JHWH'n LAKI

Olette varmaan kuulleet saarnattavan, että laki on kumottu. En tiedä, mistä Elohimin sanan kohdasta väite on peräisin. Room. 10:4:ssä sanotaan: "Sillä Messias on lain loppu (kr. telos tarkoittaa päämäärää), vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo." Kun loppu-sanan tilalle tulee päämäärä, ymmärrät, että rakkauden hengessä tehdään Tooran sanojen mukaan.

Ne, jotka sanovat, että 'lakia ei ole kumottu', leimataan lakihenkisiksi, vaikka he lainaavat vain Jeshuan sanoja (Matt. 5:17-18). Etkö tiedä, että uskonto tekee ihmisestä lakihenkisen, ei usko. Kristillinen usko on jo syntymisestään asti lakihenkinen, koska usko istutetaan uskontoon, joka ensin rajoittaa uskoa, sitten tukahduttaa uskoa ja lopulta tappaa uskon. Sen sijaan taivasten kuningaskunnan usko annetaan Adonain haltuun (Ap.t.14:23). Siksi kirjoitankin nykyajan kristillisestä uskonnosta, lakihenkisyydestä, ja toisaalta taivasten kuningaskunnan uskosta, joka on vapautta Toorassa, armossa ja totuudessa (Joh.1:17).

Joillekin nykyajan kristityille, jotka eivät ole vielä tulleet edes kohdun suulle, näyttää varttuneemman taivasten kuningaskunnan uskovan elämä lakihenkiseltä. Tämä paljastaa nykyajan kristityn hengellisen kasvamattomuuden. Monet tämän päivän nykyajan kristityt korostavat Elohimin armoa, mutta eivät kasva armossa, vaan omassa, lähes kaiken suvaitsevassa armokäsityksessään. Lakihenkisyys on sitä, että uskovat ei kykene Tooraa täyttämään, mutta eivät luovu kuitenkaan uudestaan yrittämästä. Tooran noudattaminen on sen sijaan merkki kasvamisesta Elohimin armossa ja 'sellaista vastaan ei ole Toora' (Galat. 5:22 - 23). Sinä et tiedä, oletko kasvanut Elohimin armossa, ellei sitä Elohimin sana koettele? Tulet huomaamaan, mistä Tooran noudattaminen tulee, lihastako vai Hengestä (Galat. 3:5). Sinun tulee Elohimin armosta ojentautua noudattamaan käytännössä Adonain sanaa, mutta sinun pitää samalla huolehtia, että kasvamisesi Messiaan armossa jaksaa kantaa Elohimin sanan kuorman, muutoin uuvut ja elät uskon elämääsi lakihenkisenä.

Kuvittele, että olet Jerusalemissa noin vuonna 34 jaa., jolloin Elohimim vaikuttama Pyhän Hengen vaikutus oli voimakkaana. Ihmettelet erästä asiaa. Miten on mahdollista, että uskoon tulleet juutalaiset kokivat Elohimin Pyhän Hengen voimaa? Hehän pitävät sapatin, Adonain juhla-ajat ja säännölliset rukoushetket kolme kertaa päivässä. Eikö ole kauheata, että näistä "lakihenkisistä" juutalaisista sanottiin, että he 'todistivat suurella voimalla Adonai Jeshuan ylösnousemuksesta ja suuri armo oli heillä kaikilla' (Ap.t.4:33). Miten tämä on mahdollista? Nämähän elivät hvin "epäkristillisesti" ja siltikin heidän elämässään oli tällainen jumalallinen elämä! Eihän tänäpäivänä missään nykyajan kristillisessä piirissä suvaita, että joku noudattaa Tooran säädöksiä! Kuitenkin Adonain sana sanoi apostoleista: "Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Elohim on antanut niille, jotka häntä tottelevat (Ap.t. 5:32)". Nämä juutalaiset tottelivat Elohimia ja Hänen antamia Tooran säädöksiä! Apostolit olivat kasvaneet Adonain armossa niin paljon, että "heillä kaikilla oli suuri armo".

Tänä päivänä on paljon nykyajan kristittyjä, joissa ei näy Ristiinnaulitun kärsimyksen merkkejä, ei murtuneisuutta, ei nöyryyttä, eikä todellista Messiaan tuntemisen tuoksua ja kuitenkin he ovat röyhkeinä neuvomassa muita. Ajattele Stefanusta, jota vastaan tehtiin ankaria syytöksiä. Pyhä Henki kertoi meille selvästi, että nämä syytökset olivat vääriä ja valheellisia. Stefanusta syytettiin seuraavasti: "Tämä mies ei lakkaa puhumasta tätä pyhää paikkaa vastaan ja lakia vastaan, sillä me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeshua, tuo Nasaretilainen, on hajottava maahan tämän paikan ja muuttava ne säädökset, jotka Mooses on meille antanut (Ap.t. 6:13 - 14)". Näin valheellisesti pastorit opettavat tänä päivänä. He eivät edes puhu "säädösten muuttamisesta", vaan röyhkeästi "kumoamisesta".

Jeshua sanoi: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään, sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut (Matt. 5:17 - 18)."

Jos siis Toora on kumottu, on taivas ja maa kadonnut (Ilm. 20:11 ja Ilm.21:1). Minä en ole tätä tapahtumaa huomannut. Olenko ollut liikaa sisätiloissa. Kenties joku on sen huomannut. Onko suuret sodat käyty jo ja Elohimin vihan maljat jo vuodatettu?

Ymmärrän sinun "pointtisi". Olen käynyt joskus messiaanisissa tilaisuuksissa, jotka ovat olleet kaikkea muuta kuin messiaanisia ja raittiita. Kyllä siellä oli rabbiinisia traditioita, mutta he olivat unohtaneet, että messiaaniset tunnetaan Pyhän Hengen läsnäolosta. Oikea taivasten kuningaskunnan messiaanisuus on Messiaan tuntemista, johon liittyy läheisesti Ristiinnaulitun tunteminen ja Pyhän Hengen voitelu.

Ehkä sanot, että messiaanisuus ei kuulu meille. Tänä päivänä on valheellisia messiaanisia. He eivät ole taivasten kuningaskunnan opetuslapsia (Matt.28:19). Taivasten kuningaskunnassa ei kukaan voi olla opetuslapsi olematta samalla messiaaninen (kristitty), sillä Antiokian seurakunnassa opetuslapsia alettiin 'ensiksi nimittämään messiaanisiksi' (Ap.t.11:26). Opetuslapseksi, totaaliseksi käännynnäiseksi, tuleminen ei ole yhden illan juttu, vaan pitkällisen opetusprosessin tulos, joka opetus muinoin Elohimin armosta sisäistetään ja otetaan käytäntöön.

Jerusalemin taivasten kuningaskunnan messiaanisuus laajeni Antiokiaan ja eikä ollut ollenkaan ihme, että taivasten kuningaskunnan uskoon tulleet juutalaiset erehtyivät vaatimaan heiltä ympärileikkausta (Ap.t. 15:1). Onneksi Pyhä Henki oli sitä mieltä, että ympärileikkauksen liiton merkki kuuluu ainoastaan Israelin kansalle (Ap.t. 15:28-29). Elohim haluaa säilyttää taivasten kuningaskunnan Israelin erityisenä, eroitettuna kansakuntana, jolle Hänellä on varattuna kansojen keskellä erityinen kuninkaallinen ja papillinen suunnitelma.

V. 2008

Editoitu3.3.2018

Mauno K.

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Vaimot seurakunnassa - Jumalan kirkkaus Israelin ylläSekaannusta ja hajaannusta -
Keskustelu kategoriassa , johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus