Suomalaisten mahdollinen israelilaisuus - ovatko suomalaisetIsraelin heimojen jälkeläisiä?


Otsikon kysymys voisi olla v. 2009 jälkeen myös:"Suomessako Israelia, israelilaisia?"

Pyhä siemen on sekoittunut kansakuntien joukkoon. Kun olen ajatellut tätä mahdollisuutta Suomessa, niin mieleeni on tullut 1990-luvulla seuraavat Jeremian lukujen sanat, Jeremia 3:12-22, ole hyvä ja lue ne itse.

Noissa jakeissa puhutaan pohjoisesta maasta. Kun tietää ja tuntee kaukaista historiaa, niin ymmärtää, että Suomi on ollut kaukaisin maa täällä peräpohjolassa.

Historian havinassa kartat ovat kuitenkin muuttuneet siten, että Venäjä näyttäisi nyt olevan se pohjoinen maa. Toki Venäjä onkin pohjoinen maa, sen me kaikki tiedämme. Nämä asiat eivät ole aivan niin yksiselitteisiä tietenkään, mutta profeetallisesti voidaan ottaa huomioon.Jatketaan sitten jälleen Jeremian sanoman tarkistelua.

JHVH sanoo noutavansa israelilaiset "yhden ainoankin kaupungista ja kaksi sukukunnasta (hebrean kielessä tarkoitetaan perhekuntaa)."
Kun ajattelee, kuinka hajallaan suomalaiset asuvat tänäkin päivänä ja kuinka harvakseen, niin ei voi välttyä ajatukselta, että se kohta puhuisi myös suomalaisista.

Miksi 1990-luvulla ajattelin näin? Siksi, kun ymmärsin ja koin olevani kutsuttu tuomaan Jisra'elin heimojen asioita esiin. Muita vastaavia tapauksia en tiennyt moneen vuoteen, vasta 1990-luvun lopulla tapasin yhden samankaltaisen henkilön Israelissa, ja 2000-luvun alku toi heitä myös eteeni. Mutta heimoasioista tuli Suomessa kuitenkin jonkinasteinen buumi.

(Ota huomioon, että tämä artikkeli on ensin kirjoitettu Nettiin, vanhempaan blogiin jo v. 2001, joten nyt v. 2014 voin kertoa, että tämä "suomalaisten oleminen Israelia" -asia on vuosien varrella muuttunut, tai ainakin muotoutunut hieman toisen kaltaiseksi, eikä mitään kovin voimakkaita yleistyksiä voida tehdä.)Mutta, katsotaan nyt edelleen pyhästä Sanasta Jeremiaa, eteläisen Israelin eli Jehudan alueen profeettaa, mitä hän profetoi:

Jeremia 50
4 Niinä päivinä ja siihen aikaan, sanoo Herra,tulevat israelilaiset yhdessä Juudan miesten kanssa; he kulkevat itkien lakkaamatta ja etsivät Herraa, Jumalaansa.
5 Siionia he kysyvät, sitä kohden ovat heidän kasvonsa käännetyt. Tulkaa! He liittyvät Herran kanssa iankaikkiseen liittoon, jota ei pidä unhotettaman.
6 Kadonnut lammaslauma oli minun kansani. Heidän paimenensa olivat vieneet heidät harhaan eksyttäville vuorille; he kulkivat vuorelta kukkulalle, unhottivat lepopaikkansa.
7 Kaikki, jotka heitä tapasivat, söivät heitä, ja heidän vihollisensa sanoivat: 'Emme joudu syynalaisiksi'. Sillä he olivat tehneet syntiä Herraa vastaan, vanhurskauden asumusta, Herraa, heidän isiensä toivoa, vastaan.

Kuka on antanut suomalaisille valtavan rakkauden ja kaipuun Israelin maahan, Siioniin?! Itse JHVH, tietenkin. HÄN ODOTTAA OMIAAN TULEMAAN HÄNEN LUOKSENSA JA ETSIMÄÄN ITSEÄÄN ja Hänen Taivasten Kuningaskuntaansa. Ja: Hän palauttaa omansa, kansansa fyysiset jäsenet myös takaisin fyysiseenkin kotimaahansa! Hän sanoo: Tulkaa!


Oletko sinä, rakas lukijani, saanut JHVH'lta, Jehovalta, kutsun palata takaisin Hänen luokseen? Oletko kuullut Hänen äänensä kutsuvan Sinua omaisuuskansansa Israelin jäseneksi, Israelin tyttäreksi tai pojaksi? Ja, oletko vastannut kutsuunsa seurata Häntä, Hänen valitsemallaan kaidalla Tiellä? (Jos hämmästelet nimeä Jehova, niin ei hätää: nimi on tullut esiin sadoissa ja sadoissa hebrealaisissa käännöksissä, manuskripteissä, joita on löydetty hyvinkin kaukaiselta aikakaudelta, ja yhä lisää löydetään. Netistä saa lisää tietoa, jos osaa hakea. [Kaikkein uusin tieto on Mattitjahun (Matteus) ohella myös Luqa(s) (Luukas) ja Jochananin (Johannes) Besoroista. Tieto informoitu Nettiin 5.4.-18]

Tärkeämpää kuitenkin, fyysiseen maahan palaamisen sijasta, on Taivasten Kuningaskunnan ymmärtäminen Hengessä, ilmestyksessä! Jollet sitä ymmärrä, miten voit ymmärtää mitään hebrealaisuudesta, Kuningaskunnan Besorasta (Ilosanomasta hebrealaisille sekä heitä seuraaville ja heihin liittyneille) ja Hänen Toorastaan?! Pyydä Häneltä, että Hän antaa sinulle ilmestyksen Sanastaan, jota sinun kannattaa ahkeraan vaalia ja varjella. Ja, ala elää Taivasten Kuningaskunnan opetuslasten elämää, joka on ainoaa alkuperäistä opetuslapseutta! Lue Hänen Sanaansa, ja: kysy Häneltä!Israelin heimo menetti kaiken hebrealaisen identiteettinsä ajautuessaan pohjoiseen maahan ja muihinkin maihin - pakkosiirtolaisuutensa ajamina:

Jesaja 1
1 Jesajan, Aamoksen pojan, näky, jonka hän näki Juudasta ja JerusalemistaUssian, Jootamin, Aahaan ja Hiskian, Juudan kuningasten, päivinä.
2 Kuulkaa, taivaat, ota korviisi, maa, sillä Herra puhuu: Minä kasvatin lapsia,sain heidät suuriksi, mutta he luopuivat minusta.
3 Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen; mutta Israel ei tunne, minun kansani ei ymmärrä.
4 Voi syntistä sukua, raskaasti rikkonutta kansaa, pahantekijäin siementä, kelvottomia lapsia! He ovat hyljänneet Herran, pitäneet Israelin Pyhää pilkkanansa, he ovat kääntyneet pois

...
8 Jäljellä on tytär Siion yksinänsä niinkuin maja viinitarhassa, niinkuin lehvämaja kurkkumaassa, niinkuin saarrettu kaupunki.

Jeremia 4
9 Voi minun rintaani, voi minun rintaani! Minä vääntelehdin tuskasta. Voi sydämeni kammioita! Sydämeni väräjää minussa; en voi vaieta, sillä minä kuulen pasunan äänen, sotahuudon.
20 Hävitys tulee hävityksen päälle, sillä koko maa on tuhottu; äkisti ovat minun majani tuhotut, silmänräpäyksessä minun telttani.
21 Kuinka kauan minun täytyy nähdä sotalippua, kuulla pasunan ääntä?
22 Sillä minun kansani on hullu; eivät he tunne minua. He ovat tyhmiä lapsia eivätkä ymmärtäväisiä; he ovat viisaita tekemään pahaa, mutta tehdä hyvää he eivät taida.Tunnetko sinä Hänet?! Oletko sinä Hänelle uskollinen?! Rakastatko todella Häntä, ja tärkein kysymys: seuraatko Häntä Hänen Taivasten Kuningaskunnassa, opetuslapsenaan, maan päällä? Huom. tiedoksesi: Hänen seuraamisensa kaidalla Teillään ei ole mikään automaatio ns. uskoon tulon jälkeen!

5. Mooseksen kirja 11
26 Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen:
27 siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan,
28 mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette
tunne.

Sakarja 7 kertoo:
8 Ja Sakarjalle tuli tämä Herran sana:
9 "Näin sanoo Herra Sebaot: Tuomitkaa oikea tuomio, tehkää laupeus ja olkaa armahtavaiset kukin veljellenne,
10 leskeä, orpoa, muukalaista ja kurjaa älkää sortako, älkääkä miettikö mielessänne pahaa, kukin veljeänsä vastaan.
11 Mutta he eivät tahtoneet ottaa vaaria, vaan käänsivät uppiniskaisina selkänsä ja kovettivat korvansa, etteivät kuulisi.
12 Ja he tekivät sydämensä kovaksi kuin timantti, etteivät kuulisi lakia eikä niitä sanoja, mitkä Herra Sebaot on lähettänyt Henkensä voimalla entisten profeettain kautta; ja niin on Herralta Sebaotilta tullut suuri vihastus.
13 Samoin kuin hän huusi, mutta he eivät kuulleet, samoin he huutavat, mutta minä en kuule, sanoo Herra Sebaot.
14 Ja minä myrskynä karkoitan heidät kaikkien pakanakansojen sekaan, joita he eivät tunne, ja maa jää heidän jälkeensä autioksi menijöistä ja tulijoista. Ihanan maan he tekevät autioksi."

Näin tapahtui Israelille, kun he joutuivat pakkosiirtolaisuuteen omasta maastaan; he eivät myöhemmin tunteneet enää JHVH'a Elohim'iansa; Jehovaa Jumalaansa; ja eivätkä pakanakansat enää tunteneet heitä Israelin hebrealaiseksi kansaksi, eivätkä he itse enää pitäneet Tooran opetuksia ja neuvoja saati juhlia Jehovalle - ei mitään sellaista, joista heitä olisi voinut tunnistaa Liiton kansaksi. He joutuivat vihollisensa maan nielemäksi.


Hesekiel puhuu rankkoja sanoja Israelin kansasta. Ole hyvä ja lue Hesekiel 20:3- 44.

Hesekielin tästä luvusta nostan esiin yhden tärkeän jakeen, joka on jae 37. Minä panen teidät kulkemaan SAUVAN alitse ja saatan teidät LIITON siteeseen.

Sauvan alitse kulkeminen tarkoittaa tilannetta, jossa paimen laskee valitut lampaat, montako niitä on, kun ne palaavat laitumelta suojaan. Kannattaa lukea Jochanaan Besora (Ilosanoma) 10 luku, jakeet 1- 16, ja Miika 2:13- 14. Myös Hesekiel 34 puhuu laumasta, jonka paimenet ovat palkkapaimenia, jotka he eivät laumasta välitä.
Liiton side tarkoittaa tietenkin VL:n pyhiin Kirjoituksiin (TaNaKh) palaamista, Tooran vartioimista, eli pitämistä, ja JHVH'n (Jehovan; Herran) Juhlien ja Hänen tapaamisajankohtiensa kunnioittamista ja niiden viettämistä myös määrättyinä aikoina, jotka Hän on säätänyt!Palataan takaisin jälleen Jeremian sanoihin, Jeremia 31: 20-22, 27, 31-36

20Eikö Efraim ole minun kallis poikani, minun lempilapseni? Sillä niin usein kuin minä puhunkin häntä vastaan, alati minä häntä muistan. Siksi minun sisimpäni väräjää hänen tähtensä: minun täytyy armahtaa häntä, sanoo Herra.
21 Pystytä itsellesi kivimerkkejä, aseta itsellesi tienviittoja, paina mieleesi tie, polku, jota olet kulkenut. Palaja, neitsyt Israel, palaja näihin kaupunkeihisi.
22 Kuinka kauan sinä mutkistelet sinne ja tänne, sinä luopiotytär? Sillä Herra luo maahan uutta: nainen miestä piirittää.
...
27 "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä kylvän Israelin maahan ja Juudan maahan ihmisen siementä ja karjan siementä.
...
31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin,kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanooHerra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
34 Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra'. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.
35 Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka liikuttaa meren, niin että sen aallot pauhaavat - Herra Sebaot on hänen nimensä:
36 Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan.


JHVH vakuuttaa tuossa Jeremian kirjan kohdassa, että Hän tekee Uuden Liiton Israelin ja Juudan kanssa, sekä etteivät Hänen tekonsa lait (toratot) väisty kasvojansa edestä, vaan Israelin jälkeläiset saavat olla sitten Hänen kansansa ainiaan. Hesekiel 16:59- 63 kertoo Liitosta seuraavaa:

59..Minä olen tehnyt sinulle sen mukaan, kuin sinä olet tehnyt, kun olet pitänyt valan halpana ja rikkonut liiton.
60 Mutta minä muistan liittoni, jonka tein sinun kanssasi sinun nuoruutesi päivinä, ja minä teen sinun kanssasi iankaikkisen liiton.
61 Ja sinä muistat vaelluksesi ja häpeät, kun otat vastaan sisaresi, ne, jotkaovat sinua isommat, ynnä ne, jotka ovat sinua pienemmät, ja minä annan heidät sinulle tyttäriksi; mutta en sinun liittosi voimasta.
62 Ja minä teen liittoni sinun kanssasi, ja sinä tulet tietämään, että minä olen Herra.
63 Niin sinä muistat ja häpeät etkä voi häpeäsi tähden suutasi avata, kun minä annan sinulle anteeksi kaikki, mitä sinä tehnyt olet; sanoo Herra, Herra.


Lähestyessämme tätä aikaa, synnytystuskien aikaa, sinäkin tulet kokemaan paineita, joita et ole koskaan kokenut (Jer.30:6, Jes.66:7, Miika 5:3,Ilm.12:2).

No niin, miltä kuulostaisi olla jonkin Israelin heimon jälkeläinen, hebrealainen?! Koetko sydämen tykytystä, vai pakenetko piiloon? Velvoittaako tämä Israel-asia sinua jotenkin, ja jos velvoittaa niin miten? Kysy nämä kysymykset itseltäsi.

Ja, vielä tärkeintä on tämä: onko sinusta Hänen Taivasten Kuningaskunnan kapean Tien vaeltajaksi, ahtaan portin kautta?! Jos on, niin tiedä, että se on kaikelle itsekkäälle kuolemisesi tie; itsellesi kuolemisen tie, mukaan lukien kaikelle varallisuudellesi ja sille kaikelle mikä sinua hallitsee - olipa se kaupankäynti toisten kanssa hengellisillä tai maallisilla asioilla, tai jokin muu vääryys, josta olet saanut itsekästä etua itsekkääseen uskonnolliseen elämään, valtakunnassasi jonka olet luullut olevan Jumalan valtakunta.


LOPPUSANAT

Minä tiedän, että vainot ovat tulossa, ja niihin ei ole paljoa aikaa. Sodat ovat tulossa. Israel joutuu kärsimään. Israelin maa tullaan jakamaan väkipakolla. Mutta: JHVH, Jehova, pystyttää Tsionin uudelleen, palauttaa oman kansansa takaisin luvattuun maahan, jakaa maa-alueet sukukuntien kesken kuten on Sanassaan kirjoitettuna, ja tekee maasta kukoistavan paratiisin. HalleluJah!

Palataan tässä vielä takaisin hetkeksi Jeremian kirjaan, lukuun 31.

Jeremia31
1 "Siihen aikaan, sanoo Herra, minä olen kaikkien Israelin sukukuntien Jumala, ja he ovat minun kansani."
2 Näin sanoo Herra: "Kansa, miekalta säästynyt, löysi erämaassa armon; minä menen saattamaan sen, Israelin, rauhaan".
3 Kaukaa ilmestyy minulle Herra: "Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sentähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta.
4 Minä rakennan sinut jälleen, ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Sinä kaunistat itsesi jälleen käsirummuillasi ja lähdet iloitsevaisten karkeloon.
5 Sinä istutat jälleen viinitarhoja Samarian vuorille; ne, jotka istuttavat, saavat korjata hedelmätkin.
6 Sillä päivä on tuleva, jolloin vartijat huutavat Efraimin vuorella: 'Nouskaa, lähtekäämme Siioniin Herran, meidän Jumalamme, tykö'.
7 Sillä näin sanoo Herra: Riemuitkaa iloiten Jaakobista, kohottakaa riemuhuuto hänelle, joka on kansojen pää; kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa: 'Auta, Herra, kansaasi, Israelin jäännöstä'.
8 Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä: suurena joukkona he palajavat tänne.
9 Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni.
10 Kuulkaa Herran sana, te kansat, ilmoittakaa kaukaisissa merensaarissa ja sanokaa: Hän, joka Israelin hajoitti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niinkuin paimen laumaansa.
11 Sillä Herra on lunastanut Jaakobin ja vapahtanut hänet häntä väkevämmän kädestä.
12 Ja he tulevat ja riemuitsevat Siionin kukkulalla, tulevat virtanaan Herran hyvyyden tykö, jyväin, viinin ja öljyn ääreen, karitsain ja karjan ääreen. Ja heidän sielunsa on oleva niinkuin runsaasti kasteltu puutarha, eivätkä he enää näänny.
13 Silloin neitsyt iloitsee karkelossa ja nuorukaiset ja vanhukset yhdessä. Minä muutan heidän surunsa riemuksi, annan heille lohdutuksen ja ilon heidän murheensa jälkeen.

Tärkeitä ja vakuuttavia sanoja, eikö totta!?

***

Vielä koen laittaa muistutuksen Taivasten Kuningaskunnan Kuninkaasta, jotta: pidäthän sinä Häntä Kuninkaana jo nyt tässä ajassa, ettet vaan jättäydy odottelemaan kaikessa rauhassa 1000-vuotista rauhanaikaa?! Nimittäin, Hän palaa takaisin, AMEN veKEN, mutta muistetaan mitä Hebrealaiskirje 4 sanoo, jakeissa 12 ja 13:

Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.AMEN.


TULE, ADONAI J'SHUA MESSIAAMME!!
BARUCH HABA B'SHEM JeHoVaH!!

Siunattu olkoon Hän, joka tulee Jehovan Nimeen!!


Jälkipuhe

Jos jotakuta kiinnostaa, niin suomen kielellä on saatavilla eräs teos, jonka sain käsiini sen jälkeen, kun Herrani ja Rabbini Jeshua HaMashiach itse oli reilun vuoden ajan opettanut Israelin 12 heimon asioista, ja paljosta muustakin (1994 alkusyksystä 1995 -1996 taitteeseen). Kirja on Benjamin Turkian, ja nimeltään: Jumalan Israel.

Sensijaan yhtään kirjaa ei ole julkaistu koskien Taivasten Kuningaskunnan Kuninkaan opetuslapseutta ja Hänen todellista seuraamisestaan. Uskon kuitenkin, että niiden julkaisemisen aika vielä tulee. Onneksenne ja siunaukseksenne olet saanut lukea, ja yhä saat, lukea näistä asioista kirjoitettavan Israelin Huoneen Netti-sivustolla sekä alasivustollaan nimeltä: Sinetti - Opetuksia Taivasten Kuningaskunnasta!Teija K.
Kooste on kirjoitettu 1990-luvun ja 2000-luvun taitteessa vanhoista kirjoituksista pöytälaatikostostani, alkaen vuodelta 1994.

Nettiin teksti laitettu ensin v. 2001, ja siirretty Israelin Huoneen sivustolle v.2009, jonka jälkeen tehty muutoksia ja Sanan lisäyksiä täydennykseksi.

Lisätty Hesekielin sanomat, 20.pvä hebr. 7. kuuta, 07.10.2012
Muokkausta tehty myös 30.11.2014

Ja muokkaus tehty 11.02.2018; eli 24. päivänä 11. hebrealaista raamatullista kuuta; sekä kaikkein viimeisin muokkaus tehty 5.4.2018; eli 18. pvänä 1. hebrealaista raamatullista kuuta

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Heimojen sauvat - Clean or unclean, what sayeth the Science - Ruokavalio
Keskustelu kategoriassa , johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus