Alikategoria: maa alat.Luettu: 17 kertaa. Osuttu: 35 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

 

Hesekiel 47, 48

Israelille arvottavan maan rajat.

HESEKIEL 47: 12 - 23

12. Mutta virran varrella, sen molemmilla rannoilla, kasvaa kaikenlaisia hedelmäpuita. Niistä eivät lakastu lehdet eivätkä lopu hedelmät: joka kuukausi ne kantavat tuoreet hedelmät, sillä niiden vedet juoksevat pyhäköstä, ja niiden hedelmät ovat ravitsevaiset ja niiden lehdet parantavaiset.
13. Näin sanoo JHWH, JHWH: Tämä on raja, jonka mukaan teidän on jaettava maa perintöosiksi kahdelletoista Israelin sukukunnalle — Joosef saakoon kaksi osaa -.
14. Ja te saatte siitä perintöosan jokainen kohdaltansa — sillä minä olen kättä kohottaen luvannut antaa sen teidän isillenne, ja niin tämä maa tulee teille perintöosaksi.
15. Tämä on maan pohjoispuolinen raja: Suuresta merestä Hetlonin tietä siihen asti, mistä mennään Sedadiin.
16. Hamat, Beerota, Sibraim, joka on Damaskon alueen ja Hamatin alueen välissä, keskimmäinen Haaser, joka on Hauranin rajalla —
17. ja näin menee raja merestä Hasar-Eenoniin — Damaskon alue jää pohjoiseen ja pohjoiseen myös Hamatin alue. Tämä on pohjoispuoli.
18. Sitten itäpuoli: Hauranin ja Damaskon välistä sekä Gileadin ja Israelin maan välistä, Jordania pitkin. Mitatkaa se rajasta Idänmereen. Tämä on itäpuoli.
19. Sitten eteläpuoli, päivään päin: Taamarista Meriban veteen, joka on Kaadeksessa, Puroon ja Suureen mereen. Tämä on päivänpuoli, etelään päin.
20. Sitten länsipuoli: Suuri meri rajasta sen paikan kohdalle, mistä mennään Hamatiin. Tämä on länsipuoli.
21. Jakakaa tämä maa keskenänne Israelin sukukuntien mukaan.
22. Ja arpokaa se perintöosiksi itsellenne ja muukalaisille, jotka asuvat teidän keskuudessanne ja ovat synnyttäneet lapsia teidän keskuudessanne. Olkoot he teille samanarvoisia kuin maassa syntyneet israelilaiset: he saakoot arvalla perintöosan Israelin sukukuntain keskuudessa teidän kanssanne.
23. Missä sukukunnassa muukalainen asuu, siinä antakaa hänelle perintöosa, sanoo JHWH, JHWH."


Israelin heimolle, kullekin sukukunnalle, sekä temppelille, papeille, leeviläisille, kaupungille ja ruhtinaalle tulevat/kuuluvat maa-alat. Jerusalemin portit ja uusi nimi.

HESEKIEL 48
1. "Ja nämä ovat sukukuntien nimet: Pohjois-äärellä, pitkin Hetlonin tien vartta siihen asti, mistä mennään Hamatiin, ja siitä Hasar-Eenamiin — Damaskon alue jää pohjoiseen Hamatin sivulle — - tämä tulee hänelle idän puolelta lännen puolelle asti: Daan, yksi osa.
2. Daanin alueen sivussa, idän puolelta lännen puolelle asti: Asser, yksi osa.
3. Asserin alueen sivussa, idän puolelta lännen puolelle asti: Naftali, yksi osa.
4. Naftalin alueen sivussa, idän puolelta lännen puolelle asti: Manasse, yksi osa.
5. Manassen alueen sivussa, idän puolelta lännen puolelle asti: Efraim, yksi osa.
6. Efraimin alueen sivussa, idän puolelta lännen puolelle asti: Ruuben, yksi osa.
7. Ruubenin alueen sivussa, idän puolelta lännen puolelle asti: Juuda, yksi osa.
8. Juudan alueen sivussa, idän puolelta lännen puolelle asti, on oleva se antimaa, joka teidän on annettava, 25.000 leveä ja niin pitkä kuin yksi sukukuntaosa idän puolelta lännen puolelle — ja pyhäkkö olkoon sen keskellä.
9. Antimaa, joka teidän on annettava JHWH'lle, olkoon 25.000 pitkä ja 20.000 leveä.
10. Ja pyhää antimaata tulkoon seuraaville: papeille pohjoisesta 25.000, lännestä 10.000 leveälti, idästä 10.000 leveälti ja etelästä 25.000 pitkälti — ja JHWH'n pyhäkkö olkoon siinä keskellä.
11. Papeille, niille Saadokin jälkeläisistä, jotka ovat pyhitettyjä, jotka ovat hoitaneet minulle suoritettavat tehtävät ja jotka eivät eksyneet, niin kuin leeviläiset eksyivät, silloin kun israelilaiset joutuivat eksyksiin,
12. heille se tulkoon verona antimaasta, korkeasti-pyhänä — tulkoon leeviläisten alueen vierestä.
13. Leeviläiset saakoot samanlaisen alueen kuin papit, 25.000 pitkän ja 10.000 leveän. Koko pituus olkoon 25.000 ja leveys 20.000.
14. Älkööt he myykö siitä mitään, älköönkä parasta maata vaihdettako tai luovutettako, sillä se on pyhitetty JHWH'lle.
15. Mutta 5.000 leveä maa, mikä jää yli 25.000:n sivusta, on kaupungin yhteisomaisuutta asumuksia ja avointa tilaa varten — ja kaupunki olkoon sen keskellä.
16. Ja nämä olkoot sen mitat: pohjoispuoli 4.500, eteläpuoli 4.500, itäpuoli 4.500 ja länsipuoli 4.500.
17. Ja kaupungilla olkoon avoin tila: pohjoiseen päin 250, etelään päin 250, itään päin 250 ja länteen päin 250.
18. Mutta niin pitkälti kuin jää yli pyhän antimaan viereltä, 10.000 itään päin ja 10.000 länteen päin, se olkoon pyhän antimaan vierellä, ja sen sato tulkoon leiväksi kaupungin työmiehille —
19. ja sitä viljelkööt kaupungin työmiehet kaikista Israelin sukukunnista.
20. Koko antimaa on 25.000 ja 25.000. Neliönmuotoisena on teidän annettava pyhä antimaa sekä kaupungin perintömaa.
21. Mikä jää yli, se tulkoon ruhtinaalle: molemmilta puolilta pyhää antimaata ja kaupungin perintömaata, niiden 25.000:n — antimaan — sivusta itärajaan asti, sekä länteen päin niiden 25.000:n sivusta länsirajaan asti, on ruhtinaalle tuleva sukukuntaosia vastaava maa — ja pyhä antimaa sekä temppelipyhäkkö olkoot sen keskellä.
22. Leeviläisten perintömaasta ja kaupungin perintömaasta asti, jotka ovat ruhtinaalle tulevan maan keskellä, tulee ruhtinaalle se, mikä on Juudan alueen ja Benjaminin alueen välissä.
23. Sitten muut sukukunnat: Idän puolelta lännen puolelle asti: Benjamin, yksi osa.
24. Benjaminin alueen sivussa, idän puolelta lännen puolelle asti: Simeon, yksi osa.
25. Simeonin alueen sivussa, idän puolelta lännen puolelle asti: Isaskar, yksi osa.
26. Isaskarin alueen sivussa, idän puolelta lännen puolelle asti: Sebulon, yksi osa.
27. Sebulonin alueen sivussa, idän puolelta lännen puolelle asti: Gaad, yksi osa.
28. Ja Gaadin alueen sivua, etelän puolella, päivään päin, menee raja Taamarista Meriban veteen, Kaadekseen, Puroon ja Suureen mereen.
29. Tämä on maa, joka teidän on arvottava perintöosiksi Israelin sukukunnille, ja nämä ovat heidän osuutensa, sanoo JHWH, JHWH.
30. Ja nämä ovat kaupungin uloskäytävät: Pohjoispuolella on mitta 4.500.
31. Ja kaupungin portteja, jotka ovat nimitetyt Israelin sukukuntain mukaan, on pohjoisessa kolme: Ruubenin portti yksi, Juudan portti toinen ja Leevin portti kolmas.
32. Itäpuolella: 4.500, ja portteja kolme: Joosefin portti yksi, Benjaminin portti toinen ja Daanin portti kolmas.
33. Eteläpuolella on mitta 4.500, ja portteja kolme: Simeonin portti yksi, Isaskarin portti toinen ja Sebulonin portti kolmas.
34. Länsipuolella: 4.500, ja portteja kolme: Gaadin portti yksi, Asserin portti toinen ja Naftalin portti kolmas.
35. Ympäriinsä: 18.000. Ja kaupungin nimi on tästedes oleva: JHWH on täällä."

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Sekaannusta ja hajaannusta - Profeetan arvosteleminen - Paimenet - Oikean käden poika
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus