Alikategoria: israelia etsitään.Luettu: 33 kertaa. Osuttu: 9 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

Hyljätty


Kansat hylkäsivätjuutalaiset täysin Toisen Maailmansodan aikana. Juutalaiset myrkytettiin kaasulla, ja heidän ruumiinsa poltettiin grematorioissa. Tämän heille tekivät välinpitämättömät nykyajan kristityt, joilla oli se nimi, että he elivät, mutta he olivat kuolleita (Ilm. 3:1b). Kun ihmiskunnan historiasta käydään läpi kaikki juutalaisiin kohdistuneet pogromit ja antisemitistiset ilmaisut, voidaan kysyä, kuinka kukaan nykyajan kristitty kuvittelee käännyttävänsä yhtään ortodoksijuutalaista uskomaan Messiaaseen, jolle on annettu outo nimi "Jeesus Kristus"?

Monet ortodoksijuutalaiset pitävät nykyajan kristittyjen tekemiä rikoksia anteeksiantamattomina. Olet heidän antamaansa tuomioon siten kytköksissä, että he odottavat sinun tekevän rikostesi sovittamiseksi jotakin heidän hyväkseen, että vähän omalta osaltasi lyhentäisit nykyajan kristillisen vainojen historian tuomaa velkaa. Heidän mielestäänet koskaan kuitenkaan saa tätä velkaa maksetuksi. Juutalaiset eivät ymmärrä, että sinun puolestasiJahushua on joristillämaksanuttämän velan. Sinun on hyvä tietää tämä, ettet joutuisi rabbiinien järjestämään orjuuteen. Ainoastaan tuntekaa heitä kohtaan rakkauden velkaa taivasten kuningaskunnan besoran tähden.

Joh. 1:11: "Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan."

Ennen kuin Jahushua ajettiin pois Juudan maan keskeltä, Hän sanoi juutalaisille: "Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi. Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennen kuin sanotte: Barukh haba beShem JHWH (Matt. 23:38-39)." Jahushua ei kohtaa Israelia, ennen kuin se huutaa Häntä avukseen. Millaisen huudon tulee nousta Suomen kansan sydämestä, jos tällainen huuto vaaditaan Hänen Israelilta? Pietari, eräs Israelin huoneen pylväs, kirjoitti: "Sillä aika on tuomion alkaa Elohimin huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä (taivasten kuningaskunnan Israelista),... (1 Piet. 4:17)." Ehkä sanot tähän: "Vaan heidän (Juuda + Israel) lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kateuteen (Room. 11:b)." Aivan niin nykyajan kristitty, mutta huomaa, että olet vielä öljypuun ulkopuolella, sillä 'epäuskonsa tähden ne (osa Juudasta ja Israelista) taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta (kansoista kääntynyt taivasten kuningaskunnan opetuslapsi). Älä ole ylpeä, vaan pelkää (Room. 11:20).

Jahushua ei ollut sellainen Messias, joka olisi juutalaiselle kansalle kelvannut. He odottivat Kuningas-Messiasta, joka olisi vapauttanut heidät roomalaisten sortovallasta. Heille ei kelvannut Messias, joka oli 'ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet' (Jes. 53:3). Juutalaiset arvelivat Jesajan 53 luvun kuvauksen koskevan kärsivää Israelia, ei Messiasta, mutta eräänä päivänä Hän saapuu omalle kansalleen ja silloin Hänen kansansa saa nähdä Hänet sellaisena, joka Hän on [Minä Olen -> Joh. 7:29]. He näkevät Hänet lävistettynä (Sak. 12:10 ja Ilm. 1:7). Juutalaiset näkevät Ihmisen Pojan [Ben Adam = Ihmisen kaltainen (Filip. 2:7 ja Dan. 7:13-14] istuvan Voiman [haGevura = voimakas, loukkaamaton, heprealainen ilmaisu JHWHn olemuksesta] oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä (Matt. 26:64).

Ennen ylösnousemusta Jahushuan muoto muuttui opetuslasten silmien edessä. Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko, ja Hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi kuin valo (Matt. 17: 1-5). Ei ollut vielä mitään mainintaa Hänen haavoistaan, koska Hän ei ollut vielä kärsinyt ristillä, mutta kun Hän ylösnousemuksensa jälkeen ilmestyi opetuslapsilleen, oli Hänen käsissään ja jaloissaan naulojen jättämät arvet, ja kyljessään läpi menneen roomalaisen keihään kärjen jälki, joka oli ulos tullessaan repinyt ison reiän (Luuk. 24:39-40 ja Joh. 20:25-29). Uskon siihen, että nämä arvet eivät olleet ainoat, mitä Hänessä oli, vaan Hänen selässään on roomalaisen ruoskan iskujen jättämät, luihin ulottuvat arvet (Ps. 22:18), kasvoissaan lyöntien ja parran repimisestä jääneet näkyvät vammat (Jes. 50:6), ja päässään orjantappuran piikkien jättämät syvät jäljet (Matt. 27:29-30).

Israel tulee näkemään Hänet sellaisena kuin Hän on. Tämä tulee perinpohjin särkemään Israelin kansan sydämen (Sak. 12:10b). Hänen jumalallisessa ruumiissaan tulee olemaan kärsimyksen merkit iankaikkisesti. Kaksi sanansaattajaa huutaa taivaalta opetuslapsille (Matt. 18:16): "Tämä Jahushua, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän (Ap.t. 1:11b)." Millaisena opetuslapset näkivät Hänen menevän ylös taivaaseen? Hän meni lävistettynä, kärsimyksen jäljet näkyen Isän tykö! Hän tulee kärsimyksen jäljet näkyen oman kansansa luokse eräänä päivänä!

Kun taivasten kuningaskuntaa edustavaa Jahushuaa ei ole koskaan otettu vastaan Suomen maassa, miten aiot saada Hänet tänne? Suomen nykyajan kristityt ovat aina estäneet Hänen lähestymisyrityksensä? Kyllä sinun on sydämestäsi kaivattava Häntä tulemaan tähän maahan ensimmäisen kerran! Miten sinä valmistat Hänelle sijan? Käänny taivasten kuningaskunnan opetuslapseksi. Kuinka aiot saada kotiisi tämän halveksitun ja häväistyn miehen? Onko sydämessäsi sanat: "Adon (puutarhuri), jos sinä olet kantanut hänet pois, sano mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet (Joh. 20:15)." Kaipaatko Häntä, jonka jumalallinen ruumis oli ja on pahoin runneltu? Ei Hän ole se kaunis nykyajan kristitty mies, jollaiseksi maalarit ovat Hänet kuvanneet. Ei, Hänestä on kirjoitettu: "Näin sanoo JHWH, Israelin lunastaja, hänen Pyhänsä, syvästi halveksitulle, kansan inhoamalle, valtiaitten [moshelim = johtajien] orjalle: Kuninkaat näkevät sen ja nousevat seisomaan, ruhtinaat näkevät ja kumartuvat maahan JHWHn tähden, joka on uskollinen, Israelin Pyhän tähden, joka on sinut valinnut (Jes. 49:7)."

Mauno K., julkaistu v. 2010-14

muokattu 27.09.2017

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus