Alikategoria: käsitteistö.Luettu: 8 kertaa. Osuttu: 29 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

HÄN ON


Hänen Nimestään.

Artikkeli on julkaistu v. 2013, mutta se sisältää loppuosassa lisäyksen, joka on tehty 19.10.2017, joten kannattaa lukea loppuun saakka. Kiitos.


Tämä artikkeli on katsaus Hänestä, joka On, eli Jumalastamme.
Aihe liittyy olennaisesti kahteen jo kirjoitettuun artikkeliin Hänen nimestään.
En siis pyri muuttamaan mitään jo aiemmin kirjoitettua: Mikä on hänen oikea nimensä ja artikkeli: Hänen nimensä, vaan tuomaan oman osuuteni aiheeseen, joka on paljon ihmisten huulilla. Eli: kuka Hän on, ja mikä on Hänen nimensä.

Lähden tutkailemaan asiaa Exoduksesta, Mooseksen toisesta kirjasta, ja pitäydyn siinä.

Alustus Sanasta

Exo 3:9 Ja nyt on israelilaisten huuto tullut minun kuuluviini, ja minä olen myös nähnyt sen sorron, jolla egyptiläiset heitä sortavat.
Exo 3:10 Niin mene nyt, minä lähetän sinut faraon tykö, ja vie minun kansani, israelilaiset, pois Egyptistä."
Exo 3:11 Mutta Mooses sanoi Jumalalle: "Mikä minä olen menemään faraon tykö ja viemään israelilaisia pois Egyptistä?"
Exo 3:12 Hän vastasi: "Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella".
Exo 3:13 Mooses sanoi Jumalalle: "Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?"
Exo 3:14 Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen". Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne".

Exo 4:10 Niin Mooses sanoi Herralle: "Oi Herra, minä en ole puhetaitoinen mies; en ole ollut ennen enkä senkään jälkeen, kuin sinä puhuit palvelijallesi; sillä minulla on hidas puhe ja kankea kieli".
Exo 4:11 Ja Herra sanoi hänelle: "Kuka on antanut ihmiselle suun, tahi kuka tekee mykän tai kuuron, näkevän tai sokean? Enkö minä, Herra?
Exo 4:12 Mene siis nyt, minä olen sinun suusi apuna ja opetan sinulle, mitä sinun on puhuttava."
(KR 1933)

------

Olen joka olen

Literaalisti: "olen joka olen"

Yksinkertaista. Erittelen hieman.

Exo 3:14 Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen". Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne". (KR1933)vajomer elohim elmoshe eheje asher eheje vajomer ko tomar livenei jiserael eheje shelahani aleikhem

vayo`mer `elohiyM `el mosheh `eh'yeh `asher `eh'yeh vayo`mer coh
To`mar liV'nay yiS'ra`al `eh'yeh sh'laHaniy `alaykeM

---

Katson asiaa laajemmin
(Puhekielen osuuden jälkeen seuraa Raamatun paikat.)

Ensin puhekielellä, miten keskustelu on mennyt:

- Mie anochi kie eleech, / Who am I to go?/ Kuka minä olen menemään?
- But God told him/: Kie Ehejee imach,/ I will be with you. / Mutta Jumala sanoi hänelle: Minä olen sinun kanssasi.
- But they will ask me: Who is this God of your ancestors, what is His Name, so what should I say? / Mutta he tulevat kysymään minulta: "Kuka on tämä esi-isiesi Jumala, mikä on hänen nimensä, niin että mitä minä sanon?"
- And God answered /: eheje asher eheje", "I am who I am / Ja Jumala vastasi: "eheje asher eheje / "olen joka olen".
..
"I am the God of Awraham, Jitschak and Jaakov!
"Olen Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala!"

Suora ote Sanasta:

Exo 3:11 "Mikä minä olen menemään faraon tykö ja viemään israelilaisia pois Egyptistä?"
Exo 3:12 Hän vastasi: "Minä olen sinun kanssasi
Exo 3:13 ..kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?"
Exo 3:14 Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen". Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne".
Exo 3:15 Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sano israelilaisille näin: Herra, teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne (KR1933)
---

Jälleen puhekielellä:

- But please God /: bi Adonai, lo iesj dewariem anochi, gam mitmol, gam misjilsjom, gam meeaz dabercha el-awdecha, kie chewad-pee, oechewad lasjon, anochie, / I have never been a man of words, nor in the past, nor now that You have spoken to me. I can never find the right words to say.
/ Mutta ole hyvä, Jumala, minä en ole koskaan ollut hyvä sanoissa /hyvä puhumaan/, en ole ollut sitä aikaisemmin enkä ole sitä nytkään, kun puhuit minulle. Minä en koskaan löydä oikeita sanoja sanottavaksi!

- But God answered him: veata le cheveanokhi eheje impiika vehoreitiika asher tedaber / Go.I will be with you, I will give you the words to speak.
/ Mutta Jumala vastasi hänelle: Menehän nyt. Minä olen apu sinulle ja opetan sinulle, mitä sinun tulee puhua.
- Even now Moshe objected: vajomer bii adonai shelahna bejadtishelah / No, please, Lord, take someone else!
/ Jopa nytkin Moshe väitteli: "Ei, valitse, Herra, joku toinen, ole hyvä!"

- And the anger of the Lord was kindled against Moses, and he said:
"vajomer halo aharon ahiika halevii iadaeti kiidaber jedaber hu vegam hinehu jotse liqrateka veraaka vesamah belibov" / "Is not Aaron the Levite your brother? I know that he can speak well. And also, behold, he is coming before you to meet you: and when he see you, he will be glad in his heart."
- "vedibareta elaiv vesameta ethadevariim befiiv veanokhii eheje impiika veimpiihu vehoreitii etekhem et asher taasun" / "And you shall speak unto him, and put words in his mouth: and I will be with your mouth, and with his mouth, and will teach you what you shall do".
/ Ja Jumalan viha kohdistui Mosheen ja Hän sanoi: "Eikö veljesi Aharon ole leeviläinen? Tiedän hänen puhuvan hyvin. Ja hän on tulossa tapaamaan sinua; ja kun hän sinut näkee, ilahtuu hän sydämessään. Ja sinä tulet puhumaan, sillä minä laitan hänen suuhunsa sanoja.
Ja minä olen sinun suusi apu ja hänen suunsa apu, niin opetan teille mitä te teette."

Suora ote Sanasta:

Exo 4:10 Niin Mooses sanoi Herralle: "Oi Herra, minä en ole puhetaitoinen mies; en ole ollut ennen enkä senkään jälkeen, kuin sinä puhuit palvelijallesi; sillä minulla on hidas puhe ja kankea kieli".
Exo 4:11 Ja Herra sanoi hänelle: "Kuka on antanut ihmiselle suun, tahi kuka tekee mykän tai
kuuron, näkevän tai sokean? Enkö minä, Herra?
Exo 4:12 Mene siis nyt, minä olen sinun suusi apuna ja opetan sinulle, mitä sinun on puhuttava."
Exo 4:13 Mutta hän sanoi: "Oi Herra, lähetä kuka muu tahansa!"
Exo 4:14 Niin Herra vihastui Moosekseen ja sanoi: "Eikö sinulla ole veljesi Aaron, leeviläinen? Minä tiedän, että hän osaa puhua. Ja katso, hän tuleekin sinua vastaan; ja kun hän näkee sinut, iloitsee hän sydämestänsä.
Exo 4:15 Ja puhu sinä hänelle ja pane sanat hänen suuhunsa. Ja minä olen sinun suusi apuna ja hänen suunsa apuna ja opetan teille, mitä teidän on tehtävä.
Exo 4:16 Ja hän on puhuva sinun puolestasi kansalle; niin hän on oleva sinulla suuna, ja sinä olet oleva hänellä jumalana. (KR1933)


Luit kaikki edellä olevat tekstit hyvin. Luit puhekielisen osuuden ja Sanan paikat. Ok.
- Mitä luulet, onko niissä ilmoitettu Jumalan Nimi?
- Entä, onko niissä ilmoitettuna mikä Hänen nimensä on?

Molempiin voi vastata vain seuraavasti:
- Ei ole.

Ehkä ihmettelet. Onhan Hänen nimensä JHVH, niinhän kaikki sanoo!
- Ei ole.

Ehkä ihmettelet lisää. Onhan Hänen nimensä EHJEE/ EHEJE(E), niinhän jotkut opettaa!
- Ei ole.

Nyt varmaankin olet hyvin hämmästynyt. Älä suotta ole.

- Kerron sinulle salaisuuden, ethän kerro kellekään muulle!

On nimittäin mitä ilmeisemmin niin, että Hän ei ole ilmoittanut Nimeään meille, Mooseksen kirjoissakaan. Hänen nimensä ei ole YHWH, JHVH, JHWH tai muukaan, eikä EHJEE tai EHEJE(E). Hän ei noissa yllä olevissa Sanan kohdissa mainitse sanallakaan muuta kuin, että: Hän on Abrahamin, Jitsaqin ja Ja'akovin Jumala.

Me emme voi kukaan julistaa syvällä rintaäänellä, että: Hänen nimensä on Ehjee, tai tämä J... taikka tuo Y...!

Messiaamme Jahushua, joka tarkoittaa Jumala pelastaa, (Jeshua = pelastus) sanoi tulleensa Isän nimessä, mutta Hänkään ei kerro meille, mikä Isän tosi Nimi on!
Häntä itseään kutsutaan monilla nimillä: Immanuel, Ihmeellinen, Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas, Messias, Juutalaisten Kuningas, Israelin Pyhä, jne..

On ehkä parempi, ettemme tiedä Hänen Nimeään, joka sanoo olevansa: olen joka olen.

- Miksi on parempi niin?
Luulenpa, että on parempi - tässä ajassa missä elämme - ettemme tiedä.
On mahdollisesti parempi, ettemme tiedä oikeaa Nimeään! Emme voi siten repiä sitä ja pilkata Nimeä - edes tietämättämme, ymmärtämättämme.
(Ehkä mahdollisesti Hänen Nimensä on ollut tiedossa, 12 opetuslapsillaan tai muilla Jumalan Sanassa mainituilla, en tiedä.)

Mutta, jos emme tiedä oikeaa Nimeään, niin tyydytään käyttämään sanoja ja nimityksiä: JHVH, YHWH tms, EHJEE, EHEJE tms., Elohim, El, Eloah, Jah, Jh, Jehova, Jahuah, Jehova, Jehovah tms., Jumala, Herra, Lord, Adonai... jne.. .
- Isolla tai pienellä kirjaimella, ihan miten mihinkin aiheeseen sopii.

HÄN kyllä omansa tuntee. Ja HÄN kyllä ymmärtää, ja HÄN rakastaa.
HÄN tietää, ketä tarkoitamme kun puhumme Hänelle: Abba, Isi, Iskä, Jumala, Herra, Jeshua, Yeshua, Yahshua, Jahshua, Jahushua, Messias, Taivaan Isä, Mestari, Adonai.. jne.

Ollaan vapaat!
Kenet Poika tekee vapaaksi, hän on totisesti VAPAA!
Amen.
--

Mahdollisesti jäit miettimään, että mikä sitten on kun sanotaan Jumalasta, että: Hän on.
Näinhän otsikkokin kertoo.
Kerron siitä hieman.

Esimerkki Sanasta:

Hebreaa suomeksi translitteroituna: anokhi jehva eloheika asher hovtsetiika meerets mitserajim mibeit avadiim

Englanninkielinen translit: `anokiy y'hvah `eloheyCa `a$er hovtza`TiyCa ma`eretz mitz'rayiM mibayT ,aVadiyM

Deut 5:6 `I Jehovah am thy God, who hath brought thee out from the land of Egypt, from a house of servants. (YLT)
5.Moos. 5:6 'Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. (KR 1933)

Siis: MINÄ OLEN.
Mutta tässä ei käytetä hebreaksi sanaa: eheje / ehjee.
Varmaan ihmettelet, miksi näin on, jos kerran EHJEE / EHEJE ei ole Hänen Nimensä.

Sana EHJEE (EHEJE) esiintyy muutaman kerran Sanassa, kuten myös ani hu, joka tarkoittaa myös minä olen. Kun taas Anokhi on yleisin sana, jota käytetään olen-sanana, -verbinä.

- Onko niin, että Sana ehjee / eheje, joka esiintyy muutamassa kohden Tooraa (viisi Moshen kirjaa: Opetukset, lait, asetukset,säädökset), on manipuloitu pois muista Sanan kohdista joidenkin juutalaisten taholta?! En tiedä - mahdollisesti näin on.
- Asia ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että Jumalan Nimi on salattu meiltä.

---

Lopuksi

Näistä nimiasioista paljon tietävä ja opiskellut lukija tarttuu nyt vielä Ilmestyskirjan luvun 19 tekstiin, ja ajattelee itsekseen mahdollisesti, että: eipä kirjoittaja maininnut siitä.

Mutta täältä se tulee, sillä Ilmestyskirja todella kertoo myös nimestä, jolla Häntä kutsutaan:

Rev 19:12 Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse,
Rev 19:13 ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana.
Rev 19:16 Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "Kuningasten Kuningas ja herrain Herra".

Huomasitko, että siinä sanottiin näin: Hänellä oli kirjoitettuna Nimi, jota EI TIEDÄ kukaan muu kuin Hän itse!
Sen jälkeen sanotaan: Hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja Nimi, jolla Häntä KUTSUTAAN, on Jumalan Sana.
Vielä siinä sanotaan: ..vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: Kuningasten Kuningas ja herrain Herra.

Joko tiedät Hänen todellisen ja oikean Nimensä?!
- Et vai. No, en minäkään.
Häntä kutsutaan monella nimellä, ja nimi kirjoitetaan monella tapaa.

Rakkaalla on monta nimeä, sanotaan. Tässä se ainakin tuli jälleen todistettua.


Teija K., 14. pvä 11. hebrealaista kuuta (juutal. Shevat-kuu) ,

26.1.2013

***

LISÄYS:

Näitä Hänen Nimi -asioita on varsin paljon tutkittu hebrean alkukielestä, ja on olemassa koulukuntia; Israelissakin; joiden mukaan Hänen Nimensä, todellakin, on: Jehova. Nimi tulee konsonanteista JHVH, ja englannin kieleen translitteroituna lausutaan:Yehovah. Itsekin olen omaksunut nimen Jehova käyttöönoton, siitäkin huolimatta että se nimi tuo joidenkuiden mieleen aivan muuta. Mutta JHVH, Jehova, nimi on Pyhä, ja se on löydetty monesta eri hebrean alkukielen eri lähteestä, joten emme voi sitä olan kohauksella ohittaa.

Viimeksi tänään luin otsikon eräästä Nettiartikkelista, jota haluaisin tutkailla enemmän, mutta joka kirjautumisen takana. Otsikon mukaan, jonka näin Fb:ssa, israelilaisia 'rabbeja' on pohtinut yhdessä jälleen Hänen Nimeään, ja kun artikkelin on esille tuonut itsekin Israelin juutalainen mies, joka seemiläisten kielten asiantuntijana ja Jerusalemin Yliopiston professorina olleena ja oppineena, on ilmaisssut muutama vuosi sitten kantansa Yehovah-nimen puolesta, niin uskallan sanoa, että juuri sen nimen tutkailusta on ollut kyse.

editoinut Teija K., 19.10.2017

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Messiaanisten varojen käyttö - Täyty Pyhällä Hengellä - Shavuot-saarna
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus