MESSIAANISTEN VAROJEN KÄYTTÖ


"Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta, sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi (Matt.6:19 - 21)."

Jeshaja varoitti: "Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään, sillä Adonai on tämän sanan puhunut... Kukistettu on autio kaupunki, joka talo teljetty, sisään pääsemätön... Jäljellä on kaupungissa hävitys, portti on pirstaleiksi lyöty, sillä niin on käyvä maan päällä, kansojen keskuudessa, kuin öljypuuta karistettaessa, kuin jälkikorjuussa, viininkorjuun päätyttyä (Jes. 24: 3,10,12-13)."

Miten kokoat aarteita taivaaseen? Matt. 10:42: "Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä (taivasten kuningaskunnan heprealaiselle), pienen maljallisen kylmää vettä, hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille." Yeshua sanoi rikkaalle nuorukaiselle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua (Matt. 19:21)."

Lukijani, joka olet taivasten kuningaskunnan uskossa, myy omaisuutesi, joka on elatuksesi ja vaatteittesi lisänä ja lahjoita varasi köyhille taivasten kuningaskunnan veljillesi ja sisarillesi, paikallisille taivasten kuningaskunnan seurakunnan hengellisen työn tekijöille, jotka tiedät varmasti olevan Adonain kutsumia ja valtuuttamia, ja lahjoita etenkin Yeshuaan taivasten kuningaskunnan Israelin lasten hyväksi (Room. 15:27). Tämän tehtyäsi ota ristisi ja seuraa Yeshuaa! Adonai on luvannut, että sinulla on oleva aarre taivaissa! Kerää intohimoisesti aarteita taivaaseen. Rukoile Adonailta armoa, että saisit paljon varallisuutta taivaan aarrekammiota varten!

Antaessasi et menetä mitään, vaan lahjoituksesi siirtyvät taivasten "turvalliseen pankkiin", jossa ne säilyvät, ja eräänä iankaikkisen ilon päivänä on tilipäivä. Sinulle toteutukoon sanat: "Vaan kun laitat pidot (sapatti-iltana), kutsu köyhiä, raajarikkoja, rampoja, sokeita; niin sinä olet autuas, koska he eivät voi maksaa sinulle, sillä sinulle maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa (varsinaisen sapatin alkaessa; Luuk. 14:13-14)." Olkaa ovelia valkeuden lapsia omaa sukukuntaanne kohtaan:"Ja minä sanon teille: tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, että he, kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin (Luuk. 16:9)." Tahdotko vierailla taivaissa muonittamienne veljienne ja sisartenne luona? Tässä on tie, kulje sitä.

Pietari kysyy Yeshualta: "Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua; mitä me siitä saamme (Matt.19:27)?" Pietari kysyi juutalaisille ominaisen "ansaita" kysymyksen. Yeshua vastasi hänelle: "Totisesti minä sanon teille: ei ole ketään, joka minun tähteni ja besoran tähden on luopunut talosta tai veljistä tai sisarista tai äidistä tai isästä tai lapsista tai pelloista ja joka ei saisi satakertaisesti: nyt tässä ajassa taloja ja veljiä ja sisaria ja äitejä ja lapsia ja peltoja, vainojen keskellä ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää, mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja monet viimeiset ensimmäisiksi (Mark. 10:29 31)." Ole viimeinen, että olisit ensimmäinen!

"Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni (Luuk. 14:26 - 27)." Joka Yeshuaa seuraa, olkoon sellainen, joka on lujasti päättänyt seurata Häntä, että hän ei tekisi kompromisseja. On pidettävä suola (Luuk. 14:28 - 32,34). Yeshua sanoi: "Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni (Luuk.14:33)". Opetuslapseuden hinta on kaikesta luopuminen.Yeshua teki useampia opetuslapsiksi kuin Johannes (Joh. 4:1). Anna Yeshuan tehdä sinusta opetuslapsi. Sinulle kuuluvat Hänen upeat sanansa: "Tule ja seuraa minua!"

Haluatko olla taivasten kuningaskunnan opetuslapsi? Olet monen mielestä typerä ja sekopää, kun lahjoitat ylimääräisen omaisuutesi pois. Jäähän sinulle sittenkin vielä kaikki tarpeellinen. Sitä paitsi ajallisen varallisuuden katoaminen on vain silmänlumetta, sillä se on vain varainsiirto taivaalliseen aarrekammioon. Ole ovela ja petkuta lähellä olevia ihmisiä, kun he luulevat, että olet tuhonnut omaisuutesi, kun olet lahjottanut sen pois. Olet pelastanut omaisuutesi varmalta tuholta. Apostoli Jaakob sanoi: "Kuulkaa,rakkaat veljeni. Eikö Elohim ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä (jotka ovat luopuneet ylimääräisestä omaisuudestaan), olemaan rikkaita uskossa ja sen kuningaskunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat (Jaak. 2:5)?"

Ihannoinko köyhyyttä ja kurjuutta? Chalila! Ihannoin taivasten kuningaskunnan suolalla täytettyä rakkautta. Taivasten kuningaskunnan usko tekee rikkaaksi, sillä sen kautta tehdään iankaikkiset sijoitukset taivaan aarteistoon. Tahdotko saada vaatteet ja elatuksen, mutta olla myös rikas uskossa? Toteutukoon sinulle, jotka seuraat Yeshuaa, tällainen kunnia: "Ja hän nosti silmänsä opetuslapsiensa puoleen ja sanoi: `Autuaita olette te, köyhät, sillä teidän on Elohimin kuningaskunta (Luuk. 6:20)." Haluatko, että Adonai julistaa sinut autuaaksi [hepr. sanajuuri`asher `ashar, tarkoittaa myös rikkautta] ja samalla osoittaa arvostusta ja kunnioitusta sinulle nostamalla silmänsä puoleesi? Lähdetkö Häntä uskollisesti seuraamaan? Oletko jo ottanut vastaan taivasten kuningaskunnan uskon, joka antaa sinulle oikeuden mennä kasteelle (Mark.16:16)? Otatko vastaan kaiken, minkä Yeshua on käskenyt pitää (Matt. 28:19 - 20)?

Ehkä olet eksynyt ja etsit vaurautta ja ulkonaista menestystä? Sinulle Adonai sanoo: "Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi (Luuk. 9:58)." Ehkä valintasi on sidottu läheistesi mielipiteisiin ja etsit kompromisseja? Adonai sanoo sinulle: "Ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ole sovelias Elohimin kuningaskuntaan (Luuk.9:62)." Tiedäthän kyllä mihin härkä ja aura menevät, jos tutkain jää toimettomaksi?

Olethan lukenut kertomuksen rikkaasta miehestä, joka halusi rakentaa isomman aitan, kun entinen aitta jäi pieneksi (Luuk. 12:16 - 34). Rikkaalle miehelle kävi huonosti, koska hänen omaisuutensa katosi jäljettömiin (Luuk. 12:20). Miksi hänelle kävi näin? Sen tähden, koska näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Elohimin tykönä (Luuk. 12:21). Jos hänen aarteensa olisi ollut taivaissa, olisi hänen omaisuutensa säilynyt. Yeshua sanoi opetuslapsilleen, että heidän ei tarvitse samalla tavalla murehtia kuin rikas mies, vaan he saavat olla vapaita itsekkyyden tuomista huolista ja murheista! Heidän ei tarvitse olla kansojen ihmisten kaltaisia, jotka kärsivät murheita ja huolia korkeita tavoitellessaan. Kyllä Isä tietää opetuslapsensa ajallisista tarpeista ilman rukoustakin (Luuk. 12:30b)! Riittää, kun he etsivät Elohimin kuningaskuntaa, niin heidän epäitsekkyytensä päälle lisätään elatus ja vaatteet, sillä 'myykää, mitä teillä on ja antakaa almuja; hankkikaa kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, minne ei varas ulotu ja missä koi ei raiskaa' (Luuk. 12:33).

Kun Yeshua oli kuollut ja ylösnoussut, noudattivat Hänen opetuslapsensa tarkasti annettuja ohjeita: "Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi (Ap.t. 2:44-45), ja: "Ei myöskään heidän seassaan ollut ketään puutteenalaista; sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan ja panivat apostolien jalkojen juureen ja jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi- se on käännettynä: kehoittaja - leeviläinen, syntyisin Kyprosta, myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen (Ap.t. 4:34 37)." Nämä sanankohdat osoittavat, että taivasten kuningaskunnan heprealaiset opetuslapset luopuivat kaikesta ylimääräisestä omaisuudesta, joka voitiin myydä. He halusivat säilyttää itsellään vain elatuksen ja vaatteet (1. Tim. 6:7-8).

Elatus piti sisällään palkkatyön (vaatteet, ruoka ja juotavat) ja vuokra-asunnon tai oman asunnon, jossa paikallinen taivasten kuningaskunnan seurakunta kokoontui (Ap.t. 12:12 ja Room. 16:3-5). Saul opetti: "...Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin ...(Room. 12:16)," ja ".., köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, (2. Kor. 6:10). Mutta se ei riittänyt opetuslapsille, että he luopuivat kaikesta omaisuudestaan, vaan vieläpä sen jälkeen he olivat "köyhinäkin" valmiita antamaan runsaita lahjoja (2. Kor. 8:1-4). He olivat valmiit tinkimään välttämättömistäkin tarpeista, elatuksesta ja vaatteista, veljiensä hyväksi! Heidän kohdallaan täyttyivät sanat: "Sillä te tunnette meidän Adonai Jeshua Messiaan armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte (2. Kor. 8:9), että 'tulisi tasaus' (2. Kor. 8:13 - 15).

Korinttolaisia uhraajia Paavali rohkaisi: "Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät, niin että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Elohimille (2. Kor. 9:11 - 12)". Samalla apostoli mainitsi, että "vanhurskauden hedelmät" varmistivat kylvämisen jatkuvuuden. Näin täyttyi näiden kohdalla sanat: "Iloista antajaa Elohim rakastaa (2. Kor. 9:7)". Paavali rohkaisi uskovia, että Adonai oli voimallinen antamaan heille enemmän maallista hyvää, jota he edelleen voisivat kylvää puutteessa oleville! Palkkatyössä käyviä Elohimin sana kehottaa: "...vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitseville (Efes. 4:28 ja Hebr. 13:16)".

Gaiuksesta, joka oli majoitusbisneksessä, kirjoitetaan: "Gaius, minun ja koko seurakunnan majanantaja, tervehtii teitä... (Room. 16:23a)." He olivat niitä, jotka majoittivat toisesta taivasten kuningaskunnan paikallisesta seurakunnasta tulleita sananpalvelijoita, ja jotka järjestivät tiloissansa yhteisiä kokoontumisia. Opetuslapset luopuivat siis totaalisesti kaikesta itsekkäästä elämästä, kadottivat elämänsä, kielsivät itsensä ja seurasivat Yeshuaa. He siirsivät maallisen omaisuutensa taivaaseen turvaan. Se oli varma sijoitus! Täyttyi kirjaimellisesti Yeshuan antama lupaus kaikesta luopuneille, että opetuslapset saisivat peltoja ja taloja jopa satakertaisesti (Mark. 10:29-31), sillä monet sadat tai jopa tuhannet talot, maa-alueet ja suuret määrät irtainta omaisuutta siirtyivät taivasten kuningaskunnan käyttötarkoitukseen.

Yeshua kiinnitti tarkoituksella opetuslasten huomion köyhään leskeen (Mark. 12:42-44). Jerusalemissa myöhemmin järjestettiin hellenistileskien ja -orpojen auttamiseksi pöytäpalvelus, koska hellenistijuutalaisten leskiä syrjittiin avustamisessa (farisealaisia vaikutteita). Seitsemän hellenistijuutalaista (yksi käännynnäinen) valittiin tähän avustamistyöhön (Ap.t.6:1-6).Tämän tehtävän tuottama hedelmä oli ihmeellinen: "Ja Elohimin sana menestyi ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi (Ap.t. 6:7)". Vastaus yhä suurempaan rahojen tarpeeseen tuli heti: "Ja Elohimin sana menestyi ja opetuslasten luku lisääntyi... (Ap.t. 6:7)". Pöytäpalvelus sai aikaan Elohimin sanan menestymisen. Taivasten kuningaskunnan heprealaiset saivat heikon kätensä jatkeeksi yliluonnollisen käden, Elohimin hyvä käden. Kun erimielisyydet jehudalaisten ja helleenien välillä katkesivat, laskeutui Jerusalemiin seurakunnan ylle Elohimin mielisuosio. Monet besoran uskoneet juutalaiset halusivat lähteä seuraamaan taivasten kuningaskunnan Jeshuaa ja luopua Hänen tähtensä kaikesta. Näin saatiin lisärahoitusta hellenistileskiä varten.

Apostoli Paavali kertoo Jerusalemin apostolien ja vanhinten kokouksen hedelmällisestä työnäystä: "...niin Jaakob ja Keefas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, antoivat minulle yhteisen työn merkiksi kättä, mennäksemme, me pakanain keskuuteen ja he ympärileikattujen. Meidän oli vain muistaminen köyhiä ja juuri sitä minä olenkin ahkeroinut tehdä (Galat. 2:9 - 10)". Room. 15:26 - 27 sanoo: "Sillä Makedonia ja Akaia ovat halunneet kerätä yhteisen lahjan niille Jerusalemin pyhille, jotka ovat köyhyydessä. Niin he ovat halunneet ja he ovat sen heille velkaa; sillä jos pakanat ovat tulleet osallisiksi heidän hengellisistä aarteistaan, niin he puolestaan ovat velvolliset auttamaan heitä maallisilla (Room. 15:26 - 27 ja 1.Kor. 16:1 - 3)."

"Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Elohimiin, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme, kehoita heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat, kooten itsellensä aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän (1. Tim.6:17-19)." Apostoli Paavali kehotti evankelista Timoteusta kehottamaan rikkaita "kokoamaan aarteita taivaaseen", jotta heillä olisi "hyvä perustus tulevaisuuden varalle", niin että kun he kerran taivaaseen saapuvat, heitä on vastaanottamassa suuri palkkio tekemästään hyvästä laupeuden työstä.

Haluatko, että sinua odottaa taivaassa "aarre" ja "hyväperustus"? Jos olet uskova, varakas mies tai nainen, ole viisas ja sijoita varojasi tulevaa elämääsi varten! "Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä (taivasten kuningaskunnan veli) olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Elohimin rakkaus saattaa pysyä hänessä (1. Joh. 3:17)?" Älä eksy ja tuhlaa rahojasi kristilliseen valtakuntaan, jonka tarpeet ovat olemassa vain lahjoituksesi tuhoamista varten. Etkö palaisi rakkauden tulessa?! Yksi parhaita keinoja hengellisen elämäsi palavoittamiseksi on antaa köyhille taivasten kuningaskunnan veljille ja sisarille omastasi. "Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla", mitä teet? Teetkö näin: "Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on (Jaak. 2:15-16)"? Rakasta taivasten kuningaskunnan veljiäsi ja sisariasi Yeshuassa Messiaassa!

V. 2009

Editoitu 19.2.2018
Mauno K.
Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Profeetallinen sana Israelille - Juuda ja Efraim - Tsar hamashicha
Keskustelu kategoriassa , johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus