TODELLINEN SUKUTUTKIJA"He vastasivat hänelle (Yeshualle): 'Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä... (Joh. 8:33)'."

"Minä tiedän, että te olette Aabrahamin jälkeläisiä ... (Joh. 8:37)."

Yeshuan sanomat sanat "minä tiedän" tarkoittavat paljon enemmän kuin, että Hänen vastauksensa olisi ollut pintapuolinen, myötäilevä toteamus juutalaisten väitteeseen, että 'me olemme Aabrahamin jälkeläisiä'. Yeshua ei vastannut sen tähden, että Hän olisi tutkinut heidän sukuluettelonsa, vaan Hän puhui Kaikkitietävänä - vallalla ja viisaudella - jollaisessa Hengessä vain Messias yksin voi puhua. Hänhän'puhui niin kuin se, jolla valta on' (Matt. 7:29a). Hän puhui juutalaisille, että Hän oli seurannut heidän sukujensa vaiheita aina Aabrahamista alkaen. Hänellä on täydellinen tieto jokaisesta heidän suvuissaan tapahtuneista asioista, koska 'Hän tunsi kaikki eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä' (Joh. 2:24b-25a). Hänellä on täydellinen sukupuu jokaisesta heprealaisesta aina Aabrahamista asti.

"Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi (Joh. 8:56)."

Yeshua sanoi juutalaisille, että Hän tuntenut kansansa heidän esi-isästään Aabrahamista alkaen! Kun Hän tunsi esi-isän Aabrahamin, kuinka paljoa ennemmin Hän tuntee jälkipolvet aina siihen hetkeen asti, jolloin Hän oli fyysisesti heidän kanssaan! Eikä siinä vielä kaikki! Hän tuntee jokaisen Juudan ja Israelin jälkeläisen Aabrahamista nykyhetkeen saakka. Eikä siinä vielä kaikki! Hän tuntee kaikki tulevatkin Juudan ja israelin sukupolvet aina Uuteen Jerusalemiin asti!

Tätä asiaa oli juutalaisten vaikea ymmärtää ja uskoa, niin kuin on tänä päivänä laita monen nykyajan kristityn kohdalla. Mitä sanoisit, jos Adonai sanoisi sinulle: "Aabraham, sinun isäsi, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni ja hän näki sen ja iloitsi (vrt. Joh. 8:56)?" Mikä sinun reaktiosi olisi? Olisiko se tämä? "Niin juutalaiset sanoivat hänelle: 'Et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha ja olet nähnyt Aabrahamin (Joh. 8:57)'!"

Onko sinun vaikea uskoa todeksi, että olisit Jaakobin jälkeläinen? Adonai Yeshua ei ainoastaan kirjaa ylös jokaisen ihmisen elämänvaiheet maailman perustamisesta alkaen, vaan Hän elää jokaisen sukupolven mukana.

"Yeshua sanoi heille:'Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennen kuin Aabraham syntyi olen minä [JHWH] ollut (Joh. 8:58)."

Adonai osoitti juutalaisille sukutukimuksensa. Juutalaiset poimivat maasta kiviä, aikomuksenaan heittää Yeshuaa kivillä! Sinä nykyajan kristitty! Heitätkö sinä kivillä muita, jotka ovat saaneet sanan Elohimilta, että he ovat Hänen omaisuuskansansa jäseniä?! Tulkoot heistä taivasten kuningaskunnan lapsia.

Etkö pelkää, että ehkä Hän lymyää ja lähtee luotasi pois ( Joh. 8:59 ja Room. 11:22)? Etkö olisi iloinen ja onnellinen ja siunaisit Hänen kansansa jäseniä? Jaksatko uskoa, että joku voi olla Israelin biologinen perillinen? Muistatko, mitä Yeshua sanoi, että 'Minä Olen' [JHWH) ollut jo ennen Aabrahamin syntymää? Eihän ennen Aabrahamin syntymää ollut israelilaisia tai juutalaisia. Hän tietää myös kaikkien niiden ihmisten taustat, jotka eivät ole biologisesti israelilaisia, uskotko sen? Yhtä lailla voit saada varmuuden itsellesi, ettet ole israelilainen! Iloitse niiden kanssa, jotka ovat Jaakobin jälkeläisiä! Sinä, joka olet Hänen omaisuuskansansa jäsen, iloitse yhdessä niiden kanssa, jotka ovat seemiläisiä, haamilaisia ja jaffetilaisia! Tärkeintä on olla taivasten kuningaskunnan kansalainen!

V. 2011

Editoitu 8.2.2018

Mauno K.

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Esra, UT:n Shaul - Kaikki saavat laulaa - Clean or unclean, what sayeth the Science
Keskustelu kategoriassa , johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus