Alikategoria: JHWHn ihmeet.Luettu: 58 kertaa. Osuttu: 6 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

Armolahjoista ja palavuudesta 27.03.2011

Tässä artikkelissa minä en niinkään lähde luettelemaan JHVH'n armolahjoja, sillä niistä jokainen voi lukea omista raamatuistaan, esim. Korintolaiskirjeistä. Sensijaan haluan tuoda esiin sitä, että meidän tulee rakentaa ja rakentua armolahjoissa ja käyttää niitä paikkakuntamme hebrealaisen Taivasten kuningaskunnan seurakunnan sisällä. Meidän tulee harjoittaa armolahjoja ja tulee virittää niiden käyttö palavaksi. Jos/kun meille on kätten päällepanemisen kautta JHVH'n tahdossa annettu armolahjoja tai joku tietty armolahja, niin niitä tai sitä yksittäistä lahjaa tulee harjottaa ja käyttää, ja tulee virittää palavaksi!

JHVH puhui kauttani Pyhässä Hengessä viime tiistaina eräässä kokoontumisessa armolahjoista juuri siihen tyyliin, että niitä tulee alkaa käyttämään Elohimin seurakunnan keskellä. Hän on antanut armolahjat, ja Hän tahtoo, että niitä käytetään rakentumiseksi ja rakentamiseksi. Pyhä Henki on tullut kirkastamaan meille Messiasta, ja siihen kirkastamiseen kuuluu osana myös armolahjojen käyttö, jotta Hänen Nimensä ja Verensä Voima, Ihmeensä ja Merkkinsä saisi toteutua hebrealaisen Taivasten kuningaskunnan seurakunnan keskuudessa ja sitten seurakunnan kautta ympärillämme, kaupungeissamme ja kunnissamme sekä koko suomalaisessa yhteiskunnassa. Armolahjojen kautta toistemme palveleminen tulee esiin, kun rukouksessa ja muutenkin keskitymme Jahushuan (Jeshuan) Messiaan Vereen ja Hänen Ristinkuolemaansa. Ilman Hänen Verensä merkitystä ja sanomaa me saatamme alkaa toimimaan sielullisesti ja jopa lihallisesti.

JHVH korosti viime tiistaina, ja korostaa edelleen, näitä asioita MESSIAAN VEREN KAUTTA tehtäväksi palvelemiseksi. Ja mikä erittäin tärkeätä: Rakkauden kautta. Hän luetutti meille 1. Korintolaiskirjeen Rakkauden luvun 13 ja jatkoi siitä eteenpäin seuraavaan lukuun, lukuun 14. Hän korosti korostamalla RAKKAUDEN merkitystä ja sitä, että me tavoittelemme rakkautta ja pyrimme saamaan hengellisiä lahjoja, ja tavoittelemme varsinkin profetoimisen lahjaa Hänen Taivasten kuningaskunnan seurakuntansa rakentamiseksi.

JHVH tahtoo, että me puhumme kielillä ja selitämme ne, kerromme kuuluville Hänen antamansa näyt ja ilmestykset, parannamme sairaat, käytämme kaikkia terveeksitekemisen armolahjoja, annamme kehotuksen ja lohdutuksen sanaa Häneltä, profetoimme, ajamme ulos riivaajat, jne.. ja jopa herätämme kuolleita. Miksi? Siksi, että Hänen Kunniansa saisi ilmestyä, ei siksi että me saisimme kunniaa ihmisinä ja toisimme itseämme esiin.

Seurakuntansa, hebrealaisen Taivasten kuningaskunnan, keskuudessa näitä armolahjoja tulee erityisesti harjoittaa, mutta myös ulkopuolella. Mutta, jos me emme harjoita näitä lahjoja seurakunnan kokoontumisissa, niin miten me sitten menemme niiden kanssa ulkopuolelle niitä käyttämään. Eikö Elohim (Jumala) ole erityisesti uskovaisten auttaja? Kun me Taivasten kuningaskuntansa uskovaiset alamme auttaa toinen toisiamme ja käytämme niitä armolahjoja, joita meille on Armosta lahjoina suotu, niin emmekö me silloin ole juuri Hänen palveluksessaan ja Hänen omiensa auttajia?! Eikö meidän ensisijaisesti tulee rakentaa Hänen seurakuntaansa?!

Meidän tulee rakentaa seurakuntaa ja rakentua seurakuntana Hänen edessään. Meidän tulee opettaa Jahushuan Messiaan Verestä ja Ristinkuolemasta, opetuslapseuttaa Hänen omansa hebrealaisen Taivasten kuningaskunnan opetuslapsiksi, opettaa heidät toimimaan armolahjoissa ja Hengen viroissa, jotka JHVH heille valitsee ja joihin Hän heidät kutsuu, jne. Tämä kaikki tulee tapahtua Pyhässä Hengessä - Rakkaudessa, Raittiudessa ja Totuudessa. Ja tämä kaikki vie paljon aikaa opetuslapseuttajilta ja myös niiltä, jotka opetuslapseutetaan. Kaikki tämä vaatii kärsivällisyyttä, toinen toistensa kunnioittamista ja aikaa, ja paljon rakkautta. Sen tähden ei riitä, että kokoonnumme seurakuntana yhteen kerran kuukaudessa, tai vaikkapa vain kerran viikossa. Alkuseurakunnassa oltiin koolla joka päivä. Jahushuan (Jeshuan) opetuslapset olivat Hänen kanssaan Häntä seuraten ja Häneltä oppien joka päivä.

Apostoli Shaul (Paavali) piti opetuslapseuskoulua, Tyrannuksen koulua, kahden vuoden ajan joka päivä, ja aasialaiset saivat kuulla JHVH'n sanan. Miten me voimme Hänen hebrealaisena Taivasten kuningaskuntansa seurakuntana ajatella kokoontuvamme kerran tai pari kuussa, tai ehkä hieman useammin, ja siten yrittää saada 'porukat' opetuslapseutetuiksi tekemään JHVH'n tahdon Messiaassa Jahushuassa (Jeesuksessa), kun se alkuseurakunnan aikana kesti vuoden tai kaksi säännöllisenä yhteenkokoontumisena?!?

Kokoontukaamme yhteen mahdollisimman usein, harjoittakaamme armolahjoja ja tehkäämme niiden käyttö PALAVIKSI! Ja sitten kun me menemme Ristin ja Veren, sekä Taivasten kuningaskunnan Besoran, eli Ilosanoman, kanssa ulkopuolelle seurakunnan, eli ei-uskovain pariin, niin meillä on mitä antaa heille - ja me olemme valmiit. Yhteenkokoontumisemme Pyhässä Hengessä, hebrealaisen Taivasten kuningaskunnan uskovaisten seurakuntana omilla paikkakunnillamme, luo myöskin meihin yksilöinä sellaista Hengen tulta ja paloa, joka tarttuu ei-uskoviin ja saa heidät innostumaan Elohimista (Jumalasta).

Me voimme toimia ihmein ja merkein, jotka seuraa julistettua sanaa. Turhaan ei meitä ole kehotettu tekemään pyhässä Sanassa, Kirjoituksissa, niin. Amen.

Teija K.

edit 09.10.2017

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Kymmenykset - Muukalaiset - Profeetan arvosteleminen
Keskustelu kategoriassa Seurakunta, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus