Alikategoria: israelia etsitään.Luettu: 95 kertaa. Osuttu: 12 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

ÄITILINJAT


Yleistä äitilinjasta

Olet varmaankin kuullut sanottavan, että matrilineaarisilla (äitilinja) haploryhmillä ei ole mitään merkitystä. Tämä on mielestäni liian mustavalkoista tulkintaa, varsinkin kun meillä on tietoa JHWHn pyhästä sanasta. Efraimistit jatkuvasti korostavat Y-kromosomin (isälinja) tärkeyttä. He perustelevat sitä sillä, että suurin osa JHWHn sanan sukuluetteloista menee isälinjojen mukaan, samoin kuin menevät myös Israelin sukukunnat. Se tiedetään genetiikasta, että isälinjan Y-kromosomi periytyy vain miehiselle perilliselle, ja äidiltä tulee hänelle X-mitokondrio. Sen sijaan tytär saa isältään X:n ja äidiltään X:n. Miksi tänä päivänä korostetaan vain isälinjoja?

Shaul kirjoittaa: "Sillä mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta, ja vaimo, joka ei usko, on pyhitetty miehensä, uskonveljen, kautta; muutoinhan teidän lapsenne olisivat saastaisia, mutta nyt he ovat pyhiä (1. Kor. 7:14)." Shaul käyttää soveltamisessaan Israelin kansan ikivanhaa säädöstä, joka määrittelee, kuka on heprealainen ja kuka taas ei ole. Shaulin kirjoittama määritys heprealaisuudesta oli väljempi kuin rabbiininen säädös, jota alettiin sorvata noin 100 jaa. Jamniassa, johon kaupunkiin perustettiin Jochanan ben Zakkain johdolla koulu tai oppilaitos, bet- midrash sekä tuomioistuin, bet-din. Javnessa rabbiiinit tekivät monta JHWHn pyhän sanan vastaista päätöstä. Määritelmä heprealaisuudesta, josta Shaul kirjoitti ja jota monet muutkin juutalaiset pitivät totena, kumottiin, ja tilalle tuli rabbiininen säädös, että vain juutalaisesta äidistä syntynyt oli juutalainen.

Shaul kirjoitus koski pakanuudesta taivasten kuningaskuntaan kääntyneen lapsia, että jos jompi kumpi lapsen vanhemmista on uskossa Jahushuaan, silloin lapsi on myös pyhä [haqodesh] eikä ole saastainen (vrt. 5 Moos. 7:3 -> Esra 9:2). Nyt asetan kysymyksen. Pitäisikö meidän pysyä aikaisemmassa, väljemmässä säädöksessä, josta Shaul opetti kaikissa taivasten kuningaskunnan seurakunnissa (1. Kor. 7:17), vai uskommeko Javnen rabbiinista päätöstä? Tulisiko sorvata uusi nykyajan kristillisen säädös? Pysyn siinä, mitä Shaul on opettanut, että heprealaisuus, genomi, periytyy joko isän tai äidin puolelta tai sitten molemmilta puolilta. Lapselle riittää, että jommalla kummalla vanhemmista on heprealaiset biologiset juuret. Tällä korostetaan heprealaisen biologisen perimän ja identiteetin jatkuvuutta, joka käy ilmi Shaulin opetuksesta.

Israelin huoneessa olemme olleet äärimmäisen varovaisia sen suhteen, mikä isälinjan haploryhmä on heprealainen, koska koko ajan olemme ymmärtäneet, että on olemassa paljon syvempää tietoa asiasta. Jashushua on puhunut minulle äitilinjasta: "Jos et sitä tiedä, sinä naisista kaunein, käy lammasten jälkiä ja kaitse nuoria vohliasi [hepr. gediotajikh = tarkoittaa nuorta naaraspuolista lammasta) paimenten telttojen luona (K.V. 1:8). Seuraava jae johtaa asian ytimeen: "Tammaani, joka on faaraon vaunujen edessä, sinut, armaani, vertaan (K.V. 1:9)."

Kantaäidit ja naislinjat

Ikivanhastaan asti heprealainen kansa on pitänyt totena, että heprealainen mies tai nainen ei missään tapauksessa saanut ottaa puolisoksensa pakanaa, ja niin muodoin pakanuudesta taivasten kuningaskuntaan kääntynyt ei saanut ottaa uskosta osatonta puolisoksensa. Jos niin käy, että uskosta osattomassa perheessä jompi kumpi, mies tai nainen, tulee uskoon, niin säädöstä on sovellettava siten kuin Shaul opettaa.

Israelin sukukuntien kantaäideistä voimme lukea seuraavasti: "Ja Kaananille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet, sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset, hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset, arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset (1. Aik. 13-15 -> 1. Moos. 15:19-21). Israelin pojat olivat jo naimisissa, kun he menivät Egyptiin (1. Moos. 46:8-26). Heidän vaimonsa, Israelin huoneen "rakentajat", olivat Kaananin maasta. Esim. Simeonista ja Juudasta sanotaan, että heillä kummallakin oli kaananilainen vaimo (1. Moos. 38:2,6 ja 1. Moos. 46:10). Pakanavaimoja ei koskaan luettu heprealaisiksi, vaikka he olivatkin naimisissa heprealaisten miesten kanssa ja saivat lapsia heidän kanssaan.

He eivät olleet Israelin kantaäitejä, kuten eivät olleet Rachel, Leea, Bilha ja Silpakaan. Ruutistakaan ei koskaan tullut heprealaista, vaikka hän oli Booaksen kanssa naimisissa ja oli ottanut vastaan heprealaisen opetuksen. Todennäköisesti muutkin Israelin pojat olivat läytäneet Kaananista vaimonsa, Joosefia lukuunottamatta. Lisäksi Jaakobilla oli tyttäriä, mm. Diina (1. Moos. 34:1 -> 1. Moos. 37:35) ja mahdollista on, että Jaakob hyväksyi tyttäreksensä myös Serachin, joka oli Asserin tytär. Kuitenkaan Jaakobin tyttärille ei annettu omia sukukuntia, niin kuin ei annettu myöskään Manassen ja Efraimin sisaruksille (1. Moos. 48:6), vaan heidät laskettiin jo olemassa oleviin sukukuntiin. Diina ja Serach olivat Israelin todellisia kantaäitejä.

Tooran kirjalliset säädökset tulivat Israelin kansalle vasta sen jälkeen, kun he olivat viettäneet Egyptissä yli 430 vuotta. Israelin kansasta tuli Hänen kansansa todellisesti vasta pitkällisen erämaavaelluksen aikana, sillä Mooses kirjoitti valtavalla arvovallalla: "Ja Mooses ja leeviläiset papit puhuivat kaikelle Israelille sanoen: "Ole hiljaa ja kuule Israel! Tänä päivänä on sinusta tullut JHWHn, Elohimisi, kansa (5. Moos. 27:9)." Juuda varoitti taivasten kuningaskunnan heprealaisia veljiään nykyajan kristillisestä hajaannuksesta: "Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän JHWH Jahushua Messiaan lähettiläät ovat edeltäpäin puhuneet sanoen teille: 'Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan, nämä saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole' (Juuda 1:17-19)." Tärkeää on tehdä rakkauden kautta hengellistä työtä ja säilyttää Jahushuaan uskovan taivasten kuningaskunnan heprealaisen kansan yhtenäisyys!

Naislinjat kehittyivät siis Egyptissä olemisen aikana. Näistä äideistä lähti eteenpäin kirjava joukko äitilinjoja ja myös isälinjoja, niin että Israelin lampaiden turkit olisivat täplikkäitä, kirjavia ja laikukkaita. Näyttää olevan niin, että JHWH ohjaa myös tutkimaan äitilinjoja. Efraimilla ja Manassella oli äitinään egyptiläinen pakana. Diinalla oli Assyrialainen äiti ja muilla Israelin pojilla oli vaimot Kaananista. Syntyi profeetallista tulevaisuutta kuvaava pakanallisten äitien ja isien sekä Israelin muodostama kolmio, jolloin 'JHWH Sebaot siunaa sitä sanoen: Siunattu olkoon Egypti, minun kansani, ja Assur, minun kätteni teko, ja Israel, minun perintöosani' (Jes. 19:25).

Näyt

Viime vuosien kuluessa on ilmestynyt viitteellisiä julkaisuja, joiden alla ei ole perustus ja pohja kestänyt, vaan ne ovat sortuneet, koska hypoteettisuuden korottaminen ei rakenna, vaan se aina purkaa.

Minulle näytettiin näyssä, että perällä, jäljellä olevalla pienellä perustalla, betonikaistaleella, oli iso joukko pieniä tyttöjä, nuoria tyttöjä ja nuoria naisia, jotka olivat tulleet hyljätyiksi, koska heidät oli tuomittu pakanoiksi "väärän isälinjan mukaan". He olivat kerjäläisiä, jotka pienillä rahoillansa halusivat ostaa itsensä oikeuden olla heprealaisia, mutta heidän rahansa eivät siihen ihmisten mielestä riittäneet. Heidän takanaan näin oven. Kun aukaisin oven, johti se suureen juhlasaliin, jossa valmisteltiin juhlia kovalla kiireellä. Miespalvelijat asettivat pitkille pöydille valkoiset liinat ja kukka-asetelmat. Kohta alkaa näiden hyljättyjen tyttöjen ja naisten riemujuhlat! Tahdotteko tulla taivasten kuningaskunnan lapsiksi? Siellä odottaa Sukututkija, joka varmistaa perimänne! On aika ottaa esiin soittimet ja profeetalliset laulut (2 Moos 15:20). On tullut aika juhlia! Te olette niitä, joiden juhla alkaa! Teidät puetaan, jos otatte vastaan taivasten kuningaskunnan besoran ja siihen liittyvän opetuksen, Israelin neitojen juhlapukuihin.Teille kuuluu JHWH sana: "Sillä niin kuin hyljätyn, syvästi murheellisen vaimon on JHWH sinut kutsunut - nuoruuden vaimon, joka on ollut halveksittu, sanoo sinun Elohimisi. Pieneksi hetkeksi [Berega qaton] minä hylkäsin sinut, mutta minä kokoan sinut jälleen suurella laupeudella (Jes. 54:6-7)."

Eräälle uskovalle miehelle Jashushua näytti ilmestyksessä, että hän on äitinsä puolelta juutalainen? Miksi eräälle sisarelle ilmoitettiin jo heti uskoontulon jälkeen, mihin Israelin sukukuntaan hän kuuluu äitinsä puolelta? Ei äitilinja ole merkityksetön JHWH:lle! Mitä ovat ne monet profeettojen kuvaukset Juudan ja Israelin tyttäristä? Vielä kerran seitsemän naista tarttuu yhteen mieheen (Jes. 4:1), ja vielä kerran nainen miestä piirittää (Jer. 31:22)! Äitilinjan edustajista ei ole tulevaisuudessa niinkään pulaa, vaan ennemminkin patrilineaarisista (isälinja) edustajista! Mitä hyötyä sinun on tietää, oletko heprealainen, jos et aio koskaan tulla Israelin lasten kokoontumispaikkaan, joka on taivasten kuningaskunnan ahtaan portin takana?

Raamatun tiettyjä äitejä

Pyhissä kirjoituksissa on huonoja esimerkkejä seka-avioliitoista, sillä 1. Aik. 2:17:sta mainitaan, että Daavidin sotapäällikön Amasan isä oli ismaelilainen. 1. Aik. 2:34-35:ssä kerrotaan, että egyptiläinen mies meni heprealaisen Seesanin tyttärelle puolisoksi. 1. Aik. 2:55:ssä sanotaan, kuinka kirjanoppineiden mieslinjat olivat keeniläisiä. Miksi nämä ovat huonoja esimerkkejä? Koska heprealaisen perimän ja identtiteetin on säilyttävä. Miksi Shlomo oli tekemisissä Hiiramin kanssa? Eikö siksi, että Hiiramin äiti oli naftalilainen (1. Kun. 7:14)? Päähuomio ei ollut Hiiramin isässä, vaan äidissä. Shlomo oli tekemisissä myös Huuram-Aabin kanssa, joka oli daanilaisen vaimon poika (2. Aik. 2:13-14).

Mitä tapahtui, jos rikotiin Tooran säädöstä vastaan, joka kielsi lankoutumisen pakanakansojen kanssa? Mitä sai aikaan pakanaäiti? Se sai aikaan sen, että Abimelekin tappoi 70:tä veljeänsä (Tuom. 9:5), jonka jälkeen jauhinkivi halkaisi hänen kallonsa (Tuom. 10:53). Kerrotaan, että Jeftan äiti oli portto (saattoi tosin olla heprealainenkin). Jeftan voitokas sota loppui tyttärensä uhraamiseen (Tuom. 11:39), ja efraimilaisten suureen surmaamiseen (Tuom. 12:6). Mitä sai aikaan Simsonin vehkeileminen filistealaisten naisten kanssa? Mitä teki Absalom, jonka äiti oli gesurilainen (2. Sam. 3:3)? Oliko Iisebelin Elohimille mieleen (1. Kun. 16:31)?

Entä Shaulin työtoveri Timoteus? Hän oli äitinsä puolelta juutalainen, mutta isänsä puolelta kreikkalainen (Ap.t. 16:1). Shaul ympärileikkasi hänet, koska juutalaiset tiesivät, että hänen isänsä oli kreikkalainen (Ap.t. 16:3). Ei kai kukaan enää epäile, etteikö heprealaisuus periydy äidin kautta? Ei kai kukaan epäile, etteikö heprealaisuus periytyisi Isänkin kautta? Ei kai kukaan epäile, että heprealaisten, kuninkaallisen papiston, paikka on taivasten kuningaskunnassa?

Jahushua oli Juudan Leijona (Hebr. 7:14 -> Ilm. 5:5). Hän oli Juudan sukua äitinsä Miriamin kautta. Jahushua vahvisti taivasten kuningaskunnan seurakunnalle, että heprealaisuus periytyy myös äidin kautta.

Oikea mitta

Tässä on punnuskivi vastakkaiselle puolelle yksipuolista isälinjan korostamista tasapainottamaan. Meidän tulisi pyrkiä pitämään oikea mittaa, kuten profeetta heprealaista idiomia tarkoittaen julistaa: "Puhdasko on väärä vaaka ja kukkaron (mitassa käytetyt nahkaiset massit) petolliset kivet (Miika 6:11)?"

Ukkoutumisen aika heprealaisten etsimisessä on ohi. Nyt alkakoon äitien ja heidän tyttäriensä marssi vaa'an toiselle puolelle! Jahushua teidät taivasten kuningaskuntaan johtakoon!

Julkaistu v. 2010-14

Mauno K.

Muokattu 27.09.2017


Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Oletko Joosef? - Asher ja Gaad - Sekaannusta ja hajaannusta - Ei rakasta, rakastan
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus