimme, mitä Hän tarkoitti ja Jeshua oli selittänyt asian, mutta nyt on tullut tämä sietämätön hiljaisuus! Kunpa tietäisimme, mitä tämä salattu asia oli.

Israelin kahdentoista sukukunnan edustajat kävelivät Jeshuan perässä Galilean läpi (Mark. 9:30). Yhdeksän Israelin tuomaria kääntyivät näiden kolmen puoleen ja sanovat: "Kyllä teidän passaa. Pietari on pomo Jeshuan jälkeen, sitten olet sinä Jaakob, koska sinut mainitaan seuraavana ja sitten kolmantena kuningaskunnan vallankahvassa on Johannes. Hei, veljet, mikä on teidän arvio, kuka olisi neljänneksi suurin? Pietari, Jaakob ja Johannes miettivät asiaa. Pietari vastasi: "Olen sitä mieltä, että veljeni Andreas on seuraava. Olkoon hän viides ruhtinas, onhan hän minun lihaani ja luutani." Veli Andreas tuikkasi siihen: "Pietari, nosta Filippus viidenneksi, sillä onhan hän kotoisin sieltä mistä mekin olemme (Joh.1:44)." Pietari vastasi: "Tuossa on järkeä, veli." Näin keskustelu ja vallanjako jatkui tiellä (Mark.9:34).

Mark. 9:33: "Ja he saapuivat Kapernaumiin. Ja kotiin tultuaan hän kysyi heiltä: `Mistä te tiellä keskustelitte'?"

Vallan jakaminen oli tehty ristiriitaisin tuntein. Ilmeisesti toiset olivat tyytyväisiä saamastaan hyvästä asemasta. Toiset olivat hyvin tyytymättömiä. Millaista oli ollut "keskustelu"? Se oli kiivasta sananvaihtoa ja voimakasta tahtojen taistelua. Siksi he olivat vaiti (Mark. 9:33), koska heidän välinsä olivat säkenöivän kuumat. Opetuslapset eivät uskaltaneet sanoa yhtään sanaa, muuten tappelu olisi ollut valmis. Ilmapiiri oli kuin pottoaine, jonka voisi yksikin sana sytyttää räjähdysmäiseksi paloksi.

Mark. 9:35-37: "Ja hän istuutui,kutsui ne kaksitoista ja sanoi heille: `Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava kaikista viimeinen ja kaikkien palvelija (orja). Ja hän otti lapsen ja asetti sen heidän keskellensä; ja otettuaan sen syliinsä hän sanoi heille:`Joka ottaa tämän kaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa minut; ja joka minut ottaa tykönsä, se ei ota tykönsä minua, vaan hänet, joka on minut lähettänyt."

Ensimmäinen Israelin heimojen joukossa on se, joka tulee orjaksi. Jeshua asetti lapsen opetuslasten joukon keskelle. Jeshua osoitti, että se on suurin, joka pääsee Isän syliin, ketä kannetaan ja josta huolehditaan! Sellaista, joka luottaa Isään lapsen kaltaisella vilpittömyydellä. Johannes oli hyvin ahdistunut tilanteesta ja vaihtoi keskustelun aihetta (Mark. 9:38).

Johannes ja Jaakob eivät tyytyneet toiseen ja kolmanteen "ministerinsalkkuun" Israelin tulevassa kuningaskunnassa, vaan he halusivat ohittaa Pietarin. He menivät Jeshuan luokse ja sanoivat hänelle: 'Opettaja, me tahtoisimme, että tekisit meille, mitä sinulta anomme'. Hän sanoi heille: 'Mitä tahdotte, että minä teille tekisin?' Niin he sanoivat hänelle: `Anna meidän istua, toinen oikealla ja toisen vasemmalla puolellasi, sinun kirkkaudessasi.' Mutta Jeshua sanoi heille: 'Te ette tiedä, mitä anotte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon tahi tulla kastetuksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan?' He sanoivat hänelle: 'Voimme.' Niin Jeshua sanoi heille: 'Sen maljan, jonka minä juon, te tosin juotte ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan teidätkin; mutta minun oikealla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille se on valmistettu.' Kun ne kymmenen sen kuulivat, alkoivat he närkästyä Jaakobiin ja Johannekseen (Mark. 10: 35-41)."

Kymmenen Israelin sukukunnan edustajat närkästyivät Jaakobiin ja Johannekseen! Mitta tuli täyteen! Mutta Jeshua palautti rauhan ja järjestyksen: "Mutta Jeshua kutsui heidät tykönsä ja sanoi heille: `Te tiedätte, että ne, joita kansojen ruhtinaiksi katsotaan, herroina niitä hallitsevat ja että kansojen mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Mutta näin ei ole teidän kesken, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne; ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja, sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä (Mark. 10:42-45)."

Tässä mainitaan, että toinen heimo ei ole toista parempi. Mikä heimo haluaa olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja! Elohimin rakkauden täyttämä taivasten kuningaskunnan heprealainen opetuslapsi on oikea esimerkki: "Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä (Joh. 15:13). Jeshua oli esimerkki, jota jokaisen Israelin heimon tulee seurata. Hän on 'Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti' (Luuk. 1:33).

Jos haluat olla suurin, ole veljiesi orja (Matt. 20:26-28)! Kilpailkaa tämän orjuuden saavuttamisessa, sillä 'toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne' (Room. 12:10).

V. 2008

Editoitu 19.4.2018
Mauno K.

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Mooseksen peite - Vain israelilaisille - Kirjainkikkailua - Milloin Hän tulee?
Keskustelu kategoriassa , johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus