CHANUKA


1. Makkabealaisten kirja 4:41 - 61


Tiedoksi: Kaksi Makkabealaisten kirjaa kuuluvat apokryfikirjoihin eli niitä ei ole hyväksytty pyhien kirjoitusten kaanoniin. Vanhassa käännöksessä, Bibliassa, ne olivat vielä mukana.

Kun luet tarkkaan Makkabealaisten kirjan kohdan, huomaat, että siellä ei nähdä hanukiaa (kynttilänjalkaa) eikä öljyn lisääntymisen ihmettä, mutta Jerusalemin temppelin puhdistaminen ja pyhittäminen tulevat esiin selkeästi. Meidän ei ole syytä epäillä, etteivätkö mainitut asiat olisi tapahtuneet Juudan historiassa. Mihin nämä tapahtumat liittyvät? Temppelin puhdistaminen ei ole mitenkään esikuvallista, vaan on konkreettinen tapahtuma.

Olen kaikilla edellisillä kirjoituksilla tähdännyt chanukan sanomaan.Se on valtava! Yeshua oli noin 1,5 vuoden ikäinen, kun Hän lähti pakkosiirtolaisuuteen vanhempiensa mukana. Tämä tapahtui chanukan aikana. Hän sai mukaansa kuninkaalle tarkoitettuja lahjoja (Matt.2:11), joilla Joosef tuli taloudellisesti toimeen Egyptissä. Kun Yeshua lähti Egyptiin, oli sen tarkoitus tuoda Israel omaan maahansa:
"Egyptistä minä kutsuin poikani (Matt. 2:15, 2. Moos. 4:22 ja Hoos. 11:1). "Ja"Adonain enkeli ilmestyi Joosefille Egyptissä ja sanoi: 'Nouse,ota lapsi ja hänen äitinsä ja mene Israelin maahan, sillä ne ovat kuolleet, jotka väijyvät lapsen henkeä (Matt. 2:19b 20)." Huomaatko, kuinka Elohim tunnusti Rooman ja vasallien hallinnoiman maan Israelin maaksi. Jaakobin huoneen tuleva paluu Israelin maahan tulee olemaan yhtä varma asia, kuin oli Yeshuan paluu maahansa, sillä Elohim kätki Yeshuaan koko Israelin huoneen.

Lue huolella Elohimin pyhät sanan kohdat:

Joh.10:22: "Nyt (sitten) oli ( engl. Now it was = nyt oli) temppelin vihkimisen muistojuhla (chanuka) ja oli talvi."

Joh.10:1 - 5 Yeshua kertoo 'tälle lammastarhalle (Juuda ja häneen liittyneille israelilaisille Hes. 37:16) kuvauksen, jota he eivät ymmärtäneet (Joh. 10:6).

Joh. 10:7 - 15 Yeshua selittää 'tälle lammastarhalle' kuvauksen.

Oletko sinä 'tästä lammastarhasta'? Jos sinä olet käynyt
'Oven' (Joh. 10:7,9),Yeshuan, kautta lammastarhaan, saat kuulla Hänen äänensä. Kun käyt Yeshuan kautta sisälle Juudan 'lammastarhaan', tiedät, että kuulut siihen 'lammastarhaan'! Saat kuulla varmasti, että Hän kutsuu sinua nimeltä! Myös Hän vie sinut 'ulos', mutta et lähde 'aitauksen' edestä yksin, vaan sinun mukanasi kulkee koko Juuda ja häneen liittyneet israelilaiset. Eikä siinä kaikki, Yeshua, Ylipaimen, kulkee lauman edellä ja koko lauma seuraa Häntä, sillä he kuulevat Hänen äänensä (Joh. 10:27)! Ylimmäinen Paimen tuntee sinut, ja sinä tunnet Hänet (Joh.10:14).

Tahdotko käydä
'Oven' jälkeen sisälle, sitten ulos, ja eräänä päivänä olet löytävä 'laitumen' (Hes 34:13 - 14)? Tämä laidun voi olla erets Jisrael tai Eden, autuuden tila, mutta olet löytävä laitumen, jossa on elämä ja yltäkylläisyys Hänen yhteydessään (Joh. 10:10,28).

Kuulutko muuhun lammastarhaan, johon kuuluvat Efraim ja häneen liittyneet israelilaiset (Hes. 37:16)? He eivät kuulu tähän lammastarhaan eli Juudaan ja siihen liittyneisiin israelilaisiin, vaan heillä on vielä jonkun aikaa oma erillinen lammastarhansa. Ylipaimen lupaa myös tuoda (Joh. 10:16
-->them also I must bring) heidät takaisin kansojen keskuudesta, laihoilta laitumilta, elämän ja yltäkylläisyyden laitumelle Israeliin. Silloin on oleva 'yksi lauma ja yksi paimen (Joh. 10:16 ja Hes. 37:22), sillä Israel ja Juuda yhdistyvät yhdeksi kansaksi.

"Minun Isäni, joka on heidät (Juuda ja Israel) minulle antanut on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä (Joh. 10:29)."

Joh.10:30: "Ani ve'Avi 'Echad 'anachenu:" (Minä ja Isä olemme Yksi.)

Eikö ole valtavan iloinen sanoma chanukkana? Eihän kannata viettää joulua, epäjumalien juhlaa? Yeshua toi Jerusalemin temppelialueelle chanukan aikaan huikaisevan ilosanoman! Se ei ollut vaatimaton muistojuhla muistella menneitä, vaan se oli hyvä sanoma tulevasta tapahtumasta. Se oli profeetallinen sana Juudan ja Israelin kokoamisesta kansojen keskeltä omaan maahansa! Siunattu olkoon HänenNimensä!

Kerrataan lyhyesti riemujuhlan aiheet:

-Taivasten kuningaskunnan Israelilla olkoon suuri ilo siitä, että he ovat saaneet kulkea
Oven läpi pelastukseen, sisälle Elohimin sanaan.

- He saavat käydä iloiten kahteen erilliseen lammaslaumaan, jotka Yeshua tulee eräänä päivänä yhdistämään yhdeksi lammaslaumaksi.

- He saavat onnellisina kuulla Hänen ääntänsä, kun Hän eräänä päivänä lähtee liikkeelle ja kutsuu heitä jokaista henkilökohtaisesti nimeltä.

- Yeshua tulee viemään molemmat lammaslaumat ulos ja tulee kulkemaan niiden edellä. Israel ja Juuda saa seurata Häntä äänen perusteella, sillä he tuntevat Hänen äänensä.

- Yeshua tulee yhdistämään lammaslaumat Israelin maan runsailla, yltäkylläisyyttä pursuavilla laitumilla.

- He saavat iloita hyvästä Paimenesta, joka on antanut henkensä heidän edestä (Joh. 10:11), että Hän ottaisi jälleen takaisin henkensä ja pelastaisi Israelin jäännöksen (Joh. 10:17).

- Lammaslaumat saavat tuntea Yeshuan.

V.2009.

Editoitu 29.1.2018

Mauno K.

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Shavuot-saarna - Israelin puolella - Hapan taikina - Heitetty ulos - Tulkoon Hän
Keskustelu kategoriassa , johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus