Alikategoria: Sanaa Israelille.Luettu: 17 kertaa. Osuttu: 8 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

EGYPTISTÄ KANSOJEN ERÄMAAN KAUTTA SIIONIIN, SAUVAN ALITSE

Oletko sinä israelilainen? Tutki itseäsi ja vaellustasi JHVH'n edessä. Lukekaamme ensin Hesekiel, luku 20.


Hesekiel 20

1
Seitsemäntenä vuotena, viidennessä kuussa, kuukauden kymmenentenä päivänä tuli miehiä Juudan vanhinten joukosta kysymään neuvoa JHVH'lta, ja he istuivat minun eteeni.
2
Niin minulle tuli tämä JHVHn sana:
3
"Ihmislapsi, puhu Israelin vanhimmille ja sano heille: Näin sanoo Adonai, JHVH: Tekö tulette minulta neuvoa kysymään? Niin totta kuin minä elän, en anna minä teidän kysyä minulta neuvoa, sanoo Adonai, JHVH.
4
Etkö tuomitse heitä, etkö tuomitse, ihmislapsi? Tee heille tiettäviksi heidän isiensä kauhistukset
5
ja sano heille: Näin sanoo Adonai, JHVH: Sinä päivänä, jona minä Israelin valitsin, minä kättä kohottaen lupasin Jaakobin heimon jälkeläisille, minä tein itseni heille tunnetuksi Egyptin maassa ja kättä kohottaen lupasin heille sanoen: 'Minä olen JHVH, teidän Jumalanne'.
6
Sinä päivänä minä kättä kohottaen lupasin heille, että vien heidät pois Egyptin maasta siihen maahan, jonka olin heille katsonut ja joka vuotaa maitoa ja mettä - se on kaunistus kaikkien maitten joukossa. -
7
Ja minä sanoin heille: 'Heittäkää, itsekukin, pois silmienne iljetykset älkääkä saastuttako itseänne Egyptin kivijumalilla: minä olen JHVH, teidän Jumalanne'.
8
Mutta he niskoittelivat minua vastaan eivätkä tahtoneet minua kuulla; eivät heittäneet pois itsekukin silmiensä iljetyksiä eivätkä hyljänneet Egyptin kivijumalia. Niin minä ajattelin vuodattaa kiivauteni heidän ylitsensä ja panna vihani täytäntöön heissä keskellä Egyptin maata.
9
Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat ja joitten silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta.
10
Ja kun olin vienyt heidät pois Egyptin maasta ja tuonut heidät erämaahan,
11
niin minä annoin heille käskyni ja tein heille tiettäviksi oikeuteni: se ihminen, joka ne pitää, on niistä elävä.
12
Myöskin sabattini minä annoin heille, olemaan merkkinä minun ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että minä olen JHVH, joka pyhitän heidät.
13
Mutta Israelin heimo niskoitteli minua vastaan erämaassa: he eivät vaeltaneet minun käskyjeni mukaan, ylenkatsoivat minun oikeuteni, jotka ihmisen on pidettävä, että hän niistä eläisi, ja minun sabattini he kovin rikkoivat. Niin minä ajattelin vuodattaa kiivauteni heidän ylitsensä erämaassa ja lopettaa heidät.
14
Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten silmäin edessä minä olin vienyt heidät pois.
15
Kuitenkin minä kättä kohottaen vannoin heille erämaassa, etten heitä tuo siihen maahan, jonka olin antanut heille, joka vuotaa maitoa ja mettä - se on kaunistus kaikkien maitten joukossa -
16
koska he pitivät minun oikeuteni halpoina, eivät vaeltaneet minun käskyjeni mukaan, vaan rikkoivat minun sabattini; sillä heidän sydämensä vaelsi heidän kivijumalainsa jäljessä.
17
Mutta minä säälin heitä, niin etten heitä hävittänyt enkä tehnyt heistä loppua erämaassa.
18
Sitten minä sanoin heidän lapsillensa erämaassa: Älkää vaeltako isäinne käskyjen mukaan, heidän oikeuksiansa älkää noudattako älkääkä saastuttako itseänne heidän kivijumalillansa.
19
Minä olen JHVH, teidän Elohiminne; minun käskyjeni mukaan vaeltakaa, minun oikeuksiani noudattakaa, ne pitäkää
20
ja pyhittäkää minun sabattini; ne olkoot merkkinä välillämme, minun ja teidän, että tulisitte tietämään, että minä olen JHVH, teidän Elohiminne.
21
Mutta lapset niskoittelivat minua vastaan: he eivät vaeltaneet minun käskyjeni mukaan, eivät noudattaneet minun oikeuksiani, niin että olisivat ne pitäneet, - jotka ihmisen on pidettävä, että hän niistä eläisi - ja rikkoivat minun sabattini. Niin minä ajattelin vuodattaa kiivauteni heidän ylitsensä ja panna vihani heissä täytäntöön erämaassa.
22
Mutta minä pidätin käteni ja tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten silmäin edessä minä olin vienyt heidät pois.
23
Kuitenkin minä kättä kohottaen vannoin heille erämaassa, että minä hajotan heidät pakanain sekaan ja sirotan heidät muihin maihin,
24
koska he eivät pitäneet minun käskyjäni, vaan ylenkatsoivat minun käskyni, rikkoivat minun sabattini ja heidän silmänsä pälyivät heidän isiensä kivijumalain perään.
25
Niinpä minäkin annoin heille käskyjä, jotka eivät olleet hyviä, ja oikeuksia, joista he eivät voineet elää,
26
ja annoin heidän saastua lahjoistansa, siitä, että polttivat uhrina kaiken, mikä avasi äidinkohdun, jotta saattaisin heidät kauhun valtaan ja he tulisivat tietämään, että minä olen JHVH.
27
Sentähden puhu Israelin heimolle, ihmislapsi, ja sano heille: Näin sanoo Adonai, JHVH: Vielä niinkin ovat isänne minua herjanneet, että ovat olleet uskottomat minua kohtaan.
28
Kun minä toin heidät maahan, jonka olin kättä kohottaen luvannut heille antaa, niin missä vain he näkivät korkean kukkulan tai tuuhean puun, siinä he uhrasivat teurasuhrinsa ja antoivat vihastuttavat uhrilahjansa, siinä panivat esiin suloisesti tuoksuvat uhrinsa ja siinä vuodattivat juomauhrinsa.
29
Niin minä sanoin heille: 'Mikä tämä uhrikukkula on, jolle te menette?' ja niin sai sellainen nimen uhrikukkula aina tähän päivään asti.
30
Sentähden sano Israelin heimolle: Näin sanoo Adonai, JHVH: Ettekö te saastuta itseänne isienne tiellä? Ettekö kulje uskottomina heidän iljetystensä jäljessä?
31
Ettekö ole saastuttaneet itseänne kaikilla kivijumalillanne aina tähän päivään asti, kun tuotte lahjojanne ja panette lapsenne käymään tulen läpi? Ja minäkö antaisin teidän kysyä minulta neuvoa, te Israelin heimo? Niin totta kuin minä elän, sanoo Adonai, JHVH, en anna minä teidän kysyä minulta neuvoa.
32
Se, mikä on tullut teidän mieleenne, ei totisesti ole tapahtuva - se, mitä sanotte: 'Me tahdomme olla pakanain kaltaisia, muitten maitten sukukuntain kaltaisia, niin että palvelemme puuta ja kiveä'.
33
Niin totta kuin minä elän, sanoo Adonai, JHVH: totisesti minä olen hallitseva teitä väkevällä kädellä, ojennetulla käsivarrella ja vuodatetulla vihalla.
34
Ja minä vien teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät maista, joihin olitte hajotetut, väkevällä kädellä, ojennetulla käsivarrella ja vuodatetulla vihalla.
35
Ja minä tuon teidät kansojen erämaahan, ja siellä minä käyn oikeutta teidän kanssanne kasvoista kasvoihin.
36
Niinkuin minä kävin oikeutta isienne kanssa Egyptinmaan erämaassa, niin minä käyn oikeutta teidän kanssanne, sanoo Adonai, JHVH.
37
Minä panen teidät kulkemaan sauvan alitse ja saatan teidät liiton siteeseen.
38
Ja minä erotan teistä ne, jotka kapinoivat minua vastaan ja luopuvat minusta: muukalaisuutensa maasta minä vien heidät pois, mutta Israelin maahan he eivät tule; ja te tulette tietämään, että minä olen JHVH.
39
Mutta te, Israelin heimo! Näin sanoo Adonai, JHVH: Menkää vain ja palvelkaa itsekukin omia kivijumalianne. Mutta vastedes te totisesti kuulette minua ettekä enää häpäise minun pyhää nimeäni lahjoillanne ynnä kivijumalillanne.
40
Sillä minun pyhällä vuorellani, Israelin korkealla vuorella, sanoo Adonai, JHVH, siellä he palvelevat minua, koko Israelin heimo, kaikki tyynni, mitä maassa on. Siellä minä heihin mielistyn, siellä minä halajan teidän antimianne, uutisverojanne, kaikkinaisia teidän pyhiä lahjojanne.
41
Niinkuin suloisesti tuoksuvaan uhriin minä teihin mielistyn, kun minä vien teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät maista, joihin olette hajotetut, ja osoitan teissä pyhyyteni pakanain silmien edessä.
42
Ja te tulette tietämään, että minä olen JHVH, kun minä tuon teidät Israelin maahan, siihen maahan, jonka minä kättä kohottaen olin luvannut antaa teidän isillenne.
43
Ja te muistatte siellä vaelluksenne ja kaikki tekonne, joilla olette itsenne saastuttaneet, ja teitä kyllästyttää oma itsenne kaikkien pahain töittenne tähden, mitä olette tehneet.
44
Ja te tulette tietämään, että minä olen JHVH, kun minä teen teille, minkä teen, oman nimeni tähden, en teidän pahan vaelluksenne enkä riettaiden tekojenne ansion mukaan, te Israelin heimo; sanoo Adonai, JHVH."


Tuosta JHVH'n Sanasta selviää meille nykypäivänäkin täysin, miten Israelin tulee vaeltaa JHVH'n kasvojen edessä ja olla esimerkkinä muille, mutta kuinka Israel tahtoi olla muiden kansojen, pakanoiden, kaltainen ja valitsi mieluummin palvella kansain epäjumalia kuin Elohimiansa. Onko tuttua? Eikö olekin niin, että israelilaiset kansain erämaassa yhä tänäkin päivänä palvelevat ja palvovat epäjumalia?! Israel valitsee palvella epäjumalia ja viettää niiden juhlia sen sijaan että juhlitaan JHVH'n juhlia. Israel valitsee epäjumalan päivän lepopäiväksi mieluummin kuin JHVH'n Sabatin. Israel nauttii pakanoiden ruokia mieluummin kuin JHVH'n valitsemia ruokia. Israelilaiset eivät mene JHVH'n eteen tekemään parannusta ja muuttumaan mieleltään ja sydämeltään JHVH'lle otollisiksi. Israel palvelee JHVH'a Elohimiansa vain suullaan, mutta sydämeltään ollaan kaukana Hänestä. Todellinen parannuksen teko ja muuttuminen puuttuvat.

Mutta mitä tekee JHVH?!

Hän sanoo käyvänsä Israelin kanssa oikeutta kasvoista kasvoihin! Hän sanoo: "Minä panen teidät kulkemaan sauvan alitse ja saatan teidät liiton siteeseen. Ja minä erotan teistä ne, jotka kapinoivat minua vastaan ja luopuvat minusta: muukalaisuutensa maasta minä vien heidät pois, mutta Israelin maahan he eivät tule; ja te tulette tietämään, että minä olen JHVH".

Entä ne, jotka suostuvat Hänen tahtoonsa?! Ne Hän vie takaisin kotiin:
"Mutta vastedes te totisesti kuulette minua ettekä enää häpäise minun pyhää nimeäni lahjoillanne ynnä kivijumalillanne. Sillä minun pyhällä vuorellani, Israelin korkealla vuorella, sanoo JHVH, JHVH, siellä he palvelevat minua, koko Israelin heimo, kaikki tyynni, mitä maassa on. Siellä minä heihin mielistyn, siellä minä halajan teidän antimianne, uutisverojanne, kaikkinaisia teidän pyhiä lahjojanne".

Hän jatkaa:
"Niinkuin suloisesti tuoksuvaan uhriin minä teihin mielistyn, kun minä vien teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät maista, joihin olette hajotetut, ja osoitan teissä pyhyyteni pakanain silmien edessä.
Ja te tulette tietämään, että minä olen JHVH, kun minä tuon teidät Israelin maahan, siihen maahan, jonka minä kättä kohottaen olin luvannut antaa teidän isillenne.
Ja te muistatte siellä vaelluksenne ja kaikki tekonne, joilla olette itsenne saastuttaneet, ja teitä kyllästyttää oma itsenne kaikkien pahain töittenne tähden, mitä olette tehneet.
Ja te tulette tietämään, että minä olen JHVH, kun minä teen teille, minkä teen, oman nimeni tähden, en teidän pahan vaelluksenne enkä riettaiden tekojenne ansion mukaan, te Israelin heimo; sanoo Adonai, JHVH."

JHVH vie itse kansansa takaisin kotiin, mutta vain liiton siteen alta. Yhtään ainutta pahaa (KR -33 käyttää sanaa: jumalaton) epäjumalanpalvelijaa ei mene Siioniin, kun JHVH sinne takaisin johdattaa, vaan ainoastaan kaikki ne, jotka uskovat Häneen ja pitävät Hänen Tooransa, käskynsä, asetuksensa ja ymmärtävät Hänen tuomionsa, palaavat takaisin.
Toora on Hänen Liittonsa Israelin kanssa, ja kun Hän sanoo, että Liiton sauvan alta, ja Liiton siteessä olevat, pääsevät kotiin Israeliin, Siioniin, niin Hän tarkoittaa Tooran noudattamista, käskyjen vartioimista/pitämistä ja Häneen uskomista, sekä Hänen ikuisten säädöksiensä noudattamista kunnioituksessa Häntä kohtaan. Hän on Elohim, meidän Jumalamme, jonka Toora on hyvä ja pyhä.


Palaan alun kysymykseen: Oletko sinä israelilainen?
Nimittäin jos/kun olet, niin on hyvin vaarallista jäädä "pakanakristillisyyteen" vaikka uskoisitkin Jahushuaan Messiaaseen ja olisit pelastettu. Hebrealaiset uskovaiset erottaa muista uskovista siinä, kuinka he vaeltavat JHVH'n kanssa ja Häntä seuraten.

Olkaamme pyhät niin kuin Hän on. Valvokaamme tilaamme, seuraammeko me Häntä vaiko epäjumalia ja epäjumalanpalvelusta. JHVH on Totinen Jumala, Elohim, jonka Sana on tosi ja ikuinen omilleen. Hän ei ole Sanaansa muuttanut: Hän ei ole Tooraansa, Profeetojansa ja Kirjoituksiansa kumonnut (TaNaKh, VL). Hänen Messiaaniset Kirjoituksensa (BritHadasha, UL) ovat myös luettavissa. Messiaaniset Kirjoitukset selittävät TaNaKh'ia ja tekevät vanhemman liiton kirjoitukset selkeiksi, kunhan niitä oikein luetaan eikä pidetä yllä "(pakana)kristillisiä silmälaseja".

Jos lukijani et ole fyysisen, luonnollisen Israelin tai Juudan jälkeläinen, mutta, kun uskot Jahushuaan Messiaaseen (kreikkalaisittain väännettynä: Jeesukseen Kristukseen), niin olet "oksastettu" uskon kautta samaan öljypuuhun kuin Israel ja Juuda. Roomalaiskirje 11 luku jakeet 16- 23 kertovat sitä. Muista myös, ettet ylpeile osallisuudestasi samaan öljypuuhun, vaan muista että juuri kannattaa sinua etkä sinä juurta. Huomaa kuitenkin, että osallisuus samasta öljypuun mehevästä juuresta , mitä luonnollisilla oksilla on, edellyttää sitä että juurrut samanlaiseen hebrealaiseen messiaanisuuteen samoin kuin mitä luonnollisilta oksilta edellytetään.

Tämän kirjoituksen ikäänkuin jatko-osana tulee seuraava teksti, otsikolla Lain täyttäminen. Mutta sitä ennen sanon sinulle lukijani:
Sinun kannattaa palata alkuperäiseen. Palaa JHVH'n Sanan hebrealaisille, Taivasten kuningaskunnan messiaanisille juurille! Jyvien erottaminen akanoista on käynnissä, olitpa sitten fyysisesti israelilainen tai juudalainen, taikka et.


LAIN TÄYTTÄMINEN

Kristityt opettavat, että: "Jeesus Kristus täytti lain", mikä tarkoittaisi sitä että hän kumosi lain. Kun Jahushua Messias kuoli ristillä ja sanoi: "Se on täytetty!", merkitsee tämä kristitylle valitettavan yleisesti sitä, että hän kumosi siten koko lain.

Mutta, mitä lain eli Tooran täyttäminen on muuta kuin Tooran noudattamista?! Eikö Jahushua Messias nimenomaan antanut meille elämällään esimerkkiä Tooran noudattamisesta? Kyllä antoi, ja Hän kehotti seuraamaan itseään. Hän on Toora.

Paavalikin (eli Shaul) kehotti seuraamaan itseään, kuten hän sanoi seuraavansa Jahushuaa Messiasta. Kaikille apostoleille Hän antoi kehotuksen seurata Häntä. Hän opetti opetuslapsiaan tietyn ajan maan päällä ja halusi heidän seuraavan Häntä, joka on itse lain eli Tooran säätäjä. Hän ja Isä ovat Yksi (Echad). On vain yksi Elohim, yksi Toora, yksi Kaikkein Pyhin; Hän Isässä ja Isä Hänessä. Hänen Henkensä on lähetetty kaikkeen maailmaan opettamaan, neuvomaan ja rohkaisemaan Hänen omiaan elämään jumalisesti ja Hänen esimerkkiään noudattamaan. Meidät on kuoletettu ristinpuulla Hänen kanssaan, joka Ihmisen Poikana eli maanpäällisen elämänsä.

Hän ei kumonnut Tooraa, Hän noudatti Tooraa. Ja tämän esimerkin Hän on antanut kaikille Hänen omilleen. Hänessä Toora eli, ja Hänessä elää! Hän täyttää Tooraa meidän elämässämme! Hänen esimerkkinsä tulee olla meille elämä, mutta kuolema lihalle ja sen pyynneille. Lihamme on naulittu ristinpuulle, ja sen tulee olla niin. Mutta Kirjoitettu Sana pysyy, ja ikuiset säädökset eivät muutu; ennen kuin taivas ja maa katoavat, ei laista (Toorasta = ohjeet, neuvot, opetus, säädökset, laki) ja Profeetoista katoa yksikään kirjain eikä pieninkään piirto. Näin Hän on itse sanonut. Uskotko sen?!


Nämä kirjoitukset lisäyksineen ja täydennyksineen, kirjoitti:
Teija K., aamupäivällä 16.pvänä kolmatta (3.) hebrealaista kuuta (19.06.2011)

Tämän artikkelin kirjoittamisen jälkeen kävimme erään yhteisön kesäpäivien tilaisuudessa, ja kuuntelimme julistusta. Julistuksen noin puolivälissä puhuja keskittyi kumoamaan JHVH'n Tooran ja sabatin. Puheen aikana näin Jahushuan Messiaan suurena hahmona tilaisuuden keskellä, puhujalavan suuren ristin takana, kääntyneenä kohti lavaa, ja sisimpääni tulivat sanat: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä he tekevät!"

- sama

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Profeetan arvosteleminen - Todellinen Sukututkija - Jumalan pasuuna - Sekaannusta ja hajaannusta
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus