Alikategoria: messiaanisuus.Luettu: 79 kertaa. Osuttu: 28 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

MESSIAANISUUS

MESSIAANISUUS - MITÄ SE ON? ENTÄ MESSIAANINEN JUUTALAISUUS?

Meidän raamattumme on täynnä hebrealaista messiaanisuutta. Jokainen voi lukea itse Taivasten kuningaskunnasta, Uudistetun liiton kirjoituksista. Jos meillä on kreikkalaisittain käännetyt raamatut, niin silloin voimme tehdä näin: jokaisen kristitty nimen sijasta voimme käyttää sanaa messiaaninen ja messiaaniset,mutta meidän täytyy ensin ymmärtää alkuperäinen messiaanisuus.

Jokaisen seurakunta sanan sijasta voimme myös käyttää sanaa uloskutsutut; niin tehdessämme ymmärrämme hebrealaisen messiaanisen uskovain joukon ja heidän tehtävänsä raamatun mukaan ja myös siten, kuinka nämä asiat olivat Jerusalemin alkuseurakunnassa ja heidän esimerkkiään seuranneissa uskovain ryhmissä. Alkuseurakunta toimi JHWH'n Pyhää ja muuttumatonta Sanaa ja Messiasta Jeshuaa kunnioittaen ja Häntä seuraten, Hänen Taivasten kuningaskunnassaan. Tästä sinun tulee saada ilmestys.

Pakanat

Jokainen pakana sana korvattakoon raamatuissa mieluummin sanoilla: muiden kansojen jäsen. Kun muun kuin Israelin kansan jäsen kääntyy Messiaan Jeshuan puoleen, ei hänestä voi enää sanoa ja käyttää sanaa 'pakanauskova', vaan hänestä tulee messiaaninen. Hebrean sana meshihi tarkoittaa messiaanista, ja tämä sana esiintyy alun seurakunnan jäseniä tarkoittavana; ei siis kreikkalaisperäinen sana 'kristitty'.

Mitä sitten tulee messiaaniseen 'jäsenyyteen', niin heitä, jotka kääntyivät Messiaan ja Herramme Jeshuan puoleen Hänen Taivasten kuningaskunnassaan ja antoivat pelastaa itsensä, kutsuttiin uloskutsuttujen joukoksi, eli seurakunnaksi, YHTEEN KOKOONTUMISEN PERUSTEELLA. Ei siis sen perusteella, että he olisivat ikään kuin liittyneet jäseniksi johonkin seurakuntaan (lue: kirkkokuntaan, suuntaan, organisaatioon yms.) - kuten nykyään väärin käsitetään ja opetetaan.

Näin toimittiin alkuseurakuntamallissa, joka ei ole JHWH'n Sanassa muuttunut miksikään:

Apostolit lähetettiin Pyhän Hengen kehotuksesta kullekin paikkakunnalle kertomaan ja julistamaan Besoraa Taivasten kuningaskunnasta, eli ilosanomaa pelastuksesta Messiaassa Jeshuassa. Kun juutalaiset kuulivat sanoman, toiset loukkaantuivat, mutta toiset ottivat sanoman vastaan. Niitä, jotka ottivat sanoman vastaan, alettiin kutsua messiaanisiksi. Apostolit julistivat ilosanoman kunkin paikkakunnan synagogassa, ja jos tämä pelastussanoma otettiin vastaan, niin he saivat jatkaa julistusta synagogissa; jollei, niin he joutuivat lähtemään ulos niistä ja julistamaan sanomaa niiden ulkopuolella. Messiaaniset juutalaiset hyvin usein potkaistiin pois synagogista, niinpä he alkoivat kokoontumaan eri kodeissa ja saleissa.

No, mitäpä sai aikaan se, että Besora (ilosanoma) julistettiin synagogien ulkopuolella? Sitä, että ei-juutalaiset alkoivat kiinnostua samasta hebrealaisesta ilosanomasta, jossa julistettiin pelastus synneistä Messiaassa Jeshuassa ja Hänen veressään. Niinpä ajan myöten ei-juutalaiset, toisten kansain jäsenet, halusivat liittyä ja hakeutua messiaanisten juutalaisten seuraan, ja he alkoivat kokoontua yhdessä. Heitä alettiin sitten nimittää yhteisellä nimityksellä MESSIAANISET. Messiaaninen sana tarkoittaa "voideltua".


Mitä sitten pitää sisällään käsite: messiaaninen juutalaisuus / messiaaninen juutalainen?

JHWH'n Sanan mukaan messiaanisia ovat ne juutalaiset, jotka uskovat tänä päivänäkin Jeshuaan Messiaaseen (hebr. HaMashiach) Herranaan ja Pelastajanaan, ja uskovat koko Hänen Sanansa, TaNaKh:n alkulehdiltä Mooseksesta, Ilmestyskirjan loppulehdille saakka.

Juutalaisuus muuttuu messiaaniseksi heti, kun vastaan otetaan Messias Jeshua henkilökohtaiseksi vapahtajaksi ja annetaan sovittaa itsemme Hänen sovintoverensä kautta, joka vuodatettiin syntien tähden Golgatan ristillä. Mutta, se on vasta alku. Tämän Israelinhuoneen Netti-sivuston opetukset ohjaavat sinut alusta eteenpäin, jos vain tahdot päästä sisälle Taivasten Kuningaskunnan salaisuuteen, josta Sana kertoo heille, jotka ovat valveutuneita ja täyttyneet Hänen Hengellään. Henki johdattaa jokaista opetusta vailla olevaa.

Tuleeko ei-juutalaisen Jeesukseen uskovan muuttua messiaaniseksi juutalaiseksi?

Heistä ei tule juutalaisia. Mutta: ei-juutalaiset uskovat ovat täysin yhtä, yksi joukko messiaanisten juutalaisten kanssa, ja heidäån tulee yhdessä muodostaa kullakin paikkakunnalla Taivasten kuningaskunnan seurakunnan, eli uloskutsuttujen joukon, Sanan ohjeiden mukaan. Ja yhdessä heitä tulee kutsua messiaanisiksi. Mutta, sinun täytyy saada opetusta ja ymmärrystä Taivasten Kuningaskunnasta ja Besorasta, eli raamatullisesta todellisesta Ilosanomasta, jottet pitäydy vain ns. nykykristilliseen sanomaan.


Entä, mitä tarkoittaa messiaaninen israelilaisuus?

Messiaaninen israelilaisuus tarkoittaa samaa kuin messiaaninen juutalaisuus. Israel on yksi hebrealainen kansa, joka on kuitenkin vielä tänä päivänä erillinen kahden heimon lauma: Jehudan ja Josefin (Juudan ja Josefin). Nämä kaksi sauvaa tulevat lopun aikoina yhtymään yhdeksi sauvaksi, eli YHDEKSI KANSAKSI, nimeltään ISRAEL.

Juuda tarkoittaa eteläistä Israelia ja Josef pohjoista Israelia. Pohjoisen Israelin heimot ovat suurelta osaltaan ns.kadoksissa, eli elävät muiden kansojen keskuuteen hajotettuina, jopa tietämättä identiteetistään JHWH'n omaisuuskansan jäseninä. Juudan (ja häneen liittyneiden) heimo asuu osittain Israelissa. Tosin heitä on vielä hyvin paljon muissa maissa, mutta identiteetiltään he suurimmaksi osaksi tietävät keitä he ovat, paitsi he jotka ovat sen kadottaneet esim. pakkokäännytyksissä kristityiksi tai muiden uskontojen, kuten islamin, edustajiksi.


JHWH'n Sana sanoo, että HÄN KUTSUU KADONNEEN ISRAELIN KOTIIN

Kadonneen Israelin heimot ovat hajotetut muidenkansojen joukkoon, mutta sieltä JHWH kutsuu heidät kunkin "YHDEN AINOANKIN KAUPUNGISTA JA KAKSI SUKUKUNNASTA", kuten Sana sanoo.

Kaikkein tärkein paluu on: paluualkuperäiseen hebrealaiseen Sanaan, Tooran ja Profeettojen sekä Kirjoitusten (TaNaKh) pariin!!

JEREMIA 3: 11 - 14

11 Ja Herra sanoi minulle:"Luopiovaimo Israel on osoittautunut vanhurskaammaksi kuin Juuda, tuo uskoton.

12 Mene ja julista nämä sanat pohjoiseen päin ja sano: Palaja, sinä luopiovaimo Israel, sanoo Herra; minä en enää synkistä teille kasvojani, sillä minä olen armollinen, sanoo Herra, enkä pidä vihaa iankaikkisesti.

13 Ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta, Jumalastasi, ja juossut sinne ja tänne vieraitten jumalain tykö, kaikkien viheriäin puitten alle, ettekä ole kuulleet minun ääntäni, sanoo Herra.

14 Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, sanoo Herra, sillä minä olen ottanut teidät omikseni, ja minä noudan teidät, yhden ainoankin kaupungista ja kaksi sukukunnasta, ja tuon teidät Siioniin."

Teija K.

julkaistu v. 2009

editoitu 25.01.2018

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Menora-kynttelikkö - Uskovaisten aviollinen elämä - Täyty Pyhällä Hengellä - Uutta
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus