ASHER JA GAAD


I Asserin varhaista historiaa


Egyptissä, 430:en vuoden aikana, Asserin-sukukunta lisääntyi suuresti (2. Moos. 12:41). Väestölaskennan mukaan heitä oli 41.500 miestä (4. Moos. 2:28). Joosuan johdolla Israelin sukukunnat saapuivat luvattuun maahan. Asserin heimo sai omistukseensa meren rannikon aina Karmelin eteläpuolelta Siidoniin asti (Joos. 19:24-31).

Tuom. 1:31-32 kertoo:
"Asser ei karkoittanut Akkon asukkaita eikä Siidonin asukkaita eikä myöskään Ahlabin, Aksibin, Helban, Afekin ja Rehobin asukkaita. Janiin asserilaiset joutuivat asumaan maan asukkaiden, kaananilaisten keskeen, koska eivät karkoittaneet heitä."

Asserin tulevaisuus tuli radikaalisti muuttumaan, kun he asettuivat merten suurvallan, Foinikian alueelle.


II Foinikia

Antiikin kulttuurihistoriasta ja kansojen historiasta voit lukea, että foinikialaiset kulkivat (mukana Asserin, Naftalin, Sebulonin jaDaanin asukkaita ---> Tuom. 5: 17) kauppamatkoillaan Egyptiin, Kreikkaan, Roomaan, Kyprokselle, Aigeian meren saarille, Afrikan pohjoisrannikolle, Maltalle, Sisiliaan ja Sardiniaan, Korsikaan, Baleaareille,Vähä- Aasian rannikolle ja Espanjaan. Rohkeat merimiehet purjehtivat Galliaan (Ranska), Britanniaan ja jopa Mustanmeren rannikoille asti.

Purjehtiessaan he perustivat siirtokuntia. Kauppatukikohdat toimivat kauppiaiden ja miehistön asuin ja turvapaikkoina, kauppatavaroiden varastoina ja kaupan mahdollisuuksia koskevien tietojen hankintapaikkoina. Foinikialaiset olivat merellä taitavia ja pelottomia merimiehiä. Kauppiaan vaistot olivat heillä veressään. Heillä oli synnynnäinen liikemiehenkyky samaistua muihin kansoihin. He harjoittivat orjakauppaa ostamalla ja tekemällä ryöstöretkiä vieraille rannikoille, joista he veivät asukkaita orjamarkkinoille.

Ensimmäinen siirtokunta oli Gadin (nykyisin Cadiz). Se perustettiin vuonna 1110 eKr. Siirtokunta sijaitsi Espanjan Atlantin puoleisella rannikolla. Sen jälkeen perustettiin Utica, (1101 eKr) joka sijaitsi Tunisian rannikolla.

Foinikian rannikon asukkaat saivat uusia syitä muuttaa länteen. Assyrian valtakunta nousi sitä uhkaamaan. He etsivät rannikoilta uusia asuinsijoja, kauppa-asemia tai linnoituksen paikkoja. Siirtolaisuuden muuttovirta oli suurta. Jesaja 23:4 sanoo: "Häpeä Siidon, sillä näin sanoo meri, meren linnoitus; en ole kivuissa ollut, en ole synnyttänyt, en nuorukaisia kasvattanut, en neitoja vartuttanut."

Foinikialaiset ovat tunnettuja lasin tekemisen taidoistaan, alkoholin tislaamisestaan, satama-altaan vaihtovesijärjestelmästä ja juomaveden pumppaamisesta. He tekivät saviastioita, metallitavaroita, lasiastioita ja kankaita. Foinikialaiset keksivät purppuravärjäyksen (purppuri) jalon taidon. Heidän elämässään jalokivillä oli erikoisasema. Kulta ja hopea kuuluivat jalokivien, norsunluun, meripihkan, purppurakankaiden ja eräiden muiden kanssa niiden tavaroiden joukkoon, joihin kuninkaat ja temppelit perustivat mahtinsa ja jonka määrän mukaan he myös mittasivat valtaansa. Foinikian kaupungit muuttivat kaupan käyntinsä liikevaihdon voitot kullaksi ja hopeaksi, jolla varallisuudella he palkkasivat sotilaita tai käyttivät sitä diplomatian välineenä.

Edellä mainitun foinikialaisen "koulutuksen" kautta asserilaisista, naftalilaisista, sebulonilaisista ja daanilaisistatuli hyvin "eurooppalaisia".

Monissa Israel-tutkimuksissa on usein tuotu esiin, että Pohjois-Israel joutui pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan 722 eaa., mutta harvemmin, että foinikialaisten kautta osa heistä matkusti siirtolaisina eripuolille Eurooppaa.

III Elohimin sanansiunauksia ja lupauksia


JHVH:n Jaakobin kautta antama siunaus:

"Asserista tulee lihavuus, hän antaa kuninkaan herkkuja (1. Moos. 49:20)."

Kun Asser saapui Eurooppaan, alkoi sen ylellinen elämä.

Mooseksen kautta annettu siunaus:

"Siunattu olkoon Asser veljiensä taholta; kylpeköön hänen jalkansa öljyssä. Porttisi salvat tulevat olemaan rautaa ja vaskea ja sinun voimasi on niin kuin päiväsi (5. Moos. 33: 24 25)."

Jes.45: 2-3: "Minä käyn sinun (Koores tai Kyyros) edelläsi ja tasoitan kukkulat, minä murran vaskiovet ja rikon rautasalvat (vrt. Mooseksen siunaus 5. Moos. 33:25). Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä, tietääksesi, että minä, Adonai, olen se, joka sinut nimeltä kutsuin, minä, Israelin Elohim."

"Sillä hän särkee vaskiset ovet ja rikkoo rautaiset salvat (Ps.107:16)."

Kaikki te, jotka olette Israelin lähteestä, lukekaa koko Psalmi 107.

Profeetta Deboran voittolaulussa:

"Asser jäi rannikolle ja asui lahtiensa luona (Tuom. 5: 17)."

IV Pettyneille ja lamaantuneille

Haluan lohduttaa niitä, jotka tutkivat haploryhmiänsä, mutta eivät saa mitään varmuutta, ovatko he heprealaisia vai eivätkö ole. Kenties olette menneet haplotutkimuksissanne entistä enemmän sekaisin. Seuraavat kaksi sanankohtaa lohdutukseksi:

"Heidän siemenensä tulee tunnetuksi kansain keskuudessa ja heidän jälkeläisensä kansakuntien keskellä; kaikki, jotka näkevät heitä, tuntevat heidät Adonain siunaamaksi siemeneksi (Jes.61:9)."

"Ja ne, jotka ovat jäljellä Jaakobista monien kansain seassa, ovat niin kuin kaste, joka tulee Adonailta, niin kuin sadekuuro ruohikolle; se ei odota miestä, ei varro ihmislapsia (Miika 5:6)."

Ja onko sinun pakko olla israelilainen tai juutalainen? Jos olet taivasten kuningaskunnan opetuslapsi, rakastu Häneen yhä syvemmin ja kasva alkaneessa opetuslapseudessa syvemmälle, että sinusta tulisi oppinut, messiaaninen (Ap.t. 11:26). Adonai ottakoon sinun silmiltäsi pois paksut nykyajan kristilliset silmälasit. Lähesty Pyhiä kirjoituksia rukoilevalla, nöyrällä sydämellä ja anna Hänen voitelunsa avata pyhiä kirjoituksia. Jokainen ylhäältä syntynyt lapsi, joka näkee taivasten kuningaskunnan salaisuuden, on Isälle todella rakas! Sinun terve ylväytesi on Messiaassa, ei haploryhmissä!

V Käsien kätevyys

2. Moos. 35:3435, 36:1 sanotaan: "Oholiabille, Ahisamakin pojalle, Daanin sukukunnasta, hän on myös antanut kyvyn opettaa muita. Nämä hän on täyttänyt taidollisella tekemään kaikkinaisia töitä, jommoisia tekevät seppä, kuvakudosten tekijä kirjokankaiden kutoja, joka valmistaa punasinisiä, purppuranpunaisia ja helakanpunaisia kankaita ja valkoisia pellavakankaita, sekä muu kankuri, ne, jotka valmistavat kaikkinaisia töitä ja sommittelevat taidokkaita teoksia. Ja Besalel ja Oholiab ynnä kaikki taidolliset, joille Adonai on antanut taidollisuuden ja ymmärryksen tietää, miten mikin pyhäkössä tehtävä työ on suoritettava, tehkööt kaikissa kohdin, niin kuin Adonai on käskenyt.Tämä edellinen on ehkä ollut aluksi terveenä pohjana foinikialaisten viisaudelle.

Hiiram, Tyyron kuningas, lähetti sanansaattajat Daavidin luo sekäsetripuita, puuseppiä ja kivenhakkaajia ja nämä rakensivat Daavidille palatsin (2. Sam. 5:11).Hiiram oli Daavidin likeinen ystävä (1. Kun. 5:1). Hiiram ja Salomo tekivät liiton keskenänsä (1. Kun. 5:12). Hiiram oli naftalilainen, ja hän oli täynnä taidollisuutta, ymmärrystä ja tietoa vaskitöistä. Hänen isänsä oli tyyrolainen vaskiseppä.Tällä lienee myös ollut vaikutuksensa. Hiiram teki temppeliin kalustuksen ja pyhät astiat (1. Kun. 7 luku). 2. Aik. 2: 13-14: "Ja minä lähetän taitavan, ymmärtäväisen miehen, Huuram Aabin, joka on daanilaisen vaimon poika ja jonka isä on tyyrolainen. Hän osaa tehdä kulta-, hopea, vaski- ja jne.

VI Laivaliikenne

Salomolla oli Eilatissa laivasto, jonne Hiiram lähetti meritaitoisia laivamiehiä (todennäköisesti joukossa oli israelilaisia). "
Ja Huuram (Hiiram) lähetti palvelijansa tuomaan hänelle laivoja (2. Aik. 8:18)."Kuninkaalla (Salomo) oli Tarsiin laivasto merellä Hiiramin laivaston kanssa (1. Kun. 10:22). Ei ole ihme, että foinikialaista laivaston suuruutta historia ylistää! Salomonin laivasto seilasi meriä yhdessä foinikialaisten laivojen kanssa, joissa israelilaisia oli merimiehinä ja myös matkustajina. He olivat menossa siirtokuntiin tai perustamaan uusia meren linnoituksia! Jooab ja sotapäälliköt tulivat Tyyron linnoitukseen ja laskivat sieltäkin israelilaisten lukumäärän (2. Sam. 24:7). Jos israelilaisia ei olisi asunut Tyyron linnoituksessa tai foinikialaisten alueella, miksi sitten Israelin sotapäälliköt olisivat menneet laskemaan israelilaisia?

Matkustaminen oli tuohon aikaan yleistä. Eurooppa oli siihen pääasiassa foinikialaisten siirtokuntien aluetta. Ps. 107:23 sanoo: "
He lähtivät laivoilla merelle ja kävivät kauppaa suurilla vesillä." Joona 1:3: "Mutta Joona nousi Tarsiiseen Adonain kasvojen edessä ja meni alas Jaafoon ja löysi laivan, joka oli lähtevä Tarsiiseen. Ja hän suoritti laivamaksun ja astui mennäkseen heidän kanssaan Tarsiiseen ." Jo Mooses kirjoitti: "Ja Adonai vie sinut laivoilla takaisin Egyptiin (saattaa tarkoittaa myös kansojen Egyptiä) samaa tietä, josta minä sanoin sinulle: `Et ole sitä enää näkevä. Ja siellä teitä kaupitaan vihollisillenne orjiksi ja orjattariksi, mutta ostajaa ei ole (5. Moos.28:68)."

Jes.23: 2-3 sanoo: "
Mykistykää te rantamaan asukkaat! Siidonin kauppamiehet, merenkulkijat, täyttivät sinut. Ja suuria vesiä kulki Siihorin siemen, Niilinvirran vilja; se oli Tyyron sato ja siitä tuli kansojen kauppatavaraa.

Jes:23:12: "Hän sanoo: Älä enää ilakoitse, sinä häväisty tytär Siidon. Nouse, mene kittiläisten maahan; et sinä sielläkään saa levätä."

Jeremian kirjassa Elohim kehottaa juutalaisia: "
Menkää kittiläisten saarille katsomaan (Jer. 2:10)." Eurooppa, Yhdysvallat, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka ovat niitä maita, joihin on asserilaisia,sebulonilaisia, naftalilaisia ja daanilaisia todennäköisesti muuttanut. Myös Jaafon kautta (Joonas) ovat Israelin sukukuntiin kuuluneet muuttaneet uusiin siirtokuntiin.

VII Juudaan liittyneet


Babylon vei Juudan pakkosiirtolaisuuteen ja heihin liittyneet asserilaiset.
1. Aik. 7:39-40a: "Ja Ullan pojat olivat Aarah, Hanniel ja Risja. Kaikki nämä olivat Asserin jälkeläisiä." Baabelista palanneista kirjoitetaan Esra2:5: "Aarahin jälkeläisiä 775." Ei Asser hävinnyt Juudan sukukunnan keskuudesta! Kun historiaa kuljetaan Luukkaan besoraan, tulee siellä vastaan asserilainen leski ja profeetta, Hanna Penuelin tytär (Luuk. 2:36)!

VIII Jeshua kokoaa


Jes. 49:5-6: "Ja nyt sanoo Adonai, joka on minut (Jeshua) palvelijakseen valmistanut hamasta äitini kohdusta palauttamaan Jaakobin hänen tykönsä, niin että Israel koottaisiin hänen omaksensa - ja minä olen kallis Adonain silmissä, minun Elohimini on tullut minun voimakseni - hän sanoo: 'Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti'."

Jeshuan kulkemia Israelin sukukuntien alueita:

Matt.15:21,24: "Ja Jeshua lähti sieltä ja vetäytyi Tyyron ja Siidonin tienoille (Asser)."Jeshua sanoo Libanonin alueella vaikuttavat sanat: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö." Miksi Adonai oli Libanonissa? Hän etsi Israelin kadonneita lampaita. Mahdollisesti Hän kulki Galileaan Sebulonin tai Naftalin alueen läpi.

Matt. 2:23; Nasaret sijaitsi Sebulonin ja Isaskarin alueen välissä.

Matt.4: 15 16: "Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanain Galilea kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valon ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valo."

Matt.8:28: "Kun hän tuli toiselle rannalle, gadaralaisten alueelle (Manasse)."

Matt.16:13: "Kun Jeshua tuli Filippuksen Kesarean tienoille,(Daan)."

Matt.19:1: "Ja kun Jeshua oli lopettanut nämä puheet, lähti hän Galileasta ja kulki Jordanin tuota puolta Juudean alueelle (Manasseja Gaad)."

Samarian alue: Luuk. 9:52-56 ja Joh. 4 luku (Efraim ja Manasse).

Adonai sanoi Aabramille: "Nouse ja vaella maata pitkin ja poikin, sillä sinulle minä sen annan (1.Moos. 13:17)."


IX Jeshuaetsii Israelin kadonneet lampaat

"Sen tähden Adonai antaa heidät alttiiksi siihen aikaan asti, jolloin synnyttäjä (Miriam) on synnyttänyt; silloin jäljelle jääneet veljistänsä palajavat israelilaisten luokse (Miika 5:2)."

Taivasten kuningaskunnan besora lähti Jerusalemista helluntaipäivän aamuna. Apt. 15:7-11: nnessä Pietari kertoo, miten hän sai armon ensimmäisenä juutalaisena julistaa pelastuksen sanomaa Korneliuksen kotona. Jaakob vahvisti Pietarin puheen sanomalla: "
Simeon on kertonut, kuinka Elohim ensi kerran katsoi kansain puoleen (jae14)."

Mitä tätä ennen oli tapahtunut? Samarialaisille oli julistettu Elohimin sanaa (Ap.t. 8:5-25). Monet olivat ottaneet besoran vastaan. Koska siis Korneliuksen perhekunta ja hänen lähimmät ystävänsä olivat ensimmäiset, jotka olivat ottaneet vastaan besoran, on siis aikaisemmin besoran vastaan ottaneet samarialaiset luettava israelilaisiin. Tämä on loogista! Samarialaisten jälkeen Kandaken hoviherra otti besoran vastaan (Ap.t. 8:39). Hän ei osannut tulkita kreikkalaista käännöstä Jesajan kirjasta, joten hän pyysi Filippusta opastamaan. Oliko hoviherra heprealainen? On täytynyt olla. Miten niin? Koska Pietarin kautta ensimmäiset muuhun kansaan kuuluneet ihmiset ottivat besoran vastaan! Tämä on loogista! Mitä tähän voisi sanoa? Elohim tuntee Israelin kansan jäsenet, missä he asuvatkin tänä päivänä, siksi Hän voi sanoa: "
Katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole (Joh. 1:47)!"

Lähes samaan aikaan besora levisi Foinikiaan, Kyproon ja Antiokiaan, mutta taivasten kuningaskunnan juutalaiset eivät aluksi puhuneet muille kuin juutalaisille (Ap.t. 11: 19).
Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka, tultuaan Antiokiaan, puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat besoraa Adonai Jeshuasta. Ja Adonain käsi oli heidän kanssansa ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Adonain puoleen (Ap.t. 11: 20 21).

Room. 1: 16 sanoo: "
Sillä minä en häpeä besoraa, sillä se on Elohimin voima, itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle."

"Ei Elohim ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on edeltä tuntenut. Vaiettekö tiedä, mitä kirjoitus sanoo kertomuksessa Eliaasta, kuinka hän Elohimin edessä syyttää Israelia: Adonai, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottanut sinun alttarisi ja minä yksin olen jäänyt jäljelle ja he väijyvät minun henkeäni? Mutta mitä sanoo hänelle Elohimin vastaus? Minä olen jättänyt itselleni 7000 miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea baalille. Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan (Room. 11:2 5)." Obadja oli Adonain valitsema, Israelin profeettoja suojaava ase Elian aikana (1. Kun. 18:13). Herää kysymys: Kuka tai ketkä ovat tämän ajan Obadjoja, jotka suojelevat Israelin profeettoja? Hänen toimestaan pelastui sata Adonain profeettaa. Missä ovat tämän ajan profeetat, jotka ruokkivat Elohimin sanan leivällä nälkäisiä Israelin lapsia? Missä ovat ne, jotka kantavat sydämellään voimakkaasti Israelin kadonneita lampaita? Nyt tarvitaan Eliaan Hengen ja työn osallisuudessa vaeltavia profeettoja, jotka saarnaavat taivasten kuningaskunnan besoraa ja avaavat tien pyhien kirjoitusten kautta taivasten kuningaskunnan salaisuuden näkemiseen. Profeetat saarnaavat ja opettavat, että taivasten kuningaskunnan salaisuuden näkemisellä ei ole mitään tekemistä nykyajan kristillisen gnostilaisuuden kanssa. Ylhäältä syntynyt Elohimin lapsi näkee tien taivasten kuningaskunnan ahtaalle portille.

X Paavalin opetustyö

Aikaisemmin kirjoitin foinikialaisista siirtokunnista, jotka pääosin sijaitsivat Euroopan rannikoilla. Besora levisi Jerusalemista Juudean maaseudulle ja sitten Samariaan. Tämän jälkeen se levisi Antiokiaan, Kyprokselle, Foinikiaan, Kilikiaan, Trooaaseen ja sieltä se levisi Kreikkaan.

Myöhemmin Paavali matkusti laivalla Roomaan. Miksi Adonain sana seuraa erityisesti Paavalin, benjaminilaisen, jälkiä? Olisihan Adonai voinut kirjoituttaa Luukkaan kautta parttilaisista, meedialaisista, eelamilaisista (1Piet. 5: 13), kyreneläisistä tai arabialaisista (Ap.t. 2: 9 11)? Miksi Adonai ei kirjoituttanut muista lähetyskentistä, joihin muut Adonain apostolit olivat menneet? Uskon siihen, että siihen oli eräs erityinen syy, miksi näin tapahtui. Shaulille oli annettu tehtävä saarnata besoraa niille alueille, joihin pääasiassa Israelin lapset olivat kulkeutuneet. Besorahan tulee saarnata ensin Israelille ja sitten muille kansoille. Sinne, missä israelilaiset asuivat tai jonka alueen ohi olivat kulkeneet, sinne Pyhä Henki kuljetti Paavalin opettamaan besoraa.

Ensin Paavali aina saarnasi synagogissa, mutta myöhemmin hän alkoi saarnata besoraa myös muillekin, joiden joukossa oli myös israelilaisia.
Apt.18: 9 10: "Adonai sanoi yöllä näyssä Paavalille: 'Älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene, sillä minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan ole ryhtyvä sinuun tehdäkseen sinulle pahaa, sillä minulla on paljon kansaa' ("laos" on kreikan kielen sana, joka prof. A.Saarisalon mukaan tarkoittaa israelilaisia) tässä kaupungissa."

"Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Ja tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Jeshuan Henki ei sallinut heidän sitä tehdä (Ap.t. 16: 6 7)." Elohim halusi Paavalin saarnavan Sanaa Makedoniassa (Ap.t. 16: 9). Miksi Adonailla oli kiire tuoda besora Eurooppaan? Siksi koska Euroopassa asuu Israelin lapsia.

Myös Apolloksen Adonai lähetti Akaiaan (Ap.t. 18: 27). Paavali kirjoitti työnäystään: "
Mutta koska minulla ei enää ole tilaa näissä paikkakunnissa ja kun jo monta vuotta olen halunnut tulla teidän tykönne, niin minä, jos milloin Hispaniaan (Espanja/Iberia) matkustan, tulen luoksenne, sillä minä toivon sieltä kautta matkustaessani näkeväni teidät ja teidän avullanne pääseväni sinne, kunhan ensin olen vähän saanut iloita teidän seurastanne (Room. 15: 23 24)."

2. Kor. 10: 16 sanoo: "
että saamme viedä evankeliumin tuolla puolen teitä oleviin maihin." Korintto oli Kreikassa. Kreikan takana nykyään olevat maat: Albania, entisen Jugoslavian alue (Illyrikon), Bulgaria (Traakia ja Moesia), Itävalta (Pannonia), Unkari ja Romania (Daakia). Kol. 3:11:ssa Paavali puhuu skyyttalaisista, jotka asuivat Mustanmeren perukoilla (nykyisen Ukrainan alueella). Nikopoliksen kaupunki oli Adrianmeren suulla (Tiit. 3: 12).

XI Päätössanat

Efraimille:

"Sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Adonai ja pelastan sinut. Minä teen lopun kaikista kansoista, joiden sekaan olen sinut hajottanut; ainoastaan sinusta en loppua tee: minä kuritan sinua kohtuudella, mutta rankaisematta minä en sinua jätä (Jer. 30:11)." Vaurailla mailla ei tule olemaan helppoa, kun Elohimin tuomiot tulevat! Israelistakin on pelastuva vain jäännös (Jes. 10:22), sillä ovathan israelilaiset olleet niskureita! Näitähän löytyy Euroopasta, pimeimmästä maanosasta. On aika palata Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Elohimin luo, Jeshuan ylen kalliin sovintoveren kautta!

"Chesed haAdon Jeshua haMashicha veahavat haElohim vehitechaberut Rucha haKodesh im-kulekhem, amen (2. Kor. 13:13)."

Ottakaa vastaan kuningas Hiskian vetoomus:
"Te israelilaiset, palatkaa Adonain, Aabrahamin, Iisakin ja Israelin Elohimin tykö, että hän palaisi niiden tykö, jotka teistä ovat säilyneet ja pelastuneet Assurin kuningasten käsistä. Älkää olko niinkuin teidän isänne ja veljenne, jotka olivat uskottomat Adonaille, isiensä Elohimille, niin että hän antoi teidät häviön omiksi, niinkuin te itse näette. Älkää siis olko niskureita niin kuin teidän isänne; ojentakaa kätenne Adonaille ja tulkaa hänen pyhäkköönsä, jonka hän on pyhittänyt ikuisiksi ajoiksi ja palvelkaa Adonaita, teidän Elohimianne, että hänen vihansa hehku kääntyisi teistä pois. Sillä jos te palajatte Adonain tykö, saavat teidän veljenne ja poikanne osakseen laupeuden voittajiltaan ja voivat palata takaisin tähän maahan. Sillä Adonai, teidän Elohiminne on armollinen ja laupias eikä hän käännä kasvojansa pois teistä, jos te palajatte hänen tykönsä (2. Aik.30:6.-.9)."

Vaikuttakoon Elohimin käsi teidän sydämissänne, että yksimielisesti teette Adonain sanan mukaan, ettette naura ja pilkkaa, vaan nöyrrytte Adonain edessä, niin hän antaa teille suuren ilon (2. Aik.30:10-12,26).

Israelin heimo tunnustakoon:
"Tosiaankin tulemme tykösi, sillä sinä olet Adonai, meidän Elohimimme. Todella turhaa on pelastuksen toivo kukkuloilta ja moninaisilta vuorilta. Todella, Adonaissa, meidän Elohimissamme on Israelin pelastus. Häpeä on niellyt isiemme vaivannäön nuoruudestamme asti; heidän katraansa, heidän karjalaumansa, heidän poikansa ja heidän tyttärensä. Lankeamme alas häpeästämme ja syytöksemme peittää meidät. Me olemme tehneet syntiä Adonaita, meidän Elohimiamme vastaan, me ja isämme nuoruudesta tähän päivään asti, emmekä ole totelleet Adonain, meidän Elohimimme ääntä (Jer. 3:22 - 25)."

Jos sydämestäsi rukoilit tämän rukouksen, sinulle kuuluu tämä vapautus: "Jeshuan nimen ja Hänen ylen kalliin sovintoverensä tähden sinun syntisi on poistettu ja syntisi sovitettu. Saat olla vapaa ja iloinen Jeshuan Messiaan nimessä, amen!"

V. 2008

Editoitu 1.2.2018

Mauno K.Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
saatanan peli - Saastaisuudesta osa 2 - Jumalan Sanan ruokaa - Siunattu olkoon Hän
Keskustelu kategoriassa , johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus