Alikategoria: messiaanisuus.Luettu: 40 kertaa. Osuttu: 44 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

Huomautus: Artikkelin kirjoittaja vastaa vain omista kirjoituksistaan, eikä jaa automaattisesti mitään näkemystä tai kantaa muiden sivustolla kirjoittavien kanssa.

Ajattele oikein

Eräs syy, eikä pienin sellainen, miksi Kirjoituksia tulkitaan väärin, on, että monien niitä tulkitsevien koko ajattelutapa on väärä. Tähän lukuun voimme lisätä myös juutalaiset.

Vuoden 800 eaa tienoilla pohjoiseen syntyi uusi kulttuuri, kreikkalainen kulttuuri. Vuoteen 200 eaa mennessä se oli jo saavuttanut Pyhän Maan, ja alkoi muuttamaan sen Pyhät Kirjoitukset sisältävää kulttuuria. Kreikkalainen kulttuuri syrjäytti Israelin kulttuurin, ja on tänä päivänä kaikkien länsimaisten kulttuurien perusta.(AHRC)

Kreikkalainen ajattelee abstraktisti, mielen kautta, ja hebrealainen konkreettisesti, aistien kautta.

Hebrea ei koskaan käytä abstrakteja konsepteja kuten suomen kieli, vaan sanat kuvaavat toimintaa.
Esimerkkejä:

-Psa 90:11 Kuka ajattelee sinun vihasi ankaruutta, sinun kiivauttasi, niin että hän sinua pelkäisi?
Tässä jakeessa ”vihasi” on hebrean sana ”aph” joka merkitsee nenää.
Eli sen oikea, länsimielisestä järjetön käännös olisi: ”Kuka ajattelee sinun nenäsi ankaruutta, sinun kiivauttasi, niin että hän sinua pelkäisi?”(AHRC) Keksitkö miksi nenä tarkoittaa vihaa? Aivan oikein.

-Jer 31:33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
Mitä abstraktia tässä jakeessa on suomeksi? ”Panen lakini heidän sisimpäänsä”, mihin ja miten? ”Ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä”, miten ja mihin?


Luetaan jae hebrealaisen ajattelun mukaan:
”Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä asetan lakini sinne missä se on heitä lähimpänä (qereb) ja kaiverran (kathab) sen heidän mieliinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.”

 

-Vielä on vastattavana miten Herra kirjoittaa sen heidän mieliinsä.
Tämän kielikuvan opin eräältä Kanadan Irakilaiselta (Hossein), se on lähi-idässä yleinen. Ja se tarkoittaa: me painamme Tooran mieleemme, opimme sen täysin ulkoa.
Tämä ei siis tarkoita, niinkuin länsimainen sen haluaisi tulkita, että Pyhä Henki omanatuntona hoitaa homman ja me saamme vetää lonkkaa. Ei, tämä tarkoittaa kovaa aivotyötä.

 

-Meillä lukee UT:ssa, että ”Jumala on rakkaus” (1Jn4).
Miten tämä on abstraktia? ________________________________________.


Sehän on lisäksi paradoksi ”Jumala on Jumala”? Ja moinen ei ole hebreassa mahdollista.

Hebrealainen ajattelee: ”Jumala rakastaa minua”, ja koko jae sen ajattelun läpi:
1Jn 4:8 Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala rakastaa meitä.

&

1Jn 4:16 Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala -rakastaa meitä-, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.
Tässä tulee hienosti esiin hebrealainen ajattelu, täsmälleen sama asia sanotaan kaksi kertaa peräkkäin.

-Gen 1:1 Alussa loi Jumala taivaan ja maan.

Pelkästään tämän jakeen väärinymmärtämisen pohjalta on syntynyt lukuisia erilaisia tiedettä sivuavia tulkintoja. Mikä tässä on abstraktia? Sana ”loi”, on abstraktinen, ja lisäksi väärä käännös. Hebrealainen merkitys sanalle bara ei ole ”luoda”, vaan lihavoittaa, täyttää ja ruokkia (AHRC).
Hebrealainen ymmärrys muuttaa jakeen merkityksen aivan täysin: ”Alussa täytti Jumala taivaan ja maan.” Toisin sanoen, ei ex-nihilo, tyhjästä, vaan, todennäköisimmin Jumalasta itsestään.

Hebrealainen ymmärrys on siis paljolti maalaisjärkeä; kukaan ei voi tehdä täysin tyhjästä mitään.

-Gal 3:11 Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska "vanhurskas on elävä uskosta".

Koska hebreassa ei ole mitään abstrakteja käsitteitä, huomataan heti, että ”usko” voidaan unohtaa tulkinnasta täysin.
On paras lukea viitattu kohta, hebrean pohjalta, koska kreikan sanastosta ei ota selvää edellämainitusta syystä.
Hab 2:4 Katso, sen kansan sielu on kopea eikä ole suora; mutta vanhurskas on elävä uskostansa.

”Usko”, emunah, on hebrean mukaan konkreettista, niinkuin kaikki muutkin sanat, ja se pitäisi kääntää ”totuudessa ja luottamuksessa vakaa”. Samaa sanaa käytetään näin lukemattomia kertoja muun muassa Psalmeissa.
Gal 3:11, hebrean ymmärryksellä: ”Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska "vanhurskas on elävä vakaudesta käsin"

Mitä on elämä vakaudesta käsin? Lain pitämistä. Joka on totuudessa pitää Lain. Tämä on oikea, ja hebrealainen ymmärrys.
1Jn 2:4 Joka sanoo: "Minä tunnen hänet", eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä.

 

Gal 3:12 Mutta laki ei perustaudu -luottamukseen-, vaan: "Joka ne täyttää, on niistä elävä".

Mutta, tässä on ongelma, Laki nimittäin perustuu totuuteen(sama kuin luottamus) ja on käskyineen iankaikkinen:

Psa 119:160 Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti.
Tähänkin ongelmaan on ratkaisu, nimittäin yhden ainoan pikkiriikkisen kreikan sanan kääntäminen oikein, tämä sana on ”ex”, joka on merkattu KJV:ssä ”of”, mutta YLT:ssä ”by”

Näin siis: ”Mutta laki ei ole -luottamuksen kautta-, vaan: ”Joka ne täyttää, on niistä elävä” (YLT).
Näin nähdään, että tässäkin Galatalaiskirjeen kohdassa oli kyse tyypillisestä hebrealaisesta toistosta.
Molemmat jakeet hebrean ajatuksella:
Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska ”vanhurskas on elävä vakaudesta käsin.” Mutta laki ei ole luottamuksen kautta, vaan: ”Joka ne täyttää, on niistä elävä”.

 

Emme pidä Lakia elääksemme, vaan elämme pitääksemme Lain. Galatalaisten sekaannus oli ymmärrettävää.

 

Meidän Herramme sanoi, ”ellette tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan”. Ajattelevatko lapset päätäsekoittavan ”maailman viisauden”(1Co 1:20) mukaan, vaiko hebrealaisen ajattelun mukaan, joka on maailman mielestä alkukantaista(1Co 1:27)?


Lähteet:

AHRC www.ancient-hebrew.org/12_thought.html
AHRC, YT: ancienthebreworg
Hossein. Is the Quran corrupted http://www.youtube.com/watch?v=cifU-AfbzfE

KJV+, King James Version + Strong's

YLT, Young's Literal Translation 1898

 

 

Joel 9.8.2011

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Esra, UT:n Shaul - Rivien välistä - Pyhän kansan edustajat - Juuda ja Efraim
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus