Alikategoria: pelastusasiat.Luettu: 32 kertaa. Osuttu: 5 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

Huomautus: Artikkelin kirjoittaja vastaa vain omista kirjoituksistaan, eikä jaa automaattisesti mitään näkemystä tai kantaa muiden sivustolla kirjoittavien kanssa.

Emmekö me

Tässä artikkelissa käyn huolellisesti ja raskauttavasti lävitse merkittävän ja pelottavan kohdan evankeliumista, Matteus 7:21-23. Olen kykenevä tekemään sen, sillä tunnen kulttuuritaustaa jota vasten Hän puhui. Kykenen avaamaan paikkaa myös siksi, että minun on mahdollista ajatella erityisen loogisella tavalla, koodaus taitoisuuteni vuoksi.

Paikka

Mat 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

Ensimmäinen jae tätä kappaletta alkaa sanoilla, "ei jokainen", eli esitettävä asia ei siis koskenut kaikkia jotka tekivät mainitulla tavalla. Mainittu tapa oli, "joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!'". Oli siis ihmisiä, jotka sanoivat Hänelle, 'Herra, Herra', mutta joita esitettävä asia ei koskenut.

Käytin edellisessä virkkeessä mennyttä aikamuotoa. Käytin sitä sen vuoksi, että Hän itse puhui, "joka sanoo minulle". Miten opetuslapset siis olisivat tätä lausetta ymmärtäneet tähän saakka on, että lause koski joitain, mutta ei jokaista juutalaista, joka seurasi Häntä, kutsuen Häntä Herraksi.

Hän jatkaa, "pääse taivasten valtakuntaan", eli ei jokainen heistä pääse taivasten valtakuntaan vaikka haluaisikin päästä sinne. Sitten hän täsmentää, "vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon". Miten opetuslapset ymmärsivät nuo sanat? He ymmärsivät ne varmasti niin, että taivaallisen Isän tahto on, että he seuraavat Jumalan Poikaa, eli Elävää Tooraa.

Tuossa kohdin, olla kristillinen on yhtä kuin uskoa, että taivaallisen Isän tahto on vain että tulee uskoon. Näin monet kristilliset esittävät asian. Olla farisealainen on puolestaan yhtä kuin uskoa, että tuossa kohdin Isän tahto merkitsi vain Käskyjen noudattamista, mutta ei Hänen seuraamistaan. Molemmat, kristillinen ja fariseus lankeavat samaan kuoppaan ja unohtavat Hänet. Isän tahto on, että me seuraamme Häntä, Elävää Tooraa. Opetuslapset ymmärsivät aivan varmasti Isän tahdon olevan, että he seuraavat Sanaa (vrt. "alussa oli Sana.."), ja Sana oli silloin heidän edessään, verta, lihaa ja luita.

Mat 7:22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'

"Moni sanoo minulle sinä päivänä", nämä sanat erottavat lauseen puhuvan tulevaisuudesta, toisin kuin edellisen lauseen siitä päivästä. "Sinä päivänä", viittaa erityisesti Herran päivään, eli päivään jolloin Herra tekee hyvin merkittäviä asioita. "Herra, Herra", futuurin ja kontekstin perusteella nämä ihmiset huutavat näin kauhistuneella äänellä. He ovat siis erittäin kauhistuneita ja yllättyneitä.

"Emmekö me", kun he sanovat näin, he yrittävät nojata siihen, että he ovat ryhmänä tehneet jotain. Sanat kertovat yllättyneisyydestä, 'emme kai me näin suurena joukkona ole voineet tehdä väärin'.

"Sinun nimesi kautta", kertoo meille että he ovat tehneet tekonsa Hänen auktoriteetillaan. Olisi epäloogista uskoa, että he olisivat vain lausuneet Hänen Nimeään ihmisten ylle, sillä heillä ei ole Jumalan edessä syytä väittää toimineensa Hänen Auktoriteetissaan, elleivät he todella ole toimineet Hänen Auktoriteetissaan.

"Ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?". Tämä tarkoittaa että he ovat toimineet Hänen Henkensä voimin ja tehneet useita erilaisia voimatekoja, Jumala on sallinut sen. Olisi epäloogista uskoa, että he olisivat ne tehneet saatanan voimalla, sillä mitään muuta Voimaa ei ole kuin Jumalan Voima, Hänen sallimattaan "ei hiuskarvakaan putoa päästä".

Vielä tässä vaiheessa Hänen opetustaan emme tiedä mikä ryhmä ihmisiä on kyseessä, siitä loogisesta syystä että heitä ei olla vielä määritelty, Hän ei ole vielä lausunut yhtään definiittistä sanaa heistä. Todistukset heidän tekemistään ihmeistä eivät voi määrittää heitä, koska ne ovat epämääräisiä.

Mat 7:23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

Nyt Hän paljastaa keitä he ovat, "Ja silloin minä lausun heille julki", "heille" on määräinen sana. Hän jatkaa, "Minä en ole koskaan teitä tuntenut", eli Hän sanoo heille ettei Hän ole koskaan ollut Liitossa heidän kanssaan. Sana "tuntenut", paljastaa että kyse on Liitosta, sillä Kirjoitettu on, "Ha'Adam Jada Alef-Tav Chava Ishton", eli "Mies tunsi 'kaiken elävän äidin' vaimonsa".

He eivät ole osa Messiaan, toisen Adamin Vaimoa, ja Hänen Vaimonsa nimi on Siion, kaiken Äiti (Chava > Eeva). Sillä Kirjoitettu on, "Siionista sanotaan: "Joka-ainoa on syntynyt siellä. Sitä Korkein itse vahvana pitää", ja "Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme".

Hän jatkaa, "menkää pois minun tyköäni", eli Hän käskee heitä poistumaan Hänen läheisyydestään, ja kontekstista tiedämme tarkemmin, että poistumaan taivasten valtakunnasta. Lopuksi Hän määrittelee tarkkaan keitä he ovat, sanoen "te laittomuuden tekijät". Tämä on raskauttava määritelmä, sillä ihmetekojen ja kontekstin perusteella he eivät ole tehneet sellaista jatkuvaa syntiä, joka olisi ollut heidän tai heidän ympärillään olleiden ihmisten mielestä jatkuvaa syntiä. He eivät tienneet että he harjoittivat jatkuvasti syntiä, koska he eivät milloinkaan ottaneet vastaan Jumalan Opetusta, Tooraa. Sillä, jos he olisivat tienneet että he olivat harjoittaneet jatkuvasti syntiä, eivät he olisi yllättyneet joutuessaan Jumalan eteen.


Yhteenveto

Moni juutalainen joka silloin kutsui Häntä Herraksi, ja piti Käskyt, hylkäsi Hänet kun Hänet ristiinnaulittiin. He eivät pääse taivasten valtakuntaan.

Heistä kun jatketaan eteenpäin tapahtuu peilaus.

Jumalan eteen ja sieltä poistumaan joutuu tulevaisuudessa ryhmä ihmisiä, joiden epämääräinen, indefiniittinen kuvaus on:
- Ovat oikeasti karismaattisia.
- Ovat oikeasti käyttäneet Armolahjoja.

Määräinen, definiittinen kuvaus tarkentaa ketä he ovat:

- Eivät ole oikeasti Liitossa Jumalan kanssa.
- Ovat tehneet jatkuvasti syntiä, haluamatta edes tietää sen olevan syntiä.
- Eivät ole ottaneet vastaan Jumalan Opetusta, Tooraa.

Peilaus:
Alussa Häntä alkoi seurata juutalaisia, jotka pitivät Käskyt, ja heillä oli Toora, mutta he eivät tehneet ihmetekoja, eivätkä he olleet karismaattisia, ja kuitenkin lopulta lopettivat Elävän Tooran seuraamisensa. Lopettivat koska rabbit, yhteisö ja tavat painostivat.
/
Sitten Häntä alkoi seurata ryhmä kristittyjä, jotka eivät pitäneet Käskyjä, ja joilla ei ollut Tooraa, mutta heillä oli ihmetekoja, he olivat karismaattisia, ja kuitenkin lopulta lopettivat Elävän Tooran seuraamisensa. Lopettivat koska pastorit, yhteisö ja tavat painostivat.


Iskevät sanat:
- Kaikki tekevät syntiä, mutta vain laittomat tekevät sitä synniksi myöntämättä. Sellaisia ovat pakanuuteen, eli epäjumalanpalvelukseen jäävät kristityt.
- Ulkopuolella ovat koirat, eli epäjumalanpalvelijat, sanoo Ilmestyskirja (22:15). Jokainen laiton on räksyttävä koira, häntä ei estä tekemästä syntiä mikään muu kuin Jumalan asettama hihna.
- Muita kansoja ei pidä Israelin kimppuun käymästä mikään muu kuin Jumalan asettama hihna. Tämä on salaisuus, Messiasta kutsutaan myös Israeliksi (Jesaja 53).


Joel 4.11.2015

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Hyljätty - Rotuerottelu
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus