Alikategoria: homileettinen midrash.Luettu: 89 kertaa. Osuttu: 27 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

OPETUS

ILOSANOMA, BESORA, MESSIAASTA

Pelastuksen sanoma.


OSA 1.

Vanhemman Liiton puolella on alku ja lähtökohta:

Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. 1. Moos. 3:15

Tämä on ensimmäinen ilosanoma Messiaasta Jahushuasta (Jeshuasta), sillä vaimon siemen on Hän itse.

Toora (Jumalan Sanan opetukset ja ohjeet, oikeudet ja tuomiot; laki) on kaiken alku ja lähde, ja rangaistus seuraa kaikkea pahuutta, mutta siunaus Hänen ohjeidensa noudattamista. Mutta Elohimin (Jumalan) Armo Jahushuassa Messiaassa kohtaa kaikkia JHVHn (Herran) lapsia niin, että he ymmärtävät pahojen tekojensa syyt ja seuraukset, ja päätyvät tekemään parannuksen.

Messiaan välityksellä Isä Jumala vanhurskauttaa meidät, eli tekee oikeamielisiksi. Hän antoi antaa sovittaa itsensä, eli antaa elämänsä uhrina; kuolemalla puolestamme Golgatan ristillä, meidän edestämme.Me voimme vain langeta Hänen jalkojensa juureen ja huutaa Hänen puoleensa: Abba Isi, Sinä rakastat meitä ja Sinä rakastit meitä kun me vielä elimme synneissämme! Baruch HaBa BeShem JHVH! (Siunattu olkoon Hän joka tulee JHVH'n Nimessä! )

Me haluamme miellyttää Häntä, kun nyt ei ole enää mitään estettä kääntyä koko sydämestämme ja täydessä luottamuksessa Hänen puoleensa! Meidät on vapautettu! JHVHn Pyhän kirjoitetun Sanan mukaan: Minkä Jahushua tekee vapaaksi, hän on oleva totisesti vapaa!

Jumalan Sanan esille tuoma Ilosanoma alkaa jo aivan raamatun ensilehdiltä, eli alusta, ja kosketti paratiisitilassa asuvaisia, niin Adamin, Eevaa kuin heidän poikiaan.

Ilosanoma kosketti myös yhtä hyvin Noaa, Moosesta, Abrahamia, Jitsakia ja Ja'akovia kuin meitä, jotka myös saamme samalla tavalla tulla tuntemaan JHVHn (JHVH, Jehova, on Jumalan Nimi, meillä usein käännetty: Herra) J'shuan Messiaan, kun me sitä tahdomme. Valinta on meidän.


Jahushua (Jeshua) Messias oli ihan alussa Sanassa, ja Hän itse on Sana. Kun Elohim loi maailman ja kaiken mitä siinä on, oli Hän siinä luomisessa läsnä, koska Hän on Jumala. Hänen Pyhä Henkensä puhallettiin Adamin, ensimmäisen ihmisen sieraimiin, ja hänestä tuli kaikkien ihmisten ns. esi-isä. Hän sai puolison Havan, eli Eevan, jonka JHVH Jumala loi miehen kylkiluusta. Yhdessä he saivat ensin pojat Kainin ja Aabelin, joiden jälkeen myös muita jälkeläisiä.

Ilosanoma saavutti Paratiisin, Edenin jossa he käyskentelivät, ja jota hoitivat. Mutta käärmeeksi kutsutun eläimen kautta tullut houkutus, joka johti syntiinlankeemukseen, pilasi heidät ja heidät karkotettin pois Edenistä.

Ilosanoma, Besora, kuitenkin saavutti meidät, jotka elimme synneissämme. Syntien anteeksi saamista ei ole ilman veren vuodatusta.

Sinun kannattaa lukea raamatun ensilehdiltä 1. Mooseksen kirjasta tästä kaikesta. Luku 3 kertoo siitä. Pääset perille koko tarinasta, joka on tosi, ja josta käy hyvin ilmi, kuinka ihminen etsii jumaluutta väärästä lähteestä jos hän ei kunnioita sitä mitä Elohim on hänelle sanonut ja käskenyt kaikessa rakkaudessaan, jotta ihminen varjeltuisi pahalta.


JHVH kirjoitutti Kymmenen käskyn lain Liiton tauluihin.

Käskyt ja asetukset ovat laitetut sinne, kirjoitetut esiin, varjelemaan ja suojelemaan meitä kaikkia Hänen omiaan. Ne eivät ole turhaan kirjoitetut. Luepa nämä säädökset 5. Mooseksen kirjasta luvusta 5.

Ota ne elämäsi ohjenuoraksi ja must -listalle. JHVH kehottaa sinua noudattamaan tarkoin Hänen ohjeitaan, sanoen mm. näin: Niin noudattakaa siis tarkoin niitä, älkää poiketko oikealle tai vasemmalle, vaan vaeltakaa sitä tietä, jota JHVH teidän Jumalanne (Jehova Eloheikhem), käski teidän vaeltaa, että te menestyisitte ja elinpäivänne olisivat pitkät siinä maassa, jonka otatte omaksenne.

Nyt sinä varmaan ihmettelet, jos olet muukalainen (kansojen jäsen, "pakana") etkä koe olevasi israelilainen tai juutalainen. Mutta sanon sinulle, ettei JHVH tee pelastusasiassa erotusta kansojen muukalaisten ja oman kansansa Israelin kohdalla, sama Besora (Ilosanoma) kuuluu molemmille.

Ja: Hänen käskynsä pätevät aina, koska Tooraa ei ole koskaan kumottu. Jos olet uskonut siten, niin on aika muuttaa asiaa, sillä ilman Tooraa ei ole myöskään Ilosanomaa pelastuksestamme!

Kun sinä kuulet YHWHn, Eloheikha, ääntä ja noudatat hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka ovat kirjoitetut tähän lain (Tooran) kirjaan, ja kun sinä palajat YHWHn, Eloheikha, tykö kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi. Sillä tämä käsky, jonka minä tänä päivänä sinulle annan, ei ole sinulle vaikea täyttää eikä liian kaukana.

Se ei ole taivaassa, eikä sinun tarvitse sanoa: Kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme? Vaan sana on sinua aivan lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi,niin että voit sen täyttää. Katso, minä panen tänä päivänä sinun eteesi elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan, kun minä tänä päivänä käsken sinua rakastamaan YHWHaa, sinun Elohimiasi, ja vaeltamaan hänen teitänsä ja noudattamaan hänen käskyjänsä, säädöksiänsä ja oikeuksiansa, että eläisit ja lisääntyisit, ja että YHWH, Eloheikha, siunaisi sinua siinä maassa, jota menet ottamaan omaksesi.

Mutta jos sinun sydämesi kääntyy pois etkä tottele, vaan annat vietellä itsesi kumartamaan muita jumalia ja palvelemaan niitä, niin minä julistan teille tänä päivänä, että te totisesti hukutte; te ette kauan elä siinä maassa, johon sinä menet Jordanin yli, ottamaan sen omaksesi. Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte. Rakastaa YHWH'aa, Eloheikha, kuule hänen ääntänsä ja riipu hänessä kiinni, sillä siinä on sinun elämäsi ja pitkä ikäsi, ja niin sinä saat asua siinä maassa, jonka YHWH sinun isillesi, Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, vannotulla valalla on luvannut heille antaa. (5. Moos. 30:10-20)

Muista että nämä sanat suunnattiin myös sille sekakansalle, jotka lähtivät pois Egyptistä Israelin kanssa. JHVH toi SINUT pois Egyptistä! Älä koskaan unohda tätä, olipa sinun fyysinen syntymäsi sitten muukalaisesta tai Israelista.

Toora ei ole vain juutalaisille. Älä usko, sanoi sen asian sinulle juutalainen tai nykykristitty. Katso mooabilaista Ruthia, häntä; josta syntyi Oobed, Iisain, Daavidin isän isä (Juudan sukuun, josta Messiaamme on lähtöisin); ja joka halusi liittyä Israelin Jumalan palvojiin anoppiansa Noomia seuraten. Ruth sanoi hänelle, että: "Sinun Jumalasi on minun Jumalani"! Pidä huoli siitä, ettei kukaan varasta sinulta oikeutta olla osallinen uskossa, hengellisessä mielessä.

Sensijaan jos olet israelilainen, olet perillinen sekä Abrahamille annetun Lupauksen mukaan että sen mukaan, mitä JHVH on varannut erikseen omaisuuskansalleen Israelille, ja tätä ei koskaan voida ryöstää Hänen valitulta kansaltaan.


Osa 2.

Tooran Pyhiä Kirjoituksia Pelastuksesta ja Pelastajasta:

1 .Moos.49:18 Sinulta minä odotan pelastusta, Herra.

Pelastus sanana on hyvin yleinen sana "jeshua" aramean kielellä ja nykyhebreassa, mutta sana Herra usein korvaa sanan JHVH. Kuitenkaan "Herra" ei ole nimi, mutta JHVH, Jehova, on.

JHVH pelastaa, taikka JHVH'ssa on Pelastus = Jahushua,hebr. Jehoshua (suom. Joosua), Jahushua

Strongin koodissa:yehoshua,Jehovah-saved; Jehoshua (that is, Joshua)

2. Moos. 15:2 Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hänestä tuli minulle pelastus. Hän on minun Jumalani, ja minä ylistän häntä, hän on minun isäni Jumala, ja minä kunnioitan häntä.

1. Moos. 17:19 kertoo Messiaasta, kuinka Hän on Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläinen näin:

Niin Jumala sanoi: Totisesti sinun vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun on pantava hänen nimekseen Iisak, ja minä teen liittoni hänen kanssaan iankaikkiseksi liitoksi hänen jälkeläisillensä. (Uudemman liiton puolella viittaus Luukas 3:34)

Luukas 2:4-11

4 Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua,
5 verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana.

6 Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli.
7 Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa.
8 Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.
9 Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti.
10 Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:
11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.

Galatalaiskirje 4:4 Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen

4.Moos. 24:17 Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt, minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista, ja valtikka kohoaa Israelista. Se ruhjoo Mooabilta ohimot, päälaen kaikilta Seetin pojilta.


Osa 3.

Muutamia muita JHVHn Pyhien Kirjoitusten ja Profeettojen kirjoituksia pelastuksesta ja pelastajasta:

Messias syntyy Betlehemissä:

Miika 5:2 Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.

Matteus 2:1-6

Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin,

ja he sanoivat: "Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan."
Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssaan.
Ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä.
He sanoivat hänelle: "Juudean Beetlehemissä; sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta:
'Ja sinä Beetlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia.'"


Luukas 2:1-20


ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava.
Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana.
Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa.
Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua,
verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana.
Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli.
Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa.
Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.
Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti.
Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:
teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.
Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."
Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:
"Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!"
Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa: "Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti."
Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä.
Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta.
Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat.
Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä.
Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin heille oli puhuttu.

Osa 4.


Muita JHVHn Sanan kohtia Pelastuksesta ja Pelastajasta:


Messias profeetta, kuten Mooses


5. Moos.18:15,18,19

John 7:40

1. Aikakirja 16:23 Veisatkaa Herralle, kaikki maa, julistakaa päivästä päivään hänen pelastustekojansa.

Psalmi 3:8-9

8Nouse, Herra, pelasta minut, minun Jumalani! Sillä sinä lyöt poskelle kaikkia minun vihollisiani, sinä murskaat jumalattomain hampaat.
9 Herrassa on pelastus; sinun siunauksesi tulkoon sinun kansallesi. Sela.

Psalmi 14:7 Oi, että Israelin pelastus tulisi Siionista! Kun Herra kääntää kansansa kohtalon, silloin Jaakob riemuitsee, Israel iloitsee.

Psalmi 37:39 Mutta vanhurskasten pelastus tulee Herralta, hän on heidän linnansa ahdingon aikana.

Psalmi 53:7 Oi, että Israelille tulisi pelastus Siionista! Kun Jumala kääntää kansansa kohtalon, silloin Jaakob riemuitsee, Israel iloitsee.

Psalmi 96:2 Veisatkaa Herralle, ylistäkää hänen nimeänsä. Julistakaa päivästä päivään hänen pelastustekojansa

Psalmi 98:2-3

2 Herra on tehnyt tiettäväksi pelastustekonsa, hän on ilmaissut vanhurskautensa pakanain silmien edessä.

3 Hän on muistanut armonsa ja uskollisuutensa Israelin heimoa kohtaan; kaikki maan ääret ovat nähneet meidän Jumalamme pelastusteot.

Psalmi 119:155 Kaukana on pelastus jumalattomista, sillä he eivät kysy sinun käskyjäsi.

Psalmi 119:174 Minä ikävöitsen pelastusta sinulta, Herra, ja sinun lakisi (Toora = Opetukset, Ohjeet, Laki) on minun iloni.

Sananlaskut 2:

7 Oikeamielisille hänellä on tallella pelastus, kilpi nuhteettomasti vaeltaville,
8 niin että hän suojaa oikeuden polut ja varjelee hurskaittensa tien.

Jesaja 7:14 ennustus Jahushuan syntymisestä neitseestä:

Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.

(ks. ennustuksen toteutumisesta Mat 1:18-25 Luke 1:26-38)

*****

Messias, Valo Galilealle:

Jesaja 9:1,2

Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus.
Sinä lisäät kansan, annat sille suuren ilon; he iloitsevat sinun edessäsi, niinkuin elonaikana iloitaan, niinkuin saaliinjaossa riemuitaan.

Messias, Valo pakanoille:

Jesaja 42:6 Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi

Jesaja 49:6 hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti.

Apostolien teot 26:23 että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaman valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille."

*****

Jesaja 44:6-8

6 Näin sanoo Herra, Israelin kuningas, ja sen lunastaja, Herra Sebaot: Minä olen ensimmäinen, ja minä olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa.
7 Kuka on minun kaltaiseni? Hän julistakoon ja ilmoittakoon ja osoittakoon sen minulle, siitä alkaen kuin minä perustin ikiaikojen kansan. He ilmoittakoot tulevaiset, ja mitä tapahtuva on.
8 Älkää vavisko älkääkä peljätkö. Enkö minä aikoja sitten antanut sinun
kuulla ja sinulle ilmoittanut, ja te olette minun todistajani: Onko muuta Jumalaa kuin minä? Ei ole muuta pelastuskalliota, minä en ketään tunne.

Jesaja 46:12-13

12 Kuulkaa minua, te kovasydämiset, jotka olette kaukana vanhurskaudesta.
13 Minä olen antanut vanhurskauteni lähestyä, se ei ole kaukana; ei viivy pelastus, jonka minä tuon. Minä annan Siionissa pelastuksen, annan kirkkauteni Israelil
le.

Jesaja 49:5-6

5 Ja nyt sanoo Herra, joka on minut palvelijakseen valmistanut hamasta äitini kohdusta, palauttamaan Jaakobin hänen tykönsä, niin että Israel koottaisiin hänen omaksensa - ja minä olen kallis Herran silmissä, minun Jumalani on tullut minun voimakseni -
6 hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti.

Jesaja 52:7 Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Siionille: Sinun Jumalasi on kuningas!

Jeremia 3:22-23

22 Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, niin minä parannan teidän luopumuksenne. - Katso, me tulemme sinun tykösi, sillä sinä olet Herra, meidän Jumalamme.
23 Totisesti, petosta on, mitä kukkuloilta kuuluu, pauhina vuorilla. Totisesti, Herrassa, meidän Jumalassamme, on Israelin pelastus.

Joona 2:10 Mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. Herrassa on pelastus.

Luukas 19:1-9
1 Ja hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi.
2 Ja katso, siellä oli mies, nimeltä Sakkeus; ja hän oli publikaanien päämies ja oli rikas.
3 Ja hän koetti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen.
4 Niin hän juoksi edelle ja nousi metsäviikunapuuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse.
5 Ja tultuaan sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle: "Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi."


19:6 Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan.
19:7 Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen: "Syntisen miehen luokse hän meni majailemaan."
19:8 Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle: "Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin."
19:9 Niin Jeesus sanoi hänestä: "Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Aabrahamin poika

Johannes 4:21-22

21 Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, usko minua! Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa.
22 Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista.


Apostolien teot 4:9-12


8 Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: "Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat!
9 Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut,
10 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
11 Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut.'
12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta Nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."


Apostolien teot 28:24-28


24 Niin se, mitä sanottiin, sai toiset vakuutetuiksi, mutta toiset eivät uskoneet.
25 Ja kun he olivat keskenään erimielisiä, erosivat he toisistaan, Paavalin sanoessa ainoastaan nämä sanat: "Oikein on Pyhä Henki puhunut profeetta Esaiaan kautta teidän isillenne,
26 sanoen: 'Mene tämän kansan luo ja sano: Kuulemalla kuulkaa älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää älkääkä käsittäkö.
27 Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, että he eivät näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.'
28 Olkoon siis teille tiettävä, että tämä Jumalan pelastussanoma on lähetetty pakanoille; ja he kuulevat sen."


Roomalaiskirje 11:7-15


7 Miten siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet; muut ovat paatuneet,
8 niinkuin kirjoitettu on: "Jumala on antanut heille uneliaisuuden hengen, silmät, etteivät he näkisi, ja korvat, etteivät he kuulisi, tähän päivään asti."
9 Ja Daavid sanoo: "Tulkoon heidän pöytänsä heille paulaksi ja ansaksi ja lankeemukseksi ja kostoksi,
10 soetkoot heidän silmänsä, etteivät he näkisi; ja paina yhäti heidän selkänsä kumaraan."
11 Minä siis sanon: eivät kaiketi he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat? Pois se! Vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen.
12 Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä!
13 Teille, pakanoille, minä sanon: Koska olen pakanain apostoli, pidän minä virkaani kunniassa,
14 sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, ja pelastaakseni edes muutamia heistä.
15 Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin-ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista?


Roomalaiskirje 13:8-11


8 Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt.
9 Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse", ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."

10 Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden on rakkaus lain täyttämys.
11 Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme.


Pietarin 1. kirje 1:8-12


8 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla,
9 sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.
10 Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta,
11 ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta.
12 Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa
.


Johanneksen Ilmestys 7:12


9 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään,
10 ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta."
11 Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat Jumalaa,
12 sanoen: "Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen!"


Johanneksen Ilmestys 12:10-11


10 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.
11 Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.


Johanneksen Ilmestys 19:


1 Sen jälkeen minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden suuren äänen taivaassa sanovan: "Halleluja! Pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme.
2 Sillä totiset ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa; sillä hän on tuominnut sen suuren porton, joka turmeli maan haureudellaan, ja on kostanut ja on vaatinut hänen kädestänsä palvelijainsa veren."
3 Ja he sanoivat toistamiseen: "Halleluja!" Ja hänen savunsa nousee aina ja iankaikkisesti.
4 Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta ja neljä olentoa lankesivat maahan ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, joka valtaistuimella istuu, ja sanoivat: "Amen, halleluja!"

5 Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi: "Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret."

Olen ottanut tuohon paljon JHVHn Sanan totuutta sekä vanhemman liiton että uudemman liiton puolelta, jotta teille rakkaat lukijani selviäisi mahdollisimman hyvin, yksinkertaisessa muodossa, sanoma Pelastuksesta. Pelastus kuuluu jokaiselle ihmiselle, niin sinulle kuin minulle. Emme ansaitse pelastusta, mutta saamme vastaan ottaa sen lahjana Taivaalliselta Isältämme. Hän on hyvä!Osa 5.

Hieman siitä, kun Pelastaja tuli meille. Hänen tuli olla Voimallinen tulemuksessaan, kun Hän saapui


Sakarja 9:9 Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle


Mat 21:1-9


Ja kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Beetfageen, Öljymäelle, silloin Jeesus lähetti kaksi opetuslasta
ja sanoi heille: "Menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte aasintamman sidottuna ja varsan sen kanssa; päästäkää ne ja tuokaa minulle.
Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa: 'Herra tarvitsee niitä'; ja kohta hän lähettää ne."
Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo:
"Sanokaa tytär Siionille: 'Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla.'"
Niin opetuslapset menivät ja tekivät, niinkuin Jeesus oli heitä käskenyt,
ja toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa, ja hän istuutui niiden päälle.
Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle, ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat tielle.
Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen: "Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa!"


John 12:12-16


Seuraavana päivänä, kun suuri kansanjoukko, joka oli saapunut juhlille, kuuli, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin,
ottivat he palmupuiden oksia ja menivät häntä vastaan ja huusivat: "Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Israelin kuningas!"
Ja saatuansa nuoren aasin Jeesus istui sen selkään, niinkuin kirjoitettu on:
"Älä pelkää, tytär Siion; katso, sinun kuninkaasi tulee istuen aasin varsan selässä."
Tätä hänen opetuslapsensa eivät aluksi ymmärtäneet; mutta kun Jeesus oli kirkastettu, silloin he muistivat, että tämä oli hänestä kirjoitettu ja että he olivat tämän hänelle tehneet.Osa 6.

Messias hyljätään, Hänen oma kansansa hylkää Hänet Pelastajanaan ja ristiinnaulitsee Hänet, Jumalansa, JHVHnsa ja Messiaansa


Jesaja 49:7 Näin sanoo Herra, Israelin lunastaja, hänen Pyhänsä, syvästi halveksitulle, kansan inhoamalle, valtiaitten orjalle: Kuninkaat näkevät sen ja nousevat seisomaan, ruhtinaat näkevät ja kumartuvat maahan Herran tähden, joka on uskollinen, Israelin Pyhän tähden, joka on sinut valinnut.

Jesaja 52:14 Niin kuin monet kauhistuivat häntä - sillä niin runneltu, ei enää ihmisenkaltainen, oli hänen muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo

Jesaja 53:1,3

53:1 Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?
53:3 Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.


Psalmi 118:22 Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi.


Matteus 26:2-4


"Te tiedätte, että kahden päivän perästä on pääsiäinen; silloin Ihmisen Poika annetaan ristiinnaulittavaksi."
Silloin ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat Kaifas nimisen ylimmäisen papin palatsiin
ja neuvottelivat, kuinka ottaisivat Jeesuksen kiinni kavaluudella ja tappaisivat hänet.


Johannes 12:37-43


Ja vaikka hän oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän nähtensä, eivät he uskoneet häneen,
että kävisi toteen profeetta Esaiaan sana, jonka hän on sanonut: "Herra, kuka uskoo meidän saarnamme, ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?"
Sentähden he eivät voineet uskoa, koska Esaias on vielä sanonut:
"Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, että he eivät näkisi silmillään eivätkä ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi."
Tämän Esaias sanoi, kun hän näki hänen kirkkautensa ja puhui hänestä.
Kuitenkin useat hallitusmiehistäkin uskoivat häneen, mutta fariseusten tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät joutuisi synagoogasta erotetuiksi.
Sillä he rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa.


Apostolien teot 4:1-12


Mutta kun he puhuivat kansalle, astuivat papit ja pyhäkön vartioston päällikkö ja saddukeukset heidän eteensä,
närkästyneinä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista.
Ja he kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankeuteen seuraavaan päivään asti, sillä oli jo ehtoo.
Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin viiteentuhanteen.
Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja kirjanoppineensa kokoontuivat Jerusalemissa,
niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua.
Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät: "Millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte?"
Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: "Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat!
Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut,
niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut.'
Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."


Jesaja 53:8-9 Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä.
Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa.


Luukas 23:1-25


Ja he nousivat, koko joukko, ja veivät hänet Pilatuksen eteen.
Ja he alkoivat syyttää häntä sanoen: "Tämän me olemme havainneet villitsevän kansaamme, kieltävän antamasta veroja keisarille ja sanovan itseään Kristukseksi, kuninkaaksi."
Niin Pilatus kysyi häneltä sanoen: "Oletko sinä juutalaisten Pilatus sanoi ylipapeille ja kansalle: "En minä löydä mitään syytä tässä miehessä."


Mutta he ahdistivat yhä enemmän ja sanoivat: "Hän yllyttää kansaa opettaen kaikkialla Juudeassa, Galileasta alkaen tänne asti."

Mutta kun Pilatus sen kuuli, kysyi hän, oliko mies galilealainen.
Ja saatuaan tietää hänen olevan Herodeksen hallintoalueelta hän lähetti hänet Herodeksen eteen, joka hänkin niinä päivinä oli Jerusalemissa.

Kun Herodes näki Jeesuksen, ihastui hän suuresti; sillä hän oli jo kauan aikaa halunnut nähdä häntä, koska oli kuullut hänestä, ja hän toivoi saavansa nähdä häneltä jonkin ihmeen.
Ja hän teki Jeesukselle monia kysymyksiä; mutta tämä ei vastannut hänelle mitään.


Ja ylipapit ja kirjanoppineet seisoivat siinä ja syyttivät häntä kiivaasti.
Mutta Herodes joukkoineen kohteli häntä halveksivasti ja pilkkasi häntä; ja puettuaan hänet loistavaan pukuun hän lähetti hänet takaisin Pilatuksen eteen.

Ja Herodes ja Pilatus tulivat sinä päivänä ystäviksi keskenään; he olivat näet ennen olleet toistensa vihamiehiä.


Niin Pilatus kutsui kokoon ylipapit ja hallitusmiehet ja kansan
ja sanoi heille: "Te olette tuoneet minulle tämän miehen kansan yllyttäjänä; ja katso, minä olen teidän läsnäollessanne häntä tutkinut enkä ole havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään, mistä te häntä syytätte,
eikä Herodeskaan, sillä hän lähetti hänet takaisin meille. Ja katso, hän ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsee kuoleman.
Kuritettuani häntä minä siis hänet päästän."


Niin he huusivat kaikki yhdessä, sanoen: "Vie pois tämä, mutta päästä meille Barabbas!"
Tämä oli heitetty vankeuteen kaupungissa tehdystä kapinasta sekä murhasta.
Niin Pilatus taas puhui heille, koska hän tahtoi päästää Jeesuksen irti.
Mutta he huusivat vastaan ja sanoivat: "Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse hänet!"


Niin hän puhui heille kolmannen kerran: "Mitä pahaa hän sitten on tehnyt? En ole havainnut hänessä mitään, mistä hän ansaitsisi kuoleman. Kuritettuani häntä minä siis hänet päästän."
Mutta he ahdistivat häntä suurilla huudoilla, vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi; ja heidän huutonsa pääsivät voitolle.
Niin Pilatus tuomitsi heidän vaatimuksensa täytettäväksi.
Ja hän päästi irti sen, joka kapinasta ja murhasta oli vankeuteen heitetty ja jota he vaativat, mutta Jeesuksen hän antoi alttiiksi heidän mielivallallensa.


Matteus 27:1-2


Mutta aamun koittaessa kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat pitivät neuvoa Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet;
ja he sitoivat hänet ja veivät pois ja antoivat hänet maaherran, Pilatuksen, käsiin.Osa 7.

Vielä tarvitaan muutama JHVHn Sanan kohta valaisemaan Hänen ylösnousemustansa. Hän kuoli ja haudattiin, mutta Hän ei jäänyt hautaan, vaan nousi ylös. Sen tähden Häneen uskovilla on ylösnousemus ja elämä Hänessä:


Matteus 16:21 Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös.


Matteus 17:23 ja he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös." Ja he tulivat kovin murheellisiksi.


Matteus 26:32 Mutta ylösnoustuani minä menen teidän edellänne Galileaan.


Matteus 27:50-54


Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.
Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat,
ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös.
Ja he lähtivät haudoistaan ja tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle.
Mutta kun sadanpäämies ja ne, jotka hänen kanssaan vartioitsivat Jeesusta, näkivät maanjäristyksen ja mitä muuta tapahtui, peljästyivät he suuresti ja sanoivat: "Totisesti tämä oli Jumalan Poika.


Matteus 28:1-8


Ja kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdaleena ja se toinen Maria katsomaan hautaa.
Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille.
Hän oli näöltään niinkuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi.
Ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikäänkuin kuolleiksi.
Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille: "Älkää te peljätkö; sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu.
Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niin kuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut.
Ja menkää kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte hänet nähdä. Katso, minä olen sen teille sanonut."
Ja he menivät kiiruusti haudalta peloissaan ja suuresti iloiten ja juoksivat viemään sanaa hänen opetuslapsillensa.Osa 8.


Jahushua lupaa lähettää Pyhän Henkensä ja nousee ylös kolmen opetuslapsensa nähden:


Apostolien teot 1:


1 Edellisessä kertomuksessani kirjoitin, oi Teofilus, kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa,
2 hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sitten kuin hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut,

3 ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten

epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta.
4 Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet.
5 Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen."
6 Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?"
7 Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut,
8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka."
9 Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.


Psalmi 16:10 Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa.


Apostolien teot 13:34-35
Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä hän on sanonut näin: 'Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot.'
Sen tähden hän myös toisessa paikassa sanoo: 'Sinä et salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta.'Osa 9.

Ydinsanoma Vanhemman Liiton puolelta koskien syntiuhria:


3. Mooseksen kirja 16. luku: Suuri Sovituspäivä, puoli vuotta Pesachin (1. kuun eli Aviv-kuun, keväällä) jälkeen, syksyllä 7. kuussa (Tishri)


Aharonin tuli mennä näin Pyhimpään: mukanaan mullikka syntiuhriksi ja oinas polttouhriksi, sitten peseytyä vedessä ja pukea ylleen pellavaihokkaan ja pellavakaation, vyöttää itsensä pellavavyöllä ja laittaa päähänsä pellavainen käärelakki. Ja hänen tuli ottaa israelilaisten seurakunnalta kaksi kaurista (oik. lammasta) syntiuhriksi ja yhden oinaan polttouhriksi. (3. Mooseksen kirjasta mukaellen jakeita 3- 5)


Aharon tuokoon kaksi kaurista (oik. lammasta, vuohta) ja asettakoon ne Ilmestysmajan eteen. Ja heittäköön arpaa niistä: toinen arpa JHVHlle ja toinen arpa Asaselille. Ja Aharon tuokoon sen niistä, jonka arpa osoitti JHVHlle ja uhratkoon sen syntiuhriksi. Mutta toinen niistä asetettakoon JHVHn eteen elävänä, että sille toimitettaisiin sovitus ja se sitten päästettäisiin erämaahan Asaselille. Sen jälkeen Aharon uhratkoon syntiuhrimullikan itselleen ja perheelleen ja teurastakoon sen. (3. Ms. 16: 6- 11)


Aharonin tuli ottaa hiilipannu ja tulisia hiiliä alttarilta, JHVHn edestä, ja kahmalonsa täyteen hyvänhajuista suitsuketta ja viedä ne esiripun sisäpuolelle ja panna suitsuke tulen päälle JHVHn eteen, niin että suitsutus pilvenä peitti lain arkin päällä olevan armonistuimen, ettei hän kuolisi. (mukaellen 3.Ms 16:12- 13)


Mullikan verta hänen tuli pirskottaa sormellaan armonistuimen etupuolelle ja armonistuimen eteen seitsemän kertaa. Sen jälkeen hänen tuli teurastaa kansan syntiuhrikauris (-lammas) ja viedä sen verta esiripun sisäpuolelle ja pirskottaa sitä samoin kuin mullikan verta. Näin hän toimitti pyhäkölle sovituksen israelilaisten saastaisuudesta ja kaikista rikoksistaan, ja näin hänen tuli tehdä myös ilmestysmajalle, joka oli keskellä heidän saastaisuuttansa, heidän luonaan. (mukaellen 3. Ms 16: 14-16)


Aharon uhrasi syntiuhrimullikan, vei sen verta Ilmestysmajaan ja pirskotti verta Ilmestysmajan Pyhimmän alttarille ja alttarin eteen. Yhtään muuta ihmistä ei saanut olla siinä läsnä. Hän toimitti uhrin itsensä, perheensä ja koko israelilaisten seurakunnan edestä.

Hän siveli sitten mullikan ja kauriin (oik. lampaan) verta alttarin sarviin yltympäri ja hän pirskotti sormellansa sen päälle verta seitsemän kertaa ja puhdisti ja pyhitti sen israelilaisten saastaisuudesta.

Kun hän oli kaiken tuon tehnyt, hän toi elävän kauriin (oik. lampaan) ja laski molemmat kätensä sen päälle ja tunnusti siinä kaikki israelilaisten pahat teot ja kaikki heidän rikkomuksensa, olipa mitä syntejä tahansa, ja pani ne kauriin (lampaan) pään päälle ja lähetti sen, sitä varten määrätyn miehen viemänä, erämaahan. Näin kauris (lammas) kantoi kaikki heidän pahat tekonsa autioon seutuun.

Tämän jälkeen Aharon meni Ilmestysmajaan, riisui pellavavaatteet yltänsä, vaatteet jotka hän oli pukenut ylleen mennessään pyhäkköön. Hän pesi itsensä pyhässä paikassa ja puki ylleen omat vaatteensa. Sitten lähti pois sieltä ja uhrasi sekä oman polttouhrinsa että kansan edestä polttouhrin ja toimitti näin sovituksen itselleen ja kansalle.

Ja syntiuhrin rasvan hän poltti alttarilla.

Mies, joka vei lampaan erämaahan Asaselille, pesi vaatteensa ja ruumiinsa vedessä ja tuli sitten takaisin leiriin. Ja syntiuhrimullikka ja sovitusuhrikauris (lammas), joiden veri oli tuotu sovitukseksi pyhäkköön, vietiin leirin ulkopuolelle ja niiden nahka, liha ja rapa poltettiin tulessa.

Ja se joka ne poltti, pesi sen jälkeen vaatteensa ja ruumiinsa vedessä ja tuli sitten takaisin leiriin. (mukaellen 3. Ms. 16:16- 28)


Tämä olkoon ikuinen säädös: seitsemännessä kuussa, kuukauden kymmenentenä päivänä, kurittakaa itseänne paastolla älkääkä yhtään askaretta toimittako, älköön maassa syntynyt älköönkä muukalainen, joka asuu keskellänne. Sillä sinä päivänä toimitetaan teille sovitus teidän puhdistamiseksenne; kaikista synneistänne te tulette puhtaiksi JHVH'n edessä. Se olkoon teille levon päivä, kurikkattaa itseänne silloin paastolla; se olkoon ikuinen säädös. Ja sovituksen toimittakoon se pappi, joka on voideltu ja joka on vihitty papinvirkaan isänsä sijaan; hän pukekoon yllensä pellavavaatteet, pyhät vaatteet, ja toimittakoon sovituksen kaikkeinpyhimmälle ja sovituksen ilmestysmajalle ja alttarille sekä sovituksen myös papeille ja kaikelle seurakunnan kansalle. Tämä olkoon teille ikuinen säädös, että toimitatte israelilaisille sovituksen kaikista heidän synneistänsä kerran vuodessa. (3. Ms. 16:29- 34)

Tuossa saitte lukea perusasiat suuresta sovituksesta vanhemman liiton puolelta, Toorasta joka on voimassa ja jota ei ole kumottu. Vanhemman liiton syntiuhri on esikuva uudemman liiton Messiaan sovituskuolemasta Golgatalla. Hän oli ja on meidän uhrilampaamme. Koko Israelin tulisi oppia tuntemaan tämä asia ja Hänet henkilökohtaisena Pelastajana! Sitten vasta he ymmärtäisivät, miten nuo kaksi uhria voidaan liittää yhteen: niin suurena sovintopäivänä (Jom Kippur) syksyllä että pääsiäisenä (Pesach) keväällä.


KR 33/38 kääntää väärin tuon uhrilampaan uhrikauriiksi, mikä on varsin kummallista. Eivätkö kääntäjät ole halunneet nähdä yhteyttä Jahushuan Messiaan uhrin ja tämän em. uhrilammaskäytännön välillä?! Merkillistä! JHVHn Sana sanoo, ettei yhtään sanaa saa ottaa pois Hänen Sanastaan eikä muuttaa toiseksi.Osa 10.

Ilosanomasta (Besora) aivan lyhyesti Liittojen Kirjassa /Uudistetussa Liitossa, tähän loppuun. Ydinsanoma:


Ilosanoma-sana on yleisesti käytössä ja tarkoittaa hyvää sanomaa (Besora) Jahushuasta/Jeshuasta Messiaasta, joka sovitti maailman Elohimin kanssa kuolemalla synnittömänä uhrilampaana syntisten edestä ja nousemalla ylös kuolleista kolmantena päivänä, Kirjoitusten mukaan. Muistatko kun kirjoitin, ettei syntien anteeksi saamista, eli sovitusta, ole ilman verenvuodatusta. Sen tähden Hänen kallis verensä vuosi tähtemme Golgatan ristillä ja Hän oli uhrilampaamme.


Joka uskoo Jashushuaan ja siihen, että Elohim on hänet kuolleista herättänyt, saa synnit anteeksi Hänen Nimensä kautta ja tulee vanhurskaaksi eli Elohimille kelpaavaksi uskon kautta, ei tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Pelastus on Elohimin armolahja eikä sitä voi ansaita, mutta se on vastaanotettavissa uskon kautta, uskon jonka itse Elohim vaikuttaa. Hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, myös vastaan ottamista kun on kyseessä pelastuksen armo, joka annetaa meille lahjana, ilman mitään omaa vanhurskautta tai yrittämistä. Ainoa, mitä meidän tulee tehdä, on vastaan ottaa lahja.


Heprealaiskirje 4:2 sanoo hyvä sanoma on julistettu heille (eli: juutalaisille /israelilaisille), jotka lähtivät pois Egyptistä.


Älä usko muotojumalisten nykykristittyjen tai Messiaaseen Jahushuaan /Jeshuaan väärin suhtautuvien juutalaisten valheita,


Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa;

jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,

niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Mestari on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo,

jonka tulemus tapahtuu Saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidakseen pelastua. Ja sen tähden Elohim lähettää heille väkevän

eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. (2. Tessalonikalaiskirje 2:7-12)


Ota vaarin nuo apostoli Shaulin (Paavali) varottavat sanat, ja tee parannus!

Ota huomioon myös Vanhemman Liiton sanoma: Jirmejahu (Jeremia) 31:31-37, erityisesti jae 33 joka kuuluu: Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo YHWH: Minä panen lakini (Tooran) heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Elohim, ja he ovat minun kansani.

Israel on Hänen kansansa. Muut kansat saavat olla osallisina Hänen pelastussuunnitelmastaan. Osallisuus tarkoittaa sitä mitä se on. Korvausteologia ei sitä hyväksy, vaan pyrkii nimensä mukaisesti korvaamaan.

Korvausteologia on väärä oppi, älä koskaan ota sitä vastaan. Jos et vielä tiedä, mitä sellainen oppi pitää sisällään, niin kerron hyvin lyhyesti.

Korvauteologia-oppi pyrkii nostamaan kirkon tai seurakunnan, Elohimin omaisuuskansan ja heille kuuluvien lupausten edelle, ja ohittamaan Hänen suunnitelmansa omalle Israelin kansalleen. Israelille on JHVHn Sana täynnä lupauksia, jotka eivät kuulu kirkolle tai seurakunnalle, eli nykykristityille pakanamaissa.

Pelastus on kaikille, mutta ota huomioon se, että Jahushua (Jeshua) on itse sanonut pelastuksen olevan juutalaisista.


LOPPUSANAT

BESORA (Hebrealainen Pelastussanoma, Ilosanoma) syntiemme sovituksesta ja ruumiimme tulevasta ylösnousemisesta kuuluu kaikille: juutalaisille, kreikkalaisille ja muiden kansoin jäsenille. Pääasia on tulla Hänen Taivasten Kuningaskuntansa opetuslapsiksi ja olla Hänen Taivasten Kuningaskuntansa opetuslapsia maan päällä.

Ylistä ja kiitä Messiasta Jahushuaa ylen tärkeästä ja kalliista sovintoverestänsä.

(Jeshuaa, Jashuaa, Jeesusta - millä nimellä Häntä kutsutkin)

Ilman Hänen veristä sovitustyötään Golgatalla, sinulla ja minulla ei olisi mitään mahdollisuutta pelastua. Hänet tehtiin syntiuhriksi meidän edestämme ja Hän suostui siihen. Veri vuosi tähtemme, että meillä olisi vapaus ja ilo olla Jumalan lapsia.

Kunhan ensin olet vastaanottanut pelastuksen ytimen, Jeshuan ristinkuoleman ja ylösnousemuksen, voi alkaa vaeltaa HÄNEN kanssaan kohti Taivasten Kuningaskunnan kapeata Tietä, johon päästään sisään vain ja ainoastaan ahtaan portin kautta. Pelkkä uskoontulo ei ole yhtäkuin/samaa kuin ahtaan portin kautta sisään tulo, vaan vaeltaminen Jeshuan Messiaan kanssa, pysyen Hänen Sanassaan; alkaen Toorasta, eli koko viidestä Mooseksen kirjasta; ja Hänen kanssaan kulkeminen kaitaa Tietään pitkin Hänen taakkaansa kantaen.

Hänen tuntemisensa ja kanssaan päivittäinen vaeltaminen ei ole helppoa nykykristillistä touhuilua kerran tai pari viikossa jossain kokoussalissa, vaan se on totisinta totta vainoineen ja ahdistuksineen, jotka kohtaavat jokaista Hänen omaansa! Kun elät niiden keskellä, niin ymmärrät Taivasten Kuningaskunnan Tien ahtauden, mutta näet myös kuinka Hänen Sanansa elää ja on TOTTA.

Uskalla lähestyä Jeshuaa Messiasta, ja anna Hänen johtaa sinut tälle Tielleen - et tule katumaan. Tällä Tiellä ei ole tungosta, mutta Hänen tuntemisensa ja seuraamisensa Tiellään on kaikkein hienointa mitä voi maan päällä olla, sekä taivaassa.

Mat 5:10 Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten kuningaskunta.

Mat 5:11 Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa.

Mat 5:12 Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.

Mat 5:13 Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi.

Mat 5:14 Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä;

Mat 5:15 eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville.

Mat 5:16 Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.


Iloitse, tytär Tsion! Sinun Pelastajasi ON TULLUT! HalleluJah!

Hän tulee toisen kerran maan päälle ja laskee jalkansa Öljymäelle, ja viimeistään silloin sinun täytyy tuntea Hänet, ja sinun on täytynyt kutsua Häntä tulemaan! BARUCH HABA BESHEM JHVH J'SHUA HA'MASHIACH!


Teija K.

18. pvä hebrealaista raamatullista 6. kuuta, 29.08.2010

Päivitetty 15.11.2014 ja 19.10.2017 sekä 07.05.2018

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Siunattu olkoon Hän - Kaikki saavat laulaa - Saastaisuudesta osa 2 - Israelin paluu
Keskustelu kategoriassa Tutkivat, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus